Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea unui personaj literar:

- citeşte de două ori textul

- identifică prezenţa personajului indicat

- urmăreşte-i faptele, acţiunile, gândurile

conştientizează-ţi impresia proprie,

imaginându-ţi personajul

- defineşte-ţi atitudinea faţă de el şi motiveaz-o

convingător

- citeşte şi precizează ce se solicită concret în

cerinţele propuse.

Caracterizarea unui personaj poate fi realizată

prin mai multe modalităţi:

a) directă adevereşte atitudinea autorului şi

comunică direct trăsăturile definitorii ale

personajului prin următoarele procedee:

zz_

autocaracterizarea (monologul interior,

introspecţia, mărturia directă)

- atitudinea şi aprecierea personajului de către

alte personaje din operă

- remarcarea directă a unor calităţi morale,

spirituale, comportamentale prin descrierea unui

portret fizic, realizat după model antropologic:

capul, figura, semne particulare, maniere etc.

b) caracterizarea indirectă se defineşte prin

deducerea unor calităţi umane particulare (pozitive,

negative) sau general valabile din:

- acţiunile în care autorul si-a angajat

personajul

- modul personajului de a gândi şi a se


manifesta

- particularităţile de limbaj şi abilităţile de

comunicare prin care autorul şi-a prezentat

personajul

- înţelegerea semnificaţiilor detaliilor: mediu,

ambianţa în care personajul vieţuieşte şi activează.

- atitudinea ascunsă , dar veridică a altor

personaje. Caracterizarea unui personaj literar: - citeşte de două ori textul - identifică prezenţa
personajului indicat - urmăreşte-i faptele, acţiunile, gândurile conştientizează-ţi impresia
proprie, imaginându-ţi personajul - defineşte-ţi atitudinea faţă de el şi motiveaz-o convingător
- citeşte şi precizează ce se solicită concret în cerinţele propuse. Caracterizarea unui personaj
poate fi realizată prin mai multe modalităţi: a) directă adevereşte atitudinea autorului şi
comunică direct trăsăturile definitorii ale personajului prin următoarele procedee: zz_
autocaracterizarea (monologul interior, introspecţia, mărturia directă) - atitudinea şi
aprecierea personajului de către alte personaje din operă - remarcarea directă a unor calităţi
morale, spirituale, comportamentale prin descrierea unui portret fizic, realizat după model
antropologic: capul, figura, semne particulare, maniere etc. b) caracterizarea indirectă se
defineşte prin deducerea unor calităţi umane particulare (pozitive, negative) sau general
valabile din: - acţiunile în care autorul si-a angajat personajul - modul personajului de a gândi
şi a se manifesta - particularităţile de limbaj şi abilităţile de comunicare prin care autorul şi-a
prezentat personajul - înţelegerea semnificaţiilor detaliilor: mediu, ambianţa în care
personajul vieţuieşte şi activează. - atitudinea ascunsă , dar veridică a altor personaje.