Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de activitate extrașcolară

“De prin lume adunate și ‘napoi la lume date!”

-șezătoare

Data: 19.12. 2019


Tema: “De prin lume adunate și ‘napoi la lume date!”
Durata: 1 h
Grupul ţintã: elevii clasei a -III-a
Obiective generale:
 Cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de ţară, tradiții și obiceiuri;
 Identificarea valorilor culturale și experiențele umane descoperite în creațiile folclorice
 Dezvoltarea creativităţii şi a simţului estetic;
 Îmbunătăţirea relaţiei şcoală – comunitate locală;
Obiective specifice:
 Să cunoască tradițiile și obiceiurile țării;
 Să manifeste interes și dragoste pentru valorile promovate;
 Să intoneze cântece specifice sărbătorii;
 Să desfășoare activități specifice șezătorii: recitat (versuri, proverbe, vorbe din popor), împletit,
curățat porumb etc;
 Să participe activ şi cu interes la activităţile practice și artistice;
Resurse procedurale: Convorbirea, dialogul, joc-exerciţiu, învăţarea prin descoperire;
Resurse materiale: decor specific, costume populare, imagini sugestive, obiecte vechi, andrele, fire
de mohair, porumb, curățătoare, vase etc;
Scurtă descriere:
Activitatea a fost concepută ca un program de educație prin și pentru patrimoniu cultural care
își propune să promoveze valorilor culturale și experiențele umane descoperite în creațiile folclorice,
în rândul copiilor și comunității locale. Dorința noastră este ca să oferim un cadru educațional propice
conservării, promovării, punerii în valoare, transmiterii și revitalizării tradițiilor și obiceiurilor de
altădată. . Pornind de la bucuria sărbătorilor de iarnă, activitatea noastră încearcă să aducă în sufletele
tuturor, prin puterea miraculoasă a cuvântului, a culorii, a artei o părticică din tradițiile frumoase ale
poporului nostru.
Sala de clasă este decorată corespunzător (preșuri țărănești, mileuri, laviță din lemn, lampă,
vase din lut, linguri din lemn, pernuțe decorate cu motive populare și alte obiecte tradiționale). Elevii
pășesc în sală, îmbrăcați în costume populare. Se cântă, se dansează, se recită, fetele împletesc la
andrele, băieții curăță porumb. Atmosfera este una de poveste, din vremea bunicilor. La sfârșit, elevii
servesc bucate tradiționale.
Evaluarea activității:
Activitatea a fost promovată atât în școală, cât și în comunitatea locală, direct sau prin
intermediul rețelelor de socializare. Au participat, alături de copii, părinți, bunici și reprezentanți ai
comunității locale. Activitatea a fost apreciată și a încântat pe toți cei care au participat. A avut loc o
expoziție cu poze realizate în timpul șezătorii, obiecte ce au alcătuit decorul, precum și lucrări ale
elevilor.

S-ar putea să vă placă și