Sunteți pe pagina 1din 5

NUMERALUL CARDINAL

zero, 2015, unu, doi

valoare substantivală valoare pronominală valoare adjectivală

- denumirea de cifre și
numere (în texte de matematică) Am trei mere. • se acordă în caz cu substantivul pe care-l
Două sunt roșii. determină
Doi și cu doi fac patru.
Douăzeci și unu minus doi fac N N
nouăsprezece. Trei copii citesc.
- unitățile de măsurare
a timpului
ora 15; N N
anul 2019; În clasă sunt douăzeci și unu de elevi.
mileniul trei
- unitățile de măsurare
a distanței N N
kilometrul 20; În clasă sunt douăzeci și două de eleve.
pagina 35
- denumirea numerică a
diviziunilor administrative Ac Ac
Școala nr. 13; Am cumpărat douăzeci de cărți.
Circa de Poliție 20
- precizarea adreselor D D
strada Speranței, nr. 1, bloc 5, etaj 4, Celor două fete le-am dat flori.
apartament 21
- denumirea G G
mijloacelor de transport Evoluția celor doi elevi a fost spectaculoasă.
tramvaiul 29
- specificarea
dimensiunii obiectelor
numărul 42;
măsura 38
Funcția sintactică a acestor Poate avea funcțiile Funcția sintactică - atribut adjectival
numerale din tiparul sintactice caracteristice
(substantiv + numeral) este de pronumelui:
atribut (în cazul nominativ) subiect,
nume predicativ,
Am ajuns la etajul doi. complement direct,
complement indirect,
complement
prepozițional,
circumstanțial de loc,
circumstanțial de mod,
circumstanțial de timp,
atribut.
sută, mie, mliard = subtantive comune
două sute
o mie cinci sute numerale cardinale compuse
două milioane trei mii
un milliard patru sute șaizeci
NUMERALUL ORDINAL

primul, întâi, dintâi, al II-lea, a patra

valoare substantivală valoare pronominală valoare adjectivală –


A. adj.
- semnifică o denumire numerică -se acordă în caz cu substantivul
pe care-l determină
secolul al XX-lea Am trei mere. Al treilea
secolul XX este galben.
secolul 20 N = N
Al doilea copil a câștigat.

Ac = Ac
În curte am trei copaci.

Numeralul ordinal cu valoare


adjectivală poate fi așezat înainte
sau după substantivul regent cu
care se acordă în gen și caz.

ordinar - vulgar
- obișnuit: S-au întâlnit la o ședință ordinară.

ordinal
ordinar paronime

Cazurile și funcţiile sintactice ale numeralului cu valoare pronominală


Cazul Funcţia sintactică Întrebarea Exemplu

cine au întârziat? Doi dintre actori au întârziat la


Nominati Subiect repetiții.
v cine primește?
Al treilea primește medalia de
N bronz.

Nume predicativ
verbul copulativ a fi Invitații erau opt.

Ei sunt doi, noi suntem patru.


verbul copulativ a ieși
Echipa României va ieși prima
la tragerea la sorți.
verbul copulativ a ajunge
Această melodie va ajunge
a doua în top.

Apoziție care case? Celelalte case, a doua și a treia


sunt renovate.

complement direct ce am văzut? Am văzut trei dintre filmele


premiate.
Acuzativ pe cine au aplaudat?
L-au aplaudat pe al șaselea.
Ac

complement prepozițional despre cine discutau? Discutau despre al șaptelea.

cu cine vorbind? L-am auzit vorbind despre trei


dintre colegi.

de cine depinde? Reușita depinde de cei trei.

de cine nu mă tem? Nu mă tem de cei doi.

la cine se gândea? Se gândea la cei patru.

la cine te-ai referit? Te-ai referit la al doilea?

cu cine se împrietenise? Se împrietenise cu al doilea.

a se baza Copilul numără până la zece.


a se bizui pe ceva
a conta Se bazează pe cea de-a treia.

pe ce se baza?
circumstanțial de loc unde s-au așezat? S-a așezat lângă al nouălea.

M-au așezat lângă doi dintre


colegii mei.

circumstanțial de timp când am ajuns? Am ajuns la școală odată cu doi.

când ajung? Ajung după cei doi.

circumstanțial de mod cum desenau? Dan desena ca cei doi.

cum dansa? Dansează precum cei doi de la


televizor.

circumstanțial de cauză din ce cauză te-a pedepsit? Pentru cei doi te-a pedepsit

circumstanțial de scop Am trei examne și pentru cele


cu ce scop am studiat? trei am studiat bibliografia.

atribut prepozițional care cărți? Cărțile de la cei doi sunt vechi.

care discuție? Discuția despre doi dintre ei a


fost scurtă.

radical din nouă

doi copii din zece

Dativ complement indirect cui s-a interzis? Celor trei li s-a interzis să vină.

D cui am oferit? I-am oferit primului flori.

atribut prepozițional care reușită? Reușita datorită primului dintre


colegii mei m-a bucurat.
grație
mulțumită prepoziții
datorită specifice D

Genitiv ale cui lucrări? Lucrările primului au fost


atribut genitival originale.
G ale cui desene?
Desenele celor doi vor fi pe
coperta unei reviste de succes.

radicalul lui nouă


atribut prepozițional care luptă? Lupta contra celui de-al doilea a
fost pierdută.

complement prepozițional
asupra S-a năpustit asupra celor doi.
contra prepoziții
împotriva specifice G

!!! (efort) întreit = adjectiv provenit din participiul verbului


sfert
jumătate substantive comune

o dată
de trei ori
prima dată locuțiuni adverbiale cu funcție de circumstanțiale
întâia dată
a doua oară
a zecea oară

amândoi/amândouă
tustrei/tustrele pronume nehotărâte/ adjective pronominale nehotărâte
câteșitrei/câteșitrele
ambii/ambele