Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 10.05.2021
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: AMANOLESEI ANDREIA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA SPECTRUM IAȘI
GRUPA: MICĂ
TEMA ANUALĂ: ,, CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?

SUBTEMA: ,,FLUTURII VIN LA FLORI”


TEMA ZILEI: ,,Fluturi și flori- o lume plină de culori”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități liber-alese (ALA 1)
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
 Activare și manifestare a potențialului creativ;

COMPORTAMENTE VIZATE:
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate;
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative;
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Stimularea imaginaţiei creatoare în realizarea unor lucrări.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
ARTĂ: ,,Fluturași multicolori”- pictură pe figurine din ipsos
 să denumească materialele şi instrumentele de lucru;
 să picteze fluturașul din ipsos, utilizând culori specifice;
 să manifeste interes şi satisfacţie pe parcursul desfăşurării activităţii.
JOC DE MASĂ: ,,Flori pentru fluturași” - tangram
 Să denumească materialele puse la dispoziție;
 Să realizeze flori după conturul dat prin alăturarea pieselor de tangram;
 Să evalueze lucrările colegilor şi ale lor .
CONSTRUCȚII: ,,Castelul Zânei Fluturaș”
 să mânuiască materialele puse dispoziţie;
 să realizeze un castel din cuburi de spumă prin suprapunerea și alăturarea pieselor;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca în echipă, jocul.
Mijloace și materiale didactice: figurine ipsos, acuarele, pensoane, apă, cuburi din spumă, piese din lemn pentru jocul tangram,
cartonașe cu conturul florilor.
Forma de organizare : pe grupuri, frontal,individual.
LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă
DURATA: 20 minute
BIBLIOGRAFIE:
1. ,,Curriculum pentru educația timpurie”, 2019.
2. Suport pentru explicitare și înțelegerea unor concepte si instrumente cu care opereaza curriculum pentru educatie timpurie- 2019.
DEMERSUL DIDACTIC
Nr. Secvenţa Conţinut instructiv-educativ Ti Strategiii didactice
Crt. didactică mp Metode şi Forma de Evaluare
procedee organizare
1. Moment Pregătirea şi asigurarea unui climat propice desfăsurării activităţii prin
organizatoric aşezarea mobilierului, a materialului didactic necesar.
2. Captarea Se va face prin descoperirea materialelor puse la dispoziție la fiecare 2 min Conversa- frontal
atenţiei centru. ția
3. Anunțarea Vom vizita fiecare centru și vom vedea ce avem de făcut. Copiii sunt Conversa- frontal
temei și a familiarizați cu temele și actiunile ce urmează a se desfășura la ția
obiectivelor centrele de interes , acestea fiind strâns legate de discuția avută la 2 min
întâlnirea de dimineață. Se prezintă centrele și temele aferente Explicația
fiecăruia.
Artă - Copiii vor denumi materialele de lucru puse la dispoziție. În
cadrul acestui centru copiii vor picta, pe figurine din ipsos, fluturasi
folosind culorile specifice.
Joc de masă: Copiii vor realiza flori pentru fluturași prin alăturarea
pieselor de tangram .
Construcții:
Copiii vor realiza cu ajutorul cuburilor de spumă un castel pentru
Zâna Fluturaș.
4. Dirijarea La centrul Artă, copiii pictează fluturași pe figurinele din ipsos. Exercițiul frontal Evaluez
invățării La centrul Joc de masă, copiii realizează cu ajutorul pieselor de 10 min capacitatea
tangram flori pentru fluturași. copiilor de
La centrul Construcții, copiii realizează cu ajutorul cuburilor de a răspunde
spumă un castel pentru Zâna Fluturaș corect
Voi merge pe la fiecare centru pentru a acorda informații mai multe si cerințelor
pentru a supraveghea asupra efectuării corecte a sarcinii de lucru.Voi
reaminti copiilor comportamentul pe care trebuie să-l aibă la activitate
și îi voi ajuta acolo unde este necesar.
5. Obtinerea La finalizarea lucrărilor copiii își vor schimba locul de la un centru la 5 min Conversa- frontal Aprecieri
performanței altul. Copiii vor fi întrebați ce au lucrat la fiecare centru în parte. ția verbale

6. Încheierea Se vor face aprecieri individuale și colective. 1min frontal Evaluare


activității orală