Sunteți pe pagina 1din 1

Anexanr.

1
la Hotdrdrea Comisiei raionale
extraordinare de sdnS.tate publicd
nr.6/1din 04.O5.2O2L

Numdrul de Incidenla la
Nr. localititii cezutl mii Populalia Codul
Denumirea 1OO
dlo active populatie
1. Orasul Cornesti 2 7I.9I 2 78r Portocaliu
2. Orasul Uneheni 31 95.2 32 530 Portocaliu
3. Satul Agronomovca 0 0 769 Verde
4. Satul Alexeevca o o r o27 Verde
5. Satul Blindesti o o 6L2 Verde
6. Satul Boehenii Noi o 0 585 Verde
7. Satul Boehenii Vechi o o 390 Verde
8. Satul Buciumeni 0 0 698 Verde
9. Satul Bulhac 0 0 229 Verde
10. Satul Bumbata I 4L.9 2 38s Verde
11. Satul Busila 0 0 2 020 Verde
L2. Satul Buzdusanii de Jos 0 0 539 Verde
13. Satul Buzdusanii de Sus o 0 561 Verde
Satul Cetireni 2 08L Portocaliu
{
t4. 2 96,1
15. Satul Chirileni 0 0 r 996 Verde
L6. Satul Cioropcani 1 63.7 1 569 Portocaliu
t7. Satul Condratesti o o I 083 Verde
18. Satul Cornesti o 0 2 038 Verde
19. Satul Cornova o o L L29 Verde
20. Satul Coseni 0 0 387 Verde
2r. Satul Costuleni 2 64.2 3 111 Portocaliu
22. Satul Curtoaia o 0 327 Verde
23. Satul Oruiba 0 o 601 Verde
24. Satul Elizavetovca 0 0 269 Verde
25. Satul Floreni 0 o 336 Verde
26. Satul Floresti 0 0 728 Verde
27. Satul Floritoaia Noua 0 o 435 Verde
28. Satuf Floritoaia Veche o o 920 Verde
29. Satul Frasinesti o 0 1 375 Verde
30. Satul Gherman 1 57,8 L 730 Portocaliu
31 Satul Graseni o o 863 Verde
32. Satul Grozasca I L34.9 74L
33. Satul Hircesti 1 131.9 758
34. Satul Hristoforovca 0 0 570 Verde
35. Satul Izvoreni 1 657.8 r52
36. Satul Leordoaia o o 38 Verde
37. Satul Lidovca 0 o 97 Verde
38. Satul Macaresti o 0 3 285 Verde
39. Satul Mazurele 2 2L4.5 932
40. Satul Manoilesti 0 0 904 Verde
4L. Satul Medeleni 2 349 573
42. Satul Minzatesti 0 0 512 Verde