Sunteți pe pagina 1din 7

Duminica Intrării lui Hristos în Ierusalim /

Duminica Floriilor (10-12 ani)

Ideea principală: Împăratul Hristos

Obiective

La sfârşitul acestei Lecţii, copii vor trebui:


· Să spună de ce Împărăţia lui Iisus este diferită de orice altă împărăţie de pe pământ ;
· Să descrie scena Intrării lui Hristos în Ierusalim aşa cum este aceasta relatată în Sfânta
Scriptură şi aşa cum este reprezentată în icoana sărbătorii ;
· Să facă legătura între povestirea din Sfânta Scriptură şi câteva profeţii din Vechiul
Legământ.

Materiale

· Biblii
· Creioane colorate sau markere, stilouri, pixuri, hârtie
· Icoana Intrării lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor)
· Fotografii din cărţi, reviste, internet sau din alte resurse, care să prezinte regi sau împăraţi
în trăsuri, îmbrăcaţi elegant şi încoronaţi, sau care să fie pe cai împodobiţi somptuos (în
contrast cu Împăratul Hristos care călăreşte smerit un măgar)
· Pentru Activitatea Revizuirea povestirii : o minge umflată de plajă (sau orice alt tip de
minge uşoară) pe care copii să o poată arunca de la unul la altul. Aceasta va fi folosită
pentru Activitatea Revizuire din sesiunile care acoperă această săptâmână şi ultima
săptămână.
· Un ceas de orice tip (de preferinţă unul care să numere secundele). Pentru fiecare întrebare
din cadrul Activităţii Revizuirea povestirii, copii vor avea 5 secunde ca să răspundă.
· Scrie pe mai multe foi mici de hârtie următoarele întrebări, apoi împătureşte-le şi pune-le
într-un coş. Răspunsurile la aceste întrebări şi citatele din Sfânta Scriptură sunt prevăzute
aici între paranteze, dar ele nu vor trebui scrise pe hârtii.

Întrebări :
1. În ce localitate trăiau Maria, Marta şi Lazăr? (BETANIA ; Ioan 11 :1)
2. Care dintre ucenici a spus că toţi ar trebui să meargă cu Iisus în Iudea şi să moară împreună
cu El ? (TOMA; Ioan 11:16)
3. De câte zile era deja mort Lazăr atunci când Iisus a venit să îl învie ? (PATRU; Ioan 11:17)
4. În ce oraş a intrat Iisus în Duminica Floriilor? (IERUSALIM; Matei 21:10)
5. În Duminica Floriilor mulţimea a strigat “Osana, ______ lui _______ “. (FIUL, DAVID;
Matei 21:9)
6. Cine a fost prima persoană care i-a spus lui Iisus: “Doamne, dacă ai fi fost aici fratele meu
nu ar fi murit ?” (MARTA ; Ioan 11 :21)
7. Ce a spus Iisus să facă oamenilor adunaţi la mormântul lui Lazăr ? (SĂ DEA LA O PARTE
PIATRA CARE ERA PUSĂ PE EL ; Ioan 11 :39)

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 1
8. Ce făceau oamenii de pe drum când Iisus a intrat în Ierusalim ? (ÎŞI ARUNCAU HAINELE
LA PICIOARELE LUI ; Matei 21 :8)
9. Ce a făcut prima oară Iisus când a văzut mormântul lui Lazăr ? (A PLÂNS ; Ioan 11 : 35)
10. Ce a spus Iisus când l-a înviat pe Lazăr din morţi ? (“LAZĂRE, IEŞI AFARĂ!”; Ioan 11:43)

Resurse

· Icoana Intrării lui Hristos în Ierusalim


· Icoana Duminicii Floriilor
· Calendarul (îl poţi descărca de la
http://www.scribd.com/doc/50482087/Calendar-Postul-Mare-2011-HIC )
· Planşe de colorat

Metodologie

1. Rugăciunea de început

Copii stau în picioare. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Troparul Duminicii Floriilor (Glasul I):


„Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o,
pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând,
Ţie, Biruitorului morţii, strigăm:
Osana Celui dintru înălţime!
Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului."

(Foloseşte planşa de perete pe care ai scris cuvintele din acest Tropar pentru ca participanţii
să poată urmări textul şi revizuieşte înţelesurile atât cât consideri că este necesar, utilizând
notiţele din sesiunea precedentă.)

2. Corelare cu Sfânta Scriptură

Dă fiecărui copil hârtie, creioane, creioane colorate sau markere. Spune-le să deseneze sau să scrie
ce înţeleg ei prin a fi un prieten adevărat (de nădejde). Cu alte cuvinte, trebuie să descrie cum ar
arăta loialitatea sau cum ar vrea ca cineva să le arate prietenia lor sau altora. De asemenea, ei ar
putea să scrie sau să ilustreze printr-o întâmplare de loialitate care s-a petrecut în viaţa lor, sau ar
putea crea o povestire despre loialitate/ prietenie. Lasă-i pe copii să arate ce au desenat sau ce au
scris, dacă şi ei vor sa facă asta.

3. Activitatea de citit

Citiţi împreună din Biblie de la Evanghelia din dimineaţa Duminicii Floriilor: Matei 21: 1-11.

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 2
4.Discuţii. Întrebări.

a. Lasă-i pe copii să răspundă la următoarele întrebări. Sugestiile de răspunsuri se


găsesc în paranteze şi acestea conţin câteva puncte de bază pe care le poţi accentua,
dar şi copii îşi pot exprima propriile lor idei.
b. Dacă ai fi fost unul dintre oamenii aflaţi de-a lungul drumului către Ierusalim în acea
zi, ce te-ar fi surprins ? (Faptul că Iisus călărea smerit un măgar, nu un cal sau că nu era
aşezat într-o trăsură.) Uitaţi-vă împreună la icoană şi la fotografiile pe care le-ai adus
cu împăraţii impunători, pentru a vedea contrastul dintre cele două ipostaze. Arată-i
pe copiii cu ramuri de finic din icoană, aşa cum sunt menţionaţi în Tropar.
c. Notă : Copii pot să glumească pe seama cuvântului « măgar ». Reaminteşte-le că
înţelesul original a fost acela de catâr şi nu mai reveni asupra acestui subiect ! Nu
sugerăm să aduci tu în discuţie această temă ; vorbeşte despre ea doar dacă copii vor
face o referire la ea.
d. Care sunt diferenţele dintre Iisus ca Împărat şi împăraţii de pe pământ ? (Împărăţia pe
care ne-a promis-o Iisus este cu Dumnezeu în ceruri. Iisus nu a încercat să aibă putere ca un
împărat din această lume. El ne-a învăţat că putem începe să facem parte din Împărăţia Lui
încă de aici şi de acum, dar nu prin a acumula puterea pământească. Noi trebuie să fim
smeriţi şi să îi ajutăm/ să îi slujim pe ceilalţi oameni.)
e. Aminteşte-le copiilor că Împărăţia lui Hristos a fost prevestită în Vechiul Legământ. Citiţi
împreună Zaharia 9 :9. Întreabă-i : Ce a spus Iisus despre aceste cuvinte ale unui
profet din Vechiul Legământ ? (A spus că El le îndeplineşte, că El este Cel despre care
vorbesc aceste cuvinte.)
f. Vorbeşte din nou despre încrederea în prieteni. Câţi dintre cei care au strigat
« Osana » (care înseamnă « salvează-ne »/ « mântuieşte-ne » ) ar mai fi rămas
prietenii lui Iisus atunci când a fost arestat şi judecat ? (Unii dintre ei au fost cu
siguranţă aceiaşi oameni care au strigat : Să fie răstignit!)
g. Întreabă : De ce credeţi că unii dintre oameni s-au întors împotriva lui Iisus ? (Când s-
a dovedit că El nu era un puternic împărat pământesc, care i-ar fi distrus pe duşmani, atunci
aceşti oameni nu L-au mai urmat şi nu I-au mai acordat încrederea lor.) Domnul nostru a
împărtăşit cu noi întreaga umanitate (fire umană). A avut prieteni iubitori şi fideli ca Lazăr,
Maria şi Marta. Dar, a cunoscut şi prieteni care nu i-au fost loiali. El a suferit aceleaşi
dezamăgiri pe care le experimentăm şi noi uneori.

5. Revizuire. Întrebări.

Vezi Secţiunea « Materiale » pentru a pregăti această activitate. Să ai la îndemână o Biblie, un coş
pentru întrebări, un ceas, o minge de plajă şi un creion şi hârtie pentru a ţine punctajul.

Copii stau în picioare pe două rânduri, aşezaţi în două echipe. Aruncă o monedă, sau fiecare
echipă poate să îşi alegă un număr de la unu la zece, pentru a decide care echipă va începe prima.
Aruncă mingea de plajă unui copil care face parte din echipa care va începe prima. Copilul alege o
întrebare din coş şi împreună cu echipa decide ce răspuns să dea. Dacă echipa poate răspunde la
întrebare fără să se uite în Biblie, va primi trei puncte.

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 3
Dacă echipa are nevoie să se uite în Biblie pentru răspuns, va primi un punct pentru un răspuns
corect. (Dacă echipa nu poate răspunde, sau răspunsurile sunt incorecte, nu este acordat niciun
punct.) Timpul limită pentru răspuns este de 8 secunde. Când a fost dat un răspuns, copilul care
are mingea o aruncă altui copil din cealaltă echipă. Acesta, la rândul lui, alege o întrebare din coş
şi răspunde sau se consultă cu echipa. (Niciun jucător nu poate să primească mai mult de o minge,
decât dacă grupul de copii este mic. În acest caz, fiecare jucător va juca o dată sau de mai multe
ori, dacă este nevoie. Dacă ai un număr inegal de copii, unul poate trece de la o echipă la alta şi să
stea de fiecare dată cu echipa care răspunde la întrebare).

Echipa câştigătoare va fi cea care va avea cele mai multe puncte după ce s-a răspuns la cele zece
întrebări. La sfârşit, revedeţi răspunsurile corecte, iar dacă este necesar, ajutaţi-i pe copii să le
găsească în Biblie. Alegeţi unul dintre copii să pună eticheta pe calendarul de perete la Duminica
Floriilor.

6. Rugăciunea de sfârşit

Copii stau în picioare. Cântă sau recită Troparul. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Amin.

Troparul (Glasul 1)

„Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o,


pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând,
Ţie, Biruitorului morţii, strigăm:
Osana Celui dintru înălţime! Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului."
Zăboveşte asupra înţelesurilor unor cuvinte; întreabă-i pe copii dacă ştiu ce înseamnă următoarele
cuvinte şi fraze, şi dacă nu ştiu, explică-le:

· PATIMĂ: suferinţa şi moartea lui Iisus Hristos.


· ÎNVIERE UNIVERSALĂ: Iisus a avut puterea de a-l învia pe Lazăr din morţi. De aceea, noi
ştim că El îşi va păstra promisiunea că vom putea şi noi să fim împreună cu El în Împărăţia
Sa.
· BIRUITOR: învingător sau cel care repurtează o victorie.
Întreabă-i pe copii: Cum reuşim să fim şi noi „ca şi copii cu ramuri de finic în mâini?” (Deoarece şi
noi ne pregătim să Îl primim pe Iisus Hristos la Înviere. Dar noi nu Îl vom părăsi pe Iisus, ci ne vom păstra
trezvia sufletească şi vom sta împreună cu El, participând la Sfintele Slujbe din Săptămâna Mare.)

www.dce.oca.org
Traducere de Eufemia Toma

www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 4
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 5
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 6
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com 7