Sunteți pe pagina 1din 10

Semiologia sistemului cardiovascular la copii

Compliment simplu
1. Indicaţi termenul când începe ontogeneza sistemului cardiovascular:C
a) săptămâna a VIII de dezvoltare intrauterină
b) săptămâna a IV
c) săptămâna a II
d) săptămâna a III
e) primele 7 zile de la concepţie.
2. Evidențiați din care segment al tubului cardiac se vor dezvolta ulterior vasele magistrale:C
a) bulbul cardiac
b) sinusul venos
c) trunchiul arterial comun
d) ventriculul primitiv
e) atriul primitiv.
3. Indicaţi din care segment al tubului cardiac primitiv se va dezvolta ulterior ventriculul drept:A
a) bulbul cardiac
b) sinusul venos
c) trunchiul arterial comun
d) ventriculul primitiv
e) atriul primitiv
4.Evidențiați din care segment al tubului cardiac primitiv va avea loc dezvoltarea ulterioară a
venelor mari:B
a) bulbul cardiac
b) sinusul venos
c) trunchiul arterial comun
d) ventriculul primitiv
e) atriul primitiv
5.Indicaţi din care segment al tubului cardiac primitiv se va dezvolta ulterior ventriculul stâng:D
a) bulbul cardiac
b) sinusul venos
c) trunchiul arterial comun
d) ventriculul primitiv
e) atriul primitiv
6.Apreciați termenul de dezvoltare intrauterină, în care are loc constituirea sistemului de
conducere a cordului:B
a) săptămâna a III
b) săptămâna a IV
c) săptămâna a VI
d) săptămâna a VIII
e) săptămâna a VII.
7. Indicaţi termenul de dezvoltare intrauterină, când are loc divizarea trunchiului arterial comun în
artera pulmonară şi aortă:C
a) săptămâna a IV-V de concepţie
b) săptămâna a V-VI de concepţie
c) săptămâna a VI-VII de concepţie
d) săptămâna a III-IV de concepţie
e) săptămâna a VIII de concepţie

1
8. Apreciați prin cese deosebeşte lipotimia de sincopă:D
a) lipsa pulsului.
b) pierderea cunoştinţei de scurtă durată.
c) prezenţa manifestărilor neurologice
d) menţinerea funcţiilor vitale (circulaţia şi respiraţia)
e) rărirea marcată până la oprire a bătăilor cardiace
9. Enumerați pentru care patologii la copii este caracteristic suflul sistolic, perceput la baza
cordului:D
a) miocardită
b) anemie
c) valvulopatie dobândită
d) patologie cardiacă congenitală
e) tireotoxicoză
10.Estimați importanța aprecierii unuisuflu sistolic la apex la copii:E
a) o patologie cardiacă dobândită
b) o miocardită
c) o stenoză valvulară dobândită
d) o intoxicaţie cronică
e) hipertrofia miocardului ventricolului stâng
11. Indicaţi care valoare a ICT poate fi sugestivă pentru o cardiopatie la copii în vârsta de până la
2 luni:D
a) peste 0,45
b) peste 0,50
c) peste 0,55
d) peste 0,60
e) peste 0,70
12. Apreciați care valoare a ICT poate fi sugestivă pentru o cardiopatie la copii în vârstă de până
la 2 ani:e
a) peste 0,60
b) peste0,55
c) peste 0,40
d) peste 0,45
e) peste 0,50
13.Evidențiați care valoare a ICT poate fi sugestivă pentru o cardiopatie la copii în vârstă de până
la 12 ani:e
a) peste 0,55
b) peste 0,50
c) peste 0,45
d) peste 0,60
e) peste 0,40
14. Indicaţi care valoare a ICT poate fi sugestivă pentru o cardiopatie la copii după vârsta de 12
ani:d
a) peste 0,40
b) peste 0,50
c) peste 0,55
d) peste 0,45
e) peste 0,60

2
15.Evidenţiaţi în ce patologii la copii se formează „ghebul cardiac":E
a) tulburare de ritm
b) pericardită
c) endocardită
d)miocardită
e) viciu cardia

16.Indicaţi ce reprezintă termenul ,,embriocardie” la copii în primele luni de viaţă:b


a) bloc cardiac
b) intervale egale între zgomotele cardiace I şi II, II şi I
c) bradicardie
d) extrasistolie
e) tahicardie
17.Indicaţi localizarea auscultativă a suflului sistolic funcţional la copiii sănătoşi de vârstă fragedă:a
a) la apex
b) la p. Botchin-Erb
c) la a. pulmonară
d) la aortă
e) la valva tricuspidă
18.Evidenţiaţi care este sonoritatea zgomotelor cardiace la baza cordului,caracteristică copiilor de
vârstă fragedă:B
a) sonoritatea zgomotului I este mai mare decât a zgomotului II
b) sonoritatea zgomotului II este mai mare decât a zgomotului I
c) zgomotul I şi II au sonoritate identică
d) se percepe (auscultă) numai primul zgomot
e) zgomotele sunt atenuate
19.Indicaţi punctul clasic de auscultaţie al valvei mitrale la copii:D
a) pe linia sternală dreaptă, în spaţiul intercostal III
b) în spaţiul intercostal II din dreapta
c) în spaţiul intercostal II din stânga
d) la apex
e) în punctul Botkin - Erb
20. Indicaţi punctul clasic de auscultaţie al valvei tricuspide la copii:A
a) la marginea inferioară a sternului
b) în spaţiul intercostal II din dreapta
c) la apex
d) înspaţiul intercostal II din stânga
e) în punctul Botkin - Erb
21. Indicaţi localizarea unde se palpează şocul apexian la copiii sugari:C
a) în spaţiul intercostal II
b) în spaţiul intercostal III
c) în spaţiul intercostal IV
d) în spaţiul intercostal V

3
e) în spaţiul intercostal VI
22. Indicaţi unde, în mod normal, se palpează şocul apexian la copiii în vârstă de 10 ani:C
a) în spaţiul intercostal IV
b) în spaţiul intercostal III
c) în spaţiul intercostal V
d) în spaţiul intercostal II
e) în spaţiul intercostal VI
23. Indicaţi particularitățile hemodinamice care influențează evoluţia modificărilor patologice în
maladiile cardiovasculare congenitale: C
a) micşorarea contractilităţii miocardului
b) creşterea tensiunii arteriale
c) tulburările de ritm
d) creşterea permeabilităţii vasculare
e) tulburările hemodinamice
24. Apreciați modificările hemodinamicecare influențează închiderea canalului arterial
Botallovîn perioada neonatală precoce?D
a) creşterea tensiunii venoase
b) creşterea rezistenţei vasculare
c) creşterea tensiunii în circuitul mic
d) micşorarea tensiunii în artera pulmonară
e)hipotensiunea arterială
25. Indicaţi care este nivelul normal al tensiunii arteriale sistolice la nou-născutul la termen:C
a) 50 mm Hg
b) 30 mm Hg
c) 100 mm Hg
d) 90 mm Hg
e) 70 mm Hg
26. Evidenţiaţi care este frecvenţa pulsului la copiii sănătoşi la vârstă de 4 ani ?E
a) 120 pe minut
b) 140 pe minut
c) 70 pe minut
d) 80 pe minut
e) 100pe minut

Compliment multiplu
1. Indicaţi care din malformaţiile congenitale enumerate sunt cianozante:BCE
a) dextrocardia
b) stenoza arterei pulmonare
c) transpoziţia vaselor magistrale
d) ductul arterial comun persistent
e) artezia valvei tricuspide
2.Indicaţi în care patologii la copii putem constata auscultativ sufluri organice:CD
a) în anemie
b) în tireotoxicoză
4
c) în malformaţii congenitale de cord
d) în vicii cardiace dobândite
e) în caz de persistenţă a focarelor cronice de infecţie
3. Indicaţi în care patologii extracardiace la copii se vor constata modificări patologice ale
pulsului:ABC
a) hipertireoză
b) anemie
c) stări febrile
d) bronşite
e) rahitism
4.Indicaţi în ce cazuri are loc accentuarea zgomotelor cordului la copii:ACD
a) emoţii
b) miocardite
c) efort fizic
d) hipertireoidism
e) stenoză mitrală
5.Evidenţiaţii prin ce se caracterizează suflurile organice:BCD
a) intensitate mică
b) intensitate mare
c) asociere de freamăt
d) propagare în afara limitelor cordului
e) dispar după efort
6.Indicaţi particularităţile de vârstă care influenţează caracterul ECG la copii:BCD
a) masa corporală
b) poziţia cordului în cutia toracică
c) raportul intre masa ventriculuilui stâng şi a celui drept
d) grosimea pereţilor ventriculelor
e) valoarea tensiunii arteriale
7. Determinați particularităţile morfofuncţionale ale cordului copilului nou-născut:ABC
a) fibrele musculare ale miocardului sunt subţiri
b) sistemul de conductibilitate este nedezvoltat
c) ţesutul conjunctiv este nediferenţiat
d) vasele sangvine coronariene sunt de calibru mic
e) pereţii ventriculului stâng sunt relativ mai groşidecât ai celui drept
8. Apreciați particularităţile caracteristice imaginii radiologice a cordului la sugari:BCD
a) poziţia cordului în cutia toracică este ca la adulţi
b) poziţia cordului este transversală
c) este caracteristicăsuprapunerea umbrei timusului
d) umbra cordului în raport cu cutia toracică este mai mare ca la adult
e)umbra cordului în raport cu cutia toracică este mai mică ca la adult
9) Selectaţi particularităţile specifice suflurilor cardiace funcţionale la copii:AB
a) nu se asociază cu freamăt catar
b) nu se propagă în afara limitelor cordului
c) se percep numai la baza cordului
d) se intensifică după efort fizic
e) dispar după efort fizic sau schimbarea poziţiei corpului
10. Indicaţi în care patologie cardiovasculară congenitală la copii se constată şunt dreapta-
stânga:AB
5
a) tetralogia Fallot
b) caz de transpoziţie a vaselor magistrale
c) caz de atrezie a valvei tricuspide
d) caz de defect septal interatrial
e) caz de defect septal interventricular
11. Selectaţi care afirmaţie cu privire la hemodinamica fătului este corectă:ABC
a) circuitul mic nu funcţionează
b) funcţionează căile fetale de comunicaţie sanguină
c) tensiunea sanguină în artera pulmonară este mai mare decât în aortă
d) artera pulmonară transportă sângele în plămâni
e) este prezent defectul septului interventricular
12. Indicaţi care din particularităţile morfofuncţionale ale sistemului cardiovascular la copii ameliorează
circulaţia sângelui şi presarcina cordului:ABCD
a) masa relativ mare a cordului
b) dimensiunile relativ mari ale comunicărilor intracardiace
c) dimensiunile relativ mari ale lumenului vascular
d) tensiunea arterială scăzută
e) poziţiaspecifică vârstei a cordului în cutia toracică
13. Evidențiați în ce cazuri la copii are loc diminuarea intensităţii zgomotelor cardiace:BCD
a) hipertensiune arterială
b) miocardite
c) pericardite
d) emfizem pulmonar
e) hipotrofie
14) Apreciați caracteristicile suflurilor cardiace organice la copii:ABCD
a)intensitate mare
b) propagare în afara limitelor cordului
c) auscultaţie în punctul Botkin-Erb
d) se asociază cu freamăt
e) nu se modifică la schimbarea poziţiei corpului sau la efort fizic
15) Selectaţi semnele/simptomele caracteristice maladiilor cardiovasculare la copiii de vârstă
fragedă:ABCD
a) edeme
b) dispnee
c) malnutriție
d) cianoză
e) tuse
16.Caracterizați particularitățile hemodinamice ale circulaţiei fetale: AbDE
a) existenţa comunicărilor între partea dreaptă şi stângă şi între vasele magistrale
b) minut - volumul mai mare al circuitului mare
c) presiune scăzută în artera pulmonară
d) asigurare preferenţială cu sânge bogat oxigenat a organelor vitale
e) presiune practic echivalentă în aortă şi artera pulmonară
17.Indicaţi modificările constitutive ale circulaţiei postnatale, care se produc la naştere:ABCD
a) scăderea rezistenţei vasculare pulmonare şi creşterea debitului vascular pulmonar
b) creşterea rezistenţei vasculare periferice şi scăderea debitului sangvin la periferie
c) închiderea căilor fetale de comunicare
d) maturizarea vascularizaţiei pulmonare
6
e) creşterea presiunii în artera pulmonară

18.Apreciați la care categorii de nou-născuţi se poate constata un sindrom de persistenţă a


circulaţiei fetale:A D
a) nou-născuţi prematuri
b) nou-născuţi cu infecţii intrauterine
c) nou-născuţi cu mame diabetice
d) nou-născuţi dismaturi
e) născuţi prin operaţie cezariană
19. Enumerați care patologii fac parte din anomaliile de dezvoltare a sistemului cardiovascular,
fără legătură patologică între circuitulmare şi circulatul mic:BCDE
a) situaţia patologică a venelor pulmonare
b) dextrocardia
c) coarctaţia aortei
d) stenoza congenitală a aortei
e) stenoza arterei pulmonare
20. Indicaţi pentru care din anomaliile sistemului cardiovascular este caracteristică prezenţa şuntului
stânga-dreapta:ABE
a) situaţia patologică a venelor pulmonare
b) ductul arterial Botallov deschis
c) dextrocardia
d) defectul septului interatrial
e) defectul septului interventricular
21. Indicaţi pentru care din anomaliile de dezvoltare a sistemului cardiovascular este caracteristic
şuntul dreapta-stânga:CDE
a) defectul septului interatrial
b) ductul arterial comun persistent
c) transpoziţia vaselor magistrale
d) atrezia valvei tricuspide
e) tetralogia Fallot
22. Evidenţiaţi particularităţile funcţionale, caracteristice sistemului cardiovascular la copiii de
vârstă fragedă:ADE
a) prezenţa aritmiei respiratorii
b) volumul sistolic relativ mic
c) minut - volumul mai mic, raportat la kg masă corporală
d) frecvenţa contracţiilor cardiace mai mare
e) tensiunea arterială relativ mică
23.Indicaţi care din antecedentele heredo-colaterale sunt importante în anamnesticul copilului,
suspect pentru o cardiopatie congenitală:ABC
a) prezenţa de cardiopatii congenitale la alţi membri ai familiei
b) existenţa cosanguinităţii
c) morţi subite inexplicabile la alţi membri ai familiei
d) prezenţă cardiomegalii
e) prezenţa patologiei pulmonare cronice
24. Indicaţi care antecedente se vor evidenţia în mod obligatoriu la colectarea anamnezei
prenatale a copiilor, suspecţi pentru o cardiopatie:ABCD
a) agresiuni toxice ( intoxicaţie sau consum de alcool la mamă)
b) suportarea infecţiilor virale (rubeolă, gripă) în primele trei luni de sarcină
c) expunere la radiaţii
d) tratamente hormonale în timpul sarcinii
7
e) tratamente antibacteriale în timpul sarcinii
25. Indicaţi care din antecedentele anamnestice postnatale enumerate sunt importante pentru copiii
suspecţi la cardiopatie:ABCE
a) fatigabilitate
b) prezenţa dificultăţilor de alimentaţie
c) prezenţa infecţiilor pulmonare frecvente
d) prezenţa reacţiilor adverse la vaccinări
e) sindrom convulsiv
26. Indicaţi simptomele funcţionale de afectare a sistemului cardio-vascular la copii:ACE
a) cianoză
b) palpitaţii
c) dureri precordiale
d) tuse
e) dispnee
27. Indicaţi prin ce se caracterizează sincopa la copii:BCE
a) pierderea cunoştinţei de scurtă durată, cu păstrarea funcţiilor vitale
b) rărirea marcată, până la oprire, a pulsului
c) rărirea marcată, până la oprire, a respiraţiei
d) tensiunea arterială menţinută
e) lipsa pulsului
28. Evidenţiaţi particularităţile metodei de inspecţie a sistemului cardiovascular la copii:AE
a) efectuarea acestea se recomandă când copilul e liniştit sau în timpul somnului
b) se va examina doar regiunea precordială şi sistemul cardiovascular
c) se vor aprecia în mod obligatoriu parametrii antropometrici
d) se vor căuta leziuni cutanate, sugestive pentru o cardiopatie
e) se va realiza inspecţia generală a întregului organism şi locală la nivelul sistemului
cardiovascular
29. Indicaţi ce fel de informaţii furnizează palpaţia în examenul obiectiv al sistemului
cardiovascular la copii:ABCD
a) privind volumul cardiac
b) privind şocul apexian
c) privind freamătul şi galopul
d) privind calitatea circulaţiei periferice
e) privind durerea precordială
30. Indicaţi caracteristicile auscultative ale zgomotelor cardiace la copii:ABCE
a) sunt mai frecvente
b) sunt mai intense
c) au tendinţa de egalizare (la sugar)
d) sunt mai slabe ca intensitate ca la adult
e) poate fi prezentă aritmia respiratorie
31.Evidenţiaţi caracteristicile suflurilor funcţionale la copii:BCDE
a) intensitatea după scara Lewine 4-6
b) intensitatea după scara Lewine 1-2
c) nu sunt însoţite de freamăt
d) dispar după schimbarea poziţiei corpului
e) nu se propagă în afara limitelor cordului
32.Indicaţi ce informaţii de importanță diagnostică poate oferi radiologia cardiopulmonară în
examenul sistemului cardiovascular la copii:ABDE

8
a) patologiile organelor cutiei toracice
b) caracteristica circulaţiei pulmonare
c) estimarea excursiei pulmonare
d) aspectul umbrei cordului
e) aprecierea indicelui cardio-toracic
33. Indicaţii ce informaţii poate furniza ECG în examinarea sistemului cardiovascular la
copii:BCE
a) starea miocardului
b) ritmul cardiac
c) funcţia atrială şi cea ventriculară
d) contractilitatea miocardului
e) diseletrolitemiile posibile
34.Indicați simptomele clinice caracteristice pentru patologia cardiacă la copilul de vârstă
fragedă:ABCD
a) edemele
b)dispneea
c)acrocianoza
d)cianoza
e) icterul teumentelor
35. Estimați cei mai importanți parametri funcționali ai hemodinamicii:ABC
a)tensiunea arterială
b)Ps
c)FCC
d)presiunea în artera pulmonară
e)presiunea parietală
36. Apreciați ce reprezintă lipotimia:ACE
a)pieredrea de scurtă durată a conștiinței
b)cu păstrarea circulației sangvine
c)cu păstrarea respirației
d)fără păstrarea circulației sangvine
e)fără păstrarea respirației
37. Indicațielemente structurale ale pericardului la copil:ABCD
a) o structură distinctă care înconjoară inima
b)conține țesut conjunctiv
c)conține țesut elastic
d)este format din 2 foițe cu o cantitate mică de lichid între ele
e) conține țesut muscular
38. Apreciați particularitățile reglării nervoase a activității cardiace la copil:
a) predominarea sistemului nervos simpaticACE
b)predominarea sistemului nervos parasimpatic
c) ingfluența redusă a nervului vagus
d) influența cresută a nervului vagus
e)are posibilități de reglare a conductibilității cardiace
39. Evidențiațicaracteristicile esențiale ale sistemului cardiovascular la copilul sugar:ABCD
a) diafragma ridicată
b) torace scurt
c) cord poziționat mai orizontal, topografic mai sus
d)șoc apexian situat în spațiul IV intercostal stâng, în afara liniei medioclaviculare
e)diafragma amplasată mai jos
40. Indicați elementele caracteristice în structura histologică a miocardului la nou-născuți:ABC
9
a)miofibrile foarte subțiri
b)țesut conjunctiv slab dezvoltat
c)vascularizare sporită a miocardului
d) vascularizare redusă a miocardului
e) cantitate redusă de receptori β1β2 adrenergici

10