Sunteți pe pagina 1din 4

Chestionarul și indicațiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări

Date de identificare În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din


BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 26.05.2017 «Cu privire la statistica oficială», producătorii de
Denumirea: ________________________________________________
__________________________________________________________ statistici oficiale:
Adresa: - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia) ___________________________ (art.13);
- asigură protecția datelor confidențiale și neadmiterea divulgării
Satul (comuna), orașul _______________________________________ Cerce tare stati sti că an u al ă acestora (art.19).
Strada _________________________________________nr. _______ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date
eronate sau în volum incomplet constituie contravenție și se
Cod CUIÎO ________________ M3 ANEXĂ sancționează conform art.330 al Codului contravențional al
Republicii Moldova.
Cod IDNO __________________________ Câștigurile salariale și costul forței de muncă Aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică
în anul 20___ nr. 23 din 13 noiembrie 2020.
Conducătorul
(nume, prenume) Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport
(semnătura) de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică până la data
L.Ş. „______”____________________________20____ de 31 martie de către unitățile incluse în cercetare, care își
Executantul _____________________________________ tel. _______ B UAT (Raionul/Municipiul) desfășoară activitatea în mai multe unități administrativ-teritoriale
(nume, prenume) de nivelul al doilea.

Cap. I. Numărul salariaților (fără ucenici) și timpul de lucru


Efectivul Numărul mediu al salariaților (cu o zecimală) Timpul efectiv lucrat aferent Timpul plătit nelucrat
salariaților la din care: salariaților aferent salariaților
Activități sfârșitul anului Total salariați în timp
Nr. Cod (inclusiv cei cu (col.2 = în timp în timp parțial în în timp în timp în timp în timp
conform Salariați
rd. CAEM contract de muncă col.3+col.5) complet parțial echivalent complet parțial complet parțial
CAEM
suspendat) timp complet
persoane mii ore-om
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total
0 Total unitate 0000
Femei Х Х Х Х Х
Activitatea: Total
1 
principală Femei Х Х Х Х Х
Activitatea: Total
2 
………….. Femei Х Х Х Х Х
Activitatea: Total
3 
………….. Femei Х Х Х Х Х
Activitatea: Total
4 
………….. Femei Х Х Х Х Х
Activitatea: Total
5 
………….. Femei Х Х Х Х Х
Activitatea: Total
6 
………….. Femei Х Х Х Х Х
Cap. II. Sume brute calculate salariaților (fără ucenici)
Contribuția/prima
din care: individuală obligatorie
Sume brute a salariaților
Suma
calculate, total din care: impozitului pe
Nr. Activități Cod (col.1 = col.2 + Sume calculate Sume calculate asigurările asigurările de
Salariați premii plătite Drepturi în venit reținut
rd. conform CAEM CAEM col.4 + col.5) pentru timpul pentru timpul sociale de asistență
neregulat, natură
lucrat nelucrat stat medicală
ocazional
mii lei
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
Total
0 Total unitate 0000
Femei X X X X
Activitatea: Total
1 
principală Femei X X X X
Activitatea: Total
2 
………….. Femei X X X X
Activitatea: Total
3 
………….. Femei X X X X
Activitatea: Total
4 
………….. Femei X X X X
Activitatea: Total
5 
………….. Femei X X X X
Activitatea: Total
6 
………….. Femei X X X X

S-ar putea să vă placă și