Sunteți pe pagina 1din 1

APLICAȚII PENTRU BIROTICĂ ȘI COMUNICARE

Realizați un plan de lecție pentru o oră de TIC sau o materie la alegere în


care să țineți cont de următoarele:

PLANUL LECȚIEI
☐ Scopul activității
☐ Competențele specifice
☐ Obiectivele urmărite
☐ Strategiile educaționale utilizate
☐ Resurse
☐ Forma de organizare
☐ Locul de desfășurare
☐ Timpul de desfășurare

CERINȚE
☐ Creați cu editorul WORD un fișier denumit nume_prenume.docx având următoarele setări pentru pagină
 Format A4 (210 x 297 mm) "Portrait"; toate marginile să fie de 2,0 cm.
 Creaţi un stil nou, denumit stilulmeu, bazat pe stilul normal, cu următoarele caracteristici: fontul să fie
Cambria de 11p; caracterele de culoare neagră și alinierea centrată; distanța dintre rândurile
paragrafului să fie de1,5 linii. Utilizați stilulmeu în redactarea documentului.
☐ Inserați în Header, pe fiecare pagină, mai puțin prima pagină textul “Plan de lecție – Numele și Prenumele”
utilizând fontul Times New Roman , Italic, cu dimensiunea de 11 puncte, culoarea albastră și alinierea la
dreapta.
☐ Inserați numărul paginii pe fiecare pagină, mai puțin prima pagină, centrat.
☐ Prima pagină trebuie să conțină următoarele informații: unitatea școlară, obiectul, profesorul, clasa, data,
tema lecției
☐ Începând cu a doua pagină introduceți informațiile relevante pentru planul lecției, după care, pe o pagină
nouă, având orientarea Lanscape introduceți tabelul de mai jos formatat asemănător, completat de Dvs care
să conțină scenariul didactic
Nr.crt Secvențele Timpul Competențe Activitatea Activitatea Strategii Observații
lecției alocat profesorului elevilor didactice
1 ….
2 ….

Inserați în Headerul acestei pagini textul “Scenariul didactic” – utilizînd fontul Arial, bold, cu dimensiunea de 10
puncte, culoarea roșie și alinierea la stânga
☐ Pe ultima pagină introduceți un Index care să conțină minim 5 termeni relevanți pentru lecția Dvs
☐ La finalul documentului introduceți numele Dvs centrat (folosind tabulatorul Central TAB) și sub el
semnătura Dvs olografă

DE REȚINUT!
☐ După finalizarea proiectului încărcați fișierul în secțiunea "Assignments" din contul Dvs. Aveți la dispoziție 4
săptămâni pentru a-l rezolva, până în data de 4 Decembrie ora 23.59

MULT SUCCES!