Sunteți pe pagina 1din 4

Tema de control nr.

2 Înregistrarea operațiunilor economice și întocmirea T-urilor conturilor


O societate comercială prezintă următoarea situaţie a elementelor patrimoniale la începutul exercițiului financiar: furnizori 1.8
400 lei; prime de emisiune 300 lei; capital social 9.000 lei; ambalaje 1.000 lei ; rezultatul reportat (profit) 500 lei; rezerve din re
bancă 8.000 lei; casa în lei 3.000 lei, efecte de plătit 1000 lei.
Să se efectueze analiza contabilă a următoarelor operaţiuni care au loc în timpul exercițiului financiar, să se întocmească form
urile” conturilor:
1. se majorează capitalul social, jumătate din rezerve încorporându-se în capital, respectiv 200 lei;
2. se achită efectele de plată din contul curent de la bancă, 1.000 lei;
3. se încasează o creanţă de la un client în valoare de 600 lei prin contul de la bancă;
4. se achită datoria către un furnizor, în valoare de 300 lei, din casierie.

Rezolvare
1 106 = 1012 /200
A+D = A-C
2 403 = 5121 /1000
A+D = A-C
3 5121 = 4111 /600
A+D = A-C
4 401 = 5311 /300
A+D = A-C

D 401 C D 4111 C
SI 1800 SI 1200
300 600
RD 300 RC - RD - RC 600
TSD 300 TSD 1800 TSD 1200 TSC 600
SFC 1500 SFD 600

D 1012 C D 381 C
SI 9000 SI 1000
200 RD - RC -
RC 200 TSD 1000 TSC -
TSD - TSC 9200 SFD 1000
SFC 9200

D 5121 C D 403 C
SI 3000 SI 1000
600 1000 1000
RD 600 RC 1000 RD 1000 RC -
TSD 3600 TSC 1000 TSD 1000 TSC 1000
SFD 2600 SFC -
ului financiar: furnizori 1.800 lei; clienţi 1.200 lei; rezerve
ofit) 500 lei; rezerve din reevaluare 200 lei; cont curent la

r, să se întocmească formulele contabile rezultate înurma analizei şi “T-

D 106 C D 1041 C
SI 400 SI 300
200 RD - RC -
RD 200 RC - TSD - TSC 300
TSD 200 TSC 400 SFC 300
SFC 200

D 1171 C D 105 C
SI 500 SI 200
RD - RC - RD - RC -
TSD 500 TSC - TSD - TSC 200
SFD 500 SFC 200

D 5311 C
SI 3000
RD - RC -
TSD 3000 TSC -
SFD 3000