Sunteți pe pagina 1din 3

CONTABILITATE FINANCIARA

APLICATIE STOCURI

Sa se inregistreze in contabilitatea cronologica urmatoarele operatiuni:

1). Se achiziţionează în cursul perioadei de gestiune, materii prime în valoare de 1000 lei, (cost

efectiv ), TVA 19%. Costul standard al materiilor prime fiind de 900 lei. La sfârşitul lunii se

regularizează diferenţele dintre costul standard şi cel efectiv. Se dau în consum.

2). Cu ocazia inventarului de control gestionar se constată un plus de materii prime în valoare de

300 lei, şi un minus de materiale consumabile de 200 lei.

3). Societatea Comercială „A” vinde din stoc supranormativ materii prime în valoare de 500 lei şi

materiale consumabile în sumă de 200 lei, TVA 19%. Încasarea contravalorii acestora se face numerar.

4). Societatea Comercială „B” achiziţionează materii prime la preţul standard de 200 lei şi cost

efectiv de 220 lei, TVA 19%. Se dau în consum în luna curentă în procent de 50%.

5). Cu ocazia inventarului de sfârşit de an se constată producţia neterminată (în curs) evaluată la

2.000 lei. În anul următor se continuă procesul de fabricaţie (producţie), rezultând produse finite în sumă

de 3.500 lei.

6). Societatea Comercială „C” înregistrează la sfârşitul exerciţiului N producţia neterminată în

sumă de 3.000 lei. În exerciţiul N+1 se continuă procesul de producţie obţinându-se produse finite în

sumă de 5.000 lei, care se vând la preţul de 7.000 lei inclusiv TVA (19%), încasându-se contravaloarea

lor prin contul de la bancă.

7). În cursul lunii ianuarie se obţin din procesul de producţie produse finite evaluate la preţul

standard de 10.000 lei. La sfârşitul lunii se determină costul de producţie al produselor finite de 9.000 lei.

Se vând la preţul de 10.500 lei + TVA 19%. Încasarea se face prin contul din bancă. Se descarcă

gestiunea.

APLICATII PRACTICE STOCURI


CONTABILITATE FINANCIARA

8). Din procesul de producţie se obţin produse finite evaluate la cost prestabilit (standard) în

valoare de 5.000 lei. La sfârşitul perioadei de gestiune se determină costul de producţie ca fiind 5.700 lei.

Se vând produsele finite la preţul de 7.000 lei, inclusiv TVA. Se descarcă gestiunea.

9). Societatea Comercială „X” specializată în comerţul en gros, achiziţionează mărfuri în valoare

de 20000 lei, TVA 19%. Se vând mărfurile achiziţionate la preţul de 25000 lei + TVA 19%. Se încasează

contravaloarea mărfurilor vândute prin contul de la bancă. Se închid conturile de venituri şi cheltuieli,

stabilindu-se rezultatul net al exerciţiului (impozit 16%). Se achită impozitul pe profit. Se regularizează

TVA –ul. Evidenţa mărfurilor se ţine la preţ de achiziţie.

10). Societatea Comercială „B” specializată în comerţul cu amănuntul deţine în stoc la începutul

anului mărfuri la preţul cu amănuntul în valoare de 15000 lei. Adaosul comercial aferent mărfurilor din

stoc este de 1578 lei, iar TVA 2903 lei. În cursul perioadei de gestiune se achiziţionează mărfuri la preţul

fără TVA de 30000 lei (TVA 19%). Adaosul comercial practicat de entitate pentru mărfurile achiziţionate

este de 20%. Se vând mărfuri în cursul lunii prin magazinul cu amănuntul în valoare de 42000 lei,

(inclusiv TVA). Se descarcă gestiunea. Evidenţa se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul

APLICATII PRACTICE STOCURI


CONTABILITATE FINANCIARA

APLICATII PRACTICE STOCURI

S-ar putea să vă placă și