Sunteți pe pagina 1din 5

Contabilul.

ro » Contabilitate» Studii de caz

Asociere in participatiune. Care este


monografia contabila?
Doua firme A si B se asociaza prin contract de participatiune in felul urmator:

Firma A -asociant pune in functiune o instalatie de productie (obtinuta prin fonduri


nerambursabile) in valoare de 100.000lei, iar firma B - asociat pune la dispozitie 20.000lei,
numerar,care va fi folosit de firma A pentru punerea in functiune si inceperea productiei. In
contract se stipuleaza ca firma A sa vanda firmei B toata productia cu un adaos de 10% peste
costurile de productie, urmand ca firma B sa se ocupe de transport si vanzare.

Se hotaraste ca din profitul obtinut de firma B sa se repartizeze 80% catre firma A si 20% sa
ramana firmei A. Cum se procedeaza in acest caz si care este monografia contabila pentru
firma A si firma B, care sunt obligatiile fiscale, inregistrare contract etc.? Cheltuielile si
veniturile se contabilizeaza de catre fiecare firma separat sau firma A tine contabilitate
analitica si firma B la fel? Cum procedam?

Care este monografia contabila?

Conform noului Codului civil

"SECTIUNEA 3: Asocierea in participatie

Articolul 1949: Notiune

Contractul de asociere in participatie este contractul prin care o persoana acorda uneia sau mai
multor persoane o participatie la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni pe
care le intreprinde.

Articolul 1950: Proba

Contractul se probeaza numai prin inscris.

Articolul 1951: Personalitatea juridica


Asocierea in participatie nu poate dobandi personalitate juridica si nu constituie fata de terti o
persoana distincta de persoana asociatilor. Tertul nu are niciun drept fata de asociere si nu se
obliga decat fata de asociatul cu care a contractat.

Articolul 1952: Regimul aporturilor

(1) Asociatii raman proprietarii bunurilor puse la dispozitia asociatiei.

(2) Ei pot conveni ca bunurile aduse in asociere, precum si cele obtinute in urma folosirii
acestora sa devina proprietate comuna.

(3) Bunurile puse la dispozitia asocierii pot trece, in tot sau in parte, in proprietatea unuia
dintre asociati pentru realizarea obiectului asocierii, in conditiile convenite prin contract si cu
respectarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

(4) Asociatii pot stipula redobandirea in natura a bunurilor prevazute la alin. (3) la incetarea
asocierii.
Articolul 1953: Raporturile dintre asociati si fata de terti

(1) Asociatii, chiar actionand pe contul asocierii, contracteaza si se angajeaza in nume propriu
fata de terti.

(2) Cu toate acestea, daca asociatii actioneaza in aceasta calitate fata de terti sunt tinuti solidar
de actele incheiate de oricare dintre ei.

(3) Asociatii exercita toate drepturile decurgand din contractele incheiate de oricare dintre ei,
dar tertul este tinut exclusiv fata de asociatul cu care a contractat, cu exceptia cazului in care
acesta din urma a declarat calitatea sa la momentul incheierii actului.

(4) Orice clauza din contractul de asociere care limiteaza raspunderea asociatilor fata de terti
este inopozabila acestora.

(5) Orice clauza care stabileste un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii
dintre asociati este considerata nescrisa.

Articolul 1954: Forma si conditiile asocierii

Cu exceptia dispozitiilor prevazute la art. 1.949-1.953, conventia partilor determina forma


contractului, intinderea si conditiile asocierii, precum si cauzele de dizolvare si lichidare a
acesteia."
Conform OMFP 1802/2014 :

"SECTIUNEA 4.14
Contabilitatea operatiunilor realizate in cadrul contractelor de asocieri in participatie

424.  (1) Evidenta asocierii in participatie se organizeaza atat  la  nivelul  asocierii,  cat  si  in
contabilitatea  fiecarui coparticipant cu ajutorul contului 458 "Decontari din operatiuni in
participatie", analitic distinct pe fiecare coparticipant.
(2)  Evidenta  decontarilor  din  operatiuni  in  asocieri  inparticipatie,  respectiv  a  decontarii 
cheltuielilor  si  veniturilor realizate din operatiuni in asocieri in participatie, precum si a
sumelor  virate  intre  coparticipanti,  se  realizeaza  cu  ajutorul contului 458 "Decontari din
operatiuni in participatie".

425. (1) Societatea care conduce evidenta asocierii in participatie  tine  evidenta  si 
intocmeste  balanta  de  verificare distincte de cele corespunzatoare activitatii proprii.

(2) In ceea ce priveste imobilizarile corporale si necorporale puse la dispozitia asocierii,


acestea sunt cuprinse in evidenta contabila a celui care le detine in proprietate.

(3)  Cheltuielile  si  veniturile  determinate  de  operatiunile asocierilor in participatie se


contabilizeaza distinct de catre unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de
asociere, cu respectarea prevederilor pct. 6.

La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit


pe baza de decont fiecarui asociat,  in  vederea  inregistrarii  acestora  in  contabilitatea
proprie.
(4) La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantelor, disponibilitatilor, precum si a
datoriilor asocierii in participatie, se  inscriu  in  situatiile  financiare  anuale  ale  asociatului 
care conduce evidenta asocierii."
 
In concluzie :

    contractul de asociere in participatiune se face in forma scrisa, stipuland aporturile,


participarea la beneficii a fiecarui asociat si persoana juridica ce va tine contabilitatea
asocierii )asociatul titular sau asociatul principal);
    contractul nu se declara la ANAF daca ambele persoane juridice sunt persoane romane;

Sa presupunem ca firma A este cea care tine contabilitatea asocierii.


Inregistrari la A :

    inregistrarea aportului in natura al lui A la asociere : 2131 = 458.A  (80%)


    inregistrarea aportului in numerar al lui B : 5311 = 458.B    20.000   (20%)

Firma A nu va vinde firmei B productia , scopul asocierii fiind tocmai acela de a obtine
venituri din
vanzarea produselor. Firma B o va vinde pur si simplu in numele asocierii si se vor imparti
benficiile.

Firma A va inregistra activitatile proprii si activitatile asocierii, avand grija sa le delimiteze


prin analiticie pe cele din urma.

    cumpara materi prime : 301 = 401       1.000


    le plateste : 401 = 5121   1.000
    consuma materiile prime : 601 = 301   1.000
    inregistreaza cheltuieli cu utilitatile, paza, servicii, din care 40% considera ca le poate
repartiza drept cheltuieli indirecte asupra productiei obtinute :
%    =    401            2.000
605                          1.000
628                          1.000

    inregistreaza cheltuieli cu salariile , din care , la fel, 40% le distribuie asupra productiei :

621 = 421    10.000  - salariile inregistrate


645 = 4xx       4.000   - contributii aferente salariilor (am facut inregistrarea generica pentru
simplificare exemplului)

    inregistreaza amortizarea utilajului : 681 = 281      100 (presupunem ca este folosit exclusiv
in scopul asocierii)
    obtine productia : 345 = 711      1.000 + (2.000 x 40%) + (14.000 x 40%) + 100 = 7.500 lei

 
Firma B preia produsele si le vinde in numele asocierii cu 15.000 de lei
 
Inregistrari la firma B

-    aportul in numerar la asociere : 458.B = 5311   20.000 lei


-    cheltuieli cu distributia (combustibil, chrie spatiu de vanzare salariul vanzatorului) 2.000
de lei

        %  =  401
     6022
     612
621 = 421
645 = 4xx

    vinde produsele cu 15.000 : 4111 = 701     15.000


    si le incaseaza : 5311 = 4111       15.000

 
Firmele A – ca titular al asociatiei care trebuie sa contabilizeze intraga activitate a asocierii–
va prelua prin decont veniturile si cheltuielile efectuate de B pentru vanzare:

           %    =   458.B     2.000


         6022
         612
         621
         645
         
         458.B = 701        15.000
         5311 = 458.B      15.000 – 2.000 = 13.000
si va inregistra destocarea produselor vandute : 711 = 345     7.500 lei
Firma B va preda prin decont cheltuielile si veniturile de mai sus :
       458.A   =         %               2.000
                             6022
                             612
                             621
                             645
701 = 458.A    15.000
458.A = 5311   15.000 – 2.000 = 13.000

Firma A stabileste profitul din asociere , calculeaza impozitul, si vireaza pe baza de decont
partea cuvenita (20% conform contractului) de cheltuieli, venituri si bani firmei B:

In total, cheltuielile si veniturile asocierii au fost :


601   1.000
605      400           (1000 x 40%, restul fiind cheltuieli ale activitatii firmei A inafara asocierii)
628    400
621    4.000
645    1.600
681       100
6022 + 621 + 645   2.000  (cheltuieli preluate de la B)
Total cheltuieli = 9.500 lei
701  15.000 (venituri preluate de la B)
Total venituri = 15.000
 
Baza impozabila : 15.000 – 9.500 = 5.500
Impozit pe profit : 5.600 x 16% = 880 lei.   
691 = 441               880
 
Firmei A ii revin 80% din venituri , suporta 80% din cheltueli si impozitul pe profit. Deci va
repartiza pe baza de decont firmei B :
458.B  =         %        (9.500 + 880)  X 20% = 2.076
                     601
                     605
                     628
                     621
                     645
                     681
                     6022
                     621
                     645
                     691
701  = 458.B            15.000 X 20% = 3.000
458.B = 5311   (3.000 – 2.076) = 924 lei
Firma B va prelua pe baza de decont toate cheltuielile de mai sus :
   %    =    458.A    2.076
6XX
458.A =  701    3.000
5311 = 458.A   924

Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Anca Ivanov, expert contabil