Sunteți pe pagina 1din 31

SISTEME EOLIENE DE

PRODUCERE A
ENERGIEI ELECTRICE
titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

AN UNIVERSITAR 2020-2021 1
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ Turbinele eoliene sunt maşini motoare care transformă energia


cinetică a vântului, ca urmare a interacţiunii dintre vânt şi
paletajul rotoric, în energie mecanică. La arborele turbinei apare
un moment, M (Nm) şi o viteză de rotaţie , n (rot/s), care aplicate
la arborele unui generator electric vor genera o energie electrică.
Ansamblul de turbină eoliană şi generator electric este cunoscut
ca agregat eolian sau aerogenerator.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 2
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ La trecerea fluxului de aer prin rotorul unei turbine eoliene doar


o parte din energia cinetică este cedată rotorului, restul de
energie se consumă pentru ca aerul să părăsească zona de
interacţiune flux de aer – rotor. De aceea puterea pe care o
turbină eoliană o extrage dintr-o masă de aer m este mai mică
decât puterea dezvoltată de aceeaşi masă de aer, la aceeaşi
viteză de deplasare, pentru aceeaşi arie de curgere.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 3
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ Cu alte cuvinte, rotoarele turbinelor eoliene reduc


viteza vântului de la viteza iniţială v1 (m/s), în
amonte de rotor, la viteza v2 (m/s), în aval de rotor:

2
A=pR2
v2

1 R

v1

p=ct.

Modelul fizic pentru curgerea vântului printr-o turbină eoliană

AN UNIVERSITAR 2020-2021 4
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ Puterea teoretică absorbită de turbina eoliană este:

◼ unde cp este coeficientul de putere; ρ (kg/m3) densitatea aerului; A


(m2) suprafaţa perpendiculară pe direcţia vântului, descrisă de
rotorul turbinei.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 5
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ Coeficientul de putere (sau „limita lui Betz”) este un factor


adimensional şi exprimă capacitatea tipului de turbină de a extrage
energie din vânt. Potrivit teoremei lui Betz o turbină eoliană poate
să capteze aproximativ 59,3% din energia fluxului de aer.

◼ În condiţii reale, coeficientul de putere este mai mic decât valoarea


teoretică deoarece sunt incluse şi pierderile aerodinamice şi
mecanice de energie ale turbinei. Se poate exprima coeficientul de
putere ca:

AN UNIVERSITAR 2020-2021 6
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ Performanţele unei turbine eoliene sunt descrise de variaţia


coeficientului de putere cp şi a coeficientului de moment cm în
funcţie de rapiditatea turbinei, respectiv caracteristicile
cp=cp(λ) şi cm=cm(λ).

◼ Rapiditatea turbinei este un parametru adimensional şi se


defineşte ca raport între viteza liniară a vârfului palei, u (m/s),
şi viteza vântului, V∞, respectiv:

unde R (m) este raza rotorului şi ω (rad/s) viteza de rotaţie.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 7
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

AN UNIVERSITAR 2020-2021 8
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI


◼ Soliditatea, un alt parametru
adimensional de care depind
caracteristicile turbinei eoliene,
este raportul dintre suprafaţa
formei plane a palelor şi suprafaţa
discului circular descris de pale în
rotaţia lor : l
N
 =   c  dl
A 0
unde: N reprezintă numărul de pale, c (m)
lungimea corzii; l (m) anvergura palei; A aria
(m2) descrisă de rotorul turbinei şi dl (m) este
element de lungime măsurat în lungul
anvergurii.
N c
Pentru o turbină eoliană cu ax =
orizontal soliditatea este 2 r
AN UNIVERSITAR 2020-2021 9
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI


◼ Soliditatea, l
N
 =   c  dl
A 0
unde: N reprezintă numărul de pale, c (m)
lungimea corzii; l (m) anvergura palei; A aria
(m2) descrisă de rotorul turbinei şi dl (m) este
element de lungime măsurat în lungul
anvergurii.
N c
Pentru o turbină eoliană cu ax =
orizontal soliditatea este 2 r

AN UNIVERSITAR 2020-2021 10
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

◼ În literatura de specialitate sunt


recunoscute relaţiile existente
între rapiditate şi soliditate,
respectiv între rapiditate şi
coeficientul de putere, cp, pentru
diferite tipuri de turbine eoliene.

◼ Astfel cu cât turbinele sunt mai


rapide (λ > 4) cu atât soliditatea
scade, adică suprafaţa portantă a
paletelor se reduce.

Influenţa rapidităţii asupra solidităţii unui


rotor de turbină eoliană cu ax orizontal

AN UNIVERSITAR 2020-2021 11
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. PARAMETRII CARACTERISTICI

Influenţa rapiditaţii
asupra tipului
constructiv de
turbină şi a
coeficientului de
putere, cp.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 12
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca
◼ Transformarea energiei vântului, ca rezultat al interacţiunii dintre paletajul
rotoric şi curentul de aer, în energie electrică se realizează prin
intermediul unui sistem electromecanic numit agregat eolian.

◼ Un astfel de sistem este format din turbina eoliană şi sistemul de


conversie. Tipul sistemului de conversie folosit va da denumirea
agregatului eolian.

◼ Astfel, dacă energia obţinută la arborele turbinei eoliene este convertită


în energie electrică cu ajutorul unui generator electric, atunci agregatul
eolian poartă denumirea de aerogenerator;

◼ dacă la arborele turbinei eoliene energia este convertită în energie


hidraulică prin intermediul unei pompe, atunci agregatul eolian poartă
denumirea de pompă eoliană;

◼ dacă la arborele turbinei eoliene energia este convertită în energie


termică prin intermediul unui generator termic, atunci agregatul eolian
poartă denumirea de termogenerator eolian.

◼ În cazul acestei prezentări vom avea în vedere doar agregatele eoliene de


tip aerogeneratoare.
AN UNIVERSITAR 2020-2021 13
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. CLASIFICARE


◼ Indiferent de agregatul eolian, turbina eoliană este elementul de
bază care preia energia vântului şi o transformă în energie
mecanică. Există mai multe tipuri constructive de turbine
eoliene care s-au dezvoltat şi au devenit competitive pe piaţa de
energie.

◼ Criteriile de clasificare a turbinelor eoliene sunt:

◼ după poziţia axului turbinei față de direcţia curentului de aer


care străbate rotorul;
◼ după principiul de funcţionare;
◼ după rapiditate;
◼ după poziţia turbinei faţă de stâlpul de susţinere (valabil pentru
turbinele cu ax orizontal);
◼ după mărimea puterii;
◼ după numărul de pale;
◼ după destinaţie.
AN UNIVERSITAR 2020-2021 14
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

◼ În funcţie de poziţia axului rotorului, turbinele eoliene sunt cu ax


vertical (la care axa turbinei este perpendiculară pe direcţia
vântului) şi cu ax orizontal. (la care axa de rotaţie a turbinei este
paralelă cu direcţia vântului),

Turbină eoliana cu ax vertical


Turbină eoliana cu ax orizontal, [14],
(Darrieus), Eole (4 MW, Hydro-Quebec,
HWP-55 (1MW, Howden, UK, 1989)
1987), AN UNIVERSITAR 2020-2021 15
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

◼ Turbinele eoliene cu ax vertical


sunt mai robuste, au o
construcţie mai simplă şi sunt
mai fiabile decât turbinele cu ax
orizontal.

◼ Generatorul şi parte electrică


sunt la sol sau pe o platformă în
apropierea turbinei, drept pentru
care reparaţia şi întreţinerea
acestui tip de turbină este mult
mai uşoară.

◼ Sunt caracterizate prin viteze de


demaraj mai scăzute. De
asemenea randamentele şi
turaţiile sunt mai mici iar puterile
sunt limitate.

◼ Aceste aspecte au făcut ca


turbina cu ax vertical (sau
Darrieus) să nu reziste
competiţiei.
AN UNIVERSITAR 2020-2021 16
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. CLASIFICARE


◼ După principiul de funcţionare, respectiv modul de interacţiune
dintre paletajul turbinei şi curentul de aer, turbinele eoliene pot fi
cu rezistenţă şi cu portanţă:

Turbină eoliană cu
Rotor de Turbină
turbină eoliană portanţă, tip multipală
eoliană cu
cu rezistenţă, (roata fermierului)
portanţă tip
tip Savonius AN UNIVERSITAR 2020-2021 17
Giromill
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. CLASIFICARE


◼ Rapiditatea turbinelor cu rezistenţă este subunitară, λ < 1.

◼ Aceste turbine au turaţii mici, coeficienţi de putere, respectiv


randamente, mici şi coeficient de moment mari. De aceea sunt
utilizate în acţionarea pompelor sau a morilor de măcinat.

◼ Cel mai cunoscut tip de turbină cu rezistenţă este turbina cu


palete cilindrice de tip Savonius, λ =. 0,9 ÷ 1.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 18
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. CLASIFICARE


◼ Alte tipuri de turbine eoliene cu rezistenţă sunt [2.5]: turbina cu
cupe semisferice (anemometru) λ =. 0,3 ÷ 0,6; turbina cu cupe
conice şi turbina cu panouri semicilindrice, λ =. 0,3 ÷ 0,6; turbina
cu flux transversal, λ =. 0,3 ÷ 0,4; turbina cu ecran şi turbina cu
palete batante, λ =. 0,2 ÷ 0,6.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 19
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

◼ Turbinele eoliene cu portanţă au cuplul


motor produs de forţa de portanţă
aerodinamică.

◼ Astfel, palele acestor turbine au un profil


aerodinamic capabil să dezvolte o forţă
portantă mare (portanţă) şi o forţă de
rezistenţă (frecare) minimă.

◼ Turbinele eoliene cu portanţă sunt


rapide (λ ≥ 1), au coeficienţi de putere
mai mari (cp ≥ 0,3) şi extrag mai multă
energie din curentul de aer pentru
aceeaşi arie baleiată, decât o turbină
eoliană cu rezistenţă.

◼ Varianta comercială a turbinelor eoliene


cu portanţă este turbina tip elice. Rotorul
acestor turbine este format din una sau
mai multe pale identice, dispuse radial şi
montate solidar într-un butuc central
calat pe un arbore sprijinit în lagăre.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 20
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

TURBINE EOLIENE. SOLUTII CONSTRUCTIVE

◼ Turbinele eoliene tip elice sunt turbine rapide (λ ≥ 5) şi sunt


turbine cu ax orizontal. Din categoria turbinelor cu portanţă fac
parte şi turbinele cu ax vertical de tip Darrieus, Giromill şi
turbinele multipală (tip roata fermierului şi tip roată de bicicletă):

AN UNIVERSITAR 2020-2021 21
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Energia vântului are densitatea de energie scăzută. Este o
caracteristică principală pe care Betz [1] o remarcă şi determină o
limită teoretică privind cantitatea maximă de energie care poate fi
extrasă din fluxul energetic al vântului de o turbină eoliană.

◼ Teoria lui Betz se bazează pe aplicarea teoremei impulsului pe direcţia


axială. Se neglijează orice componentă rotaţională a curgerii care
traversează rotorul turbinei, considerat un disc activ.

◼ Glauert introduce componenta rotaţională ceea ce reduce momentul


şi puterea rotorului deoarece rotaţia este a fluidului care traversează
rotorul.

◼ La aceasta se adaugă discontinuitatea componentei rotaţionale pe


suprafaţa rotorului, sensul opus faţă de rotaţia rotorului dar şi
pierderile prin frecare ce apar pe profilul palei rotorului.

[1] Albert Betz, fizician german (1885-1968), a fost printre primii cercetători în
studiul funcţionării şi proiectării turbinelor eoliene. Legea lui Betz (1919) se
referă la maximul de energie pe care o turbină eoliană o poate extrage din
curentul de aer.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 22
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Se presupune un rotor eolian tip elice amplasat într-un curent de aer ce are
viteza V1 infinit amonte şi viteza V2 infinit aval ca în figura :

AN UNIVERSITAR 2020-2021 23
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Din geometria tubului de curent, cum ariile A1 < A < A2 şi din legea de
continuitate a debitului de aer: , se dovedeşte că energia extrasă de turbina
eoliană din vânt se face cu o pierdere de energie cinetică deoarece v1 > v >
v2.

◼ Din teorema impulsului, forţa axială exercitată de rotorul eolian asupra


aerului în mişcare are valoarea absolută dată de relaţia:

◼ Puterea absorbită de rotorul turbinei eoliene pentru o viteză v a acestuia


este

AN UNIVERSITAR 2020-2021 24
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz

AN UNIVERSITAR 2020-2021 25
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Cum puterea rotorului este egală cu variaţia de energie cinetică a masei de aer,
ΔEc antrenată de rotor, respectiv:

◼ se obţine expresia vitezei rotorului:

AN UNIVERSITAR 2020-2021 26
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Expresia forţei axiale şi puterea corespunzătoare acestei forţe vor fi:

◼ 𝐹 = 0,5𝜌𝐴 𝑣12 − 𝑣22

◼ 𝑃 = 0,5𝜌𝐴 𝑣12 − 𝑣22 ∙ 𝑣1 + 𝑣2

◼ Se consideră viteza vântului în amonte de rotor v1 constantă şi se determină


puterea maximă pe care turbina eoliană o extrage din curentul de aer. Astfel,
se derivează puterea în raport cu viteza în aval v2 şi se obţine:

𝑑𝑃
◼ = 0,5𝜌𝐴 𝑣12 − 2𝑣1 𝑣2 − 3𝑣22 = 0
𝑑𝑣2

𝑣1
◼ 𝑣2 = ; 𝑣2 = −𝑣1
3

AN UNIVERSITAR 2020-2021 27
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz

16
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝜌𝐴𝑣13
27
◼ Relaţia de mai sus poartă denumirea de relaţia lui Betz.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 28
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Se obţine coeficientul de putere maxim cp max la care puterea extrasă de
turbina eoliană este maximă, respectiv , ceea ce înseamnă că oricât de
perfecţionat este rotorul turbinei eoliene, nu poate fi depăşită puterea maximă
calculată cu formula lui Betz, iar randamentul de extragere a energiei din
curentul de aer nu poate depăşi 60%.

16 3 8
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝜌 ∙ 𝐴1 𝑣1 = 𝜌 ∙ 𝐴1 𝑣13
3
27 2 9

◼ Deci energia maximă transformată de un rotor de turbină


eoliană este 8/9 din energia cinetică a masei de aer care
traversează rotorul.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 29
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Teoria lui Betz


◼ Interacţiunea dintre curentul de aer şi rotorul turbinei eoliene este exprimată
prin forţa axială F.

◼ unde Δp (Pa) este diferenţa de presiune amonte şi aval de rotor. Din relaţia de
mai sus se obţine variaţia presiunii curentului de aer la trecerea prin turbina
eoliană:

◼ Teoria lui Betz este valabilă atât pentru turbinele cu ax orizontal cât şi
pentru cele cu ax vertical.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 30
SISTEME EOLIENE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE titular curs: dr. ing. SAFTA Carmen Anca

Bibliografie

Safta C. A., Ghiţă C., Kisch D. O., (Capitol carte), 2013, Sisteme eoliene
de producere a energiei electrice, “Surse Regenerabile de Energie”,
editori Badea A., Necula H., editura AGIR, ISBN 978-973-720-469-, pp.
23-153.

AN UNIVERSITAR 2020-2021 31