Sunteți pe pagina 1din 11

PFA

PFA (Persoana fizica autorizata) este persoana fizica autorizata sa


desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege,
folosind in principal forta sa de munca.

Pot obtine calitatea de PFA persoanele fizice care indeplinesc


concomitent urmatoarele conditii:
a) au implinit virsta de 18 ani;
b) nu au savirsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele
care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu
in cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat;
d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de
functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

CUM SE TINE CONTABILITATEA?

Contabilitatea se va tine „in partida simpla”, de catre persoana


autorizata PFA. Nu este necesar sa apelati la contabil. Practic, este o
contabilitate bazata pe Incasari si Plati pe care o veti tine completand
doua registre: Registru-jurnal de incasari si plati si Registru-
inventar.

In acest context Venituri inseamna veniturile incasate.


Venitul BRUT = reprezinta sumele de bani incasate in urma serviciilor
prestate in cadrul activitatii
Venitul NET (sau Baza de calcul) = Venitul BRUT – cheltuieli
deductibile
= reprezinta valoarea asupra careia aplicam
cota de impozit pe venit (16%)

1
PFA
Cheltuielile deductibile = reprezinta acele cheltuieli care se justifica
prin activitatea depusa si prin documente si pentru care nu se
plateste impozit (telefon inregistrat pe PFA, bonuri de taxi,
abonament RATB, bonuri de benzina (trebuie realizat un contract de
comodat intre PFA si proprietarul masinii), chirie, birotica, cheltuieli cu
intretinerea sediului profesional declarat etc.)

 Impozitul = Venitul NET X 16%

Impozitul este platit de PFA in doua etape, prima fiind cea


anticipata, iar a doua la regularizare. Adica declarati un impozit,
apoi, la sfarsit de an se va regla cu realitatea.
Circuitul este urmatorul:
1. Registrul Comertului – pentru inregistrarea PFA;
2. Administratia Financiara – petru a lua in evidenta PFA, declarand
venitul brut estimat, din care se scad cheltuieli estimate si obtinem
venitul net estimat, la care se va plati impozitul pe venit in primul
an, pana la regularizarea din anul urmator.
3. Casa de Sanatate - va inscrieti pentru a intra in sistemul de
sanatate si a beneficia de gratuitati, medic de familie etc. Aici se
merge cu declaratia completata la Administratia Financiara privind
venitul net estimat la care vi se va calcula 5,5% contributia. De ex:
declarati un venit brut lunar de 300 RON dintre care 100 cheltuieli
=> un venit net de 200 RON/luna => 200*5,5%=11 RON
4. Casa de Asigurari Sociale (Pensii) pentru a va inscrie in sistemul
de pensii, in cazul in care nu sunteti angajat sau somer.
Contributia este in cuantum de 31,3% din venitul brut declarat la
Casa de Asigurari Sociale. Nu exista o limita pentru venitul
asigurat minim. Aici declarati un venit brut care nu se va regulariza
de la an la an (va ramane atat cat declarati, daca nu vreti sa il

2
PFA
modificati) si la care vreti sa vi se opreasca contributiile pentru
sistemul de pensii. Ex: 100 RON/luna => 100*31,3%=31 RON
Cheltuielile cu taxele pentru Sanatate si Pensii sunt deductibile de
la plata impozitului, deci sumele platite in acest sens se vor scadea
din venitul brut, impreuna cu alte cheltuieli deductibile si impozitul
va fi aplicat la diferenta (venitul net).

AVANTAJELE CONTRACTULUI PFA:

* Principalul avantaj este posibilitatea deducerii cheltuielilor:

Practic, daca facturezi un venit brut de 1500 RON, ar trebui sa platesti


un impozit de 240 RON (16% din 1500). Dar, daca iti inregistrezi 500
RON ca si cheltuieli deductibile, atunci vei plati impozit la diferenta
dintre 1500 RON (salariul brut) si 500 RON (cheltuieli deductibile) =>
la 1000 RON => un impozit de 160 RON.

* Impozitul pe venit e fix, iar dupa achitarea acestuia, nu trebuie


justificata utilizarea banilor

* PFA-ul poate dispune de banii "afacerii" in orice moment.

* Poate obtine un credit bancar la nivelul veniturilor reale


obtinute.

* Beneficiaza de asigurare sociala de sanatate. Conform legii


orice persoana care obtine venituri impozabile are obligatia sa
plateasca 5,5 % din veniturile obtinute catre asigurarile de sanatate.

* Beneficiaza de asigurare sociala in sistemul public de pensii.


Conform legii orice persoana care obtine venituri impozabile este
obligata sa fie asigurata in sistemul public de pensii. Astfel, in baza
unei declaratii de asigurare, PFA se poate asigura la un venit fix la
care se plateste o contributie in cota de 31,3%.

3
PFA
* PFA beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie si de
indemnizatia de ingrijire copil pana la doi ani.

* Tinerea contabilitatii in partida simpla: Pot fi deduse toate


cheltuielile legate de business, plus alte cheltuieli: ex: parte din
cheltuielile de intretinere a propriului apartament, in cazul in care
acesta este si "sediul profesional" inregistrat la RC; amortizarile si
dobanzile legate de achizitionarea unui autoturism, o achizitie
imobiliara etc.

CUM OBTINEM STATUTUL DE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA?


ETAPELE OBTINERII CALITATII DE PFA:

PASI PREMERGATORI:

1. Faceti rezervare de denumire PFA


Rezervarea se face la Registrul Comertului unde trebuie sa va
prezintati cu o copie dupa actul de identitate si sa completati Cererea
de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire. Vi se va
inmana o dovada de rezervare pe care trebuie sa o prezentati atunci
cand reveniti cu toate actele.

2. Stabiliti sediul profesional:

Aceasta se face fie cu Contract de inchiriere - inregistrat la


Administratia Finantelor Publice, fie cu contract de comodat intre PFA
si proprietarul spatiului (nu trebuie inregistrat la nicio autoritate)-
insotit de actul doveditor al proprietarului in copie.

3. Completati Avizul asociatiei de proprietari (daca este


cazul):

4
PFA
Se completeaza in cazul in care Sediul profesional este intr-un imobil
de locuinte de tip bloc.

4. Cumparati Registru-jurnal de incasari si plati si Registru-


inventar:

Sunt formulare tipizate care, de obicei, se gasesc de cumparat la


orice librarie. Va vor fi necesare la tinerea evidentei contabile.

LA REGISTRUL COMERTULUI:

Trebuie sa mergeti la registrul comertului in raza caruia aveti


domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele:

1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina:

Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina, iar


dupa ce il aveti complet se vor numerota filele de la sfarsit la inceput.

2. Trebuie completata cererea de inregistrare:

Acest formular este unul tip, care vi se va inmana la Registrul


Comertului, sau poate fi downloadata de pe site-ul www.onrc.ro la
sectiunea Formulare.

3. Trebuie completat formularul de inregistrare fiscala:

Acest formular este o anexa la cererea de inregistrare prin care


definiti tipurile de impozite si taxe catre stat, inclusiv optiunea in
legatura cu TVA-ul. Este tip si vi se va furniza la Registrul Comertului,
sau il putei obtine de pe site-ul mentionat mai sus.

4. Trebuie sa aduceti dovada verificarii disponibilitatii si


rezervarii firmei:

5
PFA
Se obtine inainte de a depune toate documentele, de obicei in 30
min, de la Registrul Comertului.

5. Copie act de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de


titular.

6. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra


sediului profesional:

Contractul de inchiriere - inregistrat la Administratia Financiara sau de


comodat - insotit de actul doveditor al proprietarului, in original, intre
tine si proprietarul spatiului.

7. Trebuie sa aduceti dovada acceptului Asociatiei de


proprietari:

Aceasta ati obtinut-o completand Avizul asociatiei de proprietari. Ea


este necesara in cazul in care sediul profesional este intr-un imobil de
locuinte de tip bloc.

8. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate:

Poate fi dat in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia (prin


completarea si semnarea unui formular), care va certifica semnatura.

9. Declaratia tip pe propria raspundere care sa ateste


indeplinirea conditiilor legale de functionare:

Este vorba de o declaratie tip pe propria raspundere care vi se va da


la fata locului si prin care va asumati ca indepliniti conditiile legale de
functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

10. Documentele care atesta pregatirea profesionala:

6
PFA
Este bine sa va aduceti copii de pe toate diplomele, adeverintele,
certificatele de absolvire a vreunei forme de invatamant, inclusiv
cursuri, calificari etc, pe care sa scrieti “conform cu originalul”.

La depunerea acestor acte, se va plati o taxa de aproximativ 200


RON, iar in cateva zile vi se va elibera Certificatului de Inregistrare
Fiscala. Pe baza acestuia, veti achizitiona stampila.

LA ADMINISTRATIA FINANCIARA:

Trebuie sa va mergeti la administratia financiara in raza careia aveti


domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele:

1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina:

Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina

2. Declaratia privind veniturile estimate:

Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare in 2


exemplare.

3. Copie dupa autorizatia de functionare:

Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat


in prealabil la Registrul Comertului.

4. Copie dupa actul de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de


titular.

5. Inregistrare Registru-jurnal de incasari si plati si Registru-


inventar:

La depunderea acestora veti completa si o cerere prin care solicitati


inregistrarea acestor documente de evidenta contabila in partida

7
PFA
simpla. Acestea trebuie numerotate pe fiecare fila si apoi stampilate
si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi:

1. Registrul jurnal incasari si plati, un volum, de la pag ..... la


pag. ........

2. Registrul inventar, un volum, de la pag. ..... la pag .......

Completarea lor este obligatorie conform legii.

LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE:

BAZA DE CALCUL = VENITUL NET ( = venit brut – cheltuielile


deductibile)

Trebuie sa va duceti la casa de asigurari de sanatate in raza careia


aveti domiciliul (inscris in CI/BI) cu urmatoarele:

1. Declaratie pentru inscriere la Casa de Sanatate:

Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare. In cadrul


acestui formular veti declara calitatea de PFA si veti stabili cuantumul
contributiei la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Se depune anual la casa de asigurari de sanatate aleasa in mod liber,


pina la primul termen de plata, pentru anul fiscal in curs.

2. Copie dupa autorizatia de functionare:

Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat


in prealabil la Registrul Comertului.

3. Copie dupa actul de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de


titular.

8
PFA
5. Copie de pe carnetul de munca:

Se vor preda copii de pe carnetul de munca sau adeverintele de


vechime daca acestea exista.

LA CASA DE PENSII:

BAZA DE CALCUL = VENIT BRUT DECLARAT

Trebuie sa va duceti la casa de pensii in raza careia aveti domiciliul


(inscris in CI/BI) cu urmatoarele:

1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina:

Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina.

2. Declaratie pentru inscriere la Casa de pensii:

Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare. In cadrul


acestui formular veti declara calitatea de PFA si veti stabili cuantumul
contributiei de asigurari sociale.

Perioadele de cotizare la sistemul de asigurari sociale vor constitui


stagiu de cotizare, fiind luate in considerare la stabilirea vechimii in
munca si cuantumului pensiei.

3. Copie dupa autorizatia de functionare:

Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat


in prealabil la Registrul Comertului.

4. Copie dupa actul de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de


titular.

9
PFA
5. Copie de pe carnetul de munca:

Se vor preda copii de pe carnetul de munca sau adeverintele de


vechime - daca acestea exista.

MODEL FACTURA:

Seria: AAA Nr.


0000
FACTURA
Data:

Furnizor Cumparator: SC CREDEX


FINANTARI SA
Nr. R.C
Nr.R.C.: J40/11958/2005
CUI: C.I.F.: RO 17760876
Sediu: Sediu: Unirii 80, bl. J1, tronson I, mezanin, camera 3,
Bucuresti, sector 3
Cont: Cont:
RO73RZBR000006000703360
Banca Banca: Raiffeisen BANK, SMB

10
PFA
Pret
Nr Valoar
unitar Valoa
. DENUMIREA Cantitate e
U/M fara re -
Cr produselor sau serviciilor a T.V.A.
T.V.A. lei-
t. -lei-
-lei-
5
0 1 2 3 4 6
(3X4)
1 PRESTARE SERVICII - 1,00 Scutit
CONFORM CONTRACT DE fara
COMISION drept
de
deduc
ere

Stampil Date privind expeditia Total


a si Delegat CNP din care X
semnat B.I./C.I. seria nr accize:
ura eliberat (a) Semnat Total de plata:
furnizor Mijlocul de transport ura de
ului Expedierea s-a efectuat la data primire
ora
CNP Semnaturile………………………………………
……………….

11