Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU DIZABILITATI „CONDORUL” BACAU

Str. Condorilor, nr. 2., Bacau


E-mail: condorulbacau@gmail.com
Tel. / fax: 0234/ 585 028
Nr.
APROB,
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Ciprian Popa
VIZAT
SEF CENTRU
ROSU I. ADRIANA

VIZAT
COORDONATOR PERSONAL DE SPECIALITATE
ANTICI MIHAELA

FISA DE SUSPENDARE/ÎNCETARE
A ACORDĂRII SERVICIULUI

Nume/prenume beneficiar___________________________________;

Data naşterii: _____________________________________;

Data instituţionalizării: _____________________________;

Situația care a determinat suspendarea/încetarea:

1. Suspendare:
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie pentru o perioadă de 15
zile
 la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile
 internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile
 transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specilizate

2. Încetare:
 la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ
 la cererea reprezentantului legal
 transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal
 transferul beneficiarului în situația în care CR nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau
se închide
 la expirarea termenului prevăzut în contract
 pentru nerespectarea clauzelor contractuale
 transferul beneficiarului în cazuri de forță majoră
 decesul beneficiarului

Documente aferente:
(acte identitate, cerere învoire, acord/angajament reprezentant legal, bilet de învoire etc.)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Alte condiții în care beneficiarul a părăsit CR:


- Vestimentație_________________________________________________________
____________________________________________________________________
- Mijloace de transport folosite____________________________________________
____________________________________________________________________
- Însoțitori_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
- Bagaj________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Destinația comunicată de beneficiar/reprezentant legal:


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Data întocmirii: Întocmit,


Nume și prenume, semnătura