Sunteți pe pagina 1din 2

Geografie

Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică

SEMESTRUL AL II-LEA
3. România- 1.1 Marile unități geografice ale României – 2 I - II
geografie 1.3 caracteristici generale (pe trepte de relief)
regională 4.2
4.3 Carpații
Dealurile și podișurile 1 III

Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 2 IV-V

Caracteristici geografice ale regiunii în care 1 VI


este situat orizontul local
- Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție,
limite, caracteristici naturale, resurse și activită ți
economice)
- Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a României 3 VII-VIII-IX
- Organizarea administrativă actuală
- Orașul București – caracterizare geografică
- Caracterizarea geografică a județului și a
localită ții în care este situat orizontul local
Recapitulare 1 X
Marile unități geografice ale României – 2 I - II
caracteristici generale (pe trepte de relief)

Carpații

4. România în 2.2 România în Europa 1 XI


Europa și în 2.3 - Poziția geografică a Româ niei în Europa: limite și
lume 3.1 vecini
3.3 - Ț ă rile vecine: denumire, capitală
4.1 Europa – un continent al planetei 2 XII-XIII
- Europa – scurtă caracterizare geografică
- Europa și Româ nia – elemente comune
- Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră 1 XIV
- Caracteristici generale (formă , mă rime, mișcă ri)
- Continente și oceane
Terra – o planetă a sistemului solar 1 XV
- Planiglobul – imaginea Terrei

Recapitulare 1 XVI

5. Geografia fără 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 XVII


frontiere 1.2; 2.2; 3.1;
3.4 ;4.2;1.3;
2.1; 3.2 ;3.3;
4.3

S-ar putea să vă placă și