Sunteți pe pagina 1din 1

Numele _____________________

Ordinea efectuării operațiilor


1)(10 puncte), Calculează:
9 x 2 =___ 7 x 4 =___ 6 x 8 =___
3 x 5 =___ 5 x 8 = ...... 7 x 7 =....... 4 x 4 ......
7 x 9 =...... 2 x 6 =___ 9 x 4 =___

2)(10 puncte ) Calculează:


12 : 4 =___ 32 : 8 =___ 45 : 9 =___ 60 : 10= ....
28 : 7 =___ 48 : 6 =___ 30 : 5 =___
42 : 6 = ..... 3 : 0 = ...... 56 : 8 = ....
3)( 8 puncte) Află factorul necunoscut prin operația inversă înmulțirii :
7 x a = 14 c x 9 = 36 8 x d = 64 8 x e = 64
.......................... ........................ ....................... ...........................
................. ................. .............. ................
...................... ......................... ...................... .......................

4)(8 puncte) Află numărul necunoscut prin operația inversă înmulțirii:


12 : g = 4 25 : f = 5 a : 6 = 8 72 : a = 9
...................... ........................ ........................ ......................
............ ............. ............... ..............
....................... .......................... ...................... .......................
5) ( 9 puncte) Calculează:
5 x 8 : 10 -- 4 =......... 18 : 3 + 7 x 7 =____ 42 : 6 x 5 + 35 =_____
.................................... .................................. .......................................
................................... .................................. .......................................
6) (10 puncte)Se dau numerele: a = 10; b =5 ,c = 2 . Calculează:
a) suma lor: _______________ b) diferenţa: __________________
c) produsul: _______________ d) câtul: _____________________
7) Probleme: ( 5 puncte ) a) Din produsul numerelor 8 şi 9 scade diferența numerelor 42 şi 7.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(5 puncte)b) Un număr de 56 de lalele se pun în buchete de câte 7. Câte buchete sunt?
________________________________________________________________
R =

S-ar putea să vă placă și