Sunteți pe pagina 1din 21

1.

Reabilitare imbracamintei rutiere cu materiale geocompozite si BA16

APLICABILITATE
Acest tip de lucrari se va aplica pe strazile care au o caseta a drumului formata din balast, piatra sparta s i asfalt s i
la care imbracamintea asfaltica este mai veche de 10 ani, asfaltul este imbatranit s i prezinta numeroase defectiuni cum
ar fi: pelada, gropi, fisuri, crapaturi, valuriri, refulari, tasari, faiantari, denivelari, etc.

METODOLOGIE
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Frezarea suprafetei drumului pentru a reduce denivelarile la maxim 1 cm. Frezarea se va realiza pe o
adancime de aproximativ 4 cm. Prin frezare se va asigura un profil transversal cu panta de minim 2% s i in profil
longitudinal se va asigura scurgerea apelor meteorice.
Curatirea suprafetei.
Aducerea la cota a eventualelor capace, gratare, aerisitoare etc
Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei.
Aternerea unei geogrile (geocompozit antifisura) cu urmatoarele caracteristici: rezistenta la tractiune
transversal si longitudinal minim 50 kN/m., alungirea la rupere transversal s i longitudinal minim 3%; - CONFORM
PROCEDURA TEHNICA
Asternerea unui strat de beton asfaltic bogat in criblura BA16 in grosime de 4 cm care sa corespunda
AND 605/2016 s i a Standardelor, Normativelor, SR-urilor s i STAS-urilor in vigoare.- C O N F O R M P R O C E D U R A
TEHNICA

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform prevederilor AND605/2016, cap.V si a PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

2. Reabilitarea imbracamintei rutiere cu materiale geocompozite si MAS16 ale defectiunilor imbracamintilor


bituminoase

APLICABILITATE
Acest tip de lucrari se va aplica pe strazile d e c a t e g o r i a I s i I I s i care au o caseta a drumului formata din
balast, piatra sparta s i asfalt s i la care imbracamintea asfaltica este mai veche de 10 ani, asfaltul este imbatranit s i
prezinta numeroase defectiuni cum ar fi: pelada, gropi, fisuri, crapaturi, valuriri, refulari, tasari, faiantari, denivelari, etc.

METODOLOGIE
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Frezarea suprafetei drumului pentru a reduce denivelarile la maxim 1 cm. Frezarea se va realiza pe o
adancime de aproximativ 4 cm. Prin frezare se va asigura un profil transversal cu panta de minim 2% s i in profil
longitudinal se va asigura scurgerea apelor meteorice.
Curatirea suprafetei.
Aducerea la cota a eventualelor capace, gratare, aerisitoare etc
Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei.
Aternerea unei geogrile (geocompozit antifisura) cu urmatoarele caracteristici: rezistenta la tractiune
transversal si longitudinal minim 50 kN/m., alungirea la rupere transversal s i longitudinal minim 3%; - CONFORM
PROCEDURA TEHNICA
Asternerea unui strat de mixture asfaltica din MAS16 in grosime de 4 cm care sa corespunda AND
605/2016 s i a Standardelor, Normativelor, SR-urilor s i STAS-urilor in vigoare.- C O N F O R M P R O C E D U R A
TEHNICA

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform prevederilor AND605/2016, cap.V si a PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

3. Lucrari de reparatii ale defectiunilor imbracamintilor bituminoase

APLICABILITATE
Aceste tipuri de lucrari se vor aplica pe strazile/drumurile cu capacitate portanta insuficienta, avand scopul de a
inlocui structura rutiera veche cu o structura rutiera noua. Lucrarile se vor executa in perioada 15 martie-15
octombrie.

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta SR EN 13043:2003/AC:2004 si AND605/2016, cap.II.
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea/marcarea suprafetei necesara a fi decapata, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Excavarea zonei trasate, pana la cotele prevazute in documentatie, inclusiv transportul materialului excavat-
conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 25 cm strat de balast -conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE-conform PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 20 cm strat de baza din materiale granulare stabilizate cu ciment (6%)-conform PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 6 cm strat de legatura din BAD22,4-conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 4 cm strat de uzura din BA16-conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Badijonarea suprefetei
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform prevederilor AND605/2016, cap.V si a PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007
4. Lucrari de reparatii ale defectiunilor imbracamintilor bituminoase cu MAS16

APLICABILITATE
Aceste tipuri de lucrari se vor aplica pe strazile/drumurile cu capacitate portanta insuficienta, avand scopul de a
inlocui structura rutiera veche cu o structura rutiera noua. Lucrarile se vor executa in perioada 15 martie-15
octombrie.

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta SR EN 13043:2003/AC:2004 si AND605/2016, cap.II.
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea/marcarea suprafetei necesara a fi decapata, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Excavarea zonei trasate, pana la cotele prevazute in documentatie, inclusiv transportul materialului excavat-
conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 25 cm strat de balast -conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE-conform PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 20 cm strat de baza din materiale granulare stabilizate cu ciment (6%)-conform PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 6 cm strat de legatura din BAD22,4-conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 4 cm strat de uzura din MAS16-conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Badijonarea suprefetei
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform prevederilor AND605/2016, cap.V si a PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

5. Lucrari de reparatii ale defectiunilor imbracamintilor bituminoase exclusiv stratul de uzura

APLICABILITATE
Aceste tipuri de lucrari se vor aplica pe strazile/drumurile cu capacitate portanta insuficienta, avand scopul de a
inlocui structura rutiera veche cu o structura rutiera noua. Lucrarile se vor executa in perioada 15 martie-15
octombrie.

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta SR EN 13043:2003/AC:2004 si AND605/2016, cap.II.
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea/marcarea suprafetei necesara a fi decapata, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Excavarea zonei trasate, pana la cotele prevazute in documentatie, inclusiv transportul materialului excavat-
conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 25 cm strat de balast -conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE-conform PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 20 cm strat de baza din materiale granulare stabilizate cu ciment (6%)-conform PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
Executie 6 cm strat de legatura din BAD22,4-conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Badijonarea suprefetei
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform prevederilor AND605/2016, cap.V si a PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

6. Decapare imbracaminti cu lianti bituminosi, adancime 4 cm

APLICABILITATE
Aceste tipuri de lucrari se vor aplica, la solicitarile beneficiarului, prin decaprea imbracamintii bituminoase pe o
adancime de 4 cm.

METODOLOGIE
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea/marcarea suprafetei necesara a fi decapata, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Decaparea mecanizata zonei trasate, pana la cotele prevazute in documentatie, inclusiv incarcatul si
transportul materialului rezultat
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

7. Sapatura mecanica a platformei drumului

APLICABILITATE
Aceste tipuri de lucrari se vor aplica, la solicitarile beneficiarului, prin excavarea structurii rutiere si aterenului de
fundare.

METODOLOGIE
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea/marcarea suprafetei necesara a fi decapata, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Excavarea mecanizata zonei trasate, pana la cotele prevazute in documentatie, inclusiv incarcatul si
transportul materialului rezultat
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

8. Spargere betoane

APLICABILITATE
Aceste tipuri de lucrari se vor aplica, la solicitarile beneficiarului, pe sctoarele de drum/strada unde imbracamintea
acuala este din beton .

METODOLOGIE
Pentru remedierea acestor defectiuni se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea/marcarea suprafetei necesara a fi decapata, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Taierea, spargerea si desfacerea betonului de ciment, pana la cotele prevazute in documentatie, inclusiv
incarcatul si transportul materialului rezultat
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

9. Strat de balast cilindrat

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat de balast avand o grosime de 25 cm dupa compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta SR EN 13242+A1/2008 si CD148/2003
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de balast, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie strat de balast, avand o grosime de 25 cm dupa compactare – CONFORM PROCEDURA TEHNICA
DE EXECUTIE
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, CD148/2003 si AND514/2007

10. Strat de piatra sparta cu impanare si innoroire

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat de piatra sparta cu impanare si innoroire avand o grosime de 10 cm dupa
compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta SR EN 13242+A1/2008
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de piatra sparta, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie strat de piatra sparta impanat si innoroit, avand o grosime de 10 cm dupa compactare – CONFORM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

11. Strat de balast stabilizat

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat din agregate naturale stabilizate cu ciment avand o grosime de 20 cm dupa
compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta SR EN 13043:2003/AC:2004 si STAS10473/1. De asemenea se vor pune in opera doar materiale
certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de balast stabilizat, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie strat de balast stabilizat cu ciment, avand o grosime de 20 cm dupa compactare – CONFORM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Protejarea stratului executat cu emulsie bituminoasa cationica sau nisip
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

12. Strat din uzura realizat din beton asfaltic bogat in criblura – BA16

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat de uzura din BA16 avand o grosime de 4 cm dupa compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta AND605/2016 precum si alte STAS-uri in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale
certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de BA16, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Ridicarea la cote a tuturor capacelor, gratarelor etc existente pe amplasament
Curatarea zonei de aplicare a stratului de uzura
Amorsarea suprafetei cu EBCR
Executie strat de beton asfaltic BA16, in grosime de 4 cm dupa compactare – CONFORM PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI.

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI si AND605/2016

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, AND605/2016 si AND514/2007

13. Strat din uzura realizat din mixtura asfaltica stabilizata – MAS16

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat de uzura din MAS16 avand o grosime de 4 cm dupa compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta AND605/2016 precum si alte STAS-uri in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale
certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de MAS16, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Ridicarea la cote a tuturor capacelor, gratarelor etc existente pe amplasament
Curatarea zonei de aplicare a stratului de uzura
Amorsarea suprafetei cu EBCR
Executie strat de mixtura sfaltica din MAS16, in grosime de 4 cm dupa compactare – CONFORM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI si AND605/2016

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, AND605/2016 si AND514/2007

14. Strat de legatura executat din beton asfaltic deschis – BAD22,4

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat de legatura din BAD22,4 avand o grosime de 6 cm dupa compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta AND605/2016 precum si alte STAS-uri in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale
certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de BAD22,4, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Curatarea zonei de aplicare a stratului de uzura
Amorsarea suprafetei cu EBCR
Executie strat de beton asfaltic BAD22,4, in grosime de 6 cm dupa compactare – CONFORM PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI si AND605/2016

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, AND605/2016 si AND514/2007
15. Strat de baza executat din anrobat bituminos AB31,5

APLICABILITATE
Se vor aplica la executia unui strat de baza din AB31,5 avand o grosime de 10 cm dupa compactare .

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta AND605/2016 precum si alte STAS-uri in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale
certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Trasarea zonei de executie a stratului de AB31,5, impreuna cu reprezentantul beneficiarului-conform
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Curatarea zonei de aplicare a stratului de uzura
Amorsarea suprafetei cu EBCR
Executie strat de baza din AB31,5, in grosime de 10 cm dupa compactare – CONFORM PROCEDURA
TEHNICA DE EXECUTIE
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI si AND605/2016

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, AND605/2016 si AND514/2007

16. Executia plombarilor cu mixtura asfaltica BA16

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile de categoria III, IV care nu prezinta defectiuni majore.

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta AND605/2016 precum si alte STAS-uri in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale
certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Invenatrierea zonelor prin marcare cu vopsea a zonelor de executie plombarilor, impreuna cu reprezentantul
beneficiarului-conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Decaparea mecanizata prin frezare suprafetelor
Curatarea zonei (material excedentar, praf atc) de aplicare a plombarilor
Amorsarea suprafetei cu EBCR
Punere in opera a mixturii asfaltice BA16, in grosime de 6 cm, inclusiv compactarea – CONFORM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Badijonarea rostului dintre mixtura noua si cea existenta cu emulsie bituminoasa si nisip de concasaj
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI si AND605/2016

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, AND605/2016 si AND514/2007

17. Executia plombarilor cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida E.B.C.R. 60, prin stropiri
succesive si asternere de criblura

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile unde imbracamintea rutiera existenta prezinta suprafete lucioase, poroase sau usor
degradate (fara burdusiri, faiantari, valuriri), avnd scop principal inchiderea suprafetelor, impermeabilizarea si/sau
cresterea rugozitatii suprafetei de rulare

METODOLOGIE
MATERIALE
Vor respecta STAS-uri in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Verificare strat suport, in ceea ce priveste reparatiile, eliminarea denivelarilor etc
Curatirea mecanica si manuala a suprafetei
Stabilirea suprafetei care va fi executata fara intreruperi
Raspandirea mecanizata amestecului de liant (EBCR60) si a agregate in reprize succesive – CONFORM
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

18. Intretinere si curatire rosturi la Imbracaminti din beton - remedieri fisuri si crapaturi

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile unde imbracamintea rutiera este din beton si prezinta fisuri si crapaturi.

METODOLOGIE
MATERIALE
Colmatarea crapaturilor si fisurilor se vor face cu materiale bicomponente la rece.Vor respecta STAS-uri in vigoare.
De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Stabilirea fisurilor si crapaturilor ce urmeaza a se colmata
Curatirea mecanica si manuala a rosturilor de toate materialele straine(parf, uleiuri, etc.)
Aplicare cordon de polietilena expandata
Aplicare grund-ul pe peretii fisurii/crapaturii
Colmatarea rostului/fisurii/crapaturii prin injectare cu chitul preparat in prealabil
Verificarea gradului de umplere
Eliminarea excesului de chit sau daca este cazul suplimentarea cordonului de chit
Protejarea cordonului, in caz de intemperii.

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

19. Badijonarea fisurilor la Imbracaminti asfaltice

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile unde imbracamintea rutiera este poroasa.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi EBCR60 si nisip natural 0-4.Vor respecta STAS-uri in vigoare. De asemenea se
vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Stabilirea fisurilor si crapaturilor ce urmeaza a se colmata
Se curata temeinic suprafata si se îndeparteaza impuritatile;
Emulsia bituminoasa cationica se dilueaza cu apa curata, nealcalina, în recipiente curate, în proportie de 1 :
1;
Se stropeste suprafata cu 0,8…1 kg/m2 emulsie diluata în cazul raspândirii manuale, sau cu 0,5…0,6 kg/m2
în cazul pulverizarii acesteia cu ajutorul aerului comprimat;
Se raspândeste un strat uniform de nisip curat, de granulatie 0…4 mm, în cantitate de circa 4 kg/m2;
Se va efectua o cilindrare usoara, care favorizeaza fixarea nisipului si stabilizarea badijonarii.
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

20. Tratament bituminos dublu executat la rece

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile unde imbracamintea rutiera este poroasa.
METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale vor fi EBCR60 si nisip natural 0-4.Vor respecta SR EN 12271/2007. De asemenea se vor pune
in opera doar materiale certificate.Dozajele optime de liant si agregate se vor stabili intr-un laborator pe baza unui
studio preliminar.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Pregatirea utilajelor si echipamentelor
Pregatirea stratului suport
Executie tratament bituminos – CONFORM PROCEDURA TEHNICA
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

21. Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece cu emulsie de bitum (slam bituminos - slurry seal)

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile din categoria II-IV.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale vor fi ciment Portland P40, agregate, filer si emulsie bituminoasa cu rupere lenta pe baza de
bitum modificat.Vor respecta standardele in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Pregatirea utilajelor si echipamentelor
Pregatirea stratului suport si ridicarea la cota a tuturor capacelor
Pereerea si spalarea stratului suport
Amorsare suprafata cu EBCR
Executie slam bituminos – CONFORM PROCEDURA TEHNICA
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007
22. Reparatii imbracaminti din beton cu lianti hidraulici

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile unde stratul de uzura este din imbracaminte din beton de ciment.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale vor fi balast, balast stabilizat, nisip, folie PVC (hartie KRAFT), beton C20/30.Vor respecta
standardele in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Desfacerea dalelor de beton de ciment deteriorate
Sapatura mecanizata, pe o adancime de aprox. 50 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie strat de balast, in grosime de 25 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Executie strat de balast stabilizat cu ciment, in grosime de 20 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE
Asternere strat de nisip pilonat, in grosime de 2 cm
Asternere folie PVC sau hartie KRAFT
Turnare beton C25/30, in grosime de 23 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

23. Reparatii pavaje pe suport existent

APLICABILITATE
Se vor aplica pe stazile unde stratul de uzura este pavaj.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi nisip si pavele recuperate.Vor respecta standardele in vigoare. De asemenea se
vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Desfacerea pavelelor si asezarea lor corespunzator
Desfacere strat de nisip
Verificare fundatie conform STAS 6400-84
Asternere un prim strat de nisip si pilonarea lui
Asternere stratul 2 de nisip afanat
Montarea pavajului la cote superioare fata de cota finala
Baterea pavajului si verificarea suprafetei cu dreptarul si sablonul
Colmatarea rosturilor cu nisip si compactarea pavajului
Verificarea calitatii executiei pavajului, prin verificarea in profil transversal si longitudinal
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

24. Reparatii trotuare

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru reparatia trotuarelor cu beton asfaltic BA8.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi balast, balst satbilizat cu ciment, EBCR, BA8.Vor respecta standardele in vigoare.
De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Trasarea lucrarilor
Excavarea mecanizata/manuala incarcare si transport moloz, pana la cota terenului de fundare
Nivelarea suprafetei, premergator asternerii stratului de balast
Executie strat de balast, in grosime de 10 cm, dupa compactare
Executie strat de balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE
Aducere la cota a tuturor capacelor/gratarelor etc existente pe amplasament
Amorsare suprafata, imediat dupa compactare cu EBCR
Turnare BA8, in grosime de 4 cm

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

25. Punere in opera BA8 la trotuare

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru reparatia trotuarelor cu beton asfaltic BA8.
METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite EBCR, BA8.Vor respecta standardele in vigoare. De asemenea se vor pune in opera
doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Trasarea lucrarilor
Aducere la cota a tuturor capacelor/gratarelor etc existente pe amplasament
Amorsare suprafata, imediat dupa compactare cu EBCR
Turnare BA8, in grosime de 4 cm
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

26. Lucrari de interventie de urgenta cu mixturi asfaltice stocabile

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru reparatia diferitelor defectiuni ale suprafetelor pe timp friguros.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite EBCR, MASBF; MASE16; MASE8.Vor respecta standardele in vigoare (NE025). De
asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni (TEHNOLOGIE DE EXECUTIE):
Pregatirea generala a lucrarilor
Trasarea/marcarea suprafetei care trebuie decapata (suprafta trebuie sa aibe forme geometrice regulate cu
muchii paralele si perpendiculare pe axul drumului)
Taierea verticala a marginilor suprafetei
Scoaterea si indepartarea meterialului decapat
Curatirea suprafetei cu maturi si perii sau prin suflare cu aer comprimat
Amorsarea suprafetei cu bitum taiat sau EBCR
Omogenizarea mixturii asfaltice
Asternerea mixturii asfaltice stocabile, care se va face la o temperatura a stratului suport de -5˚C, intr-unul
sau mai multe straturi de max.4 cm, in functie de adancimea max. Gropii.
Compactarea mixturii asfaltice
Badijonarea suprafetei cu EBCR sau bitum fluxat si apoi acoperita cu un strat subtire de filer sau nisip fin

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017, NE025, AND514/2007.

27. Reparatii trotuare cu pavele vibropresate (piscoturi ornamentale)

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru reparatia trotuarelor cu pavele vibropresate.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi balast, balst satbilizat cu ciment, nisip, pavele vibropresate.Vor respecta
standardele in vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Trasarea lucrarilor
Excavarea mecanizata/manuala incarcare si transport moloz, pana la cota terenului de fundare
Nivelarea suprafetei, premergator asternerii stratului de balast
Executie strat de balast, in grosime de 10 cm, dupa compactare
Executie strat de balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE
Aducere la cota a tuturor capacelor/gratarelor etc existente pe amplasament
Pozare strat de nisip de montaj si pilonarea lui – 2 cm
Montare pavele ornamentale avand grosimea de 6 cm

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

28. Reparatii trotuare cu pavele vibropresate (exclusiv pavelele)

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru reparatia trotuarelor cu pavele vibropresate.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi balast, balst satbilizat cu ciment.Vor respecta standardele in vigoare. De
asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Trasarea lucrarilor
Excavarea mecanizata/manuala incarcare si transport moloz, pana la cota terenului de fundare
Nivelarea suprafetei, premergator asternerii stratului de balast
Executie strat de balast, in grosime de 10 cm, dupa compactare
Aducere la cota a tuturor capacelor/gratarelor etc existente pe amplasament
Executie strat de balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

29. Reparatii parcari cu dale traforate

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru reparatia parcarilor cu dale traforate.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi balast, balst stabilizat cu ciment, nisip, dale traforate.Vor respecta standardele in
vigoare. De asemenea se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Trasarea lucrarilor
Excavarea mecanizata/manuala incarcare si transport moloz, pana la cota terenului de fundare
Nivelarea suprafetei, premergator asternerii stratului de balast
Executie strat de balast, in grosime de 10 cm, dupa compactare
Montare borduri – conform cap. Montare borduri trotuare sau carosabile
Executie strat de balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm – conform PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE
Aducere la cota a tuturor capacelor/gratarelor etc existente pe amplasament
Pozare strat de nisip de montaj si pilonarea lui – 5 cm
Montare pavele din dale traforate avand grosimea de 8 cm
Umplerea cu pamant vegetal al golurilor
Semanarea si udarea gazonului

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007
30. Inlocuire borduri cu dimensiunea 20*25*50

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru inlocuirea bordurilor existente cu borduri noi, avnd dimensiunile 20*25*50.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi balast, beton, mortar, borduri.Vor respecta standardele in vigoare. De asemenea
se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Desfacerea bordurilor existente, inclusiv a fundatiei acestora
Excavarea mecanizata/manuala incarcare si transport moloz
Pichetarea treseului bordurii cu tarusi metalici si materializarea cotei de montaj a bordurii
Asternere strat de balast, in grosime medie de 5-8 cm dupa compactare
Turnare beton de pozare borduri
Montare borduri – conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Rostuire/colmatare cu mortar de ciment
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

31. Inlocuire borduri cu dimensiunea 10*15*50

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru inlocuirea bordurilor existente cu borduri noi, avnd dimensiunile 10*15*50.

METODOLOGIE
MATERIALE
Materialele principale folosite vor fi balast, beton, mortar, borduri.Vor respecta standardele in vigoare. De asemenea
se vor pune in opera doar materiale certificate.
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Desfacerea bordurilor existente, inclusiv a fundatiei acestora
Excavarea mecanizata/manuala incarcare si transport moloz
Pichetarea treseului bordurii cu tarusi metalici si materializarea cotei de montaj a bordurii
Asternere strat de balast, in grosime medie de 5-8 cm dupa compactare
Turnare beton de pozare borduri
Montare borduri – conform PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE
Rostuire/colmatare cu mortar de ciment
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

32. Reprofilarea partii carosabile cu autogrederul si compactarea platformei

APLICABILITATE
Se vor aplica pe strazile unde nu exista imbracaminte rutiera moderna si/sau in vederea pregatirii stratului existent.

METODOLOGIE
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Scarificarea si nivelarea cu autogrederul pe o adancime de 5 cm
Compactarea suprafetei cu compactor > 10to
SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

33. Scarificare si reprofilare cu adaos de material pietros urmata de compactare

APLICABILITATE
Se vor aplica pe strazile unde nu exista imbracaminte rutiera moderna si/sau in vederea pregatirii stratului existent.

METODOLOGIE
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Scarificarea si nivelarea cu autogrederul pe o adancime de 5 cm
Executie strat de macadam, avand o grosime de 10 cm
Executie impanare cu material rezultat din frezarea strazilor cu imbracaminte de beton de asfalt sau beton
Compactarea suprafetei cu compactor > 10to

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI
VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

34. Rectificare strazi de pamant

APLICABILITATE
Se vor aplica pe strazile de pamant.

METODOLOGIE
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Nivelarea platformei cu autogrederul
Executie strat de de piatra sparta, avand 2 cm dupa compactare

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007

35. Ridicare la cota a capacelor caminelor de vizitare apa – canal

APLICABILITATE
Se vor aplica pentru ridicarea la cota a capacelor caminelor de vizitare apa - canal.

METODOLOGIE
Se vor efectua urmatoarele operatiuni:
Pregatirea generala a lucrarilor
Desfacere capac si rama
Demolare portiuni deteriorate
Transport reziduri
Aducere la cota cu placi de beton prefabricate si zidarie
Remontare capac si rama

SIGURANTA CIRCULATIEI
Inainte de inceperea lucrarilor se vor lua masurile necesare in vederea semnalizari lucrarilor, conform Ordin M.I. M.T.
nr. 1112/41112000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire
a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
avand la baza Proiectul de Management al traficului specific companiei noastre.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va efectua conform PCCVI

VERIFICAREA LUCRARILOR
Verificarea lucrarilor se vor face de catre sef santier, RTE, reprezentant beneficiar/diriginte de santier, intocmindu-se
documentele specificate in cadrul PCCVI

RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face conform HG343/2017 si AND514/2007