Sunteți pe pagina 1din 40

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE

“În familie“ 19 ZILE

Competenţ
Activităţi integrate/pe discipline;
ZIUA e specifice/ Detalii de conţinut Resurse
organizarea colectivului de elevi
Disciplina
1 AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.1 utilizate;
1.Coşul cu fructe
1.2 -asociere formă-culoare;
(pensulaţie, decupare,
2.1 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme,
lipire -colaj)
2.2 culori, materiale, tehnici, obiecteartistice; discutarea mesajului şi
2.Melcul (tăiere,
2.3 a impresiilor;
asamblare)
CLR - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
-realizarea melcului.
Religie
Limba
engleză
Educație
fizică

2 Educație
fizică
C.L.R. Sunetul şi litera „a”  Exerciţii de identificare a sunetului „a” în silabe şi în cuvinte şi
1.2. de pronunţare corectă a acestui sunet;
1.3.  Exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
2.1.  Exerciţii de identificare a literei „a” mic, de tipar şi de mână;
3.1.  Exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să
4.1. conţină sau să se termine cu sunetul „a”;
 Formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu
M.M. sunetul „a”;
 Exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi răspunsuri pe
teme familiare copiilor;
 Exerciţii de scriere a literei „a” mic, de mână, respectând
liniatura caietului tip I;
 A.T.: Joc de rol: „De vorbă cu păpuşa mea”;
„Cine este? Răspunde desenând!” – joc
MEM • Soarele, sursă de - utilizarea unei lupe pentru evidenţierea căldurii primite de la
căldură şi lumină Soare
3.1 - desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, la aceeaşi oră
4.2 şi în raport cu acelaşi reper, timp de o săptămână şi evidenţierea
regularităţilor
CLR - recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi
AVAP importanţa acestuia în menţinerea vieţii
- identificarea efectelor pozitive/negative ale Soarelui asupra
Pământului

M.M. Timbrul - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau un


1.2 Sunete vocale instrument)
2.1 (vorbite sau cântate) -executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu, deplasarea
2.2 pe cântecele „Codobelcul” de L.Comes, „Voiniceii” de A.
3.1 Ivăşcanu
3.4 -alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru
fiecare cântec
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
Joc muzical: Deschide urechea bine
3 C.L.R.  Exerciţii de identificare a sunetului „a” în silabe şi în cuvinte şi
1.2. de pronunţare corectă a acestui sunet;
1.3.  Exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
2.1.  Exerciţii de identificare a literei „a” mic, de tipar şi de mână;
3.1.  Exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să
4.1. conţină sau să se termine cu sunetul „a”;
Sunetul şi litera „a”
 Formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu
M.M. sunetul „a”;
AVAP
 Exerciţii – joc de formulare a unor întrebări şi răspunsuri pe
teme familiare copiilor;
 Exerciţii de scriere a literei „a” mic, de mână, respectând
liniatura caietului tip I;
 A.T.: Joc de rol: „De vorbă cu păpuşa mea”;
„Cine este? Răspunde desenând!” – joc
C.L.R. Litera „A”. Scrierea  Exerciţii de asociere a sunetului „a” cu litera „A”;
1.2. cu literă iniţială  Exerciţii de diferenţiere a literelor de tipar şi de mână, mici şi
1.3. mare. mari;
3.1.  Exerciţii de identificare a câtorva situaţii de folosire a literelor
4.1. mari, de tipar şi de mână;
 Exerciţii de „citire” a imaginilor;
A.V.A.P.  Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date;
M.M.
 Exerciţii de scriere a literei „A” mare, de mână;
 A.T.: „Toamna în versuri şi cântece”;
Joc de rol: „La doctor”
MEM • Soarele, sursă de - utilizarea unei lupe pentru evidenţierea căldurii primite de la
căldură şi lumină Soare
3.1 - desenarea poziţiei Soarelui dimineaţa şi la prânz, la aceeaşi oră
4.2 şi în raport cu acelaşi reper, timp de o săptămână şi evidenţierea
CLR regularităţilor
- recunoaşterea rolului Soarelui ca sursă de lumină şi căldură şi
AVAP importanţa acestuia în menţinerea vieţii
- identificarea efectelor pozitive/negative ale Soarelui asupra
Pământului
AVAP 1.Coşul cu fructe - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.1 (pensulaţie, decupare, utilizate;
1.2 lipire -colaj) -asociere formă-culoare;
2.1 2.Melcul (tăiere, - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme,
2.2 asamblare) culori, materiale, tehnici, obiecte
2.3 artistice; discutarea mesajului şi a impresiilor;
CLR - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore, etc;
- gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
-realizarea compoziţiei folosind tehnicile cerute;
-realizarea melcului.

4 C.L.R. Litera „A”. Scrierea  Exerciţii de asociere a sunetului „a” cu litera „A”;
1.2. cu literă iniţială  Exerciţii de diferenţiere a literelor de tipar şi de mână, mici şi
1.3. mare. mari;
3.1.  Exerciţii de identificare a câtorva situaţii de folosire a literelor
4.1. mari, de tipar şi de mână;

 Exerciţii de „citire” a imaginilor;
A.V.A.P.  Exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date;
M.M.
 Exerciţii de scriere a literei „A” mare, de mână;
 A.T.: „Toamna în versuri şi cântece”;
Joc de rol: „La doctor”
C.L.R. Sunetul şi litera „m”  Exerciţii de construire a unor enunţuri după imagini;
1.3. Silaba „ma”.  Exerciţii de delimitare a cuvintelor din propoziţii;
2.1. Cuvântul ”mama”.  Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
3.1.  Exerciţii de identificare a sunetului „m” în silabe şi cuvinte;
4.1.
 Exerciţii de asociere a sunetului „m” cu litera „m”;
AVAP
 Exerciţii de citire a silabei „ma” şi a cuvântului „mama”;
 Exerciţii – joc de compunere a cuvintelor, pornind de la silaba
„ma”;
 Exerciţii de scriere a literei „m”, a silabei „ma” şi a cuvântului
„mama”;
 A.T.: „Crizanteme pentru mama” - pictură;
„Jocul diminutivelor”
MEM • Electricitatea - identificarea surselor convenţionale de energie şi a unor surse
3.1 alternative de energie
3.2 - evidenţierea formelor de energie prin experimente simple
4.2 - identificarea importanţei energiei în viaţa omului, a
modalităţilor de economisire a energiei
- exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la anumite
atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător
- identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător
- identificarea unui şir de efecte ale unei pene de curent şi
recunoaşterea nevoii de surse alternative de energie
- identificarea căilor de economisire a energiei electrice şi
AVAP recunoaşterea caracterului limitat al energiilor convenţionale
- organizarea unor jocuri de tip „Ce s-ar întâmpla dacă…?”
DP Autocunoaştere şi stil Cum sunt eu? Eu gândesc! Eu simt :
de viaţă sănătos Metode: conversaþia euristicã,
1.1 crearea unor ecusoane personalizate demonstrația („Cum sã fii sãnãtos“!)
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin modelaj -explicaþia, munca independentã, -
CLR atitudine pozitivă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale studiu de caz -Povestea lui
faţă de sine şi faţă de din natură) care să exprime caracteristicile Auraș, jocul de rol , jocul didactic
ceilalţi . propriei persoane „Dezvãluie ce simți!“ „Culoarea
AVAP (Caracteristici - prezentarea într-un cadru inedit (podium de sentimentelor“ „Eu și celãlalt, Eu și
personale simple, premiere, interviu) a trei aspecte plăcute ceilalți”, „Eu în grupul meu”., „Cum
puncte tari și limite referitoare propria persoană mã vãd eu? Cum mã vãd ceilalți?“, „Ce
MEM observabile în - jocuri de continuare a unor fraze, pentru ne apropie, ce ne diferențiazã?“,
activitãțile școlare și evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place „Prietenii oamenilor și ai Prințesei
de timp liber de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată Igiena”., studii de caz, povești
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine terapeutice - „Prințesa Igiena“/ metode
te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de mine activ-participative ;
atunci când…”
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în
faţa clasei, a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru

5 C.L.R. Sunetul şi litera „m”  Exerciţii de construire a unor enunţuri după imagini;
1.3. Silaba „ma”.  Exerciţii de delimitare a cuvintelor din propoziţii;
2.1. Cuvântul ”mama”.  Exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
3.1.  Exerciţii de identificare a sunetului „m” în silabe şi cuvinte;
4.1.
AVAP  Exerciţii de asociere a sunetului „m” cu litera „m”;
 Exerciţii de citire a silabei „ma” şi a cuvântului „mama”;
 Exerciţii – joc de compunere a cuvintelor, pornind de la silaba
„ma”;
 Exerciţii de scriere a literei „m”, a silabei „ma” şi a cuvântului
„mama”;
 A.T.: „Crizanteme pentru mama” - pictură;
„Jocul diminutivelor”
C.L.R. Litera „M”  Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii cu nume
1.3. de persoane care conţin sunetul „m” în poziţie iniţială;
2.1.  Exerciţii de asociere a sunetului „m” cu litera „M”;
3.1.  Exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului cu imaginea
4.1. corespunzătoare;
AVAP  Exerciţii de construire a enunţurilor pornind de la imagini date;
MM  Exerciţii de scriere a literei „M”;
 Exerciţii de citire şi de scriere a silabei „Ma”;
 A.T.: „În grădina mea” – colaj; act în grup;
Memorizare: „Mustăţile” – de Victor Tulbure
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în
2.1 obiect: verticală, desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte precizate
orizontală, oblică, - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte
AVAP interior, exterior obiecte precizate (ex.: aşază creionul galben în stânga creionului
roşu)
- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor
obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor desene (ex.:
încercuieşte obiectele desenate în poziţie orizontală; colorează
obiectele desenate în poziţie oblică)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figure
M.M. Timbrul - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, copil sau un
1.2 Sunete vocale instrument)
2.1 (vorbite sau cântate) -executarea unor mişcări sugerate de text (de exemplu, deplasarea
2.2 pe cântecele „Codobelcul” de L.Comes, „Voiniceii” de A.
3.1 Ivăşcanu
3.4 -alegerea instrumentului potrivit sau a percuţiei corporale pentru
fiecare cântec
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
Joc muzical: Deschide urechea bine

6 AVAP 1. Rama de tablou - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor


1.1 (lipire –colaj) utilizate;
2.1 2. Copacul rodnic - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
2.3 (decupare, lipire, formelor ce au suferit deformări minore
CLR amprentare, etc;
MEM asamblare -pata) - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu
(aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
- realizarea colajului;

Religie
Limba
engleză
Educație
fizică

7 Educație
fizică
C.L.R. Litera „M”  Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii cu nume
1.3. de persoane care conţin sunetul „m” în poziţie iniţială;
2.1.  Exerciţii de asociere a sunetului „m” cu litera „M”;
3.1.  Exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului cu imaginea
4.1. corespunzătoare;
AVAP  Exerciţii de construire a enunţurilor pornind de la imagini date;
MM  Exerciţii de scriere a literei „M”;
 Exerciţii de citire şi de scriere a silabei „Ma”;
 A.T.: „În grădina mea” – colaj; act în grup;
Memorizare: „Mustăţile” – de Victor Tulbure
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în
2.1 obiect: verticală, desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte precizate
orizontală, oblică, - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte
AVAP interior, exterior obiecte precizate (ex.: aşază creionul galben în stânga creionului
roşu)
- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor
obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor desene (ex.:
încercuieşte obiectele desenate în poziţie orizontală; colorează
obiectele desenate în poziţie oblică)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figure
M.M. 1.Timbrul - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite a.
2.1 Sunete muzicale (sau a percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi
2.2 instrumentale din natură
3.1 2.Cântarea cu - imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu
3.4 acompaniament onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet, repede-lent (exemplu
instrumental : „Jocul animalelor” - imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni
specifice, jocul „Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale -
ma,me, mi, mo, mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.)
- emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de
sincronizare; numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau a
percuţiei corporale pentru fiecare cântec
Cântec:O vioară mică

8 C.L.R. Sunetul şi litera „u”  Exersarea comunicării – intuirea imaginii „La şcoala
1.3. ursuleţilor”;
2.1.  Exerciţii de selectare a unei propoziţii din enunţuri create de
3.1. elevi;
4.1.  Exerciţii de delimitare a cuvintelor din propoziţii şi despărţire a
M.M. acestora în silabe;
AVAP  Exerciţii de identificare a sunetului „u” în silabe;
 Exerciţii de asociere a sunetului „u” cu litera „u”;
 Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor şi a unei propoziţii, cu
sprijinul imaginilor corespunzătoare;
 Exerciţii de scriere a literei „u” şi a silabei „mu”;
 A.T.: „Frământări de limbă”;
„Ghici ce e? Răspunde desenând!”
C.L.R. Sunetul şi litera „u”  Exersarea comunicării – intuirea imaginii „La şcoala 
1.2. ursuleţilor”;
1.3.  Exerciţii de selectare a unei propoziţii din enunţuri create de
3.1. elevi;
4.1.  Exerciţii de delimitare a cuvintelor din propoziţii şi despărţire a
acestora în silabe;
A.V.A.P.  Exerciţii de identificare a sunetului „u” în silabe;
M.M.  Exerciţii de asociere a sunetului „u” cu litera „u”;
 Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor şi a unei propoziţii, cu
sprijinul imaginilor corespunzătoare;
 Exerciţii de scriere a literei „u” şi a silabei „mu”;
 A.T.: „Frământări de limbă”;
„Ghici ce e? Răspunde desenând!”
MEM Poziţii ale unui - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în
2.1 obiect: verticală, desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte precizate
orizontală, oblică, - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte
AVAP interior, exterior obiecte precizate (ex.: aşază creionul galben în stânga creionului
roşu)
- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor
obiecte din realitatea imediată sau în cadrul unor desene (ex.:
încercuieşte obiectele desenate în poziţie orizontală; colorează
obiectele desenate în poziţie oblică)
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figure
AVAP 1. Rama de tablou - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.1 (lipire –colaj) utilizate;
2.1 2. Copacul rodnic - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
2.3 formelor ce au suferit deformări minore
CLR (decupare, lipire, etc;
MEM amprentare, - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu
asamblare -pata) (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii,
confecţii, foto-video);
- realizarea colajului;

9 C.L.R. Litera „U”  Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume de


1.2. persoane, nume de păsări şi de animale);
1.3.  Exerciţii de asociere a sunetului „u” cu litera „U”;
3.1.  Exerciţii de stabilire a corespondenţei între imaginea animalului
4.1. şi urmele lăsate de acesta în deplasare;
 Exerciţii de citire a silabelor;
A.V.A.P.  Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
M.M.
 Exerciţii de scriere a literei „U”;
 Joc didactic: „Care cheie se potriveşte?”;
 A.T.: „Alfabetul vesel” (fragment) – de Petre Ghelmez -
memorizare;
Joc cu cântec şi mişcare: „Trenul”
C.L.R. Litera „U”  Exerciţii de exemplificare a unor substantive proprii (nume de
1.3. persoane, nume de păsări şi de animale);
2.1.  Exerciţii de asociere a sunetului „u” cu litera „U”;
3.1.  Exerciţii de stabilire a corespondenţei între imaginea animalului
4.1. şi urmele lăsate de acesta în deplasare;
AVAP  Exerciţii de citire a silabelor;
 Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
 Exerciţii de scriere a literei „U”;
 Joc didactic: „Care cheie se potriveşte?”;
 A.T.: „Alfabetul vesel” (fragment) – de Petre Ghelmez -
memorizare;
Joc cu cântec şi mişcare: „Trenul”
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii
formarea, citirea şi de poziţionare
1.1 scrierea numerelor - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc.) a numerelor din
naturale de la 0 la 31 intervalul 0-100
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de
matematică
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr
AVAP - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.:
Coloraţi cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde cifra unităţilor)
DP Autocunoaştere şi stil Simțurile
de viaţă sănătos
1.1 crearea unor ecusoane personalizate
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin modelaj
AVAP atitudine pozitivă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale
faţă de sine şi faţă de din natură) care să exprime caracteristicile
CLR ceilalţi . propriei persoane
(Caracteristici - prezentarea într-un cadru inedit (podium de
personale simple, premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
puncte tari și limite referitoare propria persoană
observabile în - jocuri de continuare a unor fraze, pentru
activitãțile școlare și evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place
de timp liber de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine
te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de mine
atunci când…”
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în
faţa clasei, a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru

Poezia : Simturile
https://www.youtube.com/watch?v=hhRyxAqpR1o
10 C.L.R. Sunetul şi litera „n”  Exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini;
1.3.  Exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să
1.4. conţină sau să termine cu sunetul „n”;
2.1.  Asocierea sunetului „n” cu litera „u”;
2.3.  Exerciţii de citire a silabelor şi cuvintelor;
3.1.  Exerciţii de asociere a cuvântului scris cu imaginea
4.1. corepunzătoare;
AVAP
 Exerciţiu – joc: „Labirintul”;
DP
 Exersarea comunicării: dialog învăţător-elev pe tema
„Hărnicia”;
 Exprimarea propriilor păreri în legătură cu fapte, întâmplări
cunoscute;
 Exerciţii de scriere a literei „n” izolat, în silabe şi în cuvinte;
 A.T.: „Să ne păstrăm sănătatea!” – convorbire în baza lecturii
poeziei „Ce e rău şi ce e bine?” de V. Maiacovschi;
Organizarea unei expoziţii de caiete în vederea încurajării
performanţelor individuale.
C.L.R. Sunetul şi litera „n”  Exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini; 
1.3.  Exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să
1.4. conţină sau să termine cu sunetul „n”;
2.1.  Asocierea sunetului „n” cu litera „u”;
2.3.  Exerciţii de citire a silabelor şi cuvintelor;
3.1.  Exerciţii de asociere a cuvântului scris cu imaginea
4.1. corepunzătoare;
AVAP  Exerciţiu – joc: „Labirintul”;
DP  Exersarea comunicării: dialog învăţător-elev pe tema
„Hărnicia”;
 Exprimarea propriilor păreri în legătură cu fapte, întâmplări
cunoscute;
 Exerciţii de scriere a literei „n” izolat, în silabe şi în cuvinte;
 A.T.: „Să ne păstrăm sănătatea!” – convorbire în baza lecturii
poeziei „Ce e rău şi ce e bine?” de V. Maiacovschi;
Organizarea unei expoziţii de caiete în vederea încurajării
performanţelor individuale.
MEM • Recunoaşterea, - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul numărătorii
formarea, citirea şi de poziţionare
1.1 scrierea numerelor - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc.) a numerelor din
naturale de la 0 la 31 intervalul 0-100
- scrierea numerelor de la 0 la 100, pe reţeaua caietului de
matematică
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor dintr-un număr
AVAP - evidenţierea cifrei unităţilor sau a zecilor dintr-un număr (ex.:
Coloraţi cifra zecilor cu roşu. Scrieţi cu verde cifra unităţilor)
M.M. 1.Timbrul - jocul „Ploaia şi vântul”: alegerea şi mânuirea jucăriilor potrivite
2.1 Sunete muzicale (sau a percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor sonorităţi
2.2 instrumentale din natură
3.1 2.Cântarea cu - imitarea unor animale sau a unor fenomene ale naturii cu
3.4 acompaniament onomatopee lungi-scurte, cântate tare-încet, repede-lent (exemplu
instrumental : „Jocul animalelor” - imitarea unor animale; sonorităţi şi acţiuni
specifice, jocul „Ploaia şi vântul”, jocul silabelor muzicale -
ma,me, mi, mo, mu, jocul „Cântă ca mine!” etc.)
- emiterea unor onomatopee cu rol de exerciţii de dicţie şi de
sincronizare; numărători
-alegerea instrumentului potrivit sau a
percuţiei corporale pentru fiecare cântec
Cântec:O vioară mică

11 AVAP 1. Dovleacul (tăiere, - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor


1.1 lipire, răsucire) utilizate;
1.3 2.Floarea-soarelui - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul
2.1 decupare, lipire, cunoscut;
2.3 pensulaţie) - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
formelor ce au suferit deformări minore
etc;
MEM - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video) ;
-realizarea colajului.

Religie
Limba
engleză
Educație
fizică

12 Educație
fizică
C.L.R. Litera  Asocierea sunetului „n” cu litera „N”; 
1.2. „N”  Exerciţii de identificare/citire a literelor învăţate;
1.4.  Exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea
2.1. silabelor în structura cuvintelor;
3.1.  Exerciţii de punere în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu
3.2. silaba scrisă de mână;
4.1.  Exerciţii de citire a propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor
4.3. interogative;
AVAP  Exerciţii de scriere a literei „N” izolat şi în cuvinte;
MM  A.T.: Joc de rol: „La ziua onomastică”;
Joc de mişcare
MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor
1.2 ordonarea numerelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în
1.3 naturale de la 0 la 31 corespondenţă
CLR - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele
, =
AVAP - compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci
când acestea au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul
mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de poziţionare
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
prin compararea acestora două câte două
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat (ex.:
„Scrie trei numere mai mici decât 25”)
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două
mulţimi
- poziţionarea pe axă a unor numere date

M.M. Ritmul - crearea spontană a unei linii melodice simple


1.1 De-a soldații sau a unor combinaţii ritmice de silabe
1.3 onomatopeice, însoţite de mişcare
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să genereze un
dans liber pe linii melodice proprii, simple
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu poveşti,
poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea lor
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, respectând
sincronizarea
Cântec: De-a soldații

13 C.L.R. Litera „N”  Asocierea sunetului „n” cu litera „N”;


1.2.  Exerciţii de identificare/citire a literelor învăţate;
1.4.  Exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea
2.1. silabelor în structura cuvintelor;
3.1.  Exerciţii de punere în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu
3.2. silaba scrisă de mână;
4.1.  Exerciţii de citire a propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor
4.3. interogative;
AVAP  Exerciţii de scriere a literei „N” izolat şi în cuvinte;
MM  A.T.: Joc de rol: „La ziua onomastică”;
Joc de mişcare
C.L.R. Sunetul şi litera „i”  Exerciţii de identificare a sunetului „i” în silabe şi în cuvinte;
1.2.  Asocierea sunetului „i” cu litera „i”;
1.3.  Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
2.1.  Exerciţii de citire în dialog;
2.2.
 Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
3.1.
 Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
4.1.
litere/unui sunet;
A.V.A.P.
 Exerciţii de scriere a literei „i” izolat, în silabe şi în cuvinte;
M.M.
 Dialog elev-elev, pornind de la o imagine dată;
 A.T.: Învăţarea unui cântec de leagăn;
Desen: „Jucăria preferată”
MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor
1.2 ordonarea numerelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în
1.3 naturale de la 0 la 31 corespondenţă
CLR - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele
, =
AVAP - compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci
când acestea au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul
mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de poziţionare
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
prin compararea acestora două câte două
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat (ex.:
„Scrie trei numere mai mici decât 25”)
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două
mulţimi
- poziţionarea pe axă a unor numere date

AVAP - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor


1. Dovleacul (tăiere,
1.1 utilizate;
lipire, răsucire)
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul
2.Floarea-soarelui
2.1 cunoscut;
decupare, lipire,
2.3 - identificarea mai multor texturi, a formelor în mişcare, a
pensulaţie)
formelor ce au suferit deformări minore
etc;
MEM - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie
de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj,
construcţii, confecţii, foto-video) ;
-realizarea colajului.
14 C.L.R.  Exerciţii de identificare a sunetului „i” în silabe şi în cuvinte;
1.2.  Asocierea sunetului „i” cu litera „i”;
1.3.  Exerciţii de citire a silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
2.1.  Exerciţii de citire în dialog;
2.2.
 Exerciţii de completare a cuvintelor cu silabe potrivite;
3.1. Sunetul şi litera „i”  Exerciţii de modificare a unui cuvânt prin înlocuirea unei
4.1.
litere/unui sunet;
A.V.A.P.
 Exerciţii de scriere a literei „i” izolat, în silabe şi în cuvinte;
M.M.
 Dialog elev-elev, pornind de la o imagine dată;
 A.T.: Învăţarea unui cântec de leagăn;
Desen: „Jucăria preferată”
C.L.R.  Exerciţii de identificare a unor situaţii de utilizare a majusculei;
1.3.  Asocierea sunetului „i” cu litera „I”;
2.1.  Exerciţii de citire a silabelor şi cuvintelor;
2.3.  Exerciţii de formare a unor cuvinte de la alfabetar;
3.1.
 Exerciţii de scriere a literei „I”;
4.1.
 Exerciţii de transcriere a cuvintelor formate la alfabetar;
AVAP
 Exerciţii de citire în dialog;
 A.T.: Joc de rol: „La telefon”;
Litera
„Mere roşii, mere verzi” – conturare după şablon şi colorare
„I”
MEM Compararea şi - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea elementelor
1.2 ordonarea numerelor unele sub altele, încercuirea părţilor comune, punerea în
1.3 naturale de la 0 la 31 corespondenţă
CLR - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele
, =
AVAP - compararea a două numere naturale mai mici decât 100, atunci
când acestea au acelaşi număr de zeci/de unităţi, cu ajutorul
mulţimilor de obiecte sau al numărătorii de poziţionare
- identificarea „vecinilor” unui număr de la 0 la 100
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere naturale
prin compararea acestora două câte două
- identificarea unor numere, situate într-un interval dat (ex.:
„Scrie trei numere mai mici decât 25”)
- estimarea ordinului de mărime a unor grupuri de obiecte
- citirea şi scrierea relaţiei de ordine între cardinalele a două
mulţimi
- poziţionarea pe axă a unor numere date

DP Autocunoaştere şi stil Cum sunt eu? Eu gândesc! Eu simt


de viaţă sănătos
1.1 crearea unor ecusoane personalizate
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin modelaj
CLR atitudine pozitivă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale
faţă de sine şi faţă de din natură) care să exprime caracteristicile
ceilalţi . propriei persoane
AVAP (Caracteristici - prezentarea într-un cadru inedit (podium de
personale simple, premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
puncte tari și limite referitoare propria persoană
MEM observabile în - jocuri de continuare a unor fraze, pentru
activitãțile școlare și evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place
de timp liber de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine
te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de mine
atunci când…”
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în
faţa clasei, a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru

15 C.L.R. Litera „I”  Exerciţii de identificare a unor situaţii de utilizare a majusculei;


1.3.  Asocierea sunetului „i” cu litera „I”;
2.1.  Exerciţii de citire a silabelor şi cuvintelor;
2.3.  Exerciţii de formare a unor cuvinte de la alfabetar;
3.1.
4.1.  Exerciţii de scriere a literei „I”;
AVAP  Exerciţii de transcriere a cuvintelor formate la alfabetar;
 Exerciţii de citire în dialog;
 A.T.: Joc de rol: „La telefon”;
„Mere roşii, mere verzi” – conturare după şablon şi colorare
C.L.R. Propoziţia. Semnul
1.3. întrebării.
 Exerciţii de asociere a sunetului cu litera;
2.1. Recapitularea –
3.1. evaluarea literelor  Exerciţii de realizare a corespondenţei între literele de tipar şi

4.1. învăţate cele de mână;

AVAP  Exerciţiu – joc de compunere a cuvintelor, folosind silabe date;

DP  Exerciţiu – joc: „Labirintul”; Exerciţii de scriere (copiere, transcriere, dictare) a literelor,
silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
 Exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte;
 Exerciţii de formulare de intrebări şi răspunsuri;
 A.T.: Dialoguri pe teme cunoscute.

MEM • Numere pare, - identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat


1.2 numere impare - scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele
1.3 intervalului
AVAP

M.M. Ritmul - crearea spontană a unei linii melodice simple


1.1 De-a soldații sau a unor combinaţii ritmice de silabe
1.3 onomatopeice, însoţite de mişcare
- gruparea unor mişcări sau sunete astfel
încât să genereze un dans liber pe linii
melodice proprii, simple
- asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
- discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite
intuitiv, respectând sincronizarea
Cântec: De-a soldații
AVAP 1. Grivei( decupare, - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.1 lipire, pensulaţie – utilizate;
2.1 forme neregulate - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu
2.2 2. Semnul de (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii,
2.3 carte(decupare, confecţii, foto-video);
CLR ştampilare, -folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ;
MEM caligrafie) -realizarea jucăriilor.

Religie
Limba
engleză
Educație
fizică

16 Educație
fizică
C.L.R. Propoziţia. Semnul  Exerciţii de asociere a sunetului cu litera; 
1.3. întrebării.  Exerciţii de realizare a corespondenţei între literele de tipar şi
2.1. Recapitularea – cele de mână;
3.1. evaluarea literelor  Exerciţiu – joc de compunere a cuvintelor, folosind silabe date;
4.1. învăţate  Exerciţiu – joc: „Labirintul”;
AVAP  Exerciţii de scriere (copiere, transcriere, dictare) a literelor,
DP silabelor, cuvintelor, propoziţiilor;
 Exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte;
 Exerciţii de formulare de intrebări şi răspunsuri;
 A.T.: Dialoguri pe teme cunoscute.
MEM • Numere pare, - identificarea numerelor pare/impare dintr-un şir dat
1.2 numere impare - scrierea unui şir de numere pare/impare, având date limitele
1.3 intervalului

AVAP
MM Ritmul - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul
2.1 Sunete lungi/ scurte cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel, tamburină,
2.2 lemne) sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi)
Cântec: Pisica stă la pândă

17 CLR 6. Recapitulare – - citirea literelor, silabelor,


O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână
1.3 - descrierea ilustraţiilor
1.4 - completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic
2.1 - scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
AVAP

MM
CLR 6. Recapitulare – - citirea literelor, silabelor,
O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână
1.3 - descrierea ilustraţiilor
1.4 - completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic
2.1 - scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
AVAP

MM
MEM • Recapitulare - exerciţii de scriere, citire, formare a numerelor naturale de la 0
la 31
1.1 - exerciții de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0
1.2 la 31
1.3 - exerciții de identificare a numerelor pare și a numerelor impare
3.1 - exerciții de observare a unor regularităţi din mediul apropiat
3.2 - exerciții de identificare a importanţei energiei în viaţa omului
4.2 - exerciții de realizare de asociaţii între fenomene şi cauzele
AVAP posibile
CLR
AVAP 1. Grivei( decupare, - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor
1.1 lipire, pensulaţie – utilizate;
2.1 forme neregulate - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de domeniu
2.2 2. Semnul de (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, construcţii,
2.3 carte(decupare, confecţii, foto-video);
CLR ştampilare, -folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ;
MEM caligrafie) -realizarea jucăriilor.
18 CLR 6. Recapitulare – - citirea literelor, silabelor,
O fetiţă curajoasă cuvintelor de tipar şi de mână
1.3 - descrierea ilustraţiilor
1.4 - completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic
2.1 - scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2

AVAP
MM
CLR - asocierea sunetului cu litera
7. Evaluare - realizarea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de
1.3 mână
2.2 - compunerea cuvintelor folosind silabele date
3.1 - copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte
4.1 - alcătuirea de propoziţii/ enunţuri, integrând cuvinte date

MM
AVAP
sumativă
MEM • Recapitulare - exerciţii de scriere, citire, formare a numerelor naturale de la 0
la 31
1.1 - exerciții de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0
1.2 la 31
1.3 - exerciții de identificare a numerelor pare și a numerelor impare
3.1 - exerciții de observare a unor regularităţi din mediul apropiat
3.2 - exerciții de identificare a importanţei energiei în viaţa omului
4.2 - exerciții de realizare de asociaţii între fenomene şi cauzele
AVAP posibile
CLR
DP Autocunoaştere şi stil Evaluare
de viaţă sănătos
1.1 crearea unor ecusoane personalizate
Autocunoaştere şi - crearea unor obiecte simple prin modelaj
AVAP atitudine pozitivă (plastilină, lut) sau colaj (reviste, ziare, materiale
faţă de sine şi faţă de din natură) care să exprime caracteristicile
ceilalţi . propriei persoane
(Caracteristici - prezentarea într-un cadru inedit (podium de
personale simple, premiere, interviu) a trei aspecte plăcute
puncte tari și limite referitoare propria persoană
observabile în - jocuri de continuare a unor fraze, pentru
activitãțile școlare și evidenţierea calităţilor: „Eu pot să…”, „Îmi place
de timp liber de mine pentru că…”, „Mâncarea mea preferată
este…”, „Culoarea mea preferată este…”, „Pe tine
te apreciez pentru că…”, „Sunt mândru de mine
atunci când…”
- jocuri de prezentare în perechi, în grupuri mici, în
faţa clasei, a rezultatelor activităţii
- prezentarea trăsăturilor personale elementare în fişe de lucru

19 CLR - asocierea sunetului cu litera


7. Evaluare sumativă - realizarea corespondenţei dintre literele de tipar şi cele de
1.3 mână
2.2 - compunerea cuvintelor folosind silabele date
3.1 - copierea, transcrierea şi dictarea unor litere, silabe, cuvinte
4.1 - alcătuirea de propoziţii/ enunţuri, integrând cuvinte date

MM
AVAP

CLR 8. Activități de - oferirea de răspunsuri laîntrebarea: „Despre ce este vorba... (în


ameliorare/dezvoltar acest fragment de poveste / în acest text)?”
1.1 e Ridichea uriaşă – - audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi
1.2 lectură după imagini manifestarea unor reacţii corespunzătoare
2.1 - identificarea personajelor /personajului unui text audiat
2.2 - oferirea unor răspunsuri la întrebări de genul: „Cine? Ce?
2.4 Când? Unde? Cum? De ce?”
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul
unui mesaj/text audiat
3.1
- jocuri de rol
- dialoguri în pereche sau în grupuri mici pe teme familiare reale
sau imaginate
- repovestirea clară şi cu intonaţie a unui text audiat
MM
- discuţii privind comportamentul
personajelor
- evidenţierea unor modele de comportament, formularea unor
judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute
MEM
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
- citirea pe silabe/integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar
sau de mână
MEM • Evaluare - scrierea şi formarea numerelor naturale de la 0 la 31
1.1 - ordonarea şi compararea numerelor naturale de la 0 la 31
1.2 - identificarea importanţei surselor de energie în viaţa omului
1.3
3.2
AVAP
MM Ritmul - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin acompaniamentul
2.1 Sunete lungi/ scurte cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, maracas, clopoţel, tamburină,
2.2 lemne) sau a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale
degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi)
Cântec: Pisica stă la pândă