Sunteți pe pagina 1din 7

rezerve din reevaluare

capital social 10000 1 105 =


marfuri 1800 P-D =
furnzori 1800
clienti 1200 efecte de platit
rezerve legale 400 2 403 =
prime de emisiune 300 p-d
rezultatul reportat (profit) 500
rezerve din reevaluare 2000 cont curent la banca
cont curent la banca 9000 3 5121 =
casa in lei 4000 a-c
efecte de platit 1000
clienti
4 411 =

5 % =
612
4426
capital social valoare
1012 1000 se majorează capitalul social cu jumătate din rezerve din reevaluare (1000
P-C lei)

cont curent la banca


5121 1000 se achită efectele de plată din contul curent de la bancă (1000 lei);
a-c

clienti
411 1200 se încasează o creanţa clienţi în valoare de 1200 lei prin contul de la bancă
p+c

se facturează o lucrare executată unui client în valoare de 3.000 lei, TVA


% 3570 19%
704 3000
4427 570

se înregistrează factura de chirie în valoare de 1.000 lei, TVA 19%, de la un


401 1190 furnizor
1000
190
D Capital social 1012 C D Marfuri 371
SiC 10000 SiD 1800
(1) 1000
SiD 0 SiC 10000 SiD 1800 SiC
RD 0 RC 1000 RD 0 RC
SFC 11000 SFD 1800

D Rezerve legale 1061 C D Prime de emisune 1041


SiC 400 SiC

SiD 0 SiC 400 SiD 0 SiC


RD 0 RC 0 RD 0 RC
SFC 400 SFC 300

D Banca 5121 C D Casa 5311


Sid 9000 Sid 4000
(3) 1200 (2) 1000 (8)
SiD 9000 SiC 0 SiD 4000 SiC
RD 1200 RC 1000 RD 0 RC
SFD 9200 SFD 3000

D TVA colectata 4427 C D TVA deductibila 4426


(4) 570 (5) 190
(6) 760
SiD 0 SiC 0 SiD 0 SiC
RD 0 RC 1330 RD 190 RC
SFC 1330 SFD 190

1) 105=1012 1000 6) 411=% 4760


2) 403=5121 1000 704 4000
3) 5121=411 1200 4427 760
4) 411=% 3570 7) 413=411 4760
704 3000 8) 401=5311 1000
4427 570 9) 4427=% 1330
5) %=401 1190 4426 190
612 1000 4423 1140
4426 190 10) 704=121 7000
121=612 1000

Balanta de verificare
Sold Sold Rulaj Rulaj
Total sume
Cont Descriere initial initial curent curent
debitoare
debitor creditor debitor creditor
1012 Capital social 0 10000 0 1000 0
1041 Prime de emisiune 0 300 0 0 0
105 Rezerve din reevaluare 0 2000 1000 0 1000
1061 Rezerve legale 0 400 0 0 0
Total Capital si Rezerve 0 12700 1000 1000 1000
121 Profit sau pierdere 0 500 1000 7000 1000

Totalul exercitiului Financiar 0 500 1000 7000 1000


371 Marfuri 1800 0 0 0 1800
Total Cont Stocuri 1800 0 0 0 1800
401 Furnizori 0 1800 1000 1190 1000
403 Efecte de Platit 0 1000 1000 0 1000
Total Furnizori si conturi
asociate 0 2800 2000 1190 2000
411 Clienti 1200 0 8330 5960 9530
413 Efecte de Primit 0 0 4760 0 4760
Total Clienti si conturi
asimilate 1200 0 13090 5960 14290
4423 TVA de plata 0 0 0 1140 0
4426 TVA deductibila 0 0 190 190 190
4427 TVA colectata 0 0 1330 1330 1330
Total TVA 0 0 1520 2660 1520
5121 Banca 9000 0 1200 1000 10200
Total conturi la banci 9000 0 1200 1000 10200
5311 Casa 4000 0 0 1000 4000
Total casa 4000 0 0 1000 4000
612 Cheltuieli cu chirii 0 0 1000 1000 1000
Total cheltuieli 0 0 1000 1000 1000
704 Venituri si prestari servicii 0 0 7000 7000 7000
Total venituri 0 0 7000 7000 7000
16000 16000 27810 27810 43810
C D Furnizori 401 C D Clienti 411
SiC 1800 SiD 1200
(8) 1000 (5) 1190 (4) 3570 (3)
0 SiD 0 SiC 1800 (6) 4760 (7)
0 RD 1000 RC 1190 SiD 1200 SiC
SFC 1990 RD 8330 RC
SFD 3570

Rezultatul reportat
profit 121 Rezerve din
C D C D reevaluare 105
300 SiC 500 SiC
(1) 1000
300 SiD 0 SiC 500 SiD 0 SiC
0 RD 0 RC 0 RD 1000 RC
SFC 500 SFC 1000

C D Efecte de platit 403 C D Prestari servicii 704


SiC 1000 (4)
1000 (2) 1000 (6)
0 SiD 0 SiC 1000 SiD 0 SiC
1000 RD 1000 RC 0 RD 0 RC
SF 0 SFC 7000

C D Cheltuieli cu chirie 612 C D Efecte de primit 413


(5) 1000 (7) 4760

0 SiD 0 SiC 0 SiD 0 SiC


0 RD 1000 RC 0 RD 4760 RC
SFD 1000 SFD 4760
Sold
Total sume Sold final
final
creditoare creditor
debitor
11000 0 11000
300 0 300
2000 0 1000
400 0 400
13700 0 12700
7500 0 6500

7500 0 6500
0 1800 0
0 1800 0
2990 0 1990
1000 0 0

3990 0 1990
5960 3570 0
0 4760 0

5960 8330 0
1140 0 1140
190 0 0
1330 0 0
2660 0 1140
1000 9200 0
1000 9200 0
1000 3000 0
1000 3000 0
1000 0 0
1000 0 0
7000 0 0
7000 0 0
43810 22330 22330
C

1200
4760
0
5960

C
2000

2000
0

C
3000
4000
0
7000

0
0