Sunteți pe pagina 1din 6

Coordonat:___________ Aprobat:___________

Șeful comisiei metodice Director adjunct


„Matematică și tehnologii”
Goia Aliona
Modulul (disciplina) Prelucrarea informației textuale și Data:
numerice
Tema: (subiectul) Diagrame: Timp: 90 min.
1. Tipuri de diagrame.
2. Crearea unei diagrame.
3. Modificarea diagramei.
Abilitatea/sarcina: Crearea și modificarea diagramelor Profesor: Veaceslav Crețu
Grad didactic I
1. Ce trebuie să poată Să reprezinte grafic prin intermediul diagramelor datele numerice din tabele.
face specialistul la
locul de muncă?
2. Cum efectuează în baza suportului teoretic de la ore, a ghidului de performanță.
aceasta?
3. Ce trebuie să poată Fiind dat: Tabel cu date numerice
face elevul la sfârșitulCe: să insereze diagrame în documente de calcul tabelar.
lecției? OPF Timp de: 10 min.
Cât de bine: diagrama să conțină elementele de bază: Titlul, Diagrama prorpiu-zisă,
Legenda, Axa categoriilor, Axa valorilor.
4. Ce informații,  să argumenteze necesitatea utilizării diagramelor în cadrul registrelor;
cunoștințe va fi  să definească conceptul de diagramă;
capabil să aplice?  să enumere tipurile de diagramă;
O.o.  să identifice principalele elemente care definesc o diagramă;
 să explice procedura de creare a unei diagrame;
 să aleagă tipul de diagramă optim pentru reprezentarea datelor;
 să reprezinte datele numerice dintr-o foaie de calcul cu ajutorul diagramelor;
 să se implice în elucidarea conținuturilor.
5. Cum ar putea instruirea să-l ajute pe elev în obținerea performanței?
Metode și tehnologii didactice: Dialogul, Conversația, Discuția dirijată, Brainstorming, Explicaţia, Demonstrația,
Exercițiul.
B. Ce materiale didactice/echipamente vor fi utile?
Fișe, prezentare PowerPoint, calculator, Platformă de organizare a instruirii online.
A. Activitatea elevilor. C. Activitatea profesorului.
EVOCAREA
I. Reflectă. I. Captarea atenției
Comentează povestea. Povestea Tâmplarului (Anexa1)

II. Elevii răspund la întrebările profesorului. II. Actualizarea cunoștințelor


Funcţiile reprezintă o metodă rapidă de a introduce Se acordă întrebări de actualizare a cunoștințelor inițiale:
formule de calcul complexe. - Ce sunt funcțiile în Excel?
=nume_funcţie(argumente)
Argumentele unei funcţii pot fi: constante, adrese de - Care este forma generală a unei funcţii Excel?
celule, domenii. - Ce argumente poate avea o funcţie?
Cele mai utilizate funcţii sunt: SUM –suma - Care sunt cele mai utilizate funcţii?
argumentelor, PRODUCT –produsul argumentelor, - Cum putem reprezenta datele numerice pentru o percepere
AVERAGE –media aritmetică a argumentelor, MIN –
cel mai mic argument, MAX – cel mai mare argument.
mai bună.
Elevii işi exprimă părerile. Profesorul propune elevilor să deseneze în caiete 2 exemple de
Formă textuală şi grafică. diagrame (grafice).
Elevii în caiete desenează 2 diagrame diferite. Profesorul generalizează răspunsul elevilor pentru a face trecere
Prezintă diagramele desenate. la subiectul lecției.
REALIZAREA SENSULUI

1
III. Elevii notează tema. III. Subiectul lecției.
Tema: Diagrame:
1. Tipuri de diagrame.
2. Crearea diagramelor.
3. Modificarea diagramelor.
IV. Elevii ascultă, fac notițe și participă la IV. Predarea temei noi. (Prezentare PowerPoint).
discuții. Profesorul propune spre comparare informaţia reprezentată în 2
feluri: scrisă şi grafică:
Elevii argumentează ce formă de reprezentare
este mai comodă.

Elevii se implică în elucidarea conținuturilor


noi.
Fac notițe.

90000 Ianuarie
80000 Februarie
70000 Martie
60000 Aprilie
50000 Mai
Iunie
40000
Iulie
30000
August
20000 Septembrie
10000 Octombrie
0 Noiembrie
Venitul pe luni Decembrie

Care formă de reprezentare ne oferă un răspuns mai rapid la


următoarele întrebări: „În ce lună întreprinderea a obţinut
cel mai mare venit?; Ce perioadă a anului este mai rentabilă
pentru întreprindere?”
Profesorul anunţă subiectul lecţiei şi obiectivele ei.
Pentru a afla ce ştiu elevii referitor la tema respectivă acordă
următoarele întrebări:
 Ce reprezintă o diagramă?
- răspund la întrebări.  La ce discipline v-aţi întîlnit cu noţiunea de diagramă?
Profesorul completează răspunsul elevilor prin ale explica
conceptul de diagramă: Ce reprezintă o diagramă?
 Def! Diagrama reprezintă o imagine în care valorile
datelor numerice sunt redate prin dimensiunile unor
obiecte grafice.
 Valorile numerice sunt redate prin dimensiunile
indicatorilor de date: lungime, lăţime, înălţime etc.
Sunt atenţi la explicaţiile profesorului şi  Pentru a reprezenta valorile din fiecare serie, se
intervin în cazul în care au întrebări. folosesc indicatorii de date coloraţi în mod diferit.
Urmăresc demonstraţia realizată de profesor. Semnificaţia culorilor este explicată în legendă.
Notează în caiete explicaţiile oferite de Caracteristicile relevante:
profesor.  Axele categoriilor şi valorilor (X&Y);
 Legenda;
 Sursa de date.
Caracteristicile irelevante:
 tipul;
 culoarea;
 dimensiunile.
Profesorul întreabă elevii Ce tipuri de diagrame cunosc?
2
Profesorul completează răspunsul elevilor.

Profesorul explică prin intermediul prezentării PowerPoint


procedura de creare a unei diagramne în cadrul raportului:
Pentru a crea o diagramă se vor parcurge următorii paşi:
Pentru lansarea casetei de creare a diagramei alegem
opţiunea Chart din meniul Insert. O diagramă se construieşte în
patru etape.
etapa 1 – se stabileşte tipul şi subtipul diagramei din
caseta Chart Type. Se observă că pe lângă diagramele standarde
se propun şi diagrame speciale.
Elevii numesc tipurile de diagrame. etapa 2 – se stabileşte domeniul de celule cu datele ce trebuie
reprezentate pe diagramă. Caseta Data Range permite selectarea
datelor atât pe linii cât şi pe coloane.
etapa 3 – se stabilesc parametrii diagramei. Caseta Chart
Elevii ascultă cu atenţie profesorul. Options conţine 6 file care permit configurarea diagramei şi
anume stabilirea titlului general şi cel al axelor de coordonate,
reţelei de linii şi coloane, legendei, etichetelor numerice şi de
categorii.
etapa 4 – se stabileşte localizarea diagramei. Caseta Chart
Location, permite localizarea diagramei fie pe foaie aparte fie pe
Studiază procedura de creare a unei diagrame foia cu datele.
în cadrul rapoartelor. Modificarea valorilor
Valorile dintr-un grafic sunt legate la foaia de lucru în care au
Elevii îşi fac unele notiţe. fost introduse datele. La modificarea oricărei date dintr-o celulă
la care diagrama face referire, diagrama este actualizată şi
reflectă imediat modificarea respectivă.
(Anexa 2)
REFLECȚIA
V. Elevii răspund la întrebările profesorului V. Consolidarea cunoștințelor.
 Ce este o diagramă?
 Pentru ce sunt utile diagramele?
 Ce tipuri de diagrame cunoaşteţi?
 Cum se mai numesc axele X şi Y?
 Ce conţine legenda unei diagrame?
 Care sunt paşii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a crea o
diagramă?
 Dacă modificăm datele pe care le-am reprezentat grafic,
trebuie să creăm o nouă diagramă pentru a reflecta noile
Elevii desenează în caiete încă un tip de
valori?
diagramă. Efectuează o poză diagramelor
Profesorul propune elevilor să deseneze încă un tip de diagramă
desenate și le expediază profesorului.
învățat la lecție, astfel încât în caiete să fie 3 tipuri diferite de
diagrame. Să transmită rezultatul profesorului.
Elevii creează la calculator diagrama aplicând
Profesorul activează sarcina în care se solicită să se construiască
regulile fiecărei etape.
o diagramă în baza unui tabel propus parcurgând toate etapele.
(Anexa 3)
VI. Notarea elevilor. Feedback din partea elevilor.
Profesorul propune elevilor să scrie un feedback pe fișele
repartizate cu referire la modalitatea de desfășurare a lecției.
Elevii sunt notați în baza implicării și participării active la
lecție.
EXTINDERE
VII. Tema pentru acasă: De studiat tema: Diagrame
Reprezentați grafic situația voastră școlară din semestrul I.
D. Care activități ulterioare vor fi eficiente pentru consolidarea performanței?
În cadrul Instruirii practice de elaborat sarcini practice de inserare a diagramelor în documentele de calcul
tabelar.

3
Anexa 1
Povestea tâmplarului

Un tamplar batran era gata sa se pensioneze. I-a transmis sefului sau decizia sa, i-a spus ca vrea sa se pensioneze si
ca este momentul sa traiasca o viata mai relaxata, ca vrea sa se bucure de timp alaturi de familia sa.

Angajatorului i-a parut extrem de rau ca pleaca un om atat de bun si l-a rugat frumos daca nu cumva ar mai putea
sa mai construiasca o ultima casa, ca un ultim favor pentru el: o ultima casa dupa care poate sa plece
impacat. 😊

Tamplarul a fost de acord, dar dupa un timp se vedea cu ochiul liber ca acesta nu mai punea atat de mult Suflet, atat
de multa pasiune ca inainte. Gandul nu ii mai era la munca sa. Folosea materiale mai slabe si incerca sa termine cat
mai repede. Ce mai... Facea o treaba de mantuiala.

Cand tamplarul a terminat casa, angajatorul lui a venit s-o vada. A stat cateva minute, a privit-o bine, dupa care i-a
inmanat cheile tamplarului spunandu-i: “Asta este casa ta, cadou din partea mea!” 😊

Tamplarul a fost socat! 😲😲😲 Ce pacat! Doar daca ar fi stiut ca de fapt isi construieste propria casa, ar fi
construit-o diferit.

Asa procedam si noi. Ne construim vietile, zi dupa zi, si de cele mai multe ori nu ne atingem potentialul maxim, nu
dam tot ce putem. Dupa suntem socati, realizam ca noi trebuie sa stam de fapt in aceasta casa pe care am construit-
o. Daca am putea s-o facem diferit de data asta, am face-o. Dar nu poti sa mai dai inapoi.

Tu esti un “tamplar”, iar casa este viata ta. Atitudinea ta, si alegerile pe care le iei astazi, ajuta la constructia
“casei” in care vei trai maine.

4
Anexa 2.
Material distributiv: Crearea unei diagrame

Pentru a crea o diagramă trebuie parcurşi mai mulţi paşi:

1. Se selectează celulele care conţin datele pe care vrem să le reprezentăm grafic.


2. Din meniul Insert se alege opţiunea Chart (Вставка/Диаграмма)
a. În primul pas (Chart type) (Тип) se alege un tip şi un subtip (Вид) de diagramă.
b. În pasul doi (Data range:) (Диапазон) trebuie furnizate informaţii referitoare la datele pe care
urmează să le reprezentăm. În general, dacă s-a selectat corect zona de celule din care trebuie preluate
informaţiile, la pasul al doilea nu mai trebuie făcute modificări.
c. La pasul al treilea (Chart Option) (Мастер диаграмм) se personalizează diagrama. În
paginile acestei casete de dialog putem stabili titlurile diagramei (pagina Titles), axele (pagina Axes),
legenda (pagina Legend), etichetele de date (pagina Data Labels).
d. Ultimul pas (Chart Location) (Размещение диаграммы) cere specificarea locului în care să
apară diagrama: ca foaie separată (As new sheet) sau ca obiect în cadrul unei foi (As object in).
3. Se execută clic pe butonul Finish (Готово).

 
Elementele unei diagrame:

1. Zona pentru diagramă. În această zonă va fi desenată diagrama propriu-zisă. (diagramele pot
fi inserate direct în foaia de calcul în care se conţin datele respective sau în foi speciale, numite foi pentru
diagrame).
2. Zona de desenare. În această zonă sînt desenate obiectele grafice ce redau într-o formă
sugestivă datele numerice din anumite celule ale foii de calcul.
3. Liniile de caroiaj. Aceste linii facilitează citirea şi compararea valorilor numerice redate prin
obiecte grafice din interiorul zonei de desenare.
4. Titlul diagramei. Titlul este un element opţional care redă într-o formă concisă conţinutul
diagramei.
5. Indicatori de date. Redau prin dimensiunile lor valorile numerice din celulele foii de calcul, în
funcţie de tipul diagramei pot avea diferite forme: dreptunghiuri, linii, sectoare de cerc, etc. Fiecare
indicator de date reprezintă o valoare dintr-o anumită celulă a foii de calcul.
6. Legenda. Reprezintă o casetă care conţine pentru fiecare serie de date cîte o monstră de
culoare, model sau simbol, însoţită de numele seriei. Vizualizînd legenda, putem identifica mai uşor
seriile de date.
7. Axa categoriilor. Aplicaţiile de calcul tabelar grupează datele pe categorii. Categoria
reprezintă un grup de date corelate între ele. Fiecare categorie are un nume, care este preluat din
antetul valorilor respective. Categoriile sunt trasate de-a lungul axei orizontale X, iar seriile – de-a lungul
axei verticale Y.
8. Axa valorilor. De-a lungul acestei axe sunt trasate serii de date.

5
Anexa 3.
Fișa de lucru: Crearea diagramelor

1. Redenumiti a doua foaie de calcul “Articole” apoi introduceti datele din tabelul de mai jos:

Articol Cantitate Pret unitar Pret total


Monitor 6 265
Imprimanta 4 234,5
CD-ROM 10 125
Placa de sunet 5 90
Modem 7 114
Cabluri 12 35
Total
2. Să se calculeze prețul total al componentelor și totalul al achiziției din tabelul de mai sus utilizând funcțiile
corespunzătoare.
3. Afișați valorile din Pret unitar și Preț total cu doua zecimale;
4. Formataţi celulele din câmpuri astfel: textul aliniat la centru, caractere de dimensiune 12, aldin. Informaţiile din
coloana Suma să fie aliniate la centrul celulei;
5. Colorați primul rând cu culoarea gri;
6. Încadrați toate datele într-o bordură linie dublă de culoare verde la exterior;
7. Creaţi o diagramă pentru domeniul de celule A1:D7 cu structură radială:
a. Titlu diagramei să fie “Componente PC”.
b. Amplasaţi diagrama ca foaie nouă cu numele “Componente”.
c. Afișati valorile pe diagrama sub forma de procent;
d. Colorați fundalul diagramei cu grandient –Curcubeu.

8. Salvaţi modificările făcute.


9. Predați rezultatul.