Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației al R.M.

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 9


la disciplina: Analiza și modelarea sistemelor informaționale
Tema: Diagramele de componentelor si de plasare

A efectuat: st. gr.TI-132 Postica Nicolae

Au verificat: lectori superiori Radu Melnic

Chișinau 2015
Scopul lucrării

Studierea elementelor constructive necesare realizării diagramelor de componente și amplasare.

Diagrama de componente

In UML, termenul de componenta desemneaza un element software fizic din componenta


unui sistem. Astfel, o componenta poate fi: cod binar, document, fisier continand cod sursa sau
date, tabela a unei baze de date. O componenta binara este o parte fizica si substituibila a unui
sistem, care realizeaza si este in conformitate cu un set de interfete.

Componentele binare sunt independente de limbajul de programare in care au fost


codificate iar utilizarea lor se bazeaza exclusiv pe interfete. Tehnologiile folosite in prezent
pentru crearea de componente binare sunt: COM+, DCOM,CORBA, Java Beans.

Diagramele de componente redau relatiile de dependenta intre diferite componente ale


unui sistem:

Diagramele de componenete sunt importante deoarece:


 modeleaza sistemul software real in mediul de implementare;
 evidentiaza probleme de configurare prin relatiile de dependenta;
 reprezinta o imagine a sistemului existent, inainte de a fi modificat;
 pot evidentia probleme de implementare fara a fi necesar sa se citeasca tot codul
sursa

Fig.1 Digrama de componente pentru PC si utilizator

In Aceasta diagrama este reprezentat dependenta dintre utilizator si PC. PC-ul este
dependent de comenzile utilizatorului.
Fig.2 Digrama de componente pentru structura interna a PC

In figura 2 este reprezenta modelarea fizica a sistemului, toate elementele sunt


dependente de sursa de alimentare , procesorul depinzînd și de dispozitivele de stocare.

Fig.3 Dependenta dintre blocul de system si periferiile calculatorului


Din figura 3 observam ca Blocul de system este principalul component al unui PC, care
este independent de celelalte componente ale PC-ului, dar necesare pentru interactiunea cu
utilizatorul

Concluzii:

Elaborînd această lucrare de laborator am studiat mai detaliat elementele diagramelor de


componente, diagrame ce prezinta sistemul din punct de vedere fizic.

Este util sa se creeze astfel de diagrame pentru că modeleaza sistemul software real in
mediul de implementare, reprezinta o imagine a sistemului existent, inainte de a fi modificat,
evidentiază probleme de implementare fara a fi necesar sa se citeasca tot codul sursa.

S-ar putea să vă placă și