Sunteți pe pagina 1din 21

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

VIAȚĂ SĂLBATICĂ*

"Prea mulți oameni doresc mai mult. Prea puține resurse naturale pentru a ține pasul. Mi se pare
clar că e nevoie de o schimbare radicală la nivel global și fiecare dintre noi trebuie să fie informat și
să facă alegeri mai inteligente, astfel încât planeta noastră să nu fie stoarsă la maxim. Eu am
convingerea că tineretul nostru va fi mai bine informat pentru a aduce schimbarea".

Ian Somerhalder, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, Ambasador al Bunăvoinței

Subiect: știință, studii sociale


Timp total: 2 x 40 min
Vârsta : 8-12 ani

Rezultate ale învăţării


 Să înțeleagă cadrul Obiectivelor globale pentru Dezvoltare Durabilă
 Să creeze o perspectivă asupra unei teme globale, pledoaria pentru specii amenințate
 Să explice impactul dezvoltării tehnologice și creșterea populației asupra viețuitoarelor și
mediului
 Să explice cum alegerile individuale și acțiunile pot contribui la ameliorarea mediului
 Să descrie gama de interacțiuni ale oamenilor cu mediul și lumea viețuitoarelor

Notă
Această lecție se leagă de temele lecției de științe din clasa a IV-a. Ea poate fi modificată pentru a fi
folosită și la alte clase.1

*Traducere de Alexandru Gabor pentru Platforma PROF 21 în cadrul PROIECTULUI Prof21 – Dezvoltarea competențelor
profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă» (POCU/73/6/6/105288) după Wild for Life
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2017/05/Environment-DAy-Ian-Somerhalder-Wild-For-Life-Lesson-plan-
final-with-appendices.pdf
Toate drepturile de autor sunt rezervate companiei non-profit Project Everyone (conform licenței
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/asset-licence/). Materialele pot fi utilizate și redistribuite doar cu
menționarea sursei, iar conținutul acestora nu poate fi modificat.

1
N.t. Conform curriculumului din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pregătirea lecţiei:

 Această lecție și proiectul pot fi separate în două părți, inclusiv o temă pentru acasă.
Planificați sesiunea 1 într-o zi cu tema pentru acasă și sesiunea 2 imediat după realizarea
acestei sarcini. Citiți atât rezumatul, cât și tot planul de lecție.
 Dacă este posibil, pregătiți echipamentul pentru a prezenta filmul de animație, în funcție de
informarea existentă a elevilor privind Obiectivele Globale
 Printați copii ale Anexei 3 (Fisa de lucru) și 1 (Poster), suficiente pentru fiecare elev și Anexa
2 astfel încât să ajungă 1 set pentru fiecare parteneriat

Plan de lecție – sesiunea 1 și sesiunea 2

Prima sesiune

Pasul 1. Urmăriți clipul din World’s Largest Lesson de anul trecut pentru a vă reaminti (sau îl vedeți
pentru prima dată): https://vimeo.com/138852758

Notă: dacă elevii sunt deja familiarizați cu Obiectivele Globale, săriți pașii 1 și 2 și treceți la pasul 3.

Pasul 2. Urmăriți noul clip World’s Largest Lesson din acest an: https://vimeo.com/174346143

Pasul 3. Concentrați-vă pe obiectivele globale #14 Viața acvatică și #15 Viața terestră precedate de
o scurtă discuție și activitate.

Pasul 4. Separați faptele de informațiile despre fiecare dintre animalele înrudite. Jucați un joc de
corespondență pentru a permite copiilor să exploreze în continuare fiecare dintre aceste animale.

Pasul 5. Stabiliți scopul: explicați și precizați contextul de a prelua sarcina efectuării studiului;
discutați cu elevii ce va investiga sondajul; puneți elevii elevii să completeze sondajul la domiciliu și
să revină la școală cu fapte și informații relevante pe baza rezultatelor acestora.

Notă. Dacă nu puteți proiecta clipurile, Anexa 1 conține o imagine a Obiectivelor Globale iar Anexa
2 are transcrierile ce pot fi citite. Desfășurarea lecției este posibilă fără acces la instrumente
digitale sau alte resurse.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Sesiunea a II-a

Pasul 1. Când elevii se întorc la clasă după ce și-au completat chestionarul, puneți-i în echipe cu alți
elevi și stimulați-i să împărtășească concluziile lor.

Pasul 2. Solicitați elevilor să completeze posterul (Anexa 2), selectând cele mai edificatoare fapte
pentru a fi incluse pe posterele lor.

Pasul 3. Profesorul va afișa posterul pe pereții sălii de clasă. Elevii vor merge prin clasă și vor
examina fiecare dintre postere. Încurajați-i să noteze cele mai puternice postere și ceea ce au
învățat despre fiecare dintre animalele pe cale de dispariție. Adunați copiii împreună pentru a
reflecta asupra a ceea ce au observat și ce au aflat de pe postere.

Pasul 4. Discutați și planificați modul în care putem contribui pozitiv la Conservarea vieții sălbatice
din cadrul Obiectivelor globale.

PLAN DE LECȚIE

Etapa 1 – Introducerea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă 7 min

Prezentați elevilor videoclipul din 2015 al World’s Largest Lesson - Introducerea obiectivelor
globale www.globalgoals.org/worldslargestlesson.
Astfel se va introduce tema Obiectivelor globale și se va reaminti elevilor ce sunt acestea și cum
sunt toate interconectate.

Notă: Există o versiune scurtă a acestui videoclip, de doar 3 minute, în limba engleză la adresa:
https://vimeo.com/142124730
Dacă nu puteți proiecta videoclipul, rezumați succint Obiectivele Globale folosind Anexa 1,
explicând:
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele Globale pentru Dezvoltare Durabilă sunt un plan elaborat de Organizația Națiunilor
Unite, agreat de toate țările astfel încât să se atingă până în 2030 următoarele:
i. Combaterea inegalităților globale.
ii. Eradicarea sărăciei extreme.
iii. Respectarea planetei noastre.

Notă pentru desfășurarea lecției

Elevii ar trebui să înțeleagă în mod clar că există un plan global pentru toată lumea, indiferent cine
sunt sau unde locuiesc, pentru a găsi soluții la cele mai presante probleme ale oamenilor și ale
planetei.

Toate obiectivele pot fi atinse prin solidaritate și implicarea fiecărei persoane. Pe tot parcursul
lecției, elevii sunt încurajați să discute gândurile, sentimentele și reflecțiile lor și felul în care
solidaritatea noastră poate accelera conservarea vieții sălbatice.

Ce putem face pentru atingerea acestor obiective? : 4 min

Prezentați elevilor videoclipul din 2016 al World’s Largest Lesson - acționează: inventează,
inovează,
fă campanie www.globalgoals.org/worldslargestlesson
Este un videoclip de 4 minute care prezintă exemple din întreaga lume cu tineri care folosesc
invenție, inovație și derularea campaniilor pentru a contribui la realizarea Obiectivelor globale.

Notă: Dacă nu reușiți să proiectați videoclipul, citiți scenariul din Anexa 2.

Etapa 3: Accent pe Obiectivele 14 & 15 – Viața acvatică / Viața terestră: 2 min


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Explicați elevilor că restul lecției se va concentra pe două obiective specifice:

Obiectivul global nr. 14 - Viața acvatică - Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și
resurselor marine pentru dezvoltare durabilă
Obiectivul global nr. 15 - Viața terestră - Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și
inversarea degradării terenurilor și a pierderii biodiversității.

Diseminați ceea ce știți: 5 min

Cereți elevilor să stea într-un cerc. Adresați următoarele întrebări la clasă. Acordați-le timp să
gândească pe cont propriu înainte de a comunica cu persoana care stă lângă ei. Solicitați perechilor
de elevi să discute concluziile cu toată clasa.
E bine să scrieți câteva dintre ideile lor pe o tablă, să rămână ca reper de dezbatere.

1. Crezi că animalele sunt ucise ilegal? Puteți da un exemplu care demonstrează acest punct?
De exemplu:
- Chiar dacă este ilegal, elefanții sunt sacrificați în fiecare an pentru colții lor.
- Țestoasele de mare sunt sacrificate pentru carnea lor. Carapacea lor este folosită pentru a
face bijuterii.

2. Cum ar arăta lumea dacă ar fi legal să ucizi toate animalele?

3. Cum crezi că s-ar schimba lumea?

4. Cum crezi că s-ar schimba viața ta?

5. Există motive pentru care uciderea animalelor ar fi benefică?

6. Credeți că puteți schimba ceva pentru a contribui la mai multă conservare a speciilor sălbatice?

7. Vă puteți gândi la cineva care reprezintă un model pentru conservarea vieții sălbatice?

Etapa 4 : Activitate de verificare a informațiilor


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Citiți următoarele fapte elevilor și arătați-le o imagine a fiecărui animal, pe care îl puteți găsi
la https://wildfor.life . Mulți dintre copii vor ști deja ceva despre majoritatea animalelor, deși unele
ar putea fi necunoscute pentru ei.

(Aceste fapte se referă la o anumită problemă și soluție expuse în Obiectivele Globale, specifice
conservării vieții sălbatice – Obiective globale #14 și #15)

Există mai multe moduri în care pot fi citite următoarele în funcție de tipul de clasă și format.
1. Pur și simplu citiți faptele și cereți elevilor să își reamintească ceea ce au învățat.
2. Întrerupeți la fiecare informație și cereți elevilor să împărtășească alte informații pe care le
cunosc despre anumite animale.

Citiți următoarele:

Comerțul ilegal cu animale sălbatice reprezintă una dintre amenințările la adresa speciilor, care mai
includ pierderile de habitate din cauza transformării terenurilor pentru agricultură și dezvoltare,
conflictul dintre om și animale sălbatice cauzat de înghesuirea animalelor și oamenilor într-un
spațiu comun, pe măsură ce multe animale sălbatice dispar, au loc schimbări climatice, la care se
adăugă consumul excesiv și utilizarea nesustenabilă. La originea comerțului ilegal se află cererea
nesustenabilă pentru animale sălbatice și produsele derivate din fauna sălbatică, care, la rândul lor,
motivează braconajul oportunist, recoltarea și crima organizată. Aceste specii și mulți alții au
nevoie de ajutorul tău.

Elefantul - Elefanții sunt vânați în număr mai mare pentru fildeșul lor. În ultimii ani, experții au
estimat că între 2010 și 2012 au fost uciși 100 000 de elefanți.

Pangolinul - Toate cele opt specii de pangolin sunt acum amenințate la nivel global, cu speciile
asiatice în categoria amenințate sau în mare pericol.

Țestoasele de mare - țestoasele de mare sunt sacrificate pentru carne, ouăle lor sunt recoltate
nesustenabil, și carapacele sunt folosite pentru a face bijuterii și obiecte tradiționale, vândute apoi
turiștilor.

Tigrul - Braconajul este principala amenințare la adresa tigrilor sălbatici. Se crede că există multe
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
beneficii medicale ale părților corpului, în special osul de tigru.

Rhinoplax Vigil - O combinație de pierdere a habitatelor, braconaj și lipsa de aplicare a legii duc la o
rata mare a dispariției pentru Rhinoplax Vigil. Bijuterii și ornamente decorative făcute din ”casca”
lor determină ca prețul pe piață să fie mai mare decât fildeșul de elefant.

Urangutanul - Urangutanii traficați ilegal și alte specii de maimuțe pot ajunge în grădini zoologice
sau ca animale de companie în colecții private.

Rinocerul - Aproximativ 96% din rinocerii negri au fost pierduți după braconajul la scară largă între
1970 și 1992, și deși populația s-a recuperat de atunci, astăzi există doar 4.800 de rinoceri negri în
sălbăticie.

Regulile jocului
După ce s-au citit și s-au dezbătut faptele la clasă, elevii vor face pereche cu alți elevi din clasă.
Fiecare pereche va avea nevoie de un set de fișe de activitate pentru a juca jocul de corespondență
(Anexa 2). Pentru fiecare animal amenințat, copiii trebuie să găsească imaginea și informația care
se corelează. Există 7 imagini de animale, 7 fapte și 7 carduri de specii. Jocul poate fi jucat ca o
echipă sau elevii pot încerca singuri pentru a vedea cine poate găsi cele mai multe potriviri într-un
anumit interval de timp. Alte variații includ răsturnarea cărților cu susul în jos și găsirea unei
corespondențe. Amintiți-vă că există trei fișe pentru fiecare specii amenințată.

Etapa 5 : Tema pentru acasă este găsirea informației

Acest chestionar îi va ajuta pe elevi și pe alții să devină mai bine informați cu privire la anumite
specii, motivele pentru care unele sunt pe cale de dispariție și cum pot fi ajutate.

Pregătiți contextul:
Reamintiți amploarea obiectivelor globale prin citirea următoarelor puncte din Obiective globale #
14 și # 15:

A. Liderii noștri și fondatorii cadrului pentru obiective globale au decis că se impune la nivel global:
i. să se ia măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, să se
oprească pierderea biodiversității și, până în 2020, să protejeze și să prevină dispariția speciilor pe
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
cale de dispariție.

ii. să ia măsuri urgente pentru a pune capăt braconajului și traficului de specii protejate de floră
și faună și să abordeze atât cererea, cât și furnizarea de produse ilegale obținute din viața sălbatică.

iii. să reglementeze în mod eficient recoltarea și să pună capăt pescuitului excesiv, ilegal,
nedeclarat și pescuitului nereglementat precum și practicile distructive de pescuit până în 2020.

Stabiliți întrebările

1. Citiți descrierea sarcinilor

Am evidențiat câteva fapte care demonstrează că suntem departe de a concretiza eforturile pentru
conservarea faunei sălbatice în toate părțile lumii și am aflat despre cum se potrivește acest lucru
cu Obiectivele Globale, în special cu Global Obiectivele # 14 și # 15.
The World’s Largest Lesson, WildforLife, UNICEF, guvernele și toate organizațiile care susțin
Obiectivele globale consideră că schimbarea este posibilă dacă toate fetele și băieții vor fi educați
pentru a conștientiza problemele care afectează animalele în habitatele lor naturale și vor asuma
rolul de a contribui la schimbare.
S-ar putea să vă gândiți că această problemă este prea mare pentru a pune umărul la schimbarea
ei și că guvernele și marile organizații din întreaga lume trebuie să se implice, dar există și lucruri
mici pe care le poate face fiecare dintre noi. Singura modalitate de a aduce schimbarea este să
cunoaștem faptele - să știm unde există aceste probleme și să ne gândim ce putem face pentru a
ajuta.

2. Citiți următorul paragraf

"Misiunea noastră este de a pune capăt comerțului ilegal cu animale sălbatice pentru a readuce
speciile dincolo de pragul critic și să păstrăm planeta noastră prețioasă în beneficiul oamenilor și al
planetei. Lumea și-a asumat noi obiective care ne obligă să luăm măsuri urgente pentru a pune
capăt braconajului de specii protejate. Noi împreună suntem parte a succesului obiectivului 15." –
WildforLife.

3. Direcționați copiii către site-ul WildforLife unde pot face testul: https://wildfor.life/quiz

4. Înmânați-le fișa lucru (din Anexa 3) și cereți-le să scrie un paragraf despre ceea ce este
WildForLife și să numească cele 4 organizații ale ONU (grupuri din cadrul ONU care au o agendă
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
specifică) de sprijin.

5. Explicați elevilor că sarcina lor este de a completa testul la domiciliu pentru a descoperi
speciile amenințate. Ei vor citi, de asemenea, câteva informații online pentru a afla mai multe
despre animale și pentru a aduna alte informații pentru a folosi fișa de lucru în clasă, a doua zi.

Notă: Pentru a economisi timp, elevii ar putea finaliza sarcina acasă, chiar și realizarea
posterului. Ei pot implica și părinții lor.

Plan de lecție, sesiunea a 2-a : 10 min

Această sesiune se concentrează pe completarea posterelor și realizarea unei pledoarii pentru a


conserva viața sălbatică ca parte a obiectivelor globale.
Notă: unii copii și-au finalizat posterele acasă. Dacă au terminat, treceți la pasul 2.

Etapa 1: Găsiți perechea și distribuiți: 5min

Găsiți fiecărui elev o pereche și invitați-i să discute despre ceea au aflat despre despre animalele în
pericol. Încurajați copiii să utilizeze fișa de lucru pentru a ghida discuția: de ex. Care este numele
animalului amenințat? De ce sunt puse în pericol? Cum încearcă oamenii să ajute?

(Poate doriți să arătați cum se desfășoară o discuție bună cu un elev foarte capabil, pentru a fi un
model pentru alți elevi din clasă.)

Notă: Dacă munca pe echipe nu se potrivește nevoilor elevilor dvs., puteți să finalizați activitatea
cu întreaga clasă, cerând câtorva copii să împărtășească unul sau două dintre cele mai interesante
fapte descoperite despre speciile amenințate.

Finalizarea posterului : 15 min


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Aceasta este o oportunitate pentru elevi să se autoexprime.

1. Oferiți fiecărui copil în clasă un poster (Anexa 4) și încurajați-i să folosească informațiile și ideile
din fișa de lucru, precum și propriile cunoștințe, pentru a crea un poster pentru a-i informa pe alții
despre speciile lor amenințate. Copiii își pot exprima ideile într-o varietate de moduri, care pot
include următoarele:

 O imagine a animalului
 O listă de fapte generale despre animal
 O diagramă care arată modul în care populația s-a schimbat în timp
 O explicație pentru a descrie de ce / cum este amenințată specia de animal
 Sugestii pentru modul în care alții pot ajuta

2. După ce s-a încheiat această etapă, profesorul ar trebui să afișeze postere pe pereții sălii de clasă
sau pe coridorul școlii. Profesorul ar trebui să alăture fiecărui poster o foaie goală de hârtie, ce va fi
utilizată pentru feedback-ul elevilor.

O plimbare cu idei: 10 min

O plimbare cu idei este o tehnică de dezbatere care permite elevilor să se implice activ în timp ce
merg în jurul sălii de clasă. Ei pot împărtăși idei și apoi să răspundă unor imagini semnificative într-
un mod distractiv și unic.

1. Elevii, în mod individual sau în grupuri mici, se rotesc în jurul camerei și furnizează feedback
către creatorul operei. Elevii trebuie să consemneze una dintre următoarele:
• Un lucru care le place despre lucrare

• O întrebare pe care o au despre lucrare

• Un fapt pe care l-au găsit surprinzător

2. Elevii pot scrie feedback despre lucrarea postată lângă fiecare dintre ele, sau pot folosi diferite
note colorate lipicioase pentru a scrie feedback-ul, pe care le pot în exteriorul operei elevului.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

3. După ce elevii au terminat Plimbarea cu idei, acordați fiecărui elev un anumit timp pentru a

reflecta asupra comentariilor scrise despre poster. Cereți elevilor să comunice ideile pe care le-au
găsit interesante sau unice, și modul în care Plimbarea cu idei a schimbat felul în care se gândesc la
aceste animale și cum putem noi ajuta.

Pledoaria personală : 10 min

1. Dacă aveți tehnologia disponibilă, vizitați site-ul WildforLife (https://wildfor.life/pledge ) pentru a


vedea pledoaria sugerată și alte argumente de la alți oamenii din toată lumea.

2. Discutați cu clasa ce înseamnă pledoaria. Cereți-le să vorbească cu un partener dacă acest


argument pare a fi realizabil și ce pot face pentru a-și îndeplini sarcinile. Exprimați cu voce tare sau
creați un tabel la clasă cu lucrurile pe care le propun elevii.

Notă: Pentru copiii mai mici, profesorul ar putea dori să modereze o conversație la clasă care să
ajute la traducerea pledoariei în termeni cât mai apropiați de lumea copiilor. De exemplu: ”Sfera de
influență” devine familie și prieteni.

3. Cereți elevilor să aleagă - fie pentru a face pledoaria în scris, fie pentru a crea o pledoarie unică
despre cum pot contribui la conservarea vieții sălbatice. Încurajați copiii să ia în considerare ceea
ce au învățat de la plimbarea cu idei, pentru a-și pregăti argumentele.

4. Dacă aveți acces la internet, elevii pot face sau posta pledoaria online.

Notă: elevii își pot posta pledoaria la domiciliu pentru a economisi timp sau dacă nu există acces la
internet.
În completare, elevii pot căuta alți oameni și organizații care fac lucruri minunate (a se vedea
link-uri de mai jos) în domeniul sprijinirii drepturilor animalelor.

• WildforLife: https://wildfor.life/learn
• Fondul mondial pentru viață sălbătică: http://www.worldwildlife.org/
• Consiliul pentru apărarea resurselor naturale: https://www.nrdc.org/
• National Geographic pentru copii: http://www.ngkids.co.uk/
• UNICEF: www.unicef.org/
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
• Fundația Ian Somerhalder: http://www.isfoundation.com

Acest plan de lecții a fost creat pentru a sprijini predarea


muncii importante desfășurate de UNEP (Programul Națiunilor
Unite pentru Mediu), PNUD (Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare), UNODC (Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și
Criminalitate) și CITES (Convenția privind Internațional
Comerțul cu specii pe cale de dispariție), contribuind la
realizarea Obiectivelor globale 14 și 15. Cu mulțumiri lui
Michael Mogavero.

Aflați mai multe la:


https://wildfor.life/the-campaign și https://wildfor.life/learn
Contact: Lisa Rolls, manager de campanie Comerțul ilegal cu
animale sălbatice, ONU Mediu: Lisa.Rolls@UNEP.org

Fundația Ian Somerhalder își propune să capaciteze,


să educe și să colaboreze cu oameni pentru a
influența pozitiv planeta și creaturile sale. Prin
activitatea sa și accentul pe nevoia de colaborare ca
răspuns la problemele globale de mediu
interconectate, ISF contribuie activ la realizarea
Obiectivelor Globale 13, 14 și 15.
Aflați mai multe la:
http://www.isfoundation.com/welcome și
http://www.isfoundation.com/educators

Sărbătoriți Ziua Mondială a Mediului pe 5


iunie, predând o lecție World’s Largest
Lesson în aer liber! Distribuiți o
fotografie a clasei dvs. și alăturați-vă nouă
în crearea celui mai mare album foto din
lume folosind hashtagurile:
#worldslargestlesson și #withnature.
Pentru mai multe informații, vizitați:
HYPERLINK "http://worldenvironmentday
.global/" http://worldenvironmentday.glo
bal/
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Acțiuni pentru obiectivele globale


În calitate de educator, aveți capacitatea de a canaliza energiile pozitive ale elevilor și de a-i ajuta să
creadă că nu sunt lipsiți de putere, că schimbarea e posibilă și că ei pot fi agentul schimbării

Cum să acționați chiar acum O implicare și mai profundă – listă de acțiuni

Scrieți reprezentantului local al Pentru o educare și un impact mai profunde,


Guvernului, spuneți-le cum poate elevii pot de asemenea să ia parte în proiecte
economia circulară să contribuie care aduc schimbarea în comunitățile lor
la Obiectivele Globale și locale
întrebați-i ce acțiuni vor
întreprinde în vederea atingerii Vizitați website-ul Take Action de pe pagina
obiectivelor noastră
Cereți elevilor să sintetizeze ce au www.globalgoals.org/worldslargestlesson și
aflat despre #GlobalGoals și identificați resurse, organizații și module de
distribuiți aceste informații cu lecții care vă vor ajuta să faceți primii pași
World Largest Lesson pe Twitter
@theworldslesson
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANEXA 1
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANEXA 2
World’s Largest Lesson Part 2: Ce poți face?

Bună… Salut, sunteţi acolo?


Tocmai spuneam că trebuie să folosim puterile noastre creative pentru a atinge obiectivul
Organizației Națiunilor Unite.
Obiective globale. Dar cum?

Deși Pământul este doar un mic punct în spațiu, pare enorm pentru noi când ne aflăm pe el.
Obiectivele globale pot părea prea ambițioase. Dacă te concentrezi bine,
tu singur poți face schimbări.

Există trei moduri în care puteți contribui. Poți să inventezi, să inovezi și să faci campanie.
Prindeți-vă și să survolăm rapid în jurul lumii pentru a vedea ce fac tinerii deja.

În frumosul oraș Istanbul îl întâlnim pe Elif, o inventatoare.


Ca multe orașe mari, Istanbul este foarte poluat.
Unele sunt cauzate de produsele din plastic pe bază de petrol. Elif nu a fost mulțumit de asta și a
întrebat ce s-ar putea face. Așadar, ea a inventat un nou plastic natural realizat din coji de banane.
Nu, nu e glumă. Este ieftin, ușor de reciclat și îl puteți face în bucătăria dvs. Și dacă vă place
desertul de banane, nu e nimic de pierdut. Doar dacă nu mâncați prea mult.

Să vorbim despre toalete. Acesta este Rohit.


Locuiește în Bangalore, în India. Populația se dezvoltă aici foarte rapid și în același ritm apar și
deșeurile.
O toaletă obișnuită utilizează 6 litri de apă de fiecare dată când este folosită. Este prea mult în cazul
în care apa este rară.

Astfel, Rohit a inventat o toaletă care economisește 50% din apa folosită în toaletele obișnuite.
El a numit-o „Vacu-flush“. Invenția sa a câștigat un premiu internațional pentru știință, iar acum
este luat de valul propriului succes.

Sau puteți fi un inventator, fiți creativ și gândiți-vă cum să ameliorați modul în care trăim. Să îi
cunoaștem pe creatorii urbani din Philadelphia de Nord.

Acest grup uimitor de adolescenți a recuperat terenul abandonat într-un cartier periculos. Ei au
construit aici o fermă înfloritoare în care cresc alimente proaspete și acum oferă sute de case
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
locale și restaurante. Life Do Grow Farm a transformat comunitatea și a făcut-o mai sănătoasă și
mai sigură pentru toți.

Vorbind despre sănătate și siguranță, aceasta este Nigeria, una dintre țările cu cele mai rapide rate
ale creșterii populației din lume. Și printre cele mai tinere. Aproape jumătate din nigerieni sunt sub
15 ani.

Aceasta este echipa Charis, un grup de fete strălucite, care au soluționat o problemă spinoasă.
Echipa Charis a înțeles că, în unele părți din Nigeria, o mulțime de oameni se îmbolnăvesc pentru
că gunoiul nu este curățat în mod corespunzător. Astfel, au creat Discardious, o aplicație de telefon
pentru a raporta deșeurile și a le elimina în siguranță, cu cărucioare ecologice. Ei, bine? Uneori, o
lume mai sănătoasă depinde doar de o idee.

Sau puteți fi un unul dintre activiști în campanii.

Melati și Isabel sunt surori din Bali. Ele și-au asumat misiunea să elimine sacii de plastic care făceau
rău frumoasei insule de acasă. Milioane de saci de plastic ajung în ocean. Astfel se poluează apa și
viața marină are de suferit. Sau sunt arse și chimicale nocive și murdare plutesc în aer. Melati și
Isabel au decis că e destul.

Ele au organizat petiții și campanii de curățare a plajelor iar acum eforturile lor au convins
guvernatorul să interzică pungile de plastic în Bali începând cu 2018.

În cele din urmă, să mergem în Iordania. Acesta este Muzoon din Siria. A locuit într-o tabără de
refugiați. Multe fete din tabără trebuiau să se căsătorească atât de tinere încât erau nevoite să
renunțe la educație.

Muzoon a considerat că este o mare greșeală și a organizat campaniile de convingere a părinților să


își țină fiicele în școală și să nu le oblige să se căsătorească prea devreme.

Muzoon știe că toate fetele au dreptul la educație superioară. Și o fată educată poate realiza foarte
multe cu puțină determinare.

Inventatorii tineri, inovatorii și campaniile de pretutindeni schimbă lumea pentru totdeauna.


Și tu poți. Problemele cu care ne confruntăm sunt uriașe. Și superputerile tale creative sunt uriașe.
Trebuie doar să îți pese puțin, să fii creativ și să colaborați. Dacă noi toți am face asta până în 2030,
într-adevăr obiectivele globale ar fi atinse. E doar o idee.
Ken Robinson, mai 2016
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ELEFANT PANGOLIN

_______________ sunt braconați în Toate cele opt specii de


număr mare din cauza fildeșului lor. ____________
În ultimii ani, experții au estimat că sunt acum amenințate, iar speciile din
aproape 100.000 de elefanți au fost Asia sunt fie în pericol, fie în pericol
uciși între 2010 și 2012. critic.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Țestoasă de mare Urangutan

________________ sunt braconate _____________ traficați ilegal, la fel


pentru carnea lor, ouăle sunt ca alte specii de maimuțe, aceștia pot
recoltate nesustenabil, iar scoica este sfârși în grădini zoologice sau animale
folosită pentru bijuterii și obiecte de companie în colecții private.
tradiționale, care sunt vândute
turiștilor.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

tigru Rhinoplax Vigil

Braconajul este cea mai mare


amenințare pentru _____________ O combinație de pierdere a
sălbatic. Se crede că există multe habitatelor, braconaj și lipsa de
beneficii de sănatate asociate părților aplicare a legii duc la o rata mare a
corpului său, mai ales oaselor. dispariției pentru ____________.
Bijuterii și ornamente decorative
făcute din ”casca” lor determină ca
prețul pe piață să fie mai mare decât
fildeșul de elefant.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Speciile amenințate

Instrucțiuni: faceți testul la adresa https://wildfor.life/quiz pentru a descoperi speciile dvs.


amenințate.

Citiți toate informații disponibile pentru a afla mai multe despre specie, de ce este pusă în pericol
și ce se face pentru a ajuta la conservarea ei. Utilizați spațiul de mai jos pentru a scrie toate faptele
și ideile despre animalul pe care îl găsiți interesant. Puteți, de asemenea, să desenați o imagine a
animalului. Folosiți și explorați și alte site-uri web pentru a învăța și mai mult!

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________

 __________________________________________________________________________
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________

Specii amenințate

Instrucțiuni: Utilizați spațiul de mai jos pentru a crea un poster pentru speciile dvs. amenințate.
Utilizați faptele și ideile din fișa dvs. de lucru, precum și cunoștințele proprii, pentru a crea un
poster pentru a-i informa pe ceilalți. Exprimați ideile dvs. într-o varietate de moduri:

 O imagine a animalului
 O listă de fapte generale despre animal
 O diagramă care arată modul în care populația s-a schimbat în timp
 O explicație pentru a descrie de ce / cum este periclitat animalul
 Sugestii pentru modul în care alții pot ajuta