Sunteți pe pagina 1din 3

1

TEMA 2. APLICAȚII – PRODUSUL SCALAR A DOI


VECTORI
Profesor, Nadia Daniela Taclit
Colegiul Național ”Radu Greceanu”, Slatina, Olt

   

1. Fie măsura unghiului format de vectorii și . Calculați . v dacă:
u v u
 
u v
a) =5, =8 și  = 45 .
REZOLVARE:
    2
u v
Cum produsul scalar este egal cu u . v = cos  = 5.8.cos 45 =40 2
=20 2 .
 
u v
TEMĂ: b) =7, =13 și  = 15 . Atenție: 15 = 45 - 30 sau este jumătatea
unghiului de 30 ! ( cos(a-b) = cos a cos b + sin a sin b; sau cos 2x= 2cos2x – 1)
 
2. Dacă OA . OB = -5 și OA=3, OB=2, atunci unghiul AOB este:
a) Ascuțit;
b) Drept;
c) Obtuz;
d) Are măsura de 45 .
3. Fie triunghiul echilateral ABC de latură a. Calculați produsele scalare:
 
a) AB . BC ;
   
AB . BC = - BA . BC = - a2 cos 60 = - a2.1/2
 
b) TEMĂ: CB . CA =
4. Fie ABC un triunghi echilateral de latură a si P  (AB), R  (AC) astfel încât
1
AP=CR= 3 AB. Arătați că PR  AB.
REZOLVARE:
1 2 
   AB AC
PR = PA + AR = - 3 +3 .
2

Calculăm produsul scalar:


1 2 1 2 1 2
  AB AC  AB  AC 
PR . AB =(- 3 +3 ). AB = - 3 . AB + 3 . AB = - 3 a + 3 a2cos 60
2

1 2 1 1 1
=- 3 a + 3 a . 2 = - 3 a + 3 a2=0  PR  AB.
2 2 2
 
5. Demonstrați că în triunghiul ABC: 2 AB . AC =AC2+AB2 – BC2 =b2+c2-a2.
REZOLVARE:
  
Din relația lui Chasles, BC = AC - AB .
        
Atunci, BC 2 = ( AC - AB ).( AC - AB )= AC 2 – 2 AB . AC + AB 2.
 
Din această relație rezultă: 2 AB . AC =AC2+AB2 – BC2 =b2+c2-a2.

6. TEMĂ: Fie triunghiul ABC de laturi a, b și c. Arătați că :


  1
  BA.BC  CA.CB 
AB . AC + 2 (a2+b2+c2).

7. TEMĂ - cu indicații și discuții!


 
u
Arătați că pentru orice vectori și v avem relațiile:
 2 2 2   2    
u  v  u  v  2uv uv
a) Indicație: =( u + v ) ( u + v )= ....
 2 2 2 
u  v  u  v  2uv
b)
    2 2
(u  v)(u  v)  u  v
c) - distributivitatea!
 2 2  2
 1 ( u  v  u  v )
d) uv = 2 - din relația b)
 2  2
 1 ( u  v  u  v )
e) uv = 4 - din a) și b)
    1 1
 
f) Dacă u = AB și v = AC atunci AB . AC = 2 ( AC +AB – BC ) = 2 (b2+c2-a2)
2 2 2

   2 2  2  2  2
u  v u  v u v uv
g) u  v  =  =
 
h) Lungimea sumei a doi vectori u și v este:
3

   2 2  
uv u  v  2 u v cos  
= , unde  este măsura unghiului vectorilor u

v
și .