Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitate Tehnică a Moldovei


Catedra ATI

Lucrarea de lab. nr.2


Disciplina: AMSI

Tema: Familiarizarea cu programul de modelare Enterprise Architect

A realizat: st. gr. TI-132 Postica Nicoalae

A verificat: lect. Sup. Melnic Radu

Chişinău 2015
1. Scopul lucrării:

Familiarizarea cu pachetul Enterprise Architect: bare, meniuri, ferestre, instrumente.


2. Noțiuni teoretice:

Clasificarea produselor CASE poate fi facută după o mulțime de criterii. Rolul acestor criterii
este de a forma o imagine cît mai exactă asupra sistemelor CASE, astfel încît o organizație
dezvoltatoare de software să poată face alegerea corectă, în funcție de tipurile de proiecte şi de
metodologiile de dezvoltare pe care le aplică.
Instrumentele CASE pot fi definite ca fiind acele aplicații care oferă suport pentru analişti,
proiectanți, programatori şi testori să analizeze, proiecteze, implementeze şi să construiască teste
pentru dezvoltarea de sisteme informatice.
Modelarea reprezintă maparea proceselor unui sistem din lumea reală pe o notație grafică.
Modelele sunt utile pentru înțelegerea problemelor, comunicarea cu oricine este implicat într-un
anumit proiect (client, expert în domeniu, analist, proiectant etc.), modelarea sistemelor
complexe, pregătirea documentației, proiectarea programelor şi a bazelor de date. Modelarea
permite o înțelegere mai bună a cerințelor, o proiectare mai curată, un sistem mai uşor de
întreținut.
Limbajul de modelare UML oferă o modalitate de tranziție între modelul afacerii şi domeniul
calculatoarelor. Cu ajutorul UML toți membrii unei echipe folosesc un vocabular comun,
minimizând erorile de comunicare şi crescând astfel eficiența.
3. Mersul lucrării:

Figura 3.1. – Fereastra programului Enterprise Architect la deschidere

Figura 3.2 – Bara de meniuri a programului


Afișarea meniului principal pentru manipularea fișierelor, editarea , vizualizarea, formatarea,
crearea diagramelor, instrumentele pentru manipularea diagramelor cît și modul de vizualizarea
a ferestrei de lucru.

Figura 3.3 – Selectarea unui model


Se deschide altă fereastră în care trebuie să alegem modelul proiectului. Alegem Use Case.
Figura 3.4 – Bara de instrumente EA
În această bară avem elementele și instrumentele necesare lucrului pentru crearea diagramelor:
actori, use case, pachete, comentariu, text....

Figura 3.5 – Fereastra Project Browser


În această fereastră avem acces la elementele proiectului în lucru. Cînd adăugăm un element el
apare în mapele de ierarhie a proiectului.

Figura 3.6 – Fereastra de proprietăți


În fereastra de proprietăți avem specificate desrierea elementului activ, așa precum nume, scopul,
tipul.

Figura 3.7 – Crearea unei diagrame


Efectuăm click dreapta în fereastra Browse Project pe Use Case Model și alegem din meniul
deschis Add->Add Diagram... (putem de asemenea adăuga și un element, un pachet, sau chiar
un nou model).

Figura 3.8 – New Diagram


În fereastra deschisă alegem în primul meniu UML Behavioral, și în al doilea Use Case și tastăm
OK.

Figura 3.9 – Fereastra Diagramei


S-a deschis fereastra diagramei. Însă după cum observăm ea nu conține nimic. Pentru a adăuga
elemente în ea, ne ducem cu cursorul în partea stîngă la bara de instrumente și adăgăm spre
exemplu un actor.
Figura 3.10 – Adăugarea unui actor
După ce am făcut click stînga pe instrumentul actor, ne ducem pe suprafața de lucru, adică pe
diagramă și iarăși facem click stînga, după care ne apare diagrama actorului și fereastră cu
proprietăți a actorului: Nume, autor, stereotip, comentariu.

Figura 3.11 – Crearea unui Use Case


În același mod ca și actorul creem și Use Case-ul, setăm proprietățile de care avem nevoie.

Figura 3.12 – Creare de relații


Folosind de mai jos diversele tipuri de relații alegem una pe care o dorim și trasăm cu mouse-ul
de la actor la use case.

Concluzii:
În urma efectuării acestei lucrări de laborator am însușit elementele principale ale programului
Enterprise Architect și lucrul cu ele. Programul este alcătuit din mai multe ferestre și bări: bara
de titlu, bara de meniuri, bara de instrumente, fereastra browser Project, fereastra de lucru.

S-ar putea să vă placă și