Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA ‘‘ DUNĂREA DE JOS’’ GALAȚI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE

SPECIALIZAREA DREPT

LUCRARE DE LICENȚĂ

RAPORTURILE DINTRE LEGISLATIV ȘI EXECUTIV ÎN SISTEMUL


CONSTITUȚIONAL ROMÂNESC

Îndrumător științific,

Lect. Dr. ȘTEFANIA MIRICĂ

Absolvent,

MIHAI MĂDĂLINA

GALAȚI 2021
CUPRINS

CAPITOLUL I: SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT.

1.1 Noțiunea de putere.

1.2 Originea principiului separării puterilor în stat.

1.3 Noțiunea de putere.

1.4 Exercitarea puterii în stat.

1.5 Evoluția teoriei separației puterilor.

1.4 Funcționarea principiului în diferite regimuri politice.

1.5 Aspecte ale teoriei separării puterilor în stat.

1.6 Importanța separării puterilor în stat.

1.7 Separarea puterilor statului în constituțiile României.

CAPITOLUL II: PUTEREA LEGISLATIVĂ ÎN ROMÂNIA

2.1 Înființarea Parlamentului României.

2.2 Organizarea Parlamentului României,

2.3 Funcțiile și atribuțiile Parlamentului.

2.4 Rolul și structura Parlamentului.

2.5 Funcționarea puterii legislative în România

2.6 Actele Parlamentului și controlul parlamentar.

2.7 Regulamentele parlamentare, hotărârile și moțiunile.

2.8 Relația dintre șeful statului și Parlament.

CAPITOLUL III: PUTEREA EXECUTIVĂ ÎN ROMÂNIA

3.1 Guvernul României.

3.2 Rolul și structura Guvernului.

3.3 Funcțiile executivului.

3.4 Componența puterii executive.


3.5 Atribuțiile Guvernului.

3.6 Actele Guvernului.

3.7 Funcționarea puterii executive.

3.8 Instituția șefului de stat.

3.9 Relațiile Guvernului cu alte instituții ale statului.

CAPITOLUL IV: PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ

4.1 Principiile fundamentale ale puterii judecătorești.

4.2 Organele judecătorești.

4.3 Relațiile dintre puterea judecătorești cu puterea legislativă și puterea executivă.

CAPITOLUL V: RAPORTUL DINTRE LEGISLATIV ȘI EXECUTIV ÎN ROMÂNIA

5.1 Asemănări dintre puterea legislativă și puterea executivă.

5.2 Deosebiri dintre puterea legislativă și puterea executivă.

5.3 Relația dintre cele două puteri ale statului român.

5.4 Rolul legislativului în activitatea executivului.

5.5 Rolul executivului în activitatea legislativului.

CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE:

1.Bădescu Mihai, Drept constitutional și instituții politice, Ed. Lumina Lex, 2001.

2.Constanța Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constitutional și instituții politice, Ed. Lumina
Lex, 2005.

3.Curt Cynthia Carmen, Sistem constitutional și instituții politice în România. (suport de curs)

4. Eleodor Focșeneanu, Istoria constituțională a României(1859-2003), Ed Humanitas, ed.

a -III- a,București 2008.

5. Gheorghe Iancu, Drept constitutional și instituții politice, Ed. Lumina Lex, București 2002.

6. Gheorghe Iancu, Drept constitutional și instituțiii politice, Ed. Lumina Lex, București 2005.

7. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, Ed. Lumina
Lex, ed. a-X-a, București 2002.
8. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituțional și instituții politice, Ed. All
Beck, ed. a-XI-a, București 2004.

9. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituțional, și instituții politice, Ed.
C.H.Beck, ed. 13.vol. 1, București 2008.

10. Liviu Coman Kund, Carmen Coșug, Instituții politice. Drept constituțional, Ed. Didactică
și Pedagogică,R.A.,București 2005.

11.Marieta Safta, Drept constituțional și instituții politice.Teoria generală a dreptului


constituțional. Drepturi și libertăți, Ed. Hamangiu 2018.

12. Marius Andreescu, Andra Puran, Drept Constituțional. Teoria general a statului.
Jurisprudență constituțională, Ed. C.H.Beck ,2018.

13. Munteanu Anamaria,Drept Constituțional și instituții politice, Ed. Fundației România de


mâine, București 2014. (suport de curs)