Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea .................................................................................................................................

Registru de evidenta fiscala

An: 2017

Rectificare

Sursa de venit/categorie de venit: cod caen 4791 Comert cu amãnuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin internet si 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si
piete al altor produse

Elemente de calcul
Nr. crt. pentru stabilirea Valoare (lei)
venitului net
1 Chelt. deductibile 13,915.71
2 Venit impozabil 13,317.27

3 Cheltuieli protocol 0.00


4 Cheltuieli cu sposorizari 0.00
5 Cheltuieli nedeductibile 2,000.00

6 Rezultat impozabil 1,401.56

7 Cota impozit 16%

8 Impozit datorat 224


Pagina 1/1 SAGA PS