Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Disk D – Mapa „Lucru studenți TIC - Cuprins” – fişierul „Lucru”


2. Salvaţi fişierul în mapa personală cu redenumire „Nume de familie Prenume - Word”

Machetare:

1. Stabiliţi parametrii paginii „A4” cu câmpurile de: Stânga – 3; Dreapta – 2; Sus – 2; Jos – 2,5
cm. Orientare – Vertical.
2. Parametri text: Font – Time New Roman; Mărime – 14
3. Pentru denumire capitole (Nivel 1): Font – Arial; Mărime – 14; Stil Bold; Aliniere centru;
Majuscule. Fiecare capitol de pe pagină nouă.
4. Pentru denumire subcapitole (Nivel 2): Font – Time New Roman; Mărime – 12; Stil Bold,
Italic; Aliniere stânga.
5. Pentru denumire subcapitole (Nivel 3): Font – Time New Roman; Mărime – 12; Stil, Italic;
Aliniere Stânga
6. Bibliografia – Numerotare, sortare ordine alfabetică în descreştere
7. I alineat – Justificat; Distanţa de la câmpul din stânga – 3 cm
8. II aliniat – Centrat. Primul simbol al aliniatului - să ocupe 4 rânduri (Drop Cap)
9. III aliniat – aliniere dreapta
10. IV aliniat – aliniere stânga
11. Efectuaţi numerotarea paginilor – poziţie jos centru
12. Inseraţi o imagine. Stabiliţi dimensiunile imaginii de 5 x 7 cm. Plasaţi imaginea astfel ca textul
să o ocolească din dreapta.
13. Creaţi o schemă cu utilizarea elementelor Smart Art. Daţi denumirea la schema.
14. Creaţi o schemă cu utilizarea elementelor Shapes. Grupaţi elementele schemei. Daţi denumirea
la schemă.

15. Inseraţi un tabel după forma de mai jos. Completaţi tabelul cu date (Notele la discipline). Daţi
denumirea la tabel.

16. Inseraţi o formulă matematică după modelul de mai jos. Daţi denumirea la formulă.

√∑

17. Inseraţi un link la pagina WEB: www.geoportal.md


18. Inseraţi 2 note de subsol
19. Inseraţi inscripţia cu drept de autor (numele şi prenumele deplin).
20. Împărţiţi un aliniat în 2 coloane şi următorul aliniat în 3 coloane.
21. Inseraţi chenar la prima foaie.
22. Inseraţi chenar la un aliniat de text.
23. Introduceţi antetul documentului (HEADER) după modelul de mai jos.

24. Creaţi cuprinsul.

S-ar putea să vă placă și