Sunteți pe pagina 1din 11

Aprobat,

INSTRUCTIUNI DE SECURITATEA SI
SANATATEA MUNCII

IPSSM -12

pentru

vanzarea produselor

  In timpul programului LUCRATORUL va avea in vedere respectarea urmatoarelor prevederi :

1.     Instructiunile pentru LUCRATOR cuprind masuri de prevenire


a accidentarii  si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice
acestor activitati in corelatie cu cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de
securitate.
2.     Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea riscurilor de
accidentare in munca sau imbolnavire profesionala, existente in cadrul lucrarilor,
proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca -
mijloace de productie - mediu de munca) .
3.     Instructiunile pentru LUCRATOR se aplica cumulativ cu legislatia in vigoare
4.     Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate
ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa survenite la nivel
national, a introducerii de tehnologii noi sau ori de cate ori este cazul.
5.     Angajarea personalului  se face numai pe baza unui examen si aviz medical.
6.     Examenul medical in vederea incadrarii in munca se efectueaza obligatoriu
urmatoarelor categorii de persoane:
- care urmeaza sa fie angajate;
- care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 12 luni calendaristice;
- care sunt transferate sau detasate in alte locuri de munca sau activitati ce nu pot fi
ocupate, decat cu indeplinirea cerintelor legale de ordin sanitar.
7.     Examenul medical in vederea angajarii, periodicitatea controalelor medicale, tipul
investigatiilor clinice si de laborator se efectueaza conform normelor tehnice si
instructiunilor elaborate de Ministerul Sanatatii
8.     Repartizarea personalului  pentru postul : LUCRATOR se va face tinand cont de:
a) calificarea profesionala;
b) modul de insusire a prevederilor normelor specifice de securitate a muncii;
c) experienta si aptitudini conforme cerintelor necesare exercitarii meseriei.
          In cazul tehnologiilor complexe, a unor conditii de munca deosebite sau care se pot  
          modifica in timp, se vor repartiza numai lucratori cu cunostinte si aptitudini  
          deosebite si care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica sau prevederile
          normelor S.S.M..
9.     Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor se
va face in conformitate cu prevederile legale
10.  Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate
si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.
11.  Persoana juridica care acorda echipament individual de protectie este obligata:
(1) sa doteze lucratorii cu echipament individual de protectie adecvat naturii activitatii
pe care acestia o desfasoara;
(2) sa intretina echipamentul individual de protectie in conditii perfecte de utilizare si
siguranta prin pastrare, curatare, reparare si verificare corespunzatoare.
    12. Lucratorul care executa operatii specifice este obligat:
         (1) sa poarte echipamentul individual de protectie cu care a fost dotat;
         (2) sa nu foloseasca echipamentul individual de protectie in alte scopuri decat cel    
          pentru care i s-a acordat;
       (3) in cazul schimbarii specificului activitatii sa solicite echipament individual de  
       protectie adecvat
  13.In incaperile cu pericol de incendiu si explozie se pot efectua lucrari   numai in
conditiile impuse de normele PSI in vigoare.
      14.Este interzis accesul in incaperile cu pericol de explozie a tuturor
persoanelor   straine. Pe usile acestor incaperi se vor monta tablite cu inscriptia
'PERICOL DE   EXPLOZIE'.
     15. Este interzisa pastrarea in incaperile de lucru, cu exceptia celor special amenajate   a:
rezervoarelor, bidoanelor cu combustibili lichizi,uleiuri si a cutiilor cu,vopsele, diluanti -
Pericol de incendiu !
     16. In toate situatiile in care exista riscul de producere a incendiilor sau exploziilor
se     vor lua masurile de prevenire adecvate in conformitate cu normele PSI in vigoare.
     17. Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa ia
toate        
masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea   
muncii  pentru lucratorii care efectueaza activitati specifice.
(1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure:
a) daca tuturor lucratorilor li s-a facut instruirea S.S.M. specific meseriei si activitatii ce
urmeaza sa  presteze
b) daca printre personalul  care urmeaza sa inceapa activitatea  exista persoane bolnave,
obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice;
c) daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator
activitatilor ce le au de executat;
d) daca mijloacele de munca ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare.
(2) Existenta unor situatii neconforme cu punctele a, b, c, d, atrage automat obligativitatea
neacceptarii la lucru a persoanei respective.
      18.Lucratorul va executa numai sarcinile incredintate de conducatorul locului de munca si
numai acelea pentru care este calificat si autorizat.
      19.Lucratorul trebuie instruit asupra modului de comportare in caz de atac in scop de
jaf.    
       20.Lucratorul trebuie sa anunte imediat organele in drept in cazul producerii unui astfel
de eveniment
       21.Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare,
cadere de la inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat
si imprejmuit fata de zona inconjuratoare prin bariere, balustrade etc
       22.Toate suprafetele pe care se circula vor fi in permanenta mentinute in stare de
curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi,apa sau grasimi care ar putea provoca caderea
prin alunecare a lucratorilor.
Pericolul va fi semnalizat!

                                              
       23.Locurile de munca vor fi astfel amenajate incat sa asigure circulatia lucratorilor si
clientilor in deplina siguranta.
      24. Locurile de munca vor fi iluminate corespunzator in conformitate cu legislatia in
vigoare si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii riscului de accidentare sau
imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul
lucrului sau din alte cauze.
      25.Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor
parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe
cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor,
capacele si chepengurile, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.
         26.Lampile electrice folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi mentinute
curate

         27.Se vor asigura cai de acces usoare la produsele destinate comercializarii;

          28.Se va asigura iluminatul pentru caile de acces, pentru spatiile de depozitare a

produselor destinate magazinului;

           29.Depozitarea marfii se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare,

incendii si explozii

           30.Depozitarea marfii se va face in asa fel incat sa fie exclusa posibilitatea   caderii acesteia
           31.Se interzice  blocarea locurilor de munca cu ambalaje

           32.Se vor semnaliza pericolele de impiedicare pentru ca lucratorul sa nu alunece sau

sa se dezechilibreze

           33.Se va asigura un acces facil la marfurile depozitate  iar acolo unde este

cazul se vor folosi scari speciale pentru aceste situatii

           34.Se interzice depozitarea produselor,ambalajelor chiar si pentru un interval scurt de

timp pe caile de accces si circulatie a personalului si a clientilor;

           35.La stivuirea materialelor in incaperi, greutatea marfii nu va depasi sarcina maxi

ma admisa a planseului si/sau pardoselii

           36.La stivuire sau prezentarea spre vanzare se va urmari ergonomia spatiului respectiv

                                        

   

          37.Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajelor, stivele fiind constituite din materiale cu
aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.

          38.Se interzice construirea stivelor din materiale si/sau ambalaje cu forme geometrice diferite.

          39.In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii, lazi, sau alte tipuri de ambalaje cu forme
geometrice regulate, cand suprapunerea se face direct pe ambalaje, baza stivei trebuie sa reziste
presiuni exercitate de materialele situate deasupra, sa nu prezinte deformari sau deteriorari, iar
inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor, stabilita prin standarde
sau norme interne de fabricatie.

          40.Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.

          41.Pentru descarcarea si manipularea marfii se recomanda  folosirea carucioarelor


          42.Se interzice blocarea spatiilor de vanzare sau depozitare si a locurilor de munca cu marfa.
Se vor controla ambalajele pentru a nu avea corpuri ascutite care ar putea provoca ranirea
lucratorilor.

          43.Se interzice folosirea lazilor in alte scopuri pentru inlocuirea bancilor, scarilor

          44.Se va evita ridicarea de sarcini care sunt grele si instabile,ridicarea intr-o pozitie incomoda ;

          45.Lucratorii vor fi instruiti asupra pericolelor cauzate de pardoselile netede sau cu

multa apa(in urma spalarii),evitandu-se astfel accidentarea acestora sau a clientilor.

In timpul desfasurarii activitatii lucratorul va purta incaltaminte cu talpa antiderapanta

          46.Pentru evitarea alunecarii pe zapada sau gheata,lucratorul va proceda la inlaturarea


zapezii de pe caile de acces precum si la imprastierea de material antiderapant

          47.Aparatele electrice vor fi legate la o priza de pamant pentru evitarea electrocutarii

          48.Instalatia electrica de iluminat si de alimentare a instalatiilor  va fi impamantata si


certificata prin buletinul de masurare acordat de firma abilitata pentru masurarea rezistentei de
dispersie a prizelor de impamantare;

          49.Se va opri accesul in zonele cu potential de electrocutare prin,carcasari,ingradiri


,incuieri

              50.Se interzice manevrarea aparatelor si instalatiilor electrice cu mana uda.

          51.Se interzice repararea oricaror aparate electrice de catre personal, aceasta operatie


facandu - se numai de catre electricieni autorizati.

         52.Se va verifica periodic starea instalatiilor electrice

        53.Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii :


sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale
utilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;
sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;

cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare aplanurilor de lucru.


(2)                   Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati
impotriva deteriorarilor mecanice.

      54.Este interzisa schimbarea de catre orice persoana a sigurantelor instalatiei electrice.


Aceasta se va face numai de catre electricienii de intretinere.

      55.Este interzis a se folosi instalatii electrice provizorii, conductori de lumina cu tuburi de


protectie strivite, legaturi desfacute, intrerupatoare sparte. In aceste cazuri va fi anuntat
imediat electricianul de intretinere.
      56.Toate tablourile electrice vor fi incuiate.

                                                

    57.Este interzis a se scoate stecherul din priza, tragandu-se direct de cordonul electric.

    58.Este interzis introducerea stecherului in prize defecte.

    59.Cablul de alimentare cu curent electric se va desfasura pe toata lungimea lui pentru a


preveni incalzirea acestuia - Pericol de Incendiu

    60.Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase putand provoca accidente prin


electrocutare cand se aseaza pe el piciorul unui scaun sau a unei mese metalice, deoarece
izolatia poate fi deteriorata atunci cand suporta o sarcina dura.

    61.Trebuie sa se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice sau telefonice.

                                                               

    62.Trebuie semnalata orice uzura sau defect care apare la cordonul electric. Acesta va putea
fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit de catre electricianul de serviciu.

    63.Este interzis sa se tina sau sa se atinga cu mana un obiect metalic (teava sau radiatorul
caloriferului, etc) in timp ce cu cealalta mana se introduce stecherul in priza.

    64.Este interzis a se pune in functiune o masina inainte de a fi cunoscut sistemul de


functionare al acestuia.

    65.Inainte de conectarea unei masini la o priza electrica trebuie controlata pentru a fi in


pozitia "deconectat".

         66.Este interzis sa se introduca conductoare electrice direct in priza, fara se se


foloseasca stecherul, aceste improvizatii putand duce la accidente grave prin electrocutare.

          67.Nu se va pune niciodata in functiune o masina careia i s-a scos carcasa.

          68.Este interzis sa se usuce orice obiect pe conductele de gaz, calorifer, pe soba sau


calorifer electric.

         69.Se va evita contactul cu suprafete taietoare,intepatoare,alunecoase.


                       

         70. In caz de spargere accidentala a sticlelor,cestilor de cafea,paharelor,scrumiere-

lor,rafturilor din sticla,gemurilor,lucratorul va proceda la indepartarea cu atentie a deseurilor


din sticla.                  

          71.Usile si sertarele mobilierului trebuie inchise imediat dupa folosire pentru evitarea lovirii
sau impiedicarii accidentale  

                                      

          72. Nu vor fi amplasate langa aparatele ce produc caldura   materiale inflamabile,iar lucratorii


nu vor sta in imediata apropiere a acestora pentru a nu suferi arsuri.

          73.In caz unui eventual incendiu se va proceda la stingerea focului se va aerisi iar
personalul si clientii vor fi evacuati.

          74.Materialele inflamabile :ambalaje de carton si P.V.C.vor fi indepartate

excluzand aprinderea accidentala  a acestora

          75.Se vor lua masuri pentru prevenirea posibilelor contaminari cu microbi,virusi,


bacterii,ciuperci,datorate contactului cu bani de hartie sau monede,in acest sens lucratorul va avea la
dispozitie,recipienti cu dezinfectanti(alccol sanitar,solutie de cloramina,apa oxigenata
orosept,orolin,etc.)

                                                    

          76.De asemenea lucratorul este obligat sa procedeze la spalarea pe maini ori de cate ori
foloseste grupul social sau intra in contact cu obiecte sau suprafete murdare

          77.Se va urmari in permanenta ca iluminatul mixt(natural,artificial) sa fie adecvat spatiilor de


munca.

          78.Se va avea in vedere pozitionarea lucratorului incat sa nu-i fie periclitata sanatatea datorita
usilor sau geamurilor deschise

          79.Se va avea in vedere pozitionarea lucratorului incat sa nu-i fie periclitata sanatatea datorita
curentilor de aer artificial datorati aerului conditionat,sau ventilatoarelor,turbosuflantelor

          80.Filtrele aerului conditionat trebuie schimbate conform cartii tehnice,pentru a preintampina


raspandirea de virusi si microbi in incaperile societatii

          81.Lucratorii trebuie sa cunoasca continutul planului de interventie in caz de calamitati


natural,a planului de actiune in cazul unui pericol grav si iminent

          82.De asemenea lucratorii trebuie sa cunoasca momentele si conditiile in care se intrerupe


lucrul in caz de declansare a unei calamitati naturale

          83.Instalatiile de sonorizare-amplificare vor fi folosite la un nivel de zgomot acceptabil


atat pentru lucrator cat si pentru clienti

         84.Lucratorii vor fi instruiti pentru identificarea comportamentelor inacceptabile si

cunoasterea modalitatilor de rezolvare a situatilor dificile cu clientii

         85.Se vor evita starile conflictuale datorate subordonarii duble

         86.Se va evita utilizarea unui limbaj necorespunzator,in relatiile cu angajatii,

colegii de serviciu,clientii
         87.Pozitiile vicioase(ortostatismul prelungit)se vor evita prin luarea de pauze.

         88.De asemenea se va evita acest lucru prin angajarea unui numar suficient de lucratori    

         89.Se va proceda la predarea incasarilor persoanelor responsabile pentru ca lucratorul

sa nu fie expus pericolului de a fi atacat si jefuit,punandu-i-se integritatea corporala sau chiar viata in
pericol.Se va folosi eventual un seif pentru pastrarea incasarilor si a valorilor

                                                

          90.Personalul care executa operatiile de vanzare  va beneficia si va folosi

echipamentul prevazut in prevederile legislatiei in vigoare privind activitatiile de vanzare

          91.personalul angajat pentru comercializarea produselor este responsabil de

respectarea prevederilor Legii 307 /2006 - privind prevenirea si stingerea incendiilor, si va urmarii ca
perioada de valabilitate a incarcaturii extinctoarelor sa nu fie depasita si va

fi instruit asupra modului in care se folosesc extinctoarele;

          92.In cazul de pericol de incendiu personalul si clientii vor fi evacuati din incinta unitatii

          93.Ambalajele imbinate cu cuie, vor fi manuite numai cu manusi de protectie                        

          94. Lucratorii trebuie sa coopereze cu angajatorul si / sau cu angajatii cu atributii


specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru
realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea
accidentelor si bolilor profesionale;

         95. Lucratorii trebuie sa coopereze cu angajatorului si / sau angajatii cu atributii


specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da
angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si
nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca;

        96. Lucratorii trebuie sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,


corespunzator scopului pentru care a fost acordat;  

        97. Lucratorii trebuie sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta


ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti
participanti la procesul de munca;
98. Lucratorii trebuie sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a
unui accident si sa informeze de indata conducatorului locului de munca;.

99.Lucratorii trebuie sa isi insuseasca si sa respecte normele de Protectie a Mediului;

100.Lucratorii trebuie sa isi insuseasca si sa respecte normele de Securitate si Sanatate


in Munca si masurile de aplicare a acestora;

101.Lucratorii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de tehnica securitatii


muncii;   

102.Lucratorii trebuie sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la


pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a clientilor;

103.Salariatii trebuie sa sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica


sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;

104.Salariatii trebuie sa sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotare;

105.Salariatii trebuie sa aduca de indata la cunostinta conducerii a accidentelor de


munca suferite de persoana proprie si de alte persoane participante la procesul de munca;

106.Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul


domiciliu - loc de munca si invers;

107.Lucratorii trebuie sa acordarea relatii solicitate de organele de control; si de


cercetare in domeniul SSM.;

108.Se interzice pastrarea, distribuirea sau vanzarea de substante sau medicamente al


caror efect pot produce dereglari comportamentale, in incinta societatii;  

109.Lucratorii se vor prezenta la inceperea programului de lucru,odihniti si intr-o stare


psiho-fizica adecvata;

110.Lucratorii vor mentine in permanenta ordinea si curatenia;

111.Se va acorda atentie la urcarea si coborarea scarilor de acces in unitate


Pericolul va fi semnalizat!

112.Locul de munca trebuie dotat cu trusa medicala de prim ajutor care va fi utilizata
de lucrator ori de cate ori situatia o impune;

113.Instructiunile proprii vor fi puse la dispozitia tuturor lucratorilor

114.Instruirea introductiv generala se va efectua timp de opt ore

115.Instruirea la locul de munca se va efectua timp de opt ore 

116.Instruirea suplimentara se va efectua timp de opt ore conform Lg.319/2006

117.Instruirea periodica a lucratorului se va face la un interval de sase luni timp de


doua ore

INTOCMIT,
SSM PSI PREVENT SRL

S-ar putea să vă placă și