Sunteți pe pagina 1din 15

GRADINITA PP NR.

13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

PROIECT DE ACTIVITATE

Student practicant: Onete Ana- Maria

An școlar: 2020-2021
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 27.04.2021
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TÂRGOVIŞTE
PROPUNĂTOARE: Onete Ana - Maria
NIVELUL I : Grupa mare A
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce și cumexprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PAȘTE”
PROIECT TEMATIC: ”Vine, vine primăvara!”
TEMA ZILEI: ”Ouă de Paște”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată- ADP+ADE(DLC)+ ADE(DOS - AP) +ALA
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate frontală, individuală.
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de noi cunoștințe, priceperi și deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a memora și reproduce voluntar și logic versurile poeziei date cu ajutorul
materialului concret intuitive;
 Consolidarea deprinderilor de a decora în mod original si personal “Coșul cu ouă de Paște”. Dezvoltarea simtului estetic si
creativ.
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


D.1. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
D.2. Activare şi manifestare a potenţialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
C.1. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite context de comunicare.
C.2. Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii şi povestiri creative.

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII:
 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP):
 Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, prezența și calendarul naturii.
 Rutine: - Ne pregătim pentru activități
- Sosirea copiilor la grădiniță: deprinderi specifice;
- Servirea micului dejun: deprinderi de igienă și autoservire;
 Tranziții: ,,Să învățăm noi ne dorim și spre centre acum pornim!”

 ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):


DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: Memorizare poezia- „In ziua de Pasti” de Elena Farago
SARCINA DIDACTICĂ: Memorizarea și reproducerea voluntară și logică a versurilor poeziei date, cu ajutorul materialului
intuitive;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – Activitate practică: Cosul cu ouă pentru Paște - aplicație

 JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE PE CENTRE DE INTERES (ALA):

Bibliotecă: Citim imagini despre Sărbătoarea Paștelui (cele doua centre sunt unul singur)
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

Alfabetizare: “Oul de Paște” - trasare semne grafice cunoscute


Materiale de construcţie: “Casa iepurașului”- piese mari și mici de lemn
Artă: “Coșul cu ouă pentru Paște”- aplicație

 JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE:


“Cursa iepurașilor - Oul în lingură”-intrecere

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:


O1. Să exprime verbal semnificația sărbatorii Paștelui și a unor simboluri, obiectivul se cosideră îndeplinit dacă fiacre copil exprimă
folosind cuvinte uzuale ce semnifică sărbătoarea Pștelui.
O2. Să asculte cu atenție textul poeziei și să demonstreze intelegerea mesajului ecesteia, obiectivul se cosideră îndeplinit dacă fiacre
copil demonstreză prin răspunderea la întrebări că a înțeles textul.
O3. Să reproduca textul poeziei, obiectivul se cosideră îndeplinit dacă fiacre copil reproduce textul cu ajutor sau fără din partea
educatoarei.
O4. Sa folosească în mod corect materialele puse la dispozitie pentru realizarea coșului cu ouă, obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare preșcolar utilizează corect materialele de lucru în realizarea aplicației propuse.
O5. Să traseze semne grafice cunoscute, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare preșcolar traseaza semne grafice cunoscute
pentru a decora oul.
O6. Să „citească” imagini specifice sarbatorii Paștelui, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare preșcolar descifrază și întelege
ceea ce reiese din imagini.
O7. Să redea modele de casute conform cu realitatea, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare preșcolar ajută la construirea casuței
iepurașului.
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

O8. Să participe activ la joc (în spiritul regulilor jocului) și să-și aducă contribuția la reușita echipei, obiectivul se consideră realizat
dacă fiecare preșcolar participă active la joc.
STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, demonstraţia.
Mijloace de învățământ: Iepurașul Țiți, biblia pentru copii, carți cu imagini specifice sărbătorii Paștelui, textul poeziei,
planse cu imagini din poezie, cuburi din plastic, sabloane “coșul cu ouă”, hârtie creponată, abtipilduri, aracet/lipici, fire de
ata, ou fiert, lingură, fise de lucru.
Durata: o zi

Material bibliografic:
a) Curriculum pentru educația timpurie, 2019, Ministerul Educației Național
b) Ghid metodic: “Metode interactive de grup”, Ed.ARVES
c) Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M., (2006), „Metode interactive de grup”, Bucureşti: Editura Arves
d) Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N., (2008). ,,Activitatea integrată din grădiniţă București:
Editura Publishing House

SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așază pe scaune în semicerc.


Rutină: Întâlnirea de dimineață:
Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei.
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: ,,Cine lipsește astăzi?”


Se poartă o scurtă discuție despre anotimpul în care ne aflăm, urmată de completarea calendarului naturii, ajutați de
întrebările ,,În ce anotimp suntem?” ,, În ce lună ne aflăm?” ,,În ce zi ne aflăm?” și despre cum este vremea în această zi.
Noutatea zilei: Captez atenția copiilor printr-o scurtă povestire: „Azi-dimineață când veneam la gradiniță, m-am întalnit cu
un Iepurașul Țiți, care era tare suparat pentru că nu stia unde este grupa mare de la gradinita noastră, despre care a auzit foarte
multe lucruri bune: că învață foarte repede poezii, că sunt foarte talentati la activități practice,că știu să construiască și multe alte
lucruri. I-am spus iepurasului Țiți că acei copii sunt chiar din grupa noastră și l-am invitat să vină la noi să vă cunoască. Dupa cum
vedeți, el a venit si împreună cu noi va învata poezia”În ziua de Paște” de Elena Farago, după care îi vom arata ce harnici și
pricepuți suntem.”
După această activitate de memorizare, copiii vor pleca spre măsuțe unde au deja alte activități pregătite.Se intuiesc materialele
descoperite la centre. Prezentarea este însoțită de explicațiile de rigoare referitoare la sarcinile pe care copiii le au de rezolvat. Se
amintește copiilor regulile de conduită: vorbim în șoaptă pentru a nu-i deranja pe alții, lucrăm frumos și îngrijit, utilizând cu grijă
materialele puse la dispoziție și apreciem lucrările realizate de ceilalți colegi.
Copiii aleg liber centrul la care urmează să lucreze, și-l pot schimba după ce își finalizează activitatea la centrele anterioare. În timp ce
copiii lucrează, propunătoarea îi monitorizează, iar atunci când este cazul, intervine în ajutorul acestora.
Cel de-al doilea ADE, se va desfăşura în centrul Artă unde copiii vor desfășura o activitate practică numită Coșul cu ouă pentru
Paște, aici copii vor avea de decorat cu diverse materiale deja pregătite ouăle din coș și coșul.
Tranziţie: ,,Să învățăm noi ne dorim și spre centre acum pornim!”
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

DEMERSUL DIDACTIC

Evenimente Strategii didactice Evaluare


didactice Conţinutul ştiinţific Metode şi Mijloace de (instrumente şi
procedee învăţământ indicatori)
1. Momentul Se vor asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii:
organizatoric - se va aerisi sala de grupă;
- mijloacele de învăţământ vor fi distribuite în fiecare centru de activitate.
Întâlnirea de dimineață va cuprinde următoarele momente: Conversaţia Panoul de Observarea
 Salutul: Bună dimineața, dragi copii! prezenţă comportamentului
 Prezența: Cine lipsește astăzi? copiilor
 Calendarul naturii „În ce anotimp suntem?”;
„Ce schimbări au avut loc în natură?”; „ În ce zi a săptămânii ne aflăm?”; Calendarul
„Cum este vremea?”. naturii Răspunsurile
(tabla copiilor
intractivă)

2. Captarea Azi-dimineață când veneam la gradiniță, m-am întalnit cu un Iepurașul


GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

atenţiei şi Țiți, care era tare suparat pentru că nu stia unde este grupa mare de la Conversaţia Iepurașul Stimularea
reactualizarea gradinita noastră, despre care a auzit foarte multe lucruri bune: că învață Problematizarea Țiți interesului pentru
cunoştinţelor foarte repede poezii, că sunt foarte talentati la activități practice,că știu să activitate
construiască și multe alte lucruri. I-am spus iepurasului Țiți că acei copii
sunt chiar din grupa noastră și l-am invitat să vină la noi să vă cunoască.
3. Anunţarea Anunț tema activității, obiectivele operaționale în manieră accesibilă,
temei şi menite să creeze motivația învățării și modul de desfășurare al activității. Conversaţia Stimularea
obiectivelor Voi anunța copiii că astăzi vom învata împreună cu Țiți poezia”În ziua de interesului pentru
Paște” de Elena Farago, după care îi vom arata ce harnici și pricepuți Explicaţia activitate
suntem.”

4. Dirijarea DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE


învăţării Recitarea model a educatoarei Demonstratia
Se recită poezia respectând intonația, accentul, pauzele, tonul, nuantarea
vocii în funcție de ceea ce transmit versurile.(anexa 1)
Familiarizarea cu textul poeziei
Se face printr-o scurta expunere narativa. Pe parcursul expunerii se vor
Textul Observarea
arata copiilor imagini ce corespund textului poeziei. Se vor explica
cuvintele necunoscute: „ciocnesc”, „pestrite”. poeziei comportamentului
Invatarea poeziei
Expunerea preșcolarilor
Se recita din nou poezia model, apoi se trece la invatarea ei pe unitati
logice.
Se recita prima strofa – se repeta cu 2-3 copii;
Se recita prima cu a doua strofa dupa care se repeta cu 2-3 copii;
Se recita prima cu a doua si a treia strofa dupa care se repeta cu 2-3 copii;
Se va repeta in intregime poezia de catre 2-3 copii.
Imagini ce
Voi pune cativa copii sa alcatuiasca propozitii folosind cuvintele:
“ciocnesc”,” pestrite”, “oua rosii”, “cozonac” Exercitiul corespund
textului
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

Tranziție: poeziei

Daca vrem sa fim voinici


Facem sport inca de mici
Alergam ca iepurasii
Si zburam ca fluturasii
La masute ne-asezam
Si incepem sa lucram

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE

Activitate practică: Cosul cu ouă pentru Paște – aplicație Problematizarea

Intuirea materialului: Observarea


Copiii observă materialele care se găsesc la centrul Alfabetizare. comportamentului
Explicarea și demonstrarea modului de lucru: preșcolarilor
Copiii au pe masă pregatit un șablon al unui coș cu ouă, sarcina lor este
aceea de a decora, prin lipire a mai multor materiale pregătite, coșul.
.

Exerciții pentru antrenarea și încălzirea mușchilor mici ai mâinilor:


OBTINEREA ,,cântăm la pian”, ,, închidem și deschidem pumnii”, ,,răsucim pumnii”, ,,
PERFORMA stoarcem rufe”, ,,plouă”, ,,tună” și ,, a iești soarele”.
NTEI Centre:
Bibliotecă: Citim imagini despre Sărbătoarea Paștelui sabloane

Alfabetizare: “Oul de Paște” - trasare semne grafice cunoscute “coșul cu

Materiale de construcţie: “Casa iepurașului”- piese mari și Conversatia ouă”, hârtie

mici de lemn creponată,


Explicatia abtipilduri,
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

aracet/lipici,
RUTINE: „ Ne spalam, ne ingrijim si apa n-o risipim” - exersarea fire de ata,
deprinderilor de igiena personala
carți cu
TRANZIȚIE: imagini Observarea
Conversaţia specifice produselor
” Si cu totii am lucrat sărbătorii activității
Si lucrul am terminat
Bucuroși să ne-nvârtim Explicaţia Paștelui,
Pentru că știm să muncim” Exercițiul
planse cu
imagini din
poezie,

cuburi

fise de lucru.

5. Obținerea  JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE:


performanței “Cursa iepurașilor - Oul în lingură”-intrecere Observarea
Explicaţia Ouă roșii și comportamentului
Se împarte grupa în doua echipe: echipa oului roșu si echipa oului Observația galbene preșcolarilor
galben. Fiecare grupă va primi cate o lingura și un ou, iar fiecare copil Linguri
cate o mască de iepuras. Măști
Explicarea regulilor jocului: copiii se vor aseza în sir (unul după
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

altul) în cele doua echipe. Copiii din fața fiecarei echipe vor avea în mână
cate o lingură cu un ou în ea. La semnalul educatoarei cei doi copii ( din
echipa oului rosu respectiv oului galben) vor porni catre un punct reper, Explicaţia
duăa care se vor întoarce la linia de start. Copilul care va ajunge primul la Demonstraţia Ouă roșii și
linia de start și nu va scapa oul din lingura,va primi un galbene
punct,corespunzator grupei din care face parte. Va castigă grupa care are Linguri
cele mai multe puncte. Măști
Executarea jocului de proba: se va realiza de catre cele doua
studente prezente la activitate. Exerciţiul
Desfasurarea propriu-zisa a jocului: jocul se execută de mai multe
ori; se urmarește buna desfasurare a jocului, respectarea regulilor și a
corectitudinii. Vom stabili împreună echipa(ele) castigatoare.

După finalizarea activităților în centre, preşcolarii şi educatoarea vor purta


6. Evaluarea o discuţie pe baza lucrărilor şi a jocurilor desfăşurate în fiecare centru. Conversaţia Produsele Observarea
performanţei Copiii vor evalua lucrările, ţinând cont de criteriile de evaluare: aspectul activităţii produselor
lucrării, creativitatea și originalitatea activității
Educatoarea va face aprecieri globale asupra modului în care s-a
desfășurat întreaga activitate.
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

7. Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale referitoare la comportamentul


activităţii copiilor (relaţionare, colaborare) şi la activitatea acestora (modul de lucru Conversaţia Aprecieri verbale
, produsele realizate). “Rândul iute să-l formăm/ Lângă ușa ne-așezăm./
Și cuminți să așteptăm, / Este timpul să plecăm!” (Tranziție)

Anexa 1
ÎN ZIUA DE PAȘTI - DE ELENA FARAGO

Toții copii azi se îmbracă


Cu ce au ei mai frumos
Și parinții lor le cântă
Învierea lui Christos.
Și la masă ciocnesc astăzi
Toți copiii cei cuminți,
Ouă roșii și pestrițe,
Cu iubiții lor părinți.
-----------------------------------
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

Și copiii buni la suflet,


Azi cu bucurie dau,
Cozonaci și ouă roșii
La copiii care n-au.
Anexa 2
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI

Anexa 3
GRADINITA PP NR.13 TARGOVISTE
Str.Tineretului, nr.9
Tel./Fax: 0345100440
Email:tgv13.gradi@scolidb.ro
www.gradinita13targoviste.ro MINISTERUL EDUCAŢIEI