Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin AVIZAT, responsabil comisie metodică:

Aria curriculara: Limba si comunicare


Disciplina: Limba engleza
Clasa: I, L1 AVIZAT DIRECTOR,
Nr. ore pe sapt: 1
Manual: Comunucare în limba modern 1 Engleză, Manual pentru clasa I, Diana Lățug, EDP, 2019
Profesor: Moldovan Adriana

Planificare calendaristică
An şcolar 2018-2019

Planificare realizată conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013

Semestrul I

Unităţi de Nr. Săptămân


Competente specifice Conţinuturi Obs.
învăţare ore a
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ Contexte de
Unit 1: Hello! instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular
însoţită de gesturi de către interlocutor Formule de salut 4 S1-4
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, Culori
în mesaje articulate clar şi rar; Gramatică funcţională
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poeziiscurte şi A cere și a oferi informaţii
simple cu sprijinul profesorului - A mulţumi
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine - A exprima preferinţe
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea - A participa la schimburi verbale orale
interlocutorului simple
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau Proiect: Hello!
creează rime/mesaje scurte

Unit 2: Contexte de 3 S5-7


Animals 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ comunicare/ vocabular
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Pisică, vacă, găină, câine, oaie, cal, a
însoţită de gesturi de către interlocutor sări, a înota, a zbura, a alerga
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, . Gramatică funcţională
1
în mesaje articulate clar şi rar; A cere și a oferi informaţii
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale - A mulţumi
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă - A exprima preferinţe
respectivă -A descrie o persoană
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi - A participa la schimburi verbale orale
simple cu sprijinul profesorului simple
Project: Ferma mea
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Contexte de
Unit 3: instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular S8-10 S8 Vacanță
Body Parts însoţită de gesturi de către interlocutor Vocabulary: nas, păr, gură, mâini, 3 cls. 1-4
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, picioare 28.10-03.11
în mesaje articulate clar şi rar; Gramatică funcţională
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale A cere și a oferi informaţii
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă - A mulţumi
respectivă - A exprima preferinţe
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi -A descrie o persoană
simple cu sprijinul profesorului - A participa la schimburi verbale orale
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau simple
creează rime/mesaje scurte Proiect: My body
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Contexte de S11-13
Unit 4: instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular 3
Hobbies însoţită de gesturi de către interlocutor Vocabular: a desena, a se juca, a înota, a
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, dansa, a patina
în mesaje articulate clar şi rar; Gramatică funcţională
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale - A exprima preferinţe
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
respectivă A cere și a oferi informaţii
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi - A mulţumi
simple cu sprijinul profesorului - A participa la schimburi verbale orale
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau simple
creează rime/mesaje scurte Proiect: My hobby
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat

2
Revision 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Recapitulare: culori, numere, părțile S14
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este corpului, animale domestice, hobbies 1
însoţită de gesturi de către interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat,
în mesaje articulate clar şi rar;
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi
simple cu sprijinul profesorului
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

Semestrul al II-a

Unit 5: 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Contexte de S1-2
Sports instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular fotbal, baschet,
însoţită de gesturi de către interlocutor tenis 2 22 apr. – 3
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, Gramatică funcţională mai –
în mesaje articulate clar şi rar; A cere și a oferi informaţii Happy
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale - A mulţumi
Easter
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă - A exprima preferinţe
respectivă - A participa la schimburi verbale orale
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple
simple cu sprijinul profesorului Project: Sportul meu preferat
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau
creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Contexte de S3-5
Unit 6: instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular vesel, trist, 3
Feelings însoţită de gesturi de către interlocutor nervos, plictisit, entuziasmat,
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, îngrijorat, somnoros
în mesaje articulate clar şi rar; . Gramatică funcţională
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale A cere și a oferi informaţii
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă - A mulţumi
respectivă - A exprima preferinţe
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi -A descrie o persoană
3
simple cu sprijinul profesorului - A participa la schimburi verbale orale
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple
simple şi scurte din universul imediat Project: My feelings
Unit 7: Contexte de comunicare/ vocabular S6-10
My Home 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Camerele unei case 6
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este Piese de mobilier
însoţită de gesturi de către interlocutor Prepoziții
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, Gramatică funcţională
în mesaje articulate clar şi rar; A cere și a oferi informaţii
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale - A mulţumi
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă - A exprima preferinţe
respectivă - A participa la schimburi verbale orale
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple
simple cu sprijinul profesorului Project: Camera mea
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau
creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
Unit 8: 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Contexte de 2 S11-12 S12 Scoala
Holydays instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular Vocablar Altfel 30.03-
însoţită de gesturi de către interlocutor specific Craciunului 05.04
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, Gramatică funcţională
în mesaje articulate clar şi rar; A cere și a oferi informaţii
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale - A mulţumi
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă - A exprima preferinţe
respectivă - A participa la schimburi verbale orale
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi simple
simple cu sprijinul profesorului Project: My holiday
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau
creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Contexte de S13-16
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este comunicare/ vocabular 4
Unit 9: însoţită de gesturi de către interlocutor Obiecte școlare: creion, ghiozdan, carte,
My Schoolbag 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, caiet, penar, riglă, gumă de șters
în mesaje articulate clar şi rar; Cifrele 1- 5
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale Gramatică funcţională
a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă A cere și a oferi informaţii
respectivă - A mulţumi

4
2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine - A exprima preferinţe
(nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin din partea -A participa la schimburi verbale orale
interlocutorului simple Proiect: Obiectele școlare
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau favorite
creează rime/mesaje scurte
3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
Recapitulare 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Recapitulare: sporturi, sentimente, piese S17
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este de mobilier, obiecte scolare 1
însoţită de gesturi de către interlocutor
1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat,
în mesaje articulate clar şi rar;
2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi
simple cu sprijinul profesorului
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Recapitulare 2.1 Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurteşi Recapitulare: sporturi, sentimente, piese 2 S18-20
finală simple cu sprijinul profesorului de mobilier, obiecte scolare
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise
simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se
elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și