Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Subiectul: America. Populaţia şi asezările omeneşti


Clasa: a VII-a
Tipul lecţiei: formare de competenţe
Competenţe specifice: explicarea fenomenului de deplasare a populatiilor din Europa, caracterizarea
densitatii populatiei, caracterizarea populatiilor precolumbiene, clasificarea populatiilor sosite in
America, localizarea principalelor areale cu o densitate foarte ridicata
Competenţe transferabile: elaborarea organizatorilor grafici, elaborare de text, rezolvare de situaţii-
problemă
Concepte: civilizaţii precolumbiene, civilizaţia maya, civilizaţia incaşă
Obiective operaţionale:
A) Cognitive. Pe parcursul acestei lecţii elevii ar trebui:
– să stabilească: consecinţele determinate de poziţia Suediei pe glob şi pe continent; principalele
caracteristici ale reliefului; consecinţele reliefului asupra celorlalte componente fizico-geografice;
aspectele specifice Suediei
– să explice influenţa climei asupra altor elemente ale mediului, relaţia dintre vegetaţie şi celelalte
elemente ale mediului
B) Metodologice. Pe parcursul acestei lecţii elevii ar trebui:
– să caracterizeze climatul temperat-maritim cu influente continentale, principalele fluvii,
principalele lacuri, principalele asociaţii vegetale din Suedia
– să localizeze regiunile istorice ce formează statul suedez, principalele unităţi de relief, Suedia pe glob,
pe continent şi în raport cu vecinii
– să elaboreze un organizator grafic de tip listă structurată
– să formuleze informaţii într-o formă concisă
– să rezolve situaţii-problemă
C) Atitudinale. Pe parcursul acestei lecţii elevii ar trebui:
– să-şi manifeste atitudinea faţă de defrişări, de poluare şi de protecţia mediului
Resurse materiale: Harta fizică a Suediei, Robingo, texte, manualul
Resurse procedurale: conversaţia euristică, expunerea, problematizarea, explicaţia, lucrul cu harta, jocul
didactic, eseul

Desfăşurarea lecţiei

I. Moment organizatoric
II. Verificarea cunoştinţelor anterioare
III. Formarea competenţelor
Competenţe specifice: caracterizarea unui stat, localizarea unui stat, analiza hărţii fizice a unui stat
Competenţe transferabile: elaborarea organizatorilor grafici
Obiective operaţionale. Elevii ar trebui să fie capabili:
– să localizeze regiunile istorice ce formează statul suedez
– să stabilească consecinţele determinate de poziţia Suediei pe glob şi pe continent
Dirijarea învăţării
Sarcina de lucru: Citiţi textul din anexă şi analizaţi Harta fizică a ... Răspundeţi la întrebările din
ghidul de studiu.
Poziţia pe glob
Întrebări Răspunsuri
-Observaţi planiglobul. În ce emisferă este situată Suedia? (analiza hărţii)
-Cum aţi dedus acest lucru? (interpretare)
-Ce paralelă importantă străbate Suedia? (analiza)
-Ce meridian important străbate Suedia? (a)
-Ce teritorii mai aparţin Suediei? (analiza)
Poziţia pe continent
Întrebări Răspunsuri
- Observaţi Harta fizică a Europei. În ce parte a Europei este situată Suedia?
sau
- În ce regiune din cadrul Europei este situată Suedia?
- Ce consecinţe are faptul că Suedia este situată în nordul Europei?
- La ce depărtare de Oceanul Atlantic este situată Suedia?
- Ce consecinţe are pentru Suedia apropierea de Marea Baltica?
Vecinii unei ţări
Întrebări Răspunsuri
-Care sunt vecinii Suediei? (a)
-Care sunt mările învecinate Suediei?
-Ce influenţă are Marea Baltica asupra Suediei?
-Ce aspect au ţărmurile Suediei?

Obţinerea performanţei şi oferirea feed-back-ului


Convesaţie: Cum aţi răspuns la întrebări?
Poziţia pe glob
Întrebări Răspunsuri
-Observaţi planiglobul. În ce emisferă este situată -Suedia este situată în emisfera nordică.
Suedia? (analiza hărţii)
-Cum aţi dedus acest lucru? (interpretare) -Valoarea în grade a paralelelor creşte spre nord.
-Aratati pozitia geografica a Suediei pe glob. - pe glob - latitudine nordica 55° 20"- 69° 05",
longitudine estica 11° -24° 10"

Poziţia pe continent
Întrebări Răspunsuri
- Observaţi Harta fizică a Europei. În ce - Suedia este situată în nordul Europei.
parte a Europei este situată Suedia? sau - Suedia este situată în Europa Nordica.
- În ce regiune din cadrul Europei este
situată Suedia?
- Ce consecinţe are faptul că Suedia este - Suedia este situată în apropierea unor ţări cu economie
situată în nordul Europei? dezvoltată.
- Suedia este situată în apropierea Marii Baltice.
- La ce depărtare de Oceanul Atlantic este - Suedia este situată la mare departare fata de Oceanul
situată Suedia? Atlantic, dar cu o larga deschidere la Marea Baltica.

Vecinii unei ţări


Întrebări Răspunsuri
-Care sunt vecinii - Suedia se invecineaza cu Norvegia la vest, Finalnda la nord-est,
Suediei? (a) Danemarca , Germania si Polonia de cealalta parte a Marii Baltice

-Care sunt mările -Suedia se învecinează cu Marea Baltica in partea de S-E, cu Marea
învecinate Suediei? Nordului in partea de S-V.
-Ce influenţă are Marea -Ieşirea la Marea Baltica este importantă pentru transporturile maritime,
Baltica asupra Suediei? pentru turism, pentru pescuit etc. (răspuns cu caracter general)
-Ce aspect au ţărmurile - Capitala Suediei, este situată de o parte şi de alta a strâmtorii Norrström,
Suediei? care leagă lacul Mälaren de Marea Baltică şi pe câteva insule ale lacului
Mälaren, legătura între cartierele-insule făcându-se prin intermediul a nu
mai puţin de 50 de poduri. Lacul Mälaren a fost cândva un golf al Mării
Baltice care pătrundea adânc în interiorul ţării. Mişcările de ridicare care au
antrenat peninsula au înălţat pamânturile despărţind apele golfului de cele
ale Balticii, formând lacul Malaren. Între lac şi mare se formează un cordon
litoral care nu mai permite accesul corăbiilor spre interior şi obligă crearea
unui punct de tranzit pe uscat.

Sarcina de lucru: Completaţi tabelul următor.

Poziţia geografică a Suediei


Pe glob
Pe continent
În regiune
Vecini

Obţinerea performanţei şi oferirea feed-back-ului


Convesaţie: Cum aţi răspuns la completat tabelul?
I.Poziţia geografică a Suediei
Poziţia geografică a Suediei
Pe glob - pe glob - latitudine nordica 55° 20"- 69° 05", longitudine estica 11° -24° 10"
Pe continent - în N Europei → tara nordica

În regiune - în Europa Nordica


Vecini - V – Norvegia
- N-E – Finlanda
- S – Danemarca, Germania, Polonia (de cealalta parte a Marii Baltice)

Competenţe specifice: caracterizarea reliefului, caracterizarea tipurilor de climă, caracterizarea reţelei


hidrografice, caracterizarea lacurilor, caracterizarea asociaţiilor vegetale, caracterizarea asociaţiilor
faunistice, explicarea proceselor geografice, analiza hărţii climatice, analiza hărţii fizice a lumii, analiza
hărţii fizice a unui stat, analiza hărţii vegetaţiei unui stat
Competenţe transferabile: elaborarea organizatorilor grafici, elaborare de text scris
Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili:
– să localizeze principalele unităţi de relief
– să stabilească principalele caracteristici ale reliefului Suediei, consecinţele reliefului asupra
celorlalte componente fizico-geografice
– să extragă informaţii dintr-un text
– să completeze informaţii în tabel
– să caracterizeze climatul temperat-maritim cu influente continentale
– să explice: influenţa climei asupra altor elemente ale mediului, relaţia dintre vegetaţie şi celelalte
elemente ale mediului
– să caracterizeze: principalele fluvii şi principalele lacuri din Suedia, principalele asociaţii vegetale
şi faunistice

Sarcina de lucru: Realizaţi în caiete tabelul de pe tablă. Citiţi textele din anexă. Completaţi-l cu
informaţiile cele mai importante despre această ţară. Lucraţi în perechi timp de 10 minute. Scrieţi
informaţiile într-o formă concisă.

Suedia
II. Relief
Climă
Hidrografie
Condiţii naturale
Vegetaţie
Faună
III. Populaţie, Populaţie
aşezări Aşezări
Caractere generale
Industrie
IV. Dezvoltare
Agricultură
economică
Schimburi comerciale
Turism

Obţinerea performanţei şi oferirea feed-back-ului


Convesaţie: Cum aţi răspuns la completat tabelul?
Suedia
Relief Relief predominant de platou şi de câmpie, cu următoarele particularităţi:

• În vestul şi nord-vestul ţării se întind Alpii Scandinavi care ating


altitudinea maxima prin vf. Kebnekajse: (alt. 2111 m).
• Alte vârfuri: Sarek (alt. 2090 m), Sulitjelma (alt. 1914 m).

II. Climă - temperat-maritima cu influente continentale – pp depasesc 500 mm/an


Condiţii - T. Medie +18° C (vara)
naturale - Curentul Golfului
Hidrogra – rauri scurte, cu debite mari: Ume, Lule
fie – numeroase lacuri (96.000)
Vegetaţi – păduri (mesteacan, molid, pin)
e – mai putin de 10 % teren agricol (ovaz, cartofi, secara, grau, sfecla de zahar)
Faună – se remarca ursul, elanul, nevastuica, hermelina, pasarile de apa

III. Populaţie - estimata la 9.347.899 de locuitori


Populaţie, Aşezări - orase principale : Stockholm, Goteborg, Malmo, Uppsala
aşezări
Caracter - PIB (1995) : 2 % agricultura, 32 % industrie, 66 % servicii
e
generale
Industrie - industrie avansata : extractiva, metalurgica (fonta, otel, aluminiu),
IV. constructoare de masini, energetica, forestiera, chimica, textila, alimentara
Dezvoltar Agricult - agricultura specializata in cresterea animalelor pentru lapte si carne (bovine,
e ură ovine, porcine, pasari) si productia de cereale (grau, orz, ovaz, secara)
economică Schimbu - exporta : nave, mijloace de transport, echipamente industriale,
ri materiale lemnoase
comercia - importa : combustibili, masini si utilaje industriale, fructe, legume
le
Turism - de amploare
Conversatie euristică:
– Observaţi pe hartă forma ţărmurilor. Ce caracteristici au ţărmurile Suediei ? (… sunt crestate.)
– Care sunt golfurile cele mai mari? Indicaţi-le pe hartă! (Golful Botnic)
Expunere: Spre est munţii sunt mărginiţi de un podiş, care coboară în trepte spre litoralul cu fiorduri
al Mării Baltice, unde se află Golful Botnic. În partea sudică a ţării se întind câmpii care înconjoară o
mică regiune deluroasă, podişul Smaland (alt. 377 m) şi câmpia vălurită Skania, cu soluri fertile şi peisaje
asemanatoare Danemarcei învencinate.
Lucrul cu harta: Observaţi harta din manual! Care sunt unităţile de relief din Suedia? Arătaţi-le pe
hartă! (… Alpii Scandinavi, podisul Smarald, campia Skania)
– Care este vârful cu cea mai mare altitudine din Suedia?(… vf. Kebnekajse, cu o altitudine de 2111
m, în Alpii Scandinavi.)
– Comparativ cu altitudinea munţilor din România, cum sunt munţii din Suedia? (… mai scunzi.)
– Dacă munţii din Suedia sunt mai scunzi decât Munţii Carpaţi, credeţi că ei sunt mai tineri sau mai
bătrâni decât aceştia? (… sunt mai bătrâni decât Munţii Carpaţi.)
Expunere: Clima este mai aspră în regiunile nordice (traversate de Cercul Polar), unde are caracter
continental, şi mai blândă în partea sudică, unde influenţa marină este puternică, iar precipitaţiile depăşesc
500 mm/an (temperat-maritimă). Curentul Golfului, curentul cald al Golfului din Atlantic, imprimă
Suediei un climat mai blând decât cel al altor regiuni situate tot în îndepărtatul nord.
Comparaţie:
– Ce cantitate medie de precipitaţii cade la Cluj în fiecare an? (… sub 700 mm/an.)
– Dacă la Cluj ar cădea 2000 mm/an, ce s-ar întâmpla cu vegetaţia ? (… i s-ar deregla ciclul de
viaţă, fiind afectată negative.)
Expunere: O parte din lacuri şi râuri sunt legate între ele prin canale navigabile, mai cunoscut fiind
canalul Göta, care traversează partea de sud a Suediei şi face legătura între lacuri si râuri pe o distanţă de
560 de kilometri, de la Göteborg la Stockholm.
Conversaţie euristică:
- În partea nordică şi centrală a ţării există păduri de conifere, în sud păduri amestecate, iar în
extremitatea sudică pădure de fag şi stejar. În zonele muntoase înalte se dezvoltă vegetaţia de tundră
montană.
Expunere :
- Energia hidroelectrică ieftină a constituit un factor esential în dezvoltarea industrială a ţării.
Aproximativ 15% din cantitatea de energie a Suediei este furnizată de centralele hidroelectrice, aşezate pe
râurile principale din nord. Petrolul importat asigura 40% din energia care se consumă, iar cocsul si
cărbunele importate asigură 7%. Cele douasprezece reactoare nucleare ale Suediei asigură peste 15% din
energia totală a ţării sau 50% din energia electrică.

Competenţe specifice: caracterizarea unui stat


Competenţe transferabile: elaborarea organizatorilor grafici
Obiectiv operaţional. Elevii vor fi capabili să stabilească principalele caracteristici ale Suediei
Conversaţie:
– Care sunt principalele caracteristici ale Suediei? (...este un stat în Europa de Nord, situat în partea
estică a peninsulei Scandinave, la ţărmurile Mării Baltice (Golful Botnic). Cuprinde şi numeroase insule
din Marea Baltică (Gotland, Öland ş.a.). Are frontiera comună cu Norvegia la nord-vest (1619 km de
lungime), Finlanda (586 km) la nord-est, Marea Nordului împreună cu strâmtorile daneze la sud-vest şi
Marea Baltică la est. Are o suprafaţă de 449.964 km². Capitala Suediei este Stockholm. ţară cu economia
puternic dezvoltată.)
Intensificarea retenţiei
• Rezolvarea unor situaţii problemă prin jurnalul explicativ
Sarcina de lucru: rezolvaţi situaţiile-problemă.
Situaţia-problemă Explicaţie
1. Portugalia a fost printre primele mari puteri maritime ale lumii, dar a decăzut. Cum
explicaţi decăderea ei?
2. Portugalia a fost o ţară care a avut colonii, totuşi a ajuns să fie „subordonată” faţă de
marile puteri ale lumii? Cum explicaţi această „subordonare”?
• Robingo:
– Tipul de climă specific Suediei. (...climatul temperat-maritim cu influente continentale)
– Tarile cu care are frontiera comuna! (Norvegia, Finlanda)
– Numărul comitatelor care alcătuiesc Suedia! (21)
– Un comitat din N ţării! (Norrbottens län)
– Cel mai cunoscut canal care face legatura dintre Göteborg si Stockholm! (canalul Göta)
– Cel mai mare lac dintre cele 96.000 ! (Lacul Vänern : 5585 km²)
– Altitudinea maximă a reliefului în Suedia! (vf. Kebnekajse: alt. 2111 m )
– Suprafata tarii! (449.964 km²)

Transferul
• Activitate individuală pentru completarea Tabelului T.
Sarcina de lucru: Elaboraţi un tabel asemeni celui de pe tablă. În partea stângă precizaţi toate
argumentele pe care le găsiţi pentru a susţine continuarea coridelor, iar în partea dreaptă toate
argumentele împotriva acestei tradiţii.

Argumente pentru coride Argumente împotriva coridelor


– –
– –

Temă de casă. Elaboraţi schema Suediei pe care reprezentaţi mările vecine, principalele unităţi de
relief şi fluviile.