Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Cotești


DATA: 31.03.2021
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Roman Melania-Simona
NIVELUL: I (grupa mijlocie)
TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ”Natura se trezește la viață”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “In minunata lume a insectelor”
TEMA ZILEI: ” Supărarea buburuzei Rița”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ALA1 + ADE (DS + DOS) + ALA2 )
DOMENII EXPERIENȚIALE: Domeniul științe + Domeniul om și societate
CATEGORII DE ACTIVITATE: Matematică – joc didactic:”Ajutoarele buburuzei
Rița”
Activitate practică – lipire:”Prietenele Buburuzei
Rița”
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor, priceperilor și
deprinderilor

1
DOMENII DE DEZVOLTARE:
C. Capacitaţi şi atitudini de invaţare;
E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoasterea lumii.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


C.1. Curiozitate , interes şi iniţiativă in invăţare;
E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat.

COMPORTAMENTE VIZATE:
C.3.2. Demonstrează creativitate prin activitaţi artistico-plastice, muzicale şi practice, in
conversaţii şi povestiri creative;
E.2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
DOMENIUL ȘTIINȚE (matematica):
- să numere în limitele 1-5, crescător și descrescător;
- să formeze mulțimi de elemente de același fel raportând cantitatea la cifră;
- să identifice vecinii cifrelor;
- să grupeze elementele după mai multe criterii;
- să identifice elementele dintr-un șir, utilizând numeralul ordinal;
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE:
-să denumească materialele necesare realizării lucrării;
-să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior: asamblare, lipire;
-să parcurgă în ordine etapele de lucru, în vederea realizării temei;
-să finalizeze lucrarea.

2
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ADP-ALA-ADE

 ADP: Întâlnirea de dimineață: “În grădina cu insecte”


 Salutul
 Calendarul naturii
 Prezența
 Rutine: “In grădină ne plimbăm, insectele le protejăm –
deprinderea de a nu le face rău micilor vietuițoare.
 Tranziții: “Bat din palme”, „Infloresc gradinile” “Zum, zum,
zum, albinuța mea”

 ALA1 –ȘTIINȚA:„Drumul buburuzei până la floare-antrenament grafic”
ARTA : „Buburuza”-colorare

 ADE: DS: “Ajutoarele buburuzei Rița”(joc didactic)


DOS : “Prietenele buburuzei Rița” (activitate practică-lipire)

 ALA2: “Scțunelele muzicale”-joc de mișcare


“Mută buburuza”-joc liniștitor

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: demonstrația, conversația, explicația,


exercițiul, turul galeriei.
 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Pachetul Zânei ( plic cu scrisoarea buburuzei
Rița, coșulețul primăverii în care se află plicuri cu sarcini de lucru), buburuza fără
buline, fișa de colorat pentru ALA 1 (centrul ARTĂ), fișa cu semne grafice
pentru ALA1 (centrul ȘTIINȚĂ), creioane colorate, buline negre, ecusoane,
jetoane cu cifre, șervețele, corpul buburuzei decupat, ochi, aripi și buline, lipici,
machetă din polistiren, stimulente în formă de buburuză, muzică de primăvară.
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal,individual,pe grupe.

3
 FORME DE EVALUARE:
- Continuă, prin aprecierea răspunsurilor, observarea comportamentului,
examinarea lucrărilor.

SCENARIUL ZILEI

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

Întâlnirea de dimineață:
1.Salutul. Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață prin intermediul salutului.
Vom face salutul de dimineață cu ajutorul versurilor:
In fiecare dimineaţă
Să avem gândul bun pe faţă!
Către soare să privim
Iubire să dăruim!
De gând rău să ne ferim,
Să adunăm doar bucurie
Si in lume să o răspandim
Astfel, orice copil in fiecare dimineaţă
Are gândul bun pe faţă!
Buna dimineaţa, dragi pitici!
Mă bucur ca sunteţi aici!”

2.Prezența. Copiii, așezați în semicerc, vor purta discuții libere axate pe starea lor
afectivă, pe atmosfera din grupă, pe mediul educațional pregătit și pe mediul extern.
Atunci când își aud numele, copiii răspund „prezent” și îi identifică pe copiii absenți.

3.Calendarul naturii. Se completează calendarul naturii împreuna cu copiii cu ajutorul


întrebărilor ajutatoare; astfel se va completa ziua, starea vremii, anotimpul,
îmbrăcămintea adecvată anotimpului.

4
4.Împărtășirea cu ceilalți. Cu ajutorul unui microfon, fiecare copil va trebui să
impărtășească celorlalți colegi dacă ar veni o zână bună la ei și le-ar spune că ii poate
transforma intr-o insectă pentru o zi, ce insectă și-ar dori sa fie.

5.Noutatea zilei: În sala de grupă vom găsi o cutie plina cu diferite materiale didactice ce
vor fi folosite pentru desfașurarea activității, printre care și o scrisoare din partea
buburuzei Rița în care le explică copiilor care este supărarea ei (Anexa1). Zâna Primavară
îi roagă pe copii să o ajute pe buburuză să-și recapete bulinuțele pierdute din cauza
vântului pentru a zbura și ea prin grădina alături de celelalte prietene insecte.

5.Tranziție: Tranziția de la întâlnirea de dimineață către activitățile la libera alegere se


va face cu ajutorul versurilor:
„Bat din palme clap-clap-clap
Din picioare trap-trap-trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la lucru noi pornim!”

II. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA) – Activități pe centre

Copiii își continuă ziua cu activitățile la centrele de interes. Îi voi îndruma spre
centre , pentru a descoperi materialele pregătite și voi explica sarcinile de lucru.
La centrul ȘTIINȚĂ copiii vor trasa pe fișa drumul buburuzei până la floare.
Obiective:
-să traseze corect drumul buburuzelor pe fișa de lucru;
-să utilizeze corect instrumentele de scris cu scopul dezvoltării motricității fine.

La centrul ARTĂ: vor colora în contur imaginea cu buburuza.


Obiective:
- să utilizeze culorile corespunzatoare;
- să coloreze in contur.

5
Fiecare copil se va deplasa către un alt centru, după ce şi-a realizat sarcinile în
primul centru ales şi tot aşa până se face rotirea copiilor pe centre.

Activitatea pe centre se încheie cu ridicarea copiilor de pe scăunele, aşezarea


scăunelelor la măsuţe şi plecarea copiilor la spălător în timp ce recită
cântecelul( tranziţia): “Infloresc grădinile”.

II. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE –DS


După ce copiii au luat masa, începe desfăşurarea activităţilor pe domenii
experienţiale şi astfel , la activitatea de matematică, vom juca un joc care se numește
„Ajutoarele buburuzei Rița”, apoi îi vom pregăti o surpriză Buburuzei Rița.

Sarcina didactică:
Copiii vor avea de numărat în limitele 1-5, de format grupe de obiecte, de
identificat vecinii numerelor si identificarea unui obiect într-un șir utilizând numeralul
ordinal
Regulile jocului:
Grupa se împarte în două echipe: echipa „Fluturilor” și echipa „Albinelor”;
Cu ajutorul baghetei magice, voi numi câte un copil, pe rând de la fiecare echipă,
care va extrage câte un bilet din coșul Zânei Primăvara și va rezolva sarcina de lucru.
Copiii vor rezolva sarcinile jocului ajutând-o astfel pe buburuza Rița să-și găsească
bulinele pierdute. Echipa care va aduna cele mai multe puncte va fi declarată
câștigătoare.
Elemente de joc: mișcarea, manipularea materialelor, surpriza, aplauzele,
întrecerea, bulinele buburuzei, bagheta magică.

Trecerea la activitatea practică (Domeniul om și societate) se va face cu ajutorul


tranziției: ”Zum, zum , zum , albinuta mea!”.

La activitatea practică, copiii vor asambla si lipi buburuza cu ajutorul materialelor


didactice pregătite. Vor observa modelul expus și voi prezenta etapele de lucru .

6
ALA 2 Jocuri și activități recreative-jocuri distractive:

JOCUL 1: „SCĂUNELE MUZICALE”-joc de mișcare


Desfășurarea jocului:
Se face un cerc din atâtea scaune cât numărul participanţilor, mai puţin cu unu.
Copiii dansează în jurul scaunelor pe muzică (muzică de primăvară) până când aceasta
este oprită. În momentul în care muzica se opreşte fiecare dansator trebuie să-şi găsească
un scaun. Cel care rămâne fără loc, iese afară din joc.
Elemente de joc: aplauzele, întrecerea.

JOCUL 2: “PLIMBĂ BUBURUZA”-Joc liniștitor


La jocul liniștitor ,,Plimbă buburuza !", copiii așezați în cerc vor plimba buburuza
din mână în mână într-un singur sens fără a o scăpa. Jocul se va opri când buburuza va
ajunge din nou la primul copil.
Elemente de joc: aplauzele;

BIBLIOGRAFIE:

-„Curriculum pentru educația timpurie a copiilor-2019”


-“Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculum pentru educație timpurie-2019”
-„Revista învățământului preșcolar și primar”, Nr. 1-2 / 2009.
-“Revista învățământului preșcolar și primar”, Nr.1-2/2014
-www.didactic.ro-sursă on-line

7
DEMERSUL DIDACTIC

Etapele Scenariul didactic Metode și Evaluare


activității procedee (instrumente și
indicatori)
1.Moment Se realizează momentul
organizatoric organizatoric prin pregătirea Exercițiul
materialului didactic necesar organizatoric
desfăşurării activităţii,
amenajarea sălii de grupă, a
centrelor de interes.

2.Captarea Se va realiza sub formă de


atenției surpriză; în sala de grupă va fi
adus coşul de la Zâna Primăvară, Conversația
plin cu surprize, printre aceste Activitatea Observarea
surprize se va găsi și scrisoarea frontală comportamentului
de la buburuză , pe care o voi citi copiilor
și copiii vor afla despre supărarea Buburuza Rița
buburuzei Rița. După ce voi Zâna Primăvară
termina de citit scrisoarea o voi
prezenta pe Buburuza tristă și
fără buline.

8
3.Anunțarea Se prezintă copiilor tema și
temei și a obiectivele propuse. Pentru ca
obiectivelor buburuza să-și recapete bulinele
pierdute și folosindu-ne de
materialele trimise de Zâna Conversația
Primăvară, noi o vom ajuta Explicația
desfășurând jocul „Ajutoarele
Buburuzei Rița”.

4. Dirijarea Pentru a găsi bulinele


procesului de buburuzei, ne-am împărțit pe
învățare echipe – echipa Fluturilor și
echipa Albinelor. În jocul Explicația
nostru de astăzi veți descoperi Conversația
a)Explicarea mai multe surprize aduse de
Zână, va trebui să răspundeți
regulilor jocului
corect la diverse cerințe: veți
recunoaște numere/cifre, veți
număra, veți căuta vecinii
cifrelor.

Observarea
b)Explicarea și
comportamentului
demonstrarea Fiecare copil de la fiecare copiilor
echipă va veni pe rând, va Explicația
jocului
extrage un bilet din coșulețul Demonstrația
primăverii și va rezolva una din
sarcinile pregătite (de la panou,
ori va grupa după diferite criterii
materialele expuse pe măsuță).
Fiecare răspuns corect va fi
recompensat cu o bulină pe care
copiii o vor așeza pe aripile
buburuzei.

Explicația
c)Jocul de probă Solicit un copil să extragă un Demonstrația
bilet, îi citesc sarcina jocului,
dacă răspunde corect primește o
bulină pe care o așază pe aripile

9
buburuzei.

d)Executarea După ce toți copiii au


jocului propiu- înțeles regulile jocului se trece la
zis executarea jocului. Răspunsurile Explicația
corecte ale copiilor vor fi
recompensate de aplauze și de Activitate
primirea bulinelor pierdute de frontală
buburuză. Pe tot parcursul jocului
sunt antrenați copiii, încurajându-
le spiritul de competiție.
Fiecare copil va trebui să
răspundă la una din sarcinile Exercițiul
următoare:

VARIANTA 1
Copii vor avea de numărat
în limitele 1-5:

 Așază cifrele de pe
floricele portocalii, în
ordine crescătoare în
limitele 1-5. Obseravarea
 Așază cifrele de pe sistematica a
floricele galbene, în Activitate pe comportamentelor
ordine descrescătoare în grupe copiilor
limitele 1-5.

VARIANTA 2
Copiii vor identifica vecinii
numerelor:
 Așază vecinii cifrei 2
 Așază vecinii cifrei 4

VARIANTA 3
Copiii vor forma mulțimi
de elemente raportând cantitatea
la cifră:

 Formează mulțimea
albinuțelor (2
albinuțe).Cate elemente
are ?Cifra
corespunzatoare.

10
 Formează mulțimea
buburuzelor (3 buburuze).
Cate elemente are ?Cifra
corespunzatoare.

VARIANTA 4
 Numeralul ordinal – a
câta floare lipseste? (a
treia).
d) Complicarea  Numeralul ordinal – al
jocului câtalea fluturaș lipsește? Demonstrația
(al cincilea). Explicația

Copiii vor avea de așezat în


grădina Zânei Primăvară, tot
atâtea elemente cât indică
numărul bătăilor din palme. Eu
voi bate din palme, copiii vor
număra și vor așeza în grădină tot
atâtea buburuze ,flori și fluturi.
După ce toți copiii au răspuns, se
numără punctele primite de
fiecare echipă și echipa care a Oservarea
adunat mai multe puncte și a dat sistematica a
mai multe buline buburuzei este comportamentului
declarată câștigătoare, sau în caz copiilor
de egalitate toți copiii vor primi
stimulente.
Voi face aprecierile verbale
colective și individuale sau
recomandările legate de
comportamentul copiilor și le
mulțumesc copiilor din partea
Zânei Primăvară pentru ajutorul
dat buburuzei. Demonstrația
5.Obținerea Explicația
Trecerea la activitatea Exercițiul
performanței
practică se va face prin
tranziția : “Zum, zum, zum
albinuța mea”

DOS-activitate practică

Pentru activitatea practică,


copiii vor avea de confecționt o Explicația

11
buburuză veselă și cu buline. Lucrul în echipă
Pe masa de lucru copiii vor
descoperi materialul necesar
activității practice: corpul
buburuzei decupat, ochi,
aripi,buline și lipici.
După intuirea materialului
voi prezenta modelu. Voi explica
fiecare etapă a executării
practice.
Se realizează exerciții de
6.Evaluarea încălzire a mușchilor mici ai Evaluarea frontală
performanței mâinilor;
În timp ce copiii lucrează,
îi îndrum, stimulându-le
încrederea în forțele proprii și Turul galeriei
încurajându-i.
Atmosfera de lucru este
relaxantă, desfășurându-se pe
fond muzical.
Copiii vor veni pe rând și
vor așeza în grădina primăverii
buburuzele confecționate.

Se va realiza prin
intermediul metodei „Turul
galeriei”. Copiii vor evalua
propiile lucrări și vor analiza
lucrările celorlalți copii.Voi face
aprecieri verbale în ceea ce
privește acuratețea lucrărilor,
simțul estetic cu care copiii au
realizat lucrările.

12
7. Asigurarea
feedback-ului Buburuzele copiilor se pun
in grădina primaverii, iar Rita
gărgarita face aprecieri si le
multumeste copiilor pentru
frumoasa surpriză. Observarea
Se va fixa tema activității sistematică
după care copiii vor primi Explicația
recompense.
Cum s-a numit joculetul de
astăzi?
Cum s-a numit lucrarea practică?
Cu ce și cum am realizat-o? Respectarea
regulior

8.Incheierea
activității La sfârșitul zilei, copiii vor
primi recompensele si
multumirile, atât din partea Zânei
cât si din partea buburuzei.

13
ANEXE

SCRISOAREA BUBURUZEI RIȚA

Sunt o mică buburuză,


Necăjită și confuză
Stând pe o frunză obosită
Vântul mare călător,
M-a luat cu el în zbor,
M-a învârtit și m-a sucit
Fără buline m-am trezit!

14
CENTRUL ȘTIINȚĂ

 Trasează drumul buburuzei până la floare.

15
CENTRUL ARTĂ

 Colorează buburuza în contur dat, folosind culoarea adecvată.

16

S-ar putea să vă placă și