Sunteți pe pagina 1din 4

TEST 7

1.TRANSMITEREA DR.ASUPRA MARCILOR DE COMERT


1.1DEfiniti not de franchising Franchisingul-relatii de afacere care presupun
cedarea de catre o parte(franchiser)celeilalte parti (franchiseeului) a dreptului
(francisei)de a desfasura pe un anumit teritoriu,intr-un anumit mod si pt.o anumita
perioada de timp activitate de antreprenor .
1.2 Caracterizati modalitatile de transmitere a dr asupra marcilor. Deosebiti
contr de cesiune de contr de licenta. Dr.asupra marcilor pot fi tansmise integral
sau partial prin cesiune,prin contract de licenta cat si prin succesiune.Prin
contractual de cesiune a dr.asupra marcilor ,titularul unei marci transmite dr.sale
asupra marcii unei alte persoane.Dr.asupra marcii pot fi tansmise oricand pe durata
protectiei marcii.Marca poate fi cesionata pentru toate sau pt.o parte din produsele
sau serviciile pt.care este inregistrata.AGEPI va refuza sa inregistreze contractual
de cesiune in cazul in care in urma cesiunii marca va genera riscul introducerii in
eroare a consumatorului,in ceea ce priveste calitatea,originea geografica a
produselor sau serviciilor pt.care este inregistrata.Prin contractul de licenta titularul
marcii inregistrate transmite dr.de utilizare a acesteia oricarei alte persoane
rezervandu-si dr.de proprietate asupra marcii.Licenta poate fi acordata licentiatului
solicitandu-i-se sa nu plateasca venituri licentiarului.
1.3 Aplic legisl in vigoare stab esenta clauzei de calitate a marfii- ca clauza
obligatory in contr de licenta asupra marcii. Ce formalitati obligatorii va
trebuie dupa transmiterea dr. subiective. Contractul de licenta va include clauza
ca produsele licentiatului,dupa calitatea lor sa nu fie inferioare celor ale
licentiarului.In contractual de licenta nu se permite includerea conditiilor ce pot
avea ca rezultat o folosinta abuziva a dr.asupra marcii,avand efect prejudiciabil
asupra concurentei pe piata respectiva.Titularul marcii poate invoca dr.conferite
prin inregistrarea marcii impotriva licentiatului care actioneaza contrar prevederilor
contractului de licenta privind durata acestuia,forma in care marca inregistrata
poate fi folosita,teritoriul pt.care poate fi aplicata marca sau privind calitatea
produselor furnizate sau a serviciilor prestate de licentiate.Fara a aduce atingere
clauzelor contractului de licenta,licentiatul poate initia o procedura de aparare
dr.asupra marcilor doar cu consimtamantul titularului acesteia.Pt.a obtine
despagubiri cu privire la prejudiciul suportat orice licentiat este in drept sa intervina
in cadrul actiunii de aparare a dr.la marca,initiate de titularul marcii.
2.Protectia juridica a denumirii de firma.Structura interna a denumirii de
firma
2.1.Enumerati si definiti formele de individualizare a comerciantilor si produselor
lor pe paiata
*denumirea de firma – un nume care identifica persoana fizica sau juridical care
desfasoara activitate de intreprinzator in raport cu tert
*sediul – loc al organului executiv
*nationalitatea – determina statutul juridic al societatii, forma de organizare, exigentele
pt denumirea temeiurilor de creare si incetare, conditiile de reorganizare, succesiunea dr,
continutul capacitatii civile, raspunderea, raporturilor interne dintre asociati, dintre
societate si asociati, modul de dobindire a dr si de asumare a obligatiilor.
2.2.Analizati limitele legale la alegerea denumirii de firma
Denumirea nu trebuie:
*sa contina cuvinte sau sintagme care contravin prevederilor legale
Se interzice utilizarea in denumirea persoanei juridice si, implicit, a societatii comerciale
a sintagmelor ce contravin prevederilor legale.Nu paote fi inregistrata denumirea care
coincide cu denumirea unei persoane juridice deja inregistrate.Nu se pot utilize firma
care contine: denumirea oficiala a statului, a organelor de stat, a autoritatilor
administratiei publice locale, a organizatiilor obstesti ori date care indica direct sau
indirect ca intreprinderea este fondata de aceste organe; numele unei personalitati istorice
sau personalitati cunoscute; date, inclusive semne grafice, a caror utilizare este interzisa
de legislatie.Exceptie de exemplu: se pot utiliza denumirea oficiala a statului, a
autoritatilor publice, inclusiv a autoritatilor administratiei publice locale, a organizatiilor
obstesti in cazul in care intreprinderea este fondata de aceste organe sau exista acordul pt
folosirea denumirii lor.
*sa contina cuvinte sau sintagme care contravin normelor morale
Se interzice utilizarea in denumirea persoanelor juridice a sintagmelor ce contravin
normelor morale: cuvintele a caror pronuntare se considera ca fiind vulgare si ca
provoaca o dezaprobare publica.
*sa contina cuvinte sau abrevieri care ar induce in eroare cu privire la forma sa
Persoana juridical nu poate folosi in denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce in
eroare publicul cu privire la forma sa.Aceste dispozitii se completeaza si cu cele care
interzic folosirea cuvintului banca, fond de investitii, lombard societatilor care nu
practica activitati bancare, de investitii sau de lombard.
*sa contina nume proprii daca acestea nu coincide cu numele fondatorilor sau asociatilor
societatii si nu exista acordul persoanei sau a mostenitorilor ei cu privire la folosirea
numelui
Societatea are dreptul sa utilizeze un nume strain daca pt aceasta detina acordul
titularului de nume sau al mostenitorilor lui.Societatea care doreste sa utilizeze in firma
numele unei personalitati marcante trebuie sa aiba autorizatia Guvernului sau a rudelor
acesteia.

2.3.Reprezentati in forma de schema structura interna a denumirii de firma.Care


dupa parerea dvs. este termenul pt care se stabileste denumirea de firma?Dar
trebuie oare denumirea de firma protejata si dupa radierea din Registrul de Stat?
Argumentati raspunsurile
Structura:
*corpul-forma juridica de organizare
*accesoriul-elementul identificatoriu care deosebeste societatile de aceeasi forma
3.Subiectii dr.conexe
3.1 Subiectii ai dr.conexe sunt interpretii,producatorii de fonograme si
organizatiile de difuziune.

3.2 Analizati dr subiective ale subiectilor dr conexe.


Interpretul are urmatoarele dr.subiective:
-reproducerea directa sau indirect sub orice forma si in orice mod interpretarile sale
inregistrate pe fonograma;
-imprimarea interpretarii;
-darea in chirie a originalului si a exemplarelor interpretarilor inregistrate pe
fonograme chiar si dupa difuzare doar ca cu acordul interpretului;
-difuzarea originalului si a exemplarelor interpretarilor inregistrate pe fonograme
prin vanzare sau alt mod de transmitere a dr.de proprietate;
-comunicarea prin cablu sau prin mijloacele comunicarii radioelectrice in asa fel ca
publicul sa aiba acces la interpretate;
Dr.producatorilor de fonograme: -reproducerea directa sau indirect sub orice forma
si in orice mod a fonogramelor sale; -difuzare exemplarelor de fonograma;
-comunicare pt.informarea generala, prin cablu sau prin mijloacele comunicarii
radioelectrice,ca publicul sa aiba acces la fonograma din orice loc si in orice timp;
-importul exwmplarelor de fonograma in scopul difuzarii;
Dr.organizatiilor de difuziune:
-transmiterea emisiunii pe cale radioelectrica sau prin cablu;
-imprimarea emisiunii;
-reproducerea imprimarii emisiunii;
-comunicarea pt.informarea generala prin cablu sau prin mijloacele comunicarii
radioelectrice a emisiunii ca publicul sa aiba acces la emisiune din orice loc si timp;
-transmiterea simultana pe cale radioelectrica sau prin cablu a emisiunii si de catre
o alta organizatie de difuziune;
3.3 Aplic prev legisl in vig, stability in ce cazuri tertele pers sint in dr sa
valorifice obiectele dr conexe fara plata remuneratiei si fara consimtamintul
subiectilor dr conexe.
Potrivit legii privind dr.de autor si dr.conexe se permite fara consimtamantul
subiectilor dr.conexe si fara plata remuneratiei pt.valorificarea
interpretarii,fonogramei si emisiunii organizatiei de difuziune si a imprimarilor in
urmatoarele cazuri: -citarii in forma de fragmente scurte din
interpretare,fonograma,emisiune a organizatiei de difuziune cu conditia ca aceasta
citare se face in scopuri stiintifice,de cercetare,de critica si informative,intr-un
volum determinat de scopul urmarit; -includerii unor fragmente mici din
interpretari,fonograme,emisiuni ale organizatiilor de difuziune in revista
informative cotidiana; -ilustrarii cu fragmente mici a procesului didactic sau de
cercetare stiintifica; -reproducerea operelor pt.procedura judiciara si administrativa;
-interpretarea in public la ceremonii oficiale si religioase;etc.