Sunteți pe pagina 1din 6

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ALOLINGVI


PRETESTARE
CICLUL GIMNAZIAL
02 aprilie 2019
Timp alocat: 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


Citește textul și realizează sarcinile propuse.

Puterea femeilor
În anul 1000 un rege german a asediat (a înconjurat) o cetate de-a strămoșilor noștri. Era o
cetate foarte bogată. După mai multe luni de apărare, strămoșii nu voiau să deschidă porțile orașului.
Toți se luptau vitejește. Regele era uimit îndeosebi de femeile din cetate, care luptau ca niște bărbați.
Destinul celor din cetate era să moară sau să fie luați robi. Din respect față de tăria femeilor
din cetate, regele german le-a transmis următorul mesaj:
„Permit tuturor femeilor să părăsească cetatea și să plece unde vor dori”. Și a mai adăugat
că „ fiecare dintre ele poate să ia o avere egală cu greutatea pe care o va putea duce”.
A doua zi, în zori, când porțile cetății s-au deschis, ceea ce au văzut dușmanii i-a uimit
(удивило) nespus: fiecare femeie, care ieșea pe poartă, ducea în spate câte un ostaș (soldat) - soțul,
iubitul, tatăl sau fratele.
Soldații străini se dădeau mirați la o parte, făcând drum să treacă printre ei acele femei
curajoase care duceau în spate averea lor cea mai de preț, oamenii dragi. Unii erau răniți, alții bolnavi
sau istoviți de lupte.
Regele a fost surprins (uimit) de alegerea femeilor, dar s-a ținut de cuvânt. El le-a permis
femeilor să plece unde vor cu cei, pe care ele îi duceau în spate.
Așa femeile au salvat multe vieți.
După Nicolae Dabija
Nr. Itemi Punctaj

1. Completează enunțurile, folosind textul. L


0
a. Cei din cetate ______________________________________________________ 1
2
____________________________________________________________________
3
b. Regele ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. Femeile __________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Scrie, din text, pentru cuvintele date, câte: L


un sinonim: un antonim: 0
1
pază _______________________ a închide ______________________ 2
3
a da voie ____________________ fricos _________________________ 4

3. Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul lună să aibă sensuri diferite. L


_____________________________________________________________________ 0
1
2

_____________________________________________________________________
4. Formulează, în baza textului, patru întrebări pentru regele german.

Cine

L
Ce 0
1
2
De ce 3
4

Cum

5. Caracterizează-le, în trei enunțuri, pe femeile din cetate.


L
0
1
2
3

6. Formulează două concluzii în baza textului citit.

L
0
1
2
_____________________________________________________________________

7. Scrie, în spațiile libere, verbele dintre paranteze la modul conjunctiv, timpul L


0
prezent (ce să facă?). Nu se pernit corectări.
1
Fiecare copil are dreptul (a-și exprima) __________________________ liber opinia, 2
3
(a fi) __________________ cu mama și cu tata, (a se bucura) ___________________
4
de dragostea lor, (a avea) _______________________ acces la diferite surse de
informare.
8. Scrie, în spațiile libere, formele potrivite ale substantivului oraș. Nu se pernit L
corectări. 0
_____________Chișinău este capitala Moldovei. Pentru prima dată acest _________ 1
2
a fost menționat într-un document din 1466. Viața ____________ Chișinău este
3
bogată în evenimente culturale, sociale, politice. Locuitorii Chișinăului se mândresc 4
cu frumusețea nemaipomenită _________________ .
Construiește, din șase replici complete, un dialog după începutul dat.
9. Nu folosi replici de tipul: Bună ziua! La revedere!
- Irina, am procurat două bilete la concertul trupei Carlas Dreams.

L
0
1
2
3
4
5
6

___________________________________________________________________________

10. Scrie, în baza posterului publicitar, o invitație adresată Victoriei în numele fratelui
Costel. Respectă rigorile de aranjare a textului în pagină.
INVITAȚIE
Satul Holercani, L
_______________________________________ 0
raionul Dubăsari,
25 iulie 2019 _______________________________________ 1
2
_______________________________________ 3
Festivalul portului național
_______________________________________ 4
5
_______________________________________
_______________________________________ L
0
_______________________________________ 1
_______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
11. Scrie, în opt enunțuri, un eseu, pornind de la afirmația:
Niciun copil nu este prea mic, ca să poată învăța regulile de conduită.
Respectă condițiile:
∙ explică dacă sunt necesare aceste reguli;
∙ argumentează cu un exemplu din literatura română (Ion Creangă, Ion Luca
Caragiale, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești etc.);
∙ formulează concluzii.

L
0
1

L
0
1

L
0
1

L
0
1
2

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Corectitudine 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10