Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnica a Moldovei

Lucrare de laborator nr.7

Tema: Determinarea conductibilităţii termice a corpurilor


solide

A efectuat stundent(ul/a) grupei: RM-201


Numele si prenumele elev(ului/ei): Grosu Maxim

A verificat profesorul: Bernat Oxana

-Chişinău 2021
1. Scopul lucrării: determinarea conductibilităţii corpurilor solide cu
ajutorul calorimetrului

Aparate şi accesorii: dispozitiv pentru măsurarea conductibilităţii,


termometru, balanţă, încălzitor, corpul pentru care se calculează conductibilitatea
termică.

Schema instalaţiei:
Montajul experimental este alcătuit dintr-
un dispozitiv de reglare termică RT care
încălzeşte corpul metalic A pînă la
temperatura de 373oK ceea ce vizual
poate fi observat cu ajutorul becului B1.
Deasupra corpului A se pune un disc C
conductibilitatea căruia se va calcula. Pe
discul C este aşezat un vas cu apă B. În
montaj de asemenea este reprezentat un
termocuplu TC şi un galvanometru G, care ne va arăta variaţia temperaturii.
(m1  c1  m2  c 2 )  x T1  T0
Formula de calcul: k
S
ln
T1  T2

m1 – masa apei;
m2 – masa calorimetrului;
c1 – capacitatea termică specifică a apei;
c2 – capacitatea termică specifică a calorimetrului;
x – grosimea discului;
S – aria discului (respectiv d – diametrul lui);
Tabela măsurărilor şi determinărilor:

m1 m2 c1 ( c2 ( x d τ T0 T1 T2
(g) (g) J J (mm) (mm) (min) (oC) (oC) (oC)
K  kg
) K  kg
)
54 12 4160 1200 2 53 20 22 70 39
1. Calcul:.
d
S  r2 ; r 2 ; S

Calculul erorii :
 x  d  1   m c   m c 
   2    m1c1  1  1   m2 c2  2  2 
 x  d  m1c1  m2 c2   m1 c1   m2 c 2 
1  T1  T2  T0  T T T T 
   1  0  2  2
T  T  T  T  T  T  T1 T0 T1  T2 T2 
ln 1 2  1 0 1 2
T1  T0

 0.2 10 3 0.005 0.2 10 3 5 10-3 1


   2  
 2 10 3
3.14 53 10 3
1200 54 10  4180  12 10-3 12 10-3
-3

  0.5 10 3 0.5  -3  0,05  10


3
0,05 
 54 10-3  4180  
  12  10 -3
 12  10 
  
  54 10
-3
4180   12 10
-3
919,6 
1  343 312  295 0.05 0.05 312 0.05 
      0.118
343  312   343  295 343  312 343 295 343  312 312 


ln
343  295

2. Rezultatul final: K=0.09 W/m∙K ,  =11,8%

3. Concluzii:
Conform rezultatelor obținute observăm în primul rând creșterea temperaturii
doar cu 17 grade celsius într-o perioadă de 20 de minute ceia ce deja este un
indicator de transmitere a căldurii prin intermediul discului de cauciuc.De
asemenea acest moment este argumentat de asemenea de coeficientul de
conductibilitate termică K care este de 0.09 W/m∙K. Rezultatele obținute ne
permit să zicem că lucrarea de laborator este îndeplinită cu succes respectiv am
determinat conductibilitatea termica prin cauciuc.

S-ar putea să vă placă și