Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluează nevoile și resursele disponibile

Evaluați nevoia de îngrijiri paliative în comunitate. Conectați-vă cu organizațiile


comunității locale pentru ajutor. Evaluți resursele disponibile, inclusiv potențiale resurse
umane voluntare.

Stabiliți oficial organizația
Elaborați termenii de referință și, dacă este necesar, înregistrați-vă la autorități.

Creați un plan de acțiune
Identificați ce resurse sunt necesare, cum vor fi obținute, populația care va fi acoperită și
ce servicii vor fi furnizate.

Recrutează și formează echipa
Instruiți cel puțin un medic și o asistentă medicală. Dacă instruirea nu este disponibilă
local, identificați un centru de instruire din altă zonă

Recrutează și formează voluntari sau lucrători din domeniul sănătății comunitare
Voluntarii sau lucrătorii în sănătate din comunitate sunt necesari pentru a oferi îngrijire
de suport

Identificați resurse
Poate fi vorba de numerar sau alte resurse
(transport, spațiu de stocare etc. și poți fi partajate cu alte organizații)

Ia legătura cu furnizorii locali de sănătate
Construiți legături cu centrele locale de sănătate primară și spitalele raionale/regionale
pentru recomandări și pentru internări

Promovează serviciul oferit
Utilizați rețelele comunitare și mass-media pentru a construi gradul de conștientizare a
serviciilor de îngrijire paliativă

Încurajați o participare mai largă
Încurajați grupuri comunitare mai largi să se implice (asociații de locuitori, cluburi,
elevi, politicieni).

Sursa: Raportul OMS „Planning and implementing palliative care services: a guide
for programme managers”.