Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației al R.M.

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Catedra Automatică și Tehnologii Informaționale

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 7


la disciplina: Analiza și modelarea sistemelor informaționale
Tema: Diagramele de Stari

A efectuat: st. gr.TI-132 Postică Nicolae

Au verificat: lector superior Radu Melnic

Chișinau 2015
Scopul lucrării

Studierea elementelor constructive necesare realizării diagramelor de stări.

Diagrama de stare (State Diagram, Statechart) a unei clase reprezintă stările pe care
obiectele (instanţe) ale clasei le pot avea şi tranziţiile între aceste stări. Diagrama de stare este
utilă pentru descrierea claselor care au unul sau mai multe atribute ale cărui valori au semnificaţii
precise şi modificarea acestor valori implică diferenţe de comportare a obiectelor.

Diagrama de stare foloseşte mai multe elemente (simboluri) ale limbajului UML
O stare a unui obiect se reprezintă printr-un dreptunghi cu colţurile rotunjite în care se înscrie
denumirea stării obiectului. Starea iniţială (Initial State) se reprezintă printr-un cerc plin. O
tranziţie între două stări se reprezintă printr-o linie continuă care are o săgeată la capătul dinspre
starea finală a tranziţiei. Lângă o linie de reprezentare a unei tranziţii se poate înscrie numele
metodei care provoacă tranziţia sau condiţiile (în funcţie de valori ale atributelor) care produc
tranziţia respectivă. Starea finală este reprezentata printr-un cerc plin inclus intr-un alt cerc gol..

Starile sunt reprezentate prin dreptunghiuri rotunjite iar tranzitiile prin sageti deschise.
Starea initiala si cea finala se reprezinta astfel:

starea initiala

starea finala

Cu toate ca notatia pentru stara initiala include numai cercul plin, in practica starea
initiala include si sageata care pleca din ea si starea in care obiectul este creat.

La sfarsitul vietii sale (activitatii sale) obiectul atinge starea finala din care nu mai poate
iesi. Starea finala are toate proprietatile unei stari, cu o exceptie: nu poate avea tranzitii de iesire.
Numele starii de iesire este specificat langa simbolul grafic al starii finale.

Starea curenta a unui obiect este reflectata in valorile atributelor care descriu obiectul.
Acestea includ si legaturile existente intre obiect si alte obiecte.
Fig.1 Reprezinta procedura de printare a unui document

In aceasta figura este modelata procedura de printare a unui document pas cu pas

Fig.2 Reprezinta redarea unui fishier audio prin 2 dispozitive posibile


Aceasta figura reprezinta redare unui fisier audio la boxe.

Fig.3 Accesarea unei informatii

Figura data repzinta accesarea unei pagini web cu ajutorul browserului

Concluzii:
Elaborînd această lucrare de laborator am studiat mai detaliat elementele diagramei de
stari, diagramă ce prezinta starile obiectelor din cadru sistemului. Aceasta diagrama vizualizeaza
starile in care se poate afla un obiect, tranzitia necesara pentru a trece in starea urmatoare,
conditia sau evenimentul ce duce la trecerea intr-o anumita stare. In dependenta de starea in care
se afla obiectele vor avea anumite caracteristici distincte.

S-ar putea să vă placă și