Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitate Tehnică a Moldovei


Catedra ATI

Lucrarea de lab. nr.1


Disciplina: AMSI

Tema: Familiarizarea cu programul de modelare Rational Rose

A realizat: st. gr. TI-132 Postica Nicoalae

A verificat: lect. Sup. Melnic Radu

Chişinău 2015
1 Select Tools – selecteaza un component din diagrama cazului de utilizare

2 Text box – introducem text pentru componente

3 Note – cream note adaugatoare pentru utilzator

4 Anchor - note to item asociaza nota unui component

5 Package - reprezintă un mecanism universal de organizare în grupe. În pachet pot fi plasate entităţile de
structură, de comportament şi alte entităţi de grupare. Spre deosebire de componentele care există real, în timpul
execuţiei unui program, pachetele au caracter pur conceptual, adică ele există doar în timpul elaborării. Pentru
reprezentarea unui pachet se utilizează notaţia unei mape cu semn de carte care conţine deseori numai numele şi
doar uneori şi conţinutul,

6 Use case - Fiecare caz de utilizare determină o succesiune de acţiuni care trebuie sa fie executate de către
sistemul poiectat la colaborarea lui cu actorul corespunzător. Diagrama cazurilor de utilizare poate fi completată cu
text explicativ, care desfăşoară sensul sau semantica componentelor ce o compun. Acest text se numeşte
adnotare sau scenariu.

7 Actor - Actorul reprezintă orice entitate externă sistemului modelat, care colaborează cu sistemul şi utilizează
posibilităţile lui funcţionale pentru atingerea anumitor scopuri şi pentru rezolvarea problemelor particulare.
Totodată actorii sunt utilizaţi pentru notarea mulţimii rolurilor coordonate ale utilizatorilor în procesul de
colaborare cu sistemul proiectat. Fiecare actor poate fi considerat un anumit rol aparte relativ unui caz de utilizare
concret. Notaţia grafică standardă a unui actor în diagramă este «omuleţul» sub care se indică numele actorului

8 Unidirectional Association - este o relaţie de structură care descrie o totalitate de legături, prin legătură se
subînţelege conexiunea semantică între obiecte. În calitate de simboluri suplementare pot fi utilizate numele unei
asocieri, numele şi multiplicitatea claselor – rolurile asocierii. Numele asocierii nu este un element obligatoriu.
Dacă numele este dat, atunci el se scrie cu majusculă lînga linia ce corespunde asocierei. Grafic asocierea se
reprezintă printr-o linie (care uneori se termină cu o săgeată sau este etichetată)

9 Dependency - este o relaţie semantică între două entităţi astfel încît modificarea uneia din ele,a celei
independente, poate influenţa semantica celeilalte, dependente. Grafic pentru reprezentarea dependenţei se
utilizeaza o linie întreruptă, deseori cu săgeată care poate conţine o etichetă .
10 Generalization - este o relaţie de tip «specializare/generalizare» în urma căreia un obiect al elementului
specializat (descendent) poate substitui obiectul elementului generalizat (părinte). Descendentul (child)
moşteneşte structura şi comportamentul părintelui (parent) său. Grafic relaţia de generalizare se reprezintă printr-
o linie cu o săgeată goală care arată părinte

Concluzie: Este un soft destul de bun dar nu este destul de bine


optimizat, unele problem sunt problemetic de modelat, si nu putem tine
cont de toate meniurile la unele momente care ar trebui sa fie implicit
determinate.

S-ar putea să vă placă și