Sunteți pe pagina 1din 11

Temă de casă Energie Eoliană

Studenți participanți : Ștefan Georgiana Andreea, Slabu Robert Cristian, Vătafu Marian Cornel
Cuprins
Factorul total de distorsiune armonică a curentului.....................................................................3
Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii .......................................................................4
Analiza puterilor active, reactive si aparente ..............................................................................5
Analiza curentului in functie de timp .........................................................................................8
Analiza golurilor și întreruperilor de tensiune ........................................................................... 10
Factorul total de distorsiune armonică a curentului

THDI
25

20

15
f[%]

10

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Timp

L1 L2 L3

In graficul de mai sus se observa ca:

Liniile 1 si 2 sunt 20% din valoarea lui f => nu se justifica implementarea solutiilor precum
filtre active

Pentru linia 3 se observa faptul ca THDI>20%f => regim de supracomensare (Contor


alimentar prin trafo xu motoare alimentate din tablou de JT)
Energie reactiva capacitiva apare atunci cand cos fi <1, conform documentatiei primite cos fi
se afla in intervalul 0,9-1 => nu se plateste puterea reactiva.
Factorul total de distorsiune armonică a tensiunii

THDV
3.5

2.5

2
f[%]

1.5

0.5

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Timp

L1 L2 L3

Conform valorilor limită impuse de legislația și de standardele tehnice în vigoare (ANRE


reglementează ICTEE prin intermediul Ordinului nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului
de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, modificat și completat
prin Ordinul nr. 49/2017) se observa faptul ca THDV - factorul total de distorsiune armonică a
tensiunii este sub 8% la JT.
Analiza puterilor active, reactive si aparente
P,Q,S
40000

35000

30000

25000

20000
Putere

15000

10000

5000

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

-5000
Timp

P Q S

Un sistem nereglat este practic o caracteristica constanta de livrari de puteri reactive ale
tuturor centralelor eoliene conectate in acest sistem si o fluctuatie constanta, mai mica ori
mai mare, a tensiunii in nodurile (barele statiilor) sistemului.

Fluctuatia de tensiuni rezulta din caracterul dinamic al sistemului electrificat si cauzele lor
cele mai des intalnite sunt :
Conectarea, deconectarea si interconectarea liniilor si transformatoarelor.

Conectarea, deconectarea si reglare consumurilor de electricitate.

Conectarea, deconectarea si reglarea productiie de energie sau componentelor lor (blocuri).

Diferite tipuri de defecte in sistemul electric care de regula duc la aparitia subtensiunilor in
sistem.
O alegere nepotrivita, setarea si coordonare a diferitelor tipuri de compensare si
echipamente de reglare.

Fluctuatia de tensiune apara pe toate nivelele de tensiune ale sistemului de energie. Se


transmite pana la consumatorul final de energie si influenteaza negativ calitate ei. Fluctuatia
de tensiune are si un impact negativa asupra functionarii economice a sistemului energetic si
securitatii furnizarii de energie la consumatorii finali.

P
40000
35000
30000
25000
Putere

20000
15000
10000
5000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Timp

Independenta fizica absoluta dintre livrarea de puteri active si reactive ale parcului eolian.
Aceste doua puteri nu se influenteaza reciproc in niciun fel.
In graficul puterii reactive, se poate observa ca aceasta pe o perioada de timp T este relativ
constanta, cu 2 evenimente ce au ca si consecinte cresteri mari pentru perioade scurte.
Aceste evenimente pot fi considerate conectari in retea sau fluctuatii.

Q
7000

6000

5000

4000
Putere

3000

2000

1000

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
-1000

-2000
Timp
De asemenea, prin valorile reduse ale puterii reactive se evita pierderile prin efectul termic
al curentului, ceea ce duce la creșterea temperaturii componentelor și la avarii ale
sistemului.

Când factorul de putere are valoarea sa maximă, adică cosϕ = 1, puterea activă devine P = UI
şi are valoare maximă, egală cu puterea aparentă. Prin urmare puterea aparentă S este
puterea activă maximă care poate să fie dată de o sursă.

S
40000

35000

30000

25000
Putere

20000

15000

10000

5000

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Timp

Pentru două sisteme care transmit aceeași cantitate de sarcină activă, un sistem cu un PF
(factor de putere) inferior va avea curenți mari de curent din cauza electricității care se
întoarce. Acești curenți mari creează pierderi mari și reduc eficiența generală a transmisiei.
Un circuit cu un PF inferior va avea o încărcare completă mai mare și pierderi mai mari
pentru aceeași cantitate de încărcare activă. Conform doscumentatiei primite factorul de
putere se situeaza intr-un interval de 0.98-1.
I(A)

0
20
30
40
50
60

10
70
80

recurente.
9:03:30 PM
9:19:10 PM
9:34:50 PM
9:50:30 PM
10:06:10 PM
10:21:50 PM
10:37:30 PM
10:53:10 PM
11:08:50 PM
11:24:30 PM
11:40:10 PM
11:55:50 PM
12:11:30 AM
12:27:10 AM
12:42:50 AM
12:58:30 AM
Analiza curentului in functie de timp

Timp(s)
1:14:10 AM
1:29:50 AM
1:45:30 AM
2:01:10 AM
2:16:50 AM
2:32:30 AM
2:48:10 AM
3:03:50 AM
3:19:30 AM
3:35:10 AM
3:50:50 AM
Intensitatea curentului in functie de timp

4:06:30 AM
4:22:10 AM
4:37:50 AM

puse pe seama unor evenimente precum spike-uri sau perturbari de retea nu foarte
A2 rms

Intensitatea curentilor este aproximativ constanta in timp, astfel ca spike-urile regasite pot fi
A3 RMS
A1 RmS
I(A) I(A)
I(A)

0
0

10
60
70
10
20
40
60

20
30
40
50
30
50
0
10
30
40
60
70

20
50
80
9:03:30 PM 9:03:30 PM
9:19:10 PM 9:19:10 PM 9:03:30 PM
9:34:50 PM 9:34:50 PM 9:19:10 PM
9:50:30 PM 9:50:30 PM 9:34:50 PM
10:06:10 PM 10:06:10 PM 9:50:30 PM
10:21:50 PM 10:21:50 PM 10:06:10 PM
10:37:30 PM 10:37:30 PM 10:21:50 PM
10:53:10 PM 10:53:10 PM 10:37:30 PM
11:08:50 PM 11:08:50 PM 10:53:10 PM
11:24:30 PM 11:24:30 PM 11:08:50 PM
11:40:10 PM 11:40:10 PM 11:24:30 PM
11:55:50 PM 11:55:50 PM 11:40:10 PM
12:11:30 AM 12:11:30 AM 11:55:50 PM
12:27:10 AM 12:27:10 AM 12:11:30 AM
12:42:50 AM 12:42:50 AM 12:27:10 AM
12:58:30 AM 12:58:30 AM 12:42:50 AM

Timp(s)
Timp(s)
1:14:10 AM 1:14:10 AM
Timp(s) 12:58:30 AM
1:29:50 AM 1:29:50 AM 1:14:10 AM
1:45:30 AM 1:45:30 AM 1:29:50 AM
2:01:10 AM 2:01:10 AM 1:45:30 AM
2:16:50 AM 2:16:50 AM 2:01:10 AM
2:32:30 AM 2:32:30 AM 2:16:50 AM
2:48:10 AM 2:48:10 AM 2:32:30 AM
3:03:50 AM 3:03:50 AM 2:48:10 AM
3:19:30 AM 3:19:30 AM 3:03:50 AM
3:35:10 AM 3:35:10 AM 3:19:30 AM
3:50:50 AM 3:50:50 AM 3:35:10 AM
4:06:30 AM 4:06:30 AM 3:50:50 AM
4:22:10 AM 4:22:10 AM 4:06:30 AM

Intensitatea curentului in functie de timp A1 RMS


Intensitatea curentului in functie de timp A2 RMS

4:37:50 AM 4:37:50 AM 4:22:10 AM


Intensitatea curentului in functie de timp A3 RMS

4:37:50 AM

A1 RmS
A2 rms
A3 RMS
Analiza golurilor și întreruperilor de tensiune

Grafic perioada U12-U23-U31


450
430
410
U[V]

390
370
350
12:00:00 AM 12:00:00 AM 12:00:00 AM 12:00:00 AM 12:00:00 AM 12:00:00 AM 12:00:00 AM
Timp

U23 U12 U31 Inf sup

Se poate observa ca cele 3 tensiuni se afla in limitele impuse de 360V si 450V. Tensiunile pe tot
parcursul intervalului de timp raman relativ constante, cu mici perturbatii in intervalul 9:19 – 9:35
AM, perturbatii care se regasesc si in celelalte grafice.

S-a verificat incadrarea in intervalul +10% si -10% din tensiunea nominala de 400V, astfel ca toate
valorile au fost corespunzatoare.

Din calculul golurilor cu ajutorul datelor furnizate, se observa ca acestea se incadreaza in intervalul
de Un ( 400 V ) -10% :

Din calculul cresterilor de tensiune, se observa ca acestea depasesc pragul de 10 % :


Ca si metode de imbunatatire pentru linia 3 care pare sa fie cea mai putin constanta, desi furnizarea
de energie electrica pare sa fie relativ constanta si neperturbata pe durata studiului, putem enumera
instalarea de filtre active sau pasive pentru limitarea armonicilor si reducerea pierderilor de energie
activa.

De asemenea, pentru a evita intreruperile de lunga durata se pot instala surse neintreruptibile de
tensiune ( UPS ) ce pot acoperi timpul necesar pornirii unui grup electrogen sau chiar pe durata
remedierii cauzei.

Mai pot fi instalate si echipamente ce ajut la stabilizarea tensiunii sau pornesc la supratensiune sau
tensiune scazuta.