Sunteți pe pagina 1din 5

Valorile psihologiei comunitare

Valorile reprezintă un mod de a afirma, măsura sau evalua valoarea - în acest caz, cunoștințele și
practica psihologică a comunității. Acestea sunt esențiale pentru definirea unei abordări de psihologie
comunitară, indiferent de setările particulare în care lucrează un practicant. Credem că este important
să explicităm valorile care stau la baza psihologiei comunității.

Justiţie

O preocupare pentru justiție, în special justiția socială, stă la baza o serie de drepturi ale omului, care la
rândul lor stau la baza comunității muncii psihologice.

Acestea includ:

· Dreptul de a avea o distribuție mai egală și mai echitabilă a resurselor

· Dreptul de a trăi în pace și în libertate de constrângeri

· Dreptul la egalitate și tratament echitabil

· Dreptul la autodeterminare

Aceasta înseamnă că: lucrăm cu oameni defavorizați sau marginalizați de sistemul social; lucram pentru
a spori posibilitatea ca oamenii să își poată controla mai activ propria viață. Ne preocupă controlul
personal, precum și influența socială, politica, puterea și drepturile legale.

Administrare

Preocuparea pentru administrare contribuie la o serie de îndatoriri și responsabilități care caracterizează


activitatea psihologilor comunitari.

Acestea includ:

· Datoria de a avea grijă de lumea noastră și de oamenii din ea

· Obligația de a permite oamenilor să contribuie și să obțină un sentiment de apartenență

· Obligația de a nu pierde lucruri, viața oamenilor sau timpul

· Obligația de a gândi pe termen lung, de a face lucrurile să dureze mai mult

Aceasta înseamnă că lucrăm cât mai eficient posibil, maximizând atât resursele umane, cât și cele
materiale. Implicăm alți oameni cât mai deplin posibil, subliniindu-le punctele forte și potențialul,
concentrându-ne pe contextul vieții lor

Comunitate

O preocupare pentru comunitate ca valoare reflectă diferite speranțe și dorințe pe care oamenii le au și
care se află în centrul psihologiei comunității.
Acestea includ:

· Speranță pentru companie, dragoste, acceptare și toleranță

· Speranta ca diversitatea să fie bineprimita

Aceasta înseamnă că încercăm să consolidăm sentimentul de apartenență și angajamentul oamenilor


unul față de celălalt. Apreciem diversitatea și recunoaștem și respectăm diferențele, bazate, de
exemplu, pe clasă, credințe, cultură, sex, orientare sexuală și abilități.

Principiile psihologiei comunitare

Principiile psihologice ale comunității ajută la definirea perspectivelor psihologiei comunității, precum și
a priorităților acesteia.

O abordare ecologică

O abordare ecologică recunoaște importanța contextului istoric, de mediu și situațional al vieții


oamenilor.

Acest context ar putea fi legat de rolurile pe care le joacă alte persoane, mediul fizic real, legislația și
politicile care încadrează o anumită problemă sau discursurile și reprezentările oamenilor sau
problemele din societate în general. Înțelegerea impactului contextului va duce adesea la strategii de
intervenție care se extind dincolo de lucrul cu persoane individuale. O abordare ecologică permite, de
asemenea, psihologilor comunitari să anticipeze impactul schimbărilor mai larg.

Perspective ale sistemelor

Prin adoptarea unei abordări ecologice, psihologii comunității adoptă o perspectivă de sistem în munca
lor. Cunoașterea despre modul în care funcționează sistemul social îi ajută pe psihologii comunității să
înțeleagă cauzele multiple ale problemelor sociale, la diferite niveluri, de la nivel global la nivel
individual.

Diversitate și putere

Psihologul comunitar încurajează pozitiv diversitatea și caută să permită oamenilor să devină


împuterniciți prin acțiuni individuale, grupale și colective incluzive. În munca lor, psihologii comunității
explorează natura opresiunii, în parteneriat cu oameni marginalizați de sistemul social.

Astfel, ei pot atrage atenția asupra modurilor în care oamenii sunt excluși din viața socială deplină sau
sunt tratați nedrept de către profesioniști și de alții
Prevenirea și acțiunea socială

Psihologii comunitari vor lucra adesea cu indivizi și grupuri, nu doar la intervenții individuale pentru
probleme imediate, ci mai degrabă în moduri care direcționează resursele spre prevenire la oricare sau
la toate nivelurile diferite ale sistemului social. Deci, ei pot lucra cu indivizi care dezvoltă strategii de
auto-ajutorare sau în ceea ce privește schimbarea unui aspect al mediului imediat care contribuie la
problemă.

Muncă interdisciplinară

Psihologii comunitari recunosc granițele artificiale dintre diferite discipline profesionale și academice.
Astfel, ei își aduc la muncă un angajament de a înțelege problemele în moduri diferite și de a lucra cu
alții pentru o mai bună înțelegere și o mai bună utilizare a resurselor la nivel local. Ori de câte ori este
posibil, vor căuta strategii de lucru care să maximizeze resursele comune, diferiți profesioniști sau
grupuri de interese pot aduce la o problemă.

Colaborare, parteneriat și alianțe

Relațiile cu grupurile și organizațiile comunitare sunt privite ca parteneriate, în care fiecare partener
aduce contribuții importante. Psihologii comunitari ascultă localnicii despre preocupările și punctele lor
de vedere și, împreună, negociază un mod de a lucra către obiective comune.

Evaluare

Evaluarea este văzută ca un element esențial al schimbării sociale și al inovației sociale. Poate identifica
aspecte pozitive și negative ale schimbării și poate contribui la informații importante atât pentru
îmbunătățirea proiectului, cât și pentru utilizarea cea mai eficientă a resurselor.

Rolurile psihologilor comunitari

Deși există foarte puțini „psihologi comunitari” angajați ca atare, există o serie de roluri pe care
psihologii comunitari sunt capabili să le îndeplinească.

Roluri facilitative

 Ascultător
 Negociator și mediator
 Facilitator de grup
 Suporter
 Manager de consens
 Facilitator de participare
 Organizator
 Manager de conflicte
 Motivator

Roluri reprezentative

 Prezentator media
 Împărtășește cunoștințe și experiențe
 Scriitor
 Achizitor de resurse
 Prezentator

Roluri educaționale

 Ridicarea conștiinței
 Informator
 Provocator
 Rezolvarea problemelor
 Antrenor
 Evaluator de nevoi
 Facilitator de legături cu alții

Roluri tehnice / cercetător

 Planificator de proiect
 Colector / analizor de date
 Administrator
 Analizator de politici
 Agent de schimbare
 Evaluator

Abilități de psihologie comunitară

Abilități de comunicare interpersonală

Acest grup de abilități variază de la comunicarea personală, la abilitățile de ascultare individuală și de


grup până la abilitățile de rezolvare. Include motivarea și activarea celorlalți, sprijinirea, permiterea
participării, abilități de consiliere de bază și dezvoltarea de relații cu o gamă largă de oameni.

Abilități de rezolvare a problemelor sociale


Rezolvarea problemelor sociale include abilități de procurare a resurselor, planificare, observare și
înțelegere a influențelor asupra comportamentului oamenilor, luarea deciziilor strategice și gândirea
creativă despre metodele de lucru și pentru a permite participarea. De asemenea, include abilități de
analiză a sistemelor pe mai multe niveluri, identificând părțile interesate relevante într-o comunitate,

Abilități de organizare

Acest grup de competențe include toate cele necesare pentru gestionarea proiectelor (inclusiv
supravegherea lucrătorilor, după caz). Acesta include, gestionarea financiară, utilizarea computerelor și
a noilor tehnologii, gestionarea presiunii și a sarcinilor de lucru multitasking. De asemenea, include
lucrul între agenții, construirea de relații cu alți profesioniști și formarea de alianțe între agenții.

Abilități de cercetare

Abilitățile de cercetare permit luarea de decizii atât în ceea ce privește scopul și execuția monitorizării și
evaluării lucrărilor de proiect, cât și înțelegerea limitărilor diferitelor stiluri de lucru. Mai mult, sunt
incluse abilitățile de răspândire a informațiilor, scrierea diferitelor tipuri de rapoarte, prezentarea orală,
vizuală și scrisă

S-ar putea să vă placă și