Sunteți pe pagina 1din 1

 

autoritate publică gr.pr.+ gr.+ subgr. activitate instituție


cod Anexa nr.3
la Ordinul ministrului finanțelor
nr.218 din 28 decembrie 2018

Aprob:la sadinta Consiliului de administratie nr.


statele de personal în număr de:
1.00 unități cu un fond lunar (salarii de bază)
în sumă de 2970.00lei
(cu litere)
Sef interimar DGE Floresti
(Funcția conducătorului autorității publice
ierarhic superioare/autorității/instituției)

Pantaz Diana
(Numele, prenumele) (semnătura)

L.Ş. ”30” martie 2021

SCHEMA DE ÎNCADRARE pentru anul 2021-2022


Liceul Teoretic Stefanesti, s.Stefanesti, r.Floresti
(denumirea completă a instituției bugetare)
Incepind cu 01 septembrie 2021

cod Clasa Salariul de bază, lei


Denumirea subdiviziunii de Sarcina Clasa de Numele
Norma
Nr. structurale/ salari didactică Treapta de salarizare Număr de p/u unitățile/ prenumele
didactică, pe o unitate/p/u o Notă
d/o compartimentului, titlul ocupației funcției zare a stabilită, salarizare cumulativă unități sarcina didactică
ore normă didactică
funcției funcți ore atribuită stabilită
ei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total 1.0 2970.00
inclusiv:
I Funcții de conducere, total

II Funcții de execuție,
Functii de executie
Alt personal de executie
III Personal auxiliar, total
1. Sofer GRUP E4 H6174 14 6 25 1.0 2970.00 2970.00

Directorul liceului A.Bodiu

Contabil A.Ciubar

S-ar putea să vă placă și