Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCATIEI REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI


Facultatea „Calculatoare, Informatica si Microelectronica”
Catedra„ Automatica si Tehnologii Informationale”

RAPORT
Analiza si modelarea sistemelor informationale
Lucrare de laborator nr.6
Tema: Realizarea diagramelor de clasa

A efectuat: st. gr. TI-132 Postica Nicolae


A verificat: lect. sup. Melnic Radu,

Chisinau 2015
Sarcina: Modelarea diagramelor de clasa a unui chat lan prin intermediu a web browser.

Figura 1 – Structura clasei Calculator

In figura 1 sunt prezentare 4 clase: Utilizator, Calculator, Printer, Browser.


Figura 2 – Structura sistemului compuse din citeva clase principale

In figura 2 sunt prezente 5 clase, care sunt foarte importante in structura acestui sistem. Diagrama de clase
contine clasele: Browser, Downloads, Windows, Window, History. Dupa cum se vede si in diagrama,
referitor la multitudine clasa Browser are doar cite n element din clasa Downloads si History.
In figura 3 sun prezente mai multe clase care contin informatie despre tab-urile si bookmark-urile
browserului, aceste fiind parti structurale foarte importanta, relatie dintre toate aceste clase este de asociere,
caz particular fiind compozitia, fiindca daca nu ar exista Browser-ul atunci nu ar putea exista nici una din
acestea. De asemenea in aceasta diagrama de vede ca Browser clasa se -ul poate avea mai multe Bookmark-
uri cit si Tabs-uri.

Figura 3 – Structura claselor Tabs si Bookmarks

Concluzie
Realizind aceast laborator am insusit cum se creeaza diagramele de clase si pentru ce ele sunt folosite. De
asemenea am utilizat relatiile de asociere, realizare si generalizare, ca elemente am folosit doar clasele si
interfata.

S-ar putea să vă placă și