Sunteți pe pagina 1din 5

Grile examen

Marketing Strategic 2021

1. Marketingul holistic se axează pe:


o Atragerea de clienți noi;
o Atragerea de clienți de la concurență;
 Fidelizarea clienților existenți.

2. O unitate strategică de afaceri poate fi:


o O linie de desfaceri;
o O linie de fabricație;
 O linie de produse.

3. Slăbiciunile unei întreprinderi se caracterizează prin:


o Importanță mică/performanță mare;
 Importanță mare/performanță mică;
o Importanță mare/performanță mare.

4. Misiunea unei întreprinderi trebuie să reliefeze:


 Istoria și tradițiile firmei;
o Situația concurenților;
o Situația politică.

5. Într-un context de cerere în declin, strategia de marketing potrivită este:


 Remarketing;
o Întreținere;
o Conversie.

6. Se poate aprecia că o companie precum Coca-Cola are o poziție ____ pe piață:


 Puternică;
o Dominantă;
o Durabilă.

7. Printre limitele metodelor Boston Consulting Group și General Electric se numără:


o Caracterul atotcuprinzător;
 Caracterul static;
o Caracterul dinamic.

8. Printre formulele de specializare ale firmelor mici regăsim specializare:


o De tip conglomerat;
 Pe verticală;
o Pe orizontală.

9. Formularea strategiei se află sub influența următorului factor:


o Reputația firmei;
 Competențele distinctive;
o Competiția distinctivă.

10. Forțele false ale unei întreprinderi se caracterizează prin:


 Importanța mică/performanță mare;
o Importanță mare/performață mică;
o Importanță mare/performanță mare.

11. Formularea strategiei este dependentă de următorul factor:


o Acționarii întreprinderii;
o Istoria întreprinderii;
 Misiunea întreprinderii.

12. ________ se numără printre formele de dezvoltare prin integrare.


 Integrarea pe orizontală;
o Integrarea produselor;
o Integrarea colaterală.

13. Mărimea și potențialul de creștere ale unui segment presupun analiza următorului
indicator:
 Obișnuințele de consum;
o Calitatea produselor;
o Capacitatea de cogenerare.

14. Amenințarea produselor substituibile este dată de:


o Legislația în domeniu;
o Înclinația consumatorilor de a economisi;
 Încinația consumatorilor de a alege între mai multe oferte.

15. Profesorul Th. Levitt consideră că _____ sunt efemere.


o Nevoile;
 Produsele;
o Companiile.

16. _________ presupune că toți angajații unei întreprinderi să împărtășească aceleași


comportamente.
o Valorile comune;
o Aptitudinile;
 Stilul.

17. Dacă rolul marketingului este de revitalizare a cererii, strategia aferentă este cea de:
o Stimulare;
o Dezvoltare;
 Remarketing.
18. Printre factorii care determină eficiența certă și de durată în activitatea firmei regăsim:
o Localitatea în care își desfășoară activitatea;
o Numărul de manageri;
 Cultura organizațională.

19. ______ presupune corelarea competenței angajaților cu sarcinile și responsabilitățile


primite.
 Aptitudinile;
o Stilul;
o Valorile comune.

20. Afacerea speculativă presupune:


o Oportunități minore/amenințări majore;
 Oportunități majore/amenințări majore;
o Oportunități majore/amenințări minore.

21. Cea mai agreată firmă cu poziție semnificativă pe piață este cea în postura de:
o Imitator;
 Adaptor;
o Reproducător.

22. Afacerea ideală presupune:


o Opotunități majore/amenințări majore;
o Oportunități minore/amenințări majore;
 Oportunități majore/amenințări minore.

23. Întreprinderea se va strădui să obțină cele mai mici costuri în cazul:


o Strategiei de concentrare a costurilor;
o Strategiei de diferențiere a costurilor;
 Strategiei supremației prin costuri.

24. În funcție de nivelul competiției, o opțiune strategică poate fi cea de:


o Strategie activă;
 Strategie ofensivă;
o Strategie diferențiată.

25. _____pot deveni bariere de iesire de pe o piata.


o Bariere geografice
o Bariere legale
o Bariere financiare

26. Obiectivele strategice trebuie sa fie:


o Ierarhizate
o Cat mai complete
o Fanteziste
27. Pentru activitatile incluse in cadranul „Vaci cu lapte” ai matricei Boston Consulting
Group, cea mai potrivita decizie este cea de:
o Exploatare pe termen scurt
o Dezvoltare
o Abandon

28. Atunci cand liderul actioneaza prin largirea pietei sau prin diversificare, putem vorbi de o
aparare:
o Anticipata
o Pe flancuri
o Mobila

29. Pentru activitatile incluse in cadranul „Vedete” al matricei Boston Consulting Group, cea
mai potrivita decizie este cea de:
o Mentinere
o Exploatare pe termen scurt
o Abandon

30. Corelatia dintre marketing si nivelul de performanta al firmei se manifesta si prin


urmatorul aspect:
o Mentinerea portofoliului de produse
o Mentinerea bugetului de mrk
o Identificarea de idei de produse si servicii noi

31. La baza succesului unui lider sta:


o Implicarea in mediul consumatorului
o Implicarea in mediul concurential
o Implicarea in mediul politic.

32. Daca rolul mrk este de reducere a cererii, strategia aferenta este de:
o Demarketing
o Antimarketing
o Remarketing

33. Intr-un context de cerere completa, strategia de marketing potrivita este:


o Sincromarketing
o Intretinere
o Demarketing

34. Concurentul care are o pozitie solida pe piata si clienti fideli este un concurent:
o Imprevizibil
o Activ
o Pasiv

S-ar putea să vă placă și