Sunteți pe pagina 1din 18

Probleme rezolvate la eficienta economica

Anul 3 sem 1

1. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=230 mild. lei, I2=340 mild. lei, Vh=950 mild. lei, Ch=650
mild. lei si D=10 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=730
mild. lei si Ch’=580 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare este:

    230 340
  
 
` 

`
` 950
650
730
580
570 570
  3,8
300
150 150

2. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=230 mild. lei, I2=340 mild. lei, Vh=950 mild. lei, Ch=650
mild. lei si D=10 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=730
mild. lei si Ch’=580 mild. lei. In acest caz, cheltuielile recalculate sunt:

    230 340 650


580 10 570 70 10 570 700
 1270

3. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=230 mild. lei, I2=340 mild. lei, Vh=950 mild. lei, Ch=650
mild. lei si D=10 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=730
mild. lei si Ch’=580 mild. lei. In acest caz, randamentul economic este:

  
`  

`
` 

1 
1
1
   
950
650
730
580 10 300
150 10

1
1
230 340 570
1500

1 1,63
570

4. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=390 mild. lei, I2=120 mild. lei, Vh=750 mild. lei, Ch=525
mild. lei si D=7 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=590
mild. lei si Ch’=515 mild. lei. In acest caz, cheltuielile recalculate sunt:

    390 120 525


515 7 510 10 7 510 70 580
5. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=390 mild. lei, I2=120 mild. lei, Vh=750 mild. lei, Ch=525
mild. lei si D=7 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=590
mild. lei si Ch’=515 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare este:

    390 120
  
 
` 

`
` 750
525
590
515
510 510
  3,4
225
75 150

6. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=390 mild. lei, I2=120 mild. lei, Vh=750 mild. lei, Ch=525
mild. lei si D=7 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=590
mild. lei si Ch’=515 mild. lei. In acest caz, randamentul economic este:

  
`  

`
` 

1
1
1
   
750
525
590
515 7 225
75 7

1
1
390 120 510
150 7

1 1,05
510

7. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=150 mild. lei, I2=390 mild. lei, Vh=1050 mild. lei, Ch=725
mild. lei si D=5 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=750
mild. lei si Ch’=675 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare este:

    150 390
  
 
` 

`
` 1050
725
750
675
540 540
  2,16
325
75 250

8. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o


varianta de investitii, caracterizata prin: I1=150 mild. lei, I2=390 mild. lei, Vh=1050 mild. lei, Ch=725
mild. lei si D=5 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=750
mild. lei si Ch’=675 mild. lei. In acest caz, cheltuielile recalculate sunt:

    150 390 725


675 5 540 50 5 540 250
 790
9. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=150 mild. lei, I2=390 mild. lei, Vh=1050 mild. lei, Ch=725
mild. lei si D=5 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=750
mild. lei si Ch’=675 mild. lei. In acest caz, randamentul economic este:

  
`  

`
` 

1
1
1
   
1050
725
750
675 5 325
75 5

1
1
150 390 540
250 5

1 1,31
540

10. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=225 mild. lei, I2=345 mild. lei, Vh=830 mild. lei, Ch=675
mild. lei si D=9 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=695
mild. lei si Ch’=640 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare este:

    225 345
  
 
` 

`
` 830
675
695
640
570 570
  5,7
155
55 100

11. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=150 mild. lei, I2=390 mild. lei, Vh=1050 mild. lei, Ch=725
mild. lei si D=5 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=750
mild. lei si Ch’=675 mild. lei. In acest caz, cheltuielile recalculate sunt:

    150 390 725


675 5 540 50 5 540 250
 790

12. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=150 mild. lei, I2=390 mild. lei, Vh=1050 mild. lei, Ch=725
mild. lei si D=5 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=750
mild. lei si Ch’=675 mild. lei. In acest caz, randamentul economic este:

  
`  

`
` 

1
1
1
   
1050
725
750
675 5 325
75 5

1
1
150 390 540
250 5

1 1,31
540
13. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=195 mild. lei, I2=345 mild. lei, Vh=930 mild. lei, Ch=750
mild. lei si D=15 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=775
mild. lei si Ch’=695 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare este:

    195 345
  
 
` 

`
` 930
750
775
695
540 540
  5,4
180
80 100

14. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=195 mild. lei, I2=345 mild. lei, Vh=930 mild. lei, Ch=750
mild. lei si D=15 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=775
mild. lei si Ch’=695 mild. lei. In acest caz, cheltuielile recalculate sunt:

    195 345 750


695 15 540 55 15 540 825
 1365

15. In vederea modernizarii activitatii de productie, unei societati comerciale i s-a propus o
varianta de investitii, caracterizata prin: I1=195 mild. lei, I2=345 mild. lei, Vh=930 mild. lei, Ch=750
mild. lei si D=15 ani. Indicatorii ce caracterizeaza situatia actuala a societatii comerciale sunt Vh’=775
mild. lei si Ch’=695 mild. lei. In acest caz, randamentul economic este:

  
`  

`
` 

1
1
1
   
930
750
775
695 15 180
80 15

1
1
195 345 540
100 15

1 1,77
540

16. Pentru un proiect de investitii se cunosc:: I1=350 mild. lei, I2=425 mild. lei, Vh=825 mild.
lei, Ch=750 mild. lei si D=9 ani. In ultimul an de realizare se dau partial in folosinta capacitati de
productie caracterizate prin: Vh’=525 mild. lei si Ch’=425 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare
a investitiei este:

    350 425
  
  ` 
 `
` 825
750 525
425
775 775
  4,42
75 100 175

17. Pentru un proiect de investitii se cunosc:: I1=250 mild. lei, I2=385 mild. lei, Vh=525 mild.
lei, Ch= 395 mild. lei si D=5 ani. In ultimul an de realizare se dau partial in folosinta capacitati de
productie caracterizate prin: Vh’=315 mild. lei si Ch’=275 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare
a investitiei este:

    250 385
  
  ` 
 `
` 525
395 315
275
635 635
  3,73
130 40 170
18. Pentru un proiect de investitii se cunosc:: I1=125 mild. lei, I2=450 mild. lei, Vh=675 mild.
lei, Ch=525 mild. lei si D=15 ani. In ultimul an de realizare se dau partial in folosinta capacitati de
productie caracterizate prin: Vh’=425 mild. lei si Ch’=385 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare
a investitiei este:

    125 450
  
  ` 
 `
` 675
525 425
385
575 575
  3,02
150 40 190

19. Pentru un proiect de investitii se cunosc:: I1=350 mild. lei, I2=125 mild. lei, Vh=525 mild.
lei, Ch=415 mild. lei si D=5 ani. In ultimul an de realizare se dau partial in folosinta capacitati de
productie caracterizate prin: Vh’=385 mild. lei si Ch’=315 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare
a investitiei este:

    350 125
  
  ` 
 `
` 525
415 385
315
475 475
  2,63
110 70 180

20. Pentru un proiect de investitii se cunosc:: I1=375 mild. lei, I2=155 mild. lei, Vh=625 mild.
lei, Ch=485 mild. lei si D=5 ani. In ultimul an de realizare se dau partial in folosinta capacitati de
productie caracterizate prin: Vh’=415 mild. lei si Ch’=385 mild. lei. In acest caz, termenul de recuperare
a investitiei este:

    375 155
  
  ` 
 `
` 625
485 415
385
530 530
  3,11
140 30 170

21. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=25 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 155 mild. lei, Ch= 85 mild. lei si D= 10 ani. In acest caz,
investitia specifica este:

  25 95 120
"#   0,77
 155 155

22. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=25 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 155 mild. lei, Ch= 85 mild. lei si D= 10 ani. In acest caz,
termenul de recuperare este:

 25 95 120
  1,71
 155
85 70

23. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=25 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 155 mild. lei, Ch= 85 mild. lei si D= 10 ani. In acest caz,
cheltuielile recalculate sunt:

    25 95 85 10 120 850 970


24. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=25 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 155 mild. lei, Ch= 85 mild. lei si D= 10 ani. In acest caz,
randamentul economic este:

  
  155
85 10 70 10

1
1 
1
1 4,83
  25 95 120

25. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=105 mild. lei, I2= 45 mild. lei, Vh= 190 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest
caz, investitia specifica este:

  105 45 150
"#   0,78
 190 190

26. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=105 mild. lei, I2= 45 mild. lei, Vh= 190 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest
caz, termenul de recuperare este:

 105 45 150
  2
 190
115 75

27. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=105 mild. lei, I2= 45 mild. lei, Vh= 190 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest
caz, cheltuielile recalculate sunt:

    105 45 115 9 150 1035 1185

28. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=105 mild. lei, I2= 45 mild. lei, Vh= 190 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest
caz, randamentul economic este:

  
  190
115 9 75 9

1 
1 
1
1 3,5
  105 45 150

29. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=85 mild. lei, I2= 130 mild. lei, Vh= 325 mild. lei, Ch= 245 mild. lei si D= 7 ani. In acest
caz, investitia specifica este:

  85 130 215
"#   0,66
 325 325

30. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=85 mild. lei, I2= 130 mild. lei, Vh= 325 mild. lei, Ch= 245 mild. lei si D= 7 ani. In acest
caz, termenul de recuperare este:

 85 130 215
  2.68
 325
245 80
31. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=85 mild. lei, I2= 130 mild. lei, Vh= 325 mild. lei, Ch= 245 mild. lei si D= 7 ani. In acest
caz, cheltuielile recalculate sunt:

    85 130 245 7 215 1715 1930

32. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=85 mild. lei, I2= 130 mild. lei, Vh= 325 mild. lei, Ch= 245 mild. lei si D= 7 ani. In acest
caz, randamentul economic este:

  325
245 7 80 7

1 
1
1 1,6
 85 130 215

33. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=45 mild. lei, I2= 75 mild. lei, Vh= 175 mild. lei, Ch= 105 mild. lei si D= 5 ani. In acest caz,
investitia specifica este:

  45 75 120
"#   0,68
 175 175

34. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=45 mild. lei, I2= 75 mild. lei, Vh= 175 mild. lei, Ch= 105 mild. lei si D= 5 ani. In acest caz,
termenul de recuperare este:

 45 75 120
  1,71
 175
105 70

35. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=45 mild. lei, I2= 75 mild. lei, Vh= 175 mild. lei, Ch= 105 mild. lei si D= 5 ani. In acest caz,
cheltuielile recalculate sunt:

    45 75 105 5 120 525 645

36. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=45 mild. lei, I2= 75 mild. lei, Vh= 175 mild. lei, Ch= 105 mild. lei si D= 5 ani. In acest caz,
randamentul economic este:

  
  175
105 5 70 5

1
1
1
1 1,91
  45 75 120

37. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=35 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 195 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest caz,
investitia specifica este:

  35 95 130
"#   0,66
 195 195
38. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=35 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 195 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest caz,
termenul de recuperare este:

 35 95 130
  1,62
 195
115 80

39. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=35 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 195 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest caz,
cheltuielile recalculate sunt:

    35 95 115 9 130 1035 1165

40. O societate comerciala are la dispozitie o varianta de investitii caracterizata prin urmatorii
indicatori: I1=35 mild. lei, I2= 95 mild. lei, Vh= 195 mild. lei, Ch= 115 mild. lei si D= 9 ani. In acest caz,
randamentul economic este:

  195
115 9 80 9

1
1
1 4.53
 35 95 130

41. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II
Crt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 2450 1250
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210206 127501
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie(Ch) Mii lei 98385 46550
4 Profit anual (Ph) Mii lei 129817 78563
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 184530 87370
I1: 40.000 37500
I2 144530 49870
6 Termenul normativ den recuperare a Ani 3 3
investiţiei
7 Perioada de funcţionare a investiţiei ani 10 10

să se calculeze investiţia specifică ce cuantifică volumul investiţiilor necesare unei unităţi de


producţie fizică şi să se aleagă valoarea optimă a acestui indicator.

 
"# 
%
&' (&) ++,-.(+.... /+,-.
V1: "# *
 +,.
 +,.
 75.31
V2
  37500 49870 87370
"#   69.89
% 1250 1250
42. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II
Crt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 2450 1250
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210206 127501
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 98385 46550
(Ch)

4 Profit anual (Ph) Mii lei 129817 78563


5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 184530 87370
I1: 40.000 37500
I2 144530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 10 10
investiţiei
8 Durata de realizare a investiţiei ani 2 2

să se calculeze mărimea imobilizărilor, ştiind că investiţia s-a realizat la jumătatea anului şi să se


aleagă valoarea optimă a acestui indicator.

0# 1  2
 3
V1:
0# 40000 3
2 0.5 144530 2
2 0.5 60000 72265 132265

V2:
0# 37500 3
2 0.5 49870 2
2 0.5 56250 24935 81185
43. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II

rt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 2450 1250
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210206 127501
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 98385 46550
(Ch)
4 Profit anual (Ph) Mii lei 129817 78563
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 184530 87370
I1: 40.000 37500
I2 144530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 10 10
investiţiei

să se calculeze randamentul economic şi să se aleagă valoarea optimă a acestui indicator.

 

1

V1:
  210206
98385 10 111821 10

1
1
1 5,05
 144530 40000 184530

V2:
  127501
46550 10 80951 10

1
1
1 8.26
 37500 49870 87370
44. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II

rt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 2450 1250
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210206 127501
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 98385 46550
(Ch)
4 Profit anual (Ph) Mii lei 129817 78563
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 184530 87370
I1: 40.000 37500
I2 144530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 10 10
investiţiei

să se calculeze cheltuielile recalculate în funcţie de timpul total de funcţionare a investiţiei şi să


se aleagă valoarea optimă a acestui indicator.

  

%
V1:
   144530 40000 98385 10 184530 983850 1168380
   47.68
% 2450 10 24500 24500

V1:
   37500 49870 46550 10 87370 465500 552870
   44.22
% 1250 10 12500 12500

45. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani, f = 3 ani, a = 0,15 . Se cere să se calculeze investiţiile totale actualizate la momentul
adoptării deciziei.
9(: +
1 1 1 1 1
45
6
 1  1     - 
1 7 8 1 78 1.15 1.15 - 1.15+
8;9( 8;
1 1 1
 320  350  422 
1.15 1.15 - 1.15+
1 1 1
 320  350  422 
1.3225 1.520875 1.74900625
 241.9659735 230.1306814 241.2798696 713,37
46. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani, f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze profitul total actualizat la momentul scoaterii
din funcţiune a capitalului fix.

1 7=
1 1 0.15>
1 8.357620873
45
<
  377  377  21005,48
7 0.15 0.15

47. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15,Ia=1267,5. Se cere să se calculeze termenul actualizat de recuperare la
momentul punerii în funcţiune.
6
? log 
log 
7 45 log 377
log 377
0.15 1267.5 log 377
log 186.875
5  
log 1 7 log 1 0.15 log 1.15
0.304790144
 5.02
0.06069784

48. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II

rt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 3250 2350
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 110308 131215
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 95662 58779
(Ch)
4 Profit anual (Ph) Mii lei 113231 76778
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 174530 86370
I1: 40.000 36500
I2 134530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 15 15
investiţiei

să se calculeze investiţia specifică ce cuantifică volumul investiţiilor necesare unei unităţi de


producţie fizică şi să se aleagă valoarea optimă a acestui indicator.

 
"# 
%
V1:
  134530 40000 174530
"#   53,7
% 3250 3250
V2:
  36500 49870 86370
"#   36.75
% 2350 2350
49. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II

rt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 5250 4350
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210308 231215
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 195662 98779
(Ch)
4 Profit anual (Ph) Mii lei 213731 106778
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 274630 96370
I1: 140000 46500
I2 134530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 10 10
investiţiei

să se calculeze termenul de recuperare a investiţiei şi să se aleagă valoarea optimă a acestui


indicator.
V1:
 140000 134530 274630
  18.75
 210308
195662 14646
V2:
 46500 19870 66370
  0.5
 231215
98779 132436
50. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:
Nr. Indicatori U.M. Varianta I Varianta II

rt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 5250 4350
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210308 231215
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 195662 98779
(Ch)
4 Profit anual (Ph) Mii lei 213731 106778
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 274630 96370
I1: 140000 46500
I2 134530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 10 10
investiţiei
8 Durata de realizare a investiţiei ani 2 2

să se calculeze efectul economic al imobilizărilor, ştiind că investiţia s-a realizat la începutul


anului şi că valoarea coeficientului de eficienţă economică mediu pe ramură este de 0,25, şi să se
aleagă valoarea optimă a acestui indicator.

CD EF 1  2
 1
8;
V1:
:

CD EF 1  2
 1 0.25 1  2
 1
8; 8;
 0.25  2
1 1  2
2 1
 0.25 140000 2 134530 1 0.25 280000 134530
 0.25 414530 103632.5
V2:
:

CD EF 1  2
 1 0.25 1  2
 1
8; 8;
 0.25  2
1 1  2
2 1
 0.25 46500 2 19870 1 0.25 93000 49870
 0.25 142870 35717.5
51. Cunoscând faptul că cele două variante propuse pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii se caracterizează prin intermediul următorilor indicatori:

Nr. Indicatori U.M Varianta I Varianta II

rt.
1 Capacitatea de producţie(q) t 5250 4350
2 Venitul anual obţinut din Mii lei 210308 231215
valorificarea produselor(Vh)
3 Cheltuieli anuale de producţie Mii lei 195662 98779
(Ch)
4 Profit anual (Ph) Mii lei 213731 106778
5 Valoarea totală a investiţiei(It): Mii lei 274630 96370
I1: 140000 46500
I2 134530 49870
6 Termenul normativ de Ani 3 3
recuperare a investiţiei
7 Perioada de funcţionare a ani 10 10
investiţiei
să se calculeze cheltuielile recalculate în funcţie de durata normată de recuperare şi să se aleagă
valoarea optimă a acestui indicator.
  2

%2
V1:
  2 134530 140000 195662 3 274530 586986 861516
   54.69
%2 5250 3 15750 15750

V2:
  2 46500 49870 98779 3 49370 296337 345707
   26.49
%2 4350 3 13050 13050

52. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze investiţiile totale actualizate la momentul
începerii lucrărilor de investiţii.
:
1
45
F
 1 
1 78
8;
-
1 1 1 1 1
 1    - 320 
1 0.158 1.15 1.15 1.15 - 1.15
8;
1 1
 350  422 
1.15 1.15-
 278.2608696 264.6502836 277.4718501 846.67
53. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani, f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze profitul total actualizat la momentul începerii
restituirii creditelor primite.
1 7 I
1 1 7=JI
1 1 0.15-
1 1 0.15>J-
1
45
G
  H K 377 H K
7 1 7=JI 7 0.15 1 0.15>J- 0.15
1.15-
1 1.15-
1 1.520875
1 6.152787621
1
 377 L M 377 N O
0.15 1.15 0.15
- 0.15 6.152787621 0.15
0.520875 5.152787621
 377 N O 377 3.4725 5.583146956
0.15 0.922918143
 377 9.055646956 3413.978903

54. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15, Ia=724,2. Se cere să se calculeze termenul actualizat de recuperare la
momentul adoptării deciziei.

log 
log 
7 45
6
 1 7 9(: 
56 
log 1 7
log 377
log 377
0.15 724.2 1 0.15(- 

log 1 0.15
log 377
log 377
0.15 724.2 1.15+ log 377
log 187.0054511
 
log 1.15 log 1.15
2.57634135
2.271854266
 5.01
0.06069784

55. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze investiţiile totale actualizate la momentul punerii
în funcţiune.
:J
?
45 1 1 7 1 1 0.158 320 1.15 350 1.15 422 1.15.
8

8;. 8;.
 320 1.3225 350 1.15 422 1 423.20 402.5 422 1247.7

56. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani, f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze profitul total actualizat la momentul începerii
lucrărilor de execuţie.

1 1 7=
1 1 1 0.15>
1
45
F
   377 
1 7: 7 1 7= 1 0.15- 0.15 1 0.15>
1 8.357620873
 377  377 0.657516232 5.95423868 1475.95
1.520875 1.403643131
57. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15, Ia=1927,19. Se cere să se calculeze termenul actualizat de recuperare la
momentul începerii restituirii creditelor primite.

log 1 7 I
logP 1 7 I
7 45
G
Q
5G 
log 1 7
log 377 1 0.15-
log 377 1 0.15-
0.15 1927.19

log 1 0.15
log 377 1.520875
log 573.369875
289.0785

log 1.15
log 573.369875
log 284.291375 2.758434871
2.453763684
 
log 1.15 0.06069784
0.304671187
 5.01
0.06069784

58. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze investiţiile totale actualizate la momentul
începerii restituirii creditelor primite.
I(:J -(-J ,

45
G
 1 1 7 1 1 0.15 1 1.158  1.15,  1.15+ - 1.15-
8 8

8;I 8;- 8;-


 320 1.15, 350 1.15+ 422 1.15-
 320 2.011357187 350 1.74900625 422 1.520875
 643.6343 612.1521875 641.80925 1897.59

59. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani, f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze profitul total actualizat la momentul punerii în
funcţiune.

? 1 7=
1 1 0.15>
1 8.357620873
45   377  377  2244.74
7 1 7 = 0.15 1 0.15> 1.403643131

60. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15, Ia=11860,2. Se cere să se calculeze termenul actualizat de recuperare la
momentul scoaterii din funcţiune a capitalului fix.

log 1 7=
log  1 7=
7 45 < 
5< 
log 1 7
log 377 1.15>
log 377 1.15>
0.15 11860,2

log 1.15
log 3527.823069
log 3527.823069
1779.03

log 1.15
log 3527.823069
log 1748.793069 3.547506796
3.242738423
 
log 1.15 0.06069784
0.304768372
 5.02
0.06069784
61. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze investiţiile totale actualizate la momentul
scoaterii din funcţiune a capitalului fix.
:(=J -(>J /

45
<
 1 1 7 1 1.15 1 1.158  1.15/  1.15R - 1.15>
8 8

8;= 8;> 8;>


 320 1.15/ 350 1.15R 422 1.15>
 320 12.37848361 350 10.761264 422 9.357620873
 3960.145154 3766.442402 2948.916009 11675.5
62. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani, f = 3 ani, a =0,15. Se cere să se calculeze profitul total actualizat la momentul adoptării
deciziei de investiţii.
1 1 7=
1 1 1 0.15>
1
45
6
   377 
1 7 9(: 7 1 7= 1 0.15(- 0.15 1 0.15>
1 1.15
1
>
1.15>
1 8.357620873
 377  377  377 
1.15+ 0.15 1.15> 0.15 1.15 . 2.454980609
 1283.44
63. Se dau următoarele date: I1 = 320, I2 = 350, I3 = 422, P = 377, g = 1 an, d = 3ani, D =
16 ani,f = 3 ani, a =0,15, Ia=833,1. Se cere să se calculeze termenul actualizat de recuperare la
momentul începerii lucrărilor de investiţii.

6
log 
log 
7 45 1 7: log 377
log 377
0.15 833.1 1 0.15- 
5F 
log 1 7 log 1 0.15
log 377
log 37
0.15 833.1 1.520875

log 1.15
log 377
log 377
190.0561444 log 377
log 186.9438556
 
log 1.15 log 1.15
2.57634135
2.271711196 0.304630154
  5.01
0.06069784 0.06069784

Va rog sa mai verificati o data calculul.