Sunteți pe pagina 1din 6

Produse de patiserie La Tutu

PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI


1.1. Scurt istoric

          S.C. „La Tutu” a fost infiintata in anul 2017 din initiativa unui
intreprinzator privat.  

Societatea S.C„La Tutu” are sediul in  Barlad si conform actului


constitutiv poate infiinta sucursale si filiale in oricare din formele de societate
prevazute de lege in conditiile prevazute de acea forma.

In perioada 2017-2018 societatea a functionat si functioneaza in


continuare in stransa concordanta cu cererea de servicii de pe piata
panificatiei din judetul Vaslui.

Dimensiunea si volumul activitatii din domeniul panificatiei in aceasta


perioada destul de scurta, a fost relativ redusa si ca urmare a lipsei de
capital la nivelul necesitatii firmei, care se afla in plina perioada de investitii.

1.2. Obiectul de activitate

Domeniul de activitate al firmei este activitatea de fabricare a


produselor  de patiserie si panificatie precum si comercializarea lor in
magazinul propriu si altor clienti.

Ca urmare a politicii manageriale si aprecierilor din partea


clientilor,referitoare la calitatea produselor,societatea este in continua
dezvoltare,largindu-se si deversificandu-si sfera de activitate in urmatorii
ani.

Conform strategiei de dezvoltare,societatea tinde sa se dezvolte si mai mult


in urmatorii 3 ani,prin construirea inca doua puncte de lucru inVaslui si acest
lucru realizandu-se prin angajarea a inca 6 muncitori calificati.

1.3. Resursele intreprinderii (financiare, umane, materiale)

      Resursele financiare reprezinta disponibilitati banesti in numerar sau


conturi bancare aflate la dispozitia firmei.S.C. „La Tutu” este o firma cu
capital exclusiv privat.
Din punct de vedere al resurselor umane firma dispune de 20 angajati
repartizati astfel:

       Administrator
       1 sofer
       2 vanzatoare
       16 patiseri

Resursele materiale sunt constituite din ansamblul materialelor prime,


materialelor care impreuna cu utilajele, cladirile prezinta anumiti parametri
functionali, economici.

1.4. Caracterizarea economico-financiara a activitatii intreprinderii

         Intr-o maniera generala, in cadrul SC La Tutu echilibrul evoca ideea de


armonie intre diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce in domeniul
financiar se traduce prin armonizarea resurselor cu nevoile.   Bilantul
contabil constituie documentul principal care sta la baza evaluarii
patrimoniale a societatii, mentinerea egalitatii intre sumele inscrise in activul
si pasivul bilantului sau reprezentand, de fapt, un principiu financiar
fundamental.

Desi a invheiat anul 2017 cu un profit destul de mic pe ansamblu societatea


a avut o activitate buna, fiind eficienta din punct de vedere economic si
financiar. Anul 2018 a venit cu destule realizari si astfel s-au mai deschis 2
puncte de lucru in punctele strategice a orasului.

         Activitatea economico-financiara si administrativa din cadrul societatii


s-a desfasurat in conditii optime.

         In vederea sporirii in continuare a profitului net sunt necesare masuri


de contractare de noi clienti interni si externi, iar pentru asigurarea
lichiditatilor necesare, asigurarea unui flux economico-financiar normal se
impun masuri de incasare a creantelor in termen cat mai scurt.

CAPITOLUL  II :IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU IN


ACTIVITATEA FIRMEI
         Ca agent economic, intreprinderea isi orienteaza si desfasoara
activitatea sub impactul conditiilor concrete ale mediului sau ambiant.
Notiunea de mediu ambiant este complexa, incluzand un ansamblu de factori
eterogeni de natura economica, sociala, politica, stiintifico-tehnica, juridica,
geografica, demografica ce actioneaza pe plan national si international
asupra intreprinderii, influentand puternic relatia de piata. Analiza diferitelor
circumstante existente si a efectelor acestora asupra economiei si gestiunii
intreprinderii pun in evidenta trei tipuri de mediu:

       Mediul stabil, unde schimbarile sunt rare, de mica amploare si usor


previzibile;
       Mediul schimbator, unde apar schimbari frecvente, de o amploare variata
si in general previzibile;
       Mediul turbulent, unde schimbarile sunt foarte frecvente si de mare
amploare cu incidente profunde asupra activitatii firmei si greu de
anticipat.

Analiza mediului ambiant in care firma isi desfasoara activitatea, este


foarte importanta, deoarece, trebuie sa aiba ca obiect analiza situatiei pietei
pentru produsele fabricate – in cazul S.C.La Tutu analiza posibilitatii de
innoire a nomenclaturii de produse sau a procesului tehnologic.

Totodata, analiza de productie si a conducerii, evidentiaza daca


organizarea procesului de productie si a conducerii determina cresterea
conditiilor necesare pentru o activitate cat mai rentabila. In conceptie
macroeconomica, firma este o parte integranta a mediului ambiant si o
componenta economica a acestuia.

2.1. Macromediul firmei si influenta componentelor acestuia asupra activitatii


intreprinderii

         Ca sistem dinamic, socio-economic, intreprinderea preia din mediul


ambiant extern resursele de care are nevoie, le introduce in procese
specifice din care rezulta produse, care vor fi transferate aceluiasi mediu
ambiant. Prin intrari intreprinderea se adpateaza la mediu, iar prin iesiri
aceasta va influenta mediul.

         Mediul ambiant extern (macromediul) este reprezentat de totalitatea


unitatilor economice,  a institutiilor financiar-bancare, juridice,
administrative, a organismelor politice, de ocrotire a sanatatii, care
influenteaza si sunt influentate de activitatea intreprinderii.

         Macromediul firmei cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al


mediului ambiant cu actiune indirecta si pe termen lung asupra activitatii
firmei si asupra agentilor economici cu care aceasta se afla in contact
nemijlocit.

         Factorii macromediului intreprinderii sunt:


-        economici;
-        tehnici si tehnologici;
-        de management;
-        socio-culturali;
-        ecologici (naturali);
-        politici;
-        demografici;
-        juridici.
Cuprinde ansamblul factorilor de ordin general ai mediului ambiant, cei
ce au o actiune directa si pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra
agentilor economici care se afla in contact direct si nemijlocit.
A.      Factorii demografici

Factorii demografici cuprind elementele demografice care actioneaza


asupra firmei direct sau indirect. Acestia se pot defini prin indicatori specifici:

     numarul populatiei;
     structura acesteia pe sexe;
     populatia activa;
     populatia ocupata si ponderea acesteia in total;
     dimensiunea medie a unei familii;
     repartizarea teritoriala a populatiei.

Astfel, in atentia acestui indicator, se incadreaza efectivul de


aproximativ 20 angajati ai firmei analizate. Din punct de vedere al structurii
socio-profesionale, un procent de 3% au studii superioare, 10% au studii
medii, iar restul personalului este in curs de calificare.

In domeniul panificatiei procentul predominant il au femeile repartizate


pe domenii distincte.Ponderea barbatilor se intalneste in domeniul
administrativ, ce reprezinta 10% din personal.

B. Factorii economici
Mediul economic este format din ansamblul elementelor care compun
spatiul economic in care actioneaza firma. In categoria factorilor economici
intra:
   - Piata
- Puterea de cumparare
- Nivelul si ritmul dezvoltarii economice
- Potentialul financiar
Principala componenta a mediului economic, in care o firma apare in
calitate de producator, cat si de consumator este piata. Piata mijloceste
legaturile multiple ale intreprinderii cu mediul si este un sistem de
coordonare care are la baza schimbul si contractul.
Premiza continuarii activitatii o constituie studiul pietii, cunoasterea
cererii, a eventualilor concurenti, in vederea satisfacerii consumatorilor din
intreaga zona.
C. Factorii de management

Functionarea societatii La Tutu si organizarea ei este puternic


influentata si de nivelul, sistemul de management aplicat la nivelul si in
cadrul mediului local.

Activitatea firmei este influentata direct si exclusiv de managementul


practicat la nivelul firmei.

Factorii de management exprima gradul de


previziune,organizare,coordonare,evaluarea mediului ambiant,masura in
care cadrul organizatoric si de gestiune creat stimuleaza personalul societatii
S.C. ARHOTY S.A. sa foloseasca posibilitatile respectivului
mediu.Functionarea societatii este influentata puternic de sistemul de
management practicat la nivelul si in cadrul mediului national si international
in care aceasta functioneaza.Spre exemplu,managementul practicat la nivel
guvernamental influenteaza autonomia societatii,sistemul de creditare al
acesteia,volumul investitiilor.Activitatea societatii este influentata si de
nivelul managementului  practicat pe plan mondial.Astfel,daca la nivel
mondial se practica o serie de metode,tehnici performante de
management,acestea pot face obiectul transferului de cunostinte si implicit
pot fi folosite si in formele de la nivel national.

D. Factorii tehnici si tehnologici

      Acesti factori sunt reprezentati in principal de: nivelul tehnic al


echipamentului, al masinilor, utilajelor, instalatiilor furnizate intreprinderii
din tara sau strainatate, nivelul tehnologiei folosite de intreprindere, licentele
cumparate, capacitatea de documentare, capacitatea de inovare. 

 Factorii tehnici si tehnologici influenteaza intreprinderea atat ca


beneficiar cat si ca furnizor, in principal prin intermediul unor elemente
specifice:

     marimea si orientarea fondurilor destinate cercetarii si dezvoltarii;


     asimilarea de produse noi si modernizarea celor existente;
     investitiile si inovatiile;
     reglementari care vizeaza eliminarea sau restrangerea efectelor factorilor
poluanti;
     nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumparare;
     calitatea tehnologiilor ce pot fi achizitionate;
     calitatea si nivelul cercetarilor la care firma are acces.

E. Factorii naturali

Acestia reprezinta o categorie aparte a mediului ambiant, din care fac


parte resursele naturale: apa, solul, clima, vegetatia, fauna.

G. Factorii juridici

Intreaga activitate din cadrul SC La tutu se desfasoara in baza unor principii,


reguli si rutine proprii concretizate in „Regulamentul de organizare si
functionare”, „Regulamentul de ordine interioara”, „Contractul colectiv de
munca”, etc. toate in concordanta cu legile si reglementarile in vigoare.

         Acest lucru constituie una din preocuparile majore ale


managementului firmei si presupune o buna comunicare si un sistem coerent
de relatii intre conducere si componentele operationale si functionale.