Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Propunător: Enache Tincuța-Elena


Data: 12.03.2020
Unitatea de învățământ: Școala Primară Gheorghe Asachi, Iași
Clasa: Pregătitoare
Mentor: Mocanu Mihaela
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea tematică: In grădină
Subiectul: numerele naturale în concentrul 0-20
Tipul lecţiei: consolidarea cunoștințelor însușite anterior
Forma de realizare: activitate integrată
Scopul lecţiei: Consolidarea și sitematizarea competențelor de ordonare și comparare a numerelor în concentrul 0 – 20
Obiective operaţionale:

O1: Să identifice minim două flori, pe baza cântecului audiat;

O2: Să citească numerele naturale de pe spatele imaginii;


O3: Să precizeze vecinii numărului indicat, fără ajutorul studentei;
O4: Să recunoască cifra zecilor și cifra unităților;

O5: Să deseneze desenul de pe fișă respectând codul culorilor;

STRATEGII DIDACTICE
1. Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observația.
2. Mijloace de învățământ: fișa de lucru, manualul
3. Forme de organizare: activitate individuală, frontal.
4. Resurse:
 Umane: 34 de elevi
 Temporale: 45 minute
 Bibliografie: Didactica matematicii. Invatamant primar - Constantin Petrovici, Editura: Polirom
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele/secvențele Ob. Conținutul instructive-educativ Metode, Mijloace Forma de Evaluarea


Crt. lecției+intervalul de Op. procedee, de organizare a
timp alocat tehnici învățămât activității
1. Moment organizatoric Pentru o bună desfășurare a lecției se
( 1 minute) vor lua următoarele măsuri:
 aerisirea sălii de clasă;
 pregătirea materialelor

3. Captarea atenției Se realizează cu ajutorul unui cântecel Evaluez


( 3 minute) despre florile pe care le găsim în grădină. Cântecelul Frontal capacitatea
La sfârsitul cântecelului copiii vor trebui să Video- Individual copiilor de a
Conversația
enumere florile pe care le-au auzit în proiector identifica
O1 cântecul audiat. minim două
flori, din
cântecul pe
care l-au audiat

4. Comunicarea titlului Copiii, astăzi vom compara și ordona


lecției și a principalelor numerele naturale în intervalul 0-20, dar Conversația Frontal
coordonate ale acesteia într-un mod distractiv, și, de asemenea, vom
(1 minute) colora ajutându-ne de numere.

Le prezit copiilor imagini cu florile pe care Evaluez


5. Consolidarea/Sistemati Conversația Imagini
zarea coninuturilor le găsim în grădină, pe spatele fiecărei cu flori capacitatea
abordate anterior Frontal
imagini sunt scrise numere în concentrul 0- copiilor de a
(20 minute) Exercițiul
20. Individual citii numerele
Copiii vor trebui să recunoascăscă numărul naturale de pe
și să îi spună vecinii mai mari sau mai mici spatele imagii;
ai numărului respectiv.
De asemenea, copiii vor trebui să precizeze Evaluez
cifra unităţilor/ zecilor la diverse numere capacitatea
copiilor de a
preciza vecinii
numărului
indicat;

Copiii vor rezolva atât exercițiile din


manual, cât și sarcina de lucru de pe fișă
6. Obținerea O4 Acestia vor trebui să: Exercițiul Manualul; Frontal Evaluez
performanței  să completeze numerele care lipsesc;
capacitatea
( 15 minute)  să coloreze floarea pe care este Individual
numărul cel mai mare; copiilor de a
 să coloreze imaginile, respectând Fișa de
colora desenul
codul culorilor ( Anexa 1) lucru;
respectând
Creioane;
codul culorilor;
7. Asigurarea retenției și Se fac aprecieri cu privire la Conversația Frontal
a transferului comportamentul adoptat de către elevi pe
( 5 minute) parcursul activității.
Anexa
Numerele cuprinse între 5 și 10

Numerele de la 18 la 20
Vecinii lui 16Numerele mai mici decât 5 Numerele mai mari decât 10, dar mai mici decât 15