Sunteți pe pagina 1din 1

„…întreaga educaţie morală este, în primul rând, o socializare, deoarece

pentru a dobândi conştiinţa de sine trebuie să te distingi de celălalt şi pentru a te


distinge de altul, trebuie să te prezinţi în uniune cu el” – Rene Hubert

In primul rând Rene Hubert ne atrage atenția asupra a două cuvinte cheie
educație și socializare, între care există o relație de cauzalitate, astfel încât
conceperea educației morale are loc prin prisma procesului de socializare.
Socializarea reprezintă nu numai un proces psihologic de transmitere, asimilare a
atitudinilor, valorilor, conceptelor sau modelelor de comportare specifice unei
comunități, ci are în vedere și formarea, adaptarea şi integrarea socială a unei
persoane. În acest sens socializarea este un proces interactiv de comunicare, care
începe din momentul apariției noului-născut pe lume atunci când scoate primele
sunete, apoi copilul este ajutat să iasă din sine şi să se adapteze la grupuri mici, în
interiorul şi din interiorul cărora exercită diferite roluri (familia, grupul de prieteni,
şcoala). Educația reprezintă elementul cheie, factorul fundamental al socializării,
întrucât anume educația permite copilului să însuşească mai rapid complexul celor
mai importante valori şi norme sociale, îl ajută să-și formeze identitatea de sine.
În acest sens este important de amitit despre afirmația lui A. Giddens care
defineşte socializarea ca fiind „un proces prin care copilul neajutorat devine treptat
o persoana conştientă de sine, inteligentă, integrată în tipul de cultură în care s-a
născut”.
În zilele noastre, am putea spune că orice copil nu este un copil programat,
ci are principii, păreri, valori diferite în schimb sunt influențate de mediul
ambiental, în cazul școlii, ne referim la clasa de elevi cu care trebuie să te prezinți
în uniune și prin utilizarea procesului de socializare care este vital pentru
dezvoltarea și formarea oricărui individ.