Sunteți pe pagina 1din 9

PFA

PFA (Persoana fizica autorizata) este persoana fizica autorizata sa desfasoare orice
forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.

Pot obtine calitatea de PFA persoanele fizice care indeplinesc concomitent urmatoarele
conditii:
a) au implinit virsta de 18 ani;
b) nu au savirsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc
disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
c) au un sediu profesional declarat;
d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de
legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al
protectiei muncii.

CUM SE TINE CONTABILITATEA?

Contabilitatea se va tine „in partida simpla”, de catre persoana autorizata PFA. Nu este
necesar sa apelati la contabil. Practic, este o contabilitate bazata pe Incasari si Plati pe
care o veti tine completand doua registre: Registru-jurnal de incasari si plati si
Registru-inventar.

In acest context Venituri inseamna veniturile incasate.


Venitul BRUT = reprezinta sumele de bani incasate in urma serviciilor prestate in
cadrul activitatii
Venitul NET (sau Baza de calcul) = Venitul BRUT – cheltuieli deductibile
= reprezinta valoarea asupra careia aplicam cota de impozit
pe venit (16%)
Cheltuielile deductibile = reprezinta acele cheltuieli care se justifica prin activitatea
depusa si prin documente si pentru care nu se plateste impozit (telefon inregistrat pe
PFA, bonuri de taxi, abonament RATB, bonuri de benzina (trebuie realizat un contract
de comodat intre PFA si proprietarul masinii), chirie, birotica, cheltuieli cu intretinerea
sediului profesional declarat etc.)

1
PFA
 Impozitul = Venitul NET X 16%

Impozitul este platit de PFA in doua etape, prima fiind cea anticipata, iar a doua la
regularizare. Adica declarati un impozit, apoi, la sfarsit de an se va regla cu
realitatea.
Circuitul este urmatorul:
1. Registrul Comertului – pentru inregistrarea PFA;
2. Administratia Financiara – petru a lua in evidenta PFA, declarand venitul brut
estimat, din care se scad cheltuieli estimate si obtinem venitul net estimat, la care se
va plati impozitul pe venit in primul an, pana la regularizarea din anul urmator.
3. Casa de Sanatate - va inscrieti pentru a intra in sistemul de sanatate si a beneficia
de gratuitati, medic de familie etc. Aici se merge cu declaratia completata la
Administratia Financiara privind venitul net estimat la care vi se va calcula 5,5%
contributia. De ex: declarati un venit brut lunar de 300 RON dintre care 100
cheltuieli => un venit net de 200 RON/luna => 200*5,5%=11 RON
4. Casa de Asigurari Sociale (Pensii) pentru a va inscrie in sistemul de pensii, in
cazul in care nu sunteti angajat sau somer. Contributia este in cuantum de 31,3% din
venitul brut declarat la Casa de Asigurari Sociale. Nu exista o limita pentru
venitul asigurat minim. Aici declarati un venit brut care nu se va regulariza de la an
la an (va ramane atat cat declarati, daca nu vreti sa il modificati) si la care vreti sa vi
se opreasca contributiile pentru sistemul de pensii. Ex: 100 RON/luna =>
100*31,3%=31 RON
Cheltuielile cu taxele pentru Sanatate si Pensii sunt deductibile de la plata
impozitului, deci sumele platite in acest sens se vor scadea din venitul brut,
impreuna cu alte cheltuieli deductibile si impozitul va fi aplicat la diferenta (venitul
net).

AVANTAJELE CONTRACTULUI PFA:

* Principalul avantaj este posibilitatea deducerii cheltuielilor:

2
PFA
Practic, daca facturezi un venit brut de 1500 RON, ar trebui sa platesti un impozit de
240 RON (16% din 1500). Dar, daca iti inregistrezi 500 RON ca si cheltuieli
deductibile, atunci vei plati impozit la diferenta dintre 1500 RON (salariul brut) si 500
RON (cheltuieli deductibile) => la 1000 RON => un impozit de 160 RON.

* Impozitul pe venit e fix, iar dupa achitarea acestuia, nu trebuie justificata utilizarea
banilor

* PFA-ul poate dispune de banii "afacerii" in orice moment.


* Poate obtine un credit bancar la nivelul veniturilor reale obtinute.
* Beneficiaza de asigurare sociala de sanatate. Conform legii orice persoana care
obtine venituri impozabile are obligatia sa plateasca 5,5 % din veniturile obtinute catre
asigurarile de sanatate.
* Beneficiaza de asigurare sociala in sistemul public de pensii. Conform legii orice
persoana care obtine venituri impozabile este obligata sa fie asigurata in sistemul public
de pensii. Astfel, in baza unei declaratii de asigurare, PFA se poate asigura la un venit
fix la care se plateste o contributie in cota de 31,3%.
* PFA beneficiaza de concediu de sarcina si lauzie si de indemnizatia de ingrijire
copil pana la doi ani.
* Tinerea contabilitatii in partida simpla: Pot fi deduse toate cheltuielile legate de
business, plus alte cheltuieli: ex: parte din cheltuielile de intretinere a propriului
apartament, in cazul in care acesta este si "sediul profesional" inregistrat la RC;
amortizarile si dobanzile legate de achizitionarea unui autoturism, o achizitie imobiliara
etc.

CUM OBTINEM STATUTUL DE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA?


ETAPELE OBTINERII CALITATII DE PFA:

PASI PREMERGATORI:

1. Faceti rezervare de denumire PFA

3
PFA
Rezervarea se face la Registrul Comertului unde trebuie sa va prezintati cu o copie dupa
actul de identitate si sa completati Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare
denumire. Vi se va inmana o dovada de rezervare pe care trebuie sa o prezentati atunci
cand reveniti cu toate actele.

2. Stabiliti sediul profesional:

Aceasta se face fie cu Contract de inchiriere - inregistrat la Administratia Finantelor


Publice, fie cu contract de comodat intre PFA si proprietarul spatiului (nu trebuie
inregistrat la nicio autoritate)- insotit de actul doveditor al proprietarului in copie.

3. Completati Avizul asociatiei de proprietari (daca este cazul):

Se completeaza in cazul in care Sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip
bloc.

4. Cumparati Registru-jurnal de incasari si plati si Registru-inventar:

Sunt formulare tipizate care, de obicei, se gasesc de cumparat la orice librarie. Va vor fi
necesare la tinerea evidentei contabile.

LA REGISTRUL COMERTULUI:

Trebuie sa mergeti la registrul comertului in raza caruia aveti domiciliul (inscris in


CI/BI) cu urmatoarele:

1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina:

Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina, iar dupa ce il aveti
complet se vor numerota filele de la sfarsit la inceput.

2. Trebuie completata cererea de inregistrare:

Acest formular este unul tip, care vi se va inmana la Registrul Comertului, sau poate fi
downloadata de pe site-ul www.onrc.ro la sectiunea Formulare.

4
PFA
3. Trebuie completat formularul de inregistrare fiscala:

Acest formular este o anexa la cererea de inregistrare prin care definiti tipurile de
impozite si taxe catre stat, inclusiv optiunea in legatura cu TVA-ul. Este tip si vi se va
furniza la Registrul Comertului, sau il putei obtine de pe site-ul mentionat mai sus.

4. Trebuie sa aduceti dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei:

Se obtine inainte de a depune toate documentele, de obicei in 30 min, de la Registrul


Comertului.

5. Copie act de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

6. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional:

Contractul de inchiriere - inregistrat la Administratia Financiara sau de comodat - insotit


de actul doveditor al proprietarului, in original, intre tine si proprietarul spatiului.

7. Trebuie sa aduceti dovada acceptului Asociatiei de proprietari:

Aceasta ati obtinut-o completand Avizul asociatiei de proprietari. Ea este necesara in


cazul in care sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc.

8. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate:

Poate fi dat in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia (prin completarea si
semnarea unui formular), care va certifica semnatura.

9. Declaratia tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor


legale de functionare:

Este vorba de o declaratie tip pe propria raspundere care vi se va da la fata locului si


prin care va asumati ca indepliniti conditiile legale de functionare prevazute de legislatia
speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

10. Documentele care atesta pregatirea profesionala:

5
PFA
Este bine sa va aduceti copii de pe toate diplomele, adeverintele, certificatele de
absolvire a vreunei forme de invatamant, inclusiv cursuri, calificari etc, pe care sa scrieti
“conform cu originalul”.

La depunerea acestor acte, se va plati o taxa de aproximativ 200 RON, iar in cateva zile
vi se va elibera Certificatului de Inregistrare Fiscala. Pe baza acestuia, veti achizitiona
stampila.

LA ADMINISTRATIA FINANCIARA:

Trebuie sa va mergeti la administratia financiara in raza careia aveti domiciliul (inscris


in CI/BI) cu urmatoarele:

1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina:

Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina

2. Declaratia privind veniturile estimate:

Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare in 2 exemplare.

3. Copie dupa autorizatia de functionare:

Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat in prealabil la


Registrul Comertului.

4. Copie dupa actul de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

5. Inregistrare Registru-jurnal de incasari si plati si Registru-inventar:

La depunderea acestora veti completa si o cerere prin care solicitati inregistrarea acestor
documente de evidenta contabila in partida simpla. Acestea trebuie numerotate pe
fiecare fila si apoi stampilate si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi:

1. Registrul jurnal incasari si plati, un volum, de la pag ..... la pag. ........


2. Registrul inventar, un volum, de la pag. ..... la pag .......

6
PFA
Completarea lor este obligatorie conform legii.

LA CASA DE ASIGURARI DE SANATATE:

BAZA DE CALCUL = VENITUL NET ( = venit brut – cheltuielile deductibile)

Trebuie sa va duceti la casa de asigurari de sanatate in raza careia aveti domiciliul


(inscris in CI/BI) cu urmatoarele:

1. Declaratie pentru inscriere la Casa de Sanatate:

Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare. In cadrul acestui formular


veti declara calitatea de PFA si veti stabili cuantumul contributiei la Fondul National
Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Se depune anual la casa de asigurari de sanatate aleasa in mod liber, pina la primul
termen de plata, pentru anul fiscal in curs.

2. Copie dupa autorizatia de functionare:

Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat in prealabil la


Registrul Comertului.

3. Copie dupa actul de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

5. Copie de pe carnetul de munca:

Se vor preda copii de pe carnetul de munca sau adeverintele de vechime daca acestea
exista.

LA CASA DE PENSII:

7
PFA
BAZA DE CALCUL = VENIT BRUT DECLARAT

Trebuie sa va duceti la casa de pensii in raza careia aveti domiciliul (inscris in CI/BI) cu
urmatoarele:

1. Sa va prezentati cu un dosar cu sina:

Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina.

2. Declaratie pentru inscriere la Casa de pensii:

Formularul vi se va inmana la fata locului pentru completare. In cadrul acestui formular


veti declara calitatea de PFA si veti stabili cuantumul contributiei de asigurari sociale.

Perioadele de cotizare la sistemul de asigurari sociale vor constitui stagiu de cotizare,


fiind luate in considerare la stabilirea vechimii in munca si cuantumului pensiei.

3. Copie dupa autorizatia de functionare:

Este copia de pe Certificatul de Inregistrare Fiscala care vi s-a eliberat in prealabil la


Registrul Comertului.

4. Copie dupa actul de identitate sau pasaport:

Copia trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

5. Copie de pe carnetul de munca:

Se vor preda copii de pe carnetul de munca sau adeverintele de vechime - daca acestea
exista.

8
PFA

MODEL FACTURA:

Seria: AAA Nr. 0000


FACTURA
Data:

Furnizor Cumparator: SC CREDEX FINANTARI SA


Nr. R.C
Nr.R.C.: J40/11958/2005
CUI: C.I.F.: RO 17760876
Sediu: Sediu: Unirii 80, bl. J1, tronson I, mezanin, camera 3, Bucuresti, sector 3
Cont: Cont: RO73RZBR000006000703360
Banca Banca: Raiffeisen BANK, SMB
Pret unitar
Nr. Valoare
DENUMIREA fara Valoar
Crt U/M Cantitatea T.V.A.
produselor sau serviciilor T.V.A. e - lei-
. -lei-
-lei-
5
0 1 2 3 4 6
(3X4)
1 PRESTARE SERVICII CONFORM - 1,00 Scutit
CONTRACT DE COMISION fara
drept de
deducere

Stampila Date privind expeditia Total din


si Delegat CNP care X
semnatura B.I./C.I. seria nr eliberat (a) accize:
furnizorul Mijlocul de transport Semnatura Total de plata:
ui Expedierea s-a efectuat la data ora de primire
Semnaturile…………………………………………
CNP …………….