Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE INGINERIE INDUSTRIALA SI ROBOTICA


Specializarea: INGINERIA SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

PROIECT
CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR IN SSM

2020-2021
1.Scurt istoric
S.C. TECOR INDUSTRIES S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1994, prin transformarea şi
restructurarea unei alte firme din acelaşi domeniu de activitate (S.C. FIREL COMPROD SRL).
TECOR INDUSTRIES a reuşit să obţină rezultate remarcabile şi să se impună pe piaţa din România și
pe cea internaţională prin dezvoltarea unei fabrici competente în Oradea.

 TECOR INDUSTRIES SRL este o companie cu capital integral romanesc infiintata in


anul 1994 in fost incinta industriala INFRATIREA SA. Aici si atunci am dat startul la o
fabrica (unei fabrici) de confectie metalica si prelucrari mecanice, am angajat cei mai
buni specialisti in domeniu, am achizitionat si produs masini unelte si accesorii pentru
industria mecanica constructare de masini. Produsele companiei sunt proiectate si
fabricate in Oradea, ele fiind exportate in mai multe tari pe glob.
 1994 – Dl. Țelea Ionel pune bazele unei firme de confecții metalice cu 8 angajati într-o linie de
producție închiriată de la SC INFRATIREA SA.;
 1995 – Clientul de bază al întreprinderii devine cunoscuta fabrică SC ÎNFRĂȚITREA SA si SC
STIMIN INDUSTRIES SA, produsele de bază fiind confecționarea dulapurilor electrice și a
apărătorilor pentru mașinile fabricate de cei doi colosi industriali;
 1997 – Deschiderea atelierului de bobinaj electric unde se fac diverse lucrări de reparații sau
servicii în domeniu;
 1998 – Tecor achizitionează una din halele Înfrățirii, care face încă și azi parte din activele firmei
fiind punctul de lucru al fabricii;
 2003 – Întemeietorul companiei trece în neființă;
 2003-2004 – Reamenajarea și mutarea în noua hală;
 2006 – Tecor Industries implementează un proiect finanțat de Guvernul Romaniei și U.E în
valoare de 100.000. de EURO;
 2007 – Achiziționarea primei mașini de frezat cu pat orizontal CNC: FPH 800-3000 cu Siemens
802D;
 2011- 2013 – Un nou plan de afaceri pe producție de confecție metalică groasă și structuri
metalice;
 2013-2014 – Implementarea unui proiect prin Programul Operational Sectorial “Cresterea
competitivității economice“, “ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”, proiect cu titlul
“CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII SC TECOR INDUSTRIES SRL PRIN
ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE INOVATOATE” în valoare de 380.000 EURO., unde s-au
achiziționat următoarele utilaje:
 Cuptoare de tratament termic călire, revenire, îmbunătățire, cementare comandate prin software
de PC Industrial
 Mașină de debitat cu plasmă și oxygaz OXYTOME 25 HPC CNC
 Ghilotină HVR 13x 3100 CNC
 Presa tip “Abkant” Power-Bend Falcon CNC 4 axe
 2014-2015 – Înființarea SC TECOR ROBOTICS SRL ca și departament de proiectare pentru
compania SC Tecor Industries SRL, societate de sine stătătoare, cu obiect de activitate proiectare
si soluții la temă, care ulterior a fost înglobată de Tecor Industries;
 Achizitionarea de softuri dedicate pentru proiectare si uzinare CAD/CAM;
 Fabricarea a două mașini unelte cu pat orizontal FPH 800-2500 CNC și FU71- 2000 CNC
 2015-2016 – Structurarea procedurală, creșterea și diversificarea producției cu implementarea de
tehnologii noi.
 2016-2019 – Compania își propune noi programe pe domeniile:
 Strunjire CNC și Măsurare 3D CNC
 Amenajarea de noi spații pentru extinderea producției și a departamentului de proiectare în
Oradea
 Deschiderea a 4 noi module, fiecare ca linie de producție
Înlocuirea actualei hale de producție cu un centru de cercetare și măsurători în domeniul mecanic

2.Descriere principalele procese ale TECOR INDUSTRIES SRL


TECOR INDUSTRIES SRL oferă servicii prompte și competente în domeniile: prelucrări
mecanice, confecții metalice, sudură și montaj. Deținem utilaje moderne comandate numeric (freze,
centre de prelucrare) care asigură o înaltă calitate și productivitate atât pentru producția de unicate cât și
cea de serie.

PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ
– Prelucrări mecanice: frezare CNC, Strunjire, rectificare;
– Confecții metalice: debitare CNC, Îndoire CNC, Sudură, Tinichigerie industrială;
– Tratamente Termice: căliri, îmbunătățiri, cementări;
REPARAȚII ȘI MECANICĂ GENERALĂ
– Roți dințate, axe canelate, retrofituri, piese utilaje și montaj.
PROIECTARE ȘI SOLUȚII LA CHEIE

TECOR INDUSTRIES SRL are specialişti cu experienţă îndelungată în domeniul proiectării şi


executării pieselor de revoluţie, pieselor prismatice şi pieselor cu formă complexă. Specializaţi la
uzinele din judeţul Braşov, angajaţii noştrii stau la dispoziţia dumneavoastră pentru a rezolva împreună
cu specialiştii dumneavoastră orice problemă legată de prelucrările mecanice respectiv reperele dorite
3.Structura organizatorica – Organigrama simplificata
4.Stabilire responsabilitati/functii
Atributiile administratorului sunt:
 Organizarea - determinarea resurselor (materiale, financiare, umane si de timp) necesare
derularii activitatilor planificate si a relatiilor dintre ele, in scopul obtinerii de o maniera eficienta
a rezultatelor propuse
 Controlul - regularizarea activitatilor planificate si desfasurate, urmarirea consumului de resurse
alocate pentru aceste activitati si determinarea gradului de atingere a rezultatelor propuse.
 Planificarea - pregatirea desfasurarii activitatilor din operatiunile de care managerii sunt
responsabili, in vederea obtinerii rezultatelor propuse
 Conducerea - urmarirea derularii activitatilor planificate, luarea de decizii si rezolvarea
situatiilor aparute
 Coordonarea – armonizarea, echilibrarea desfasurarii in timp a diverselor categorii de activitati
a) Departamentul Proces de fabricatie,prin acest termen se intelege transformarea fizica sau
chimica a materialelor,substantelor sau componentelor in noi produse,printr-o serie de
procese.Materialele,substantele sau componentele sunt materii prime care pot fi produse ale activitatii de
fabricatie.
b) Departamentul de Aprovizionare. Lantul de aprovizionare este un sistem de
oameni,tehnologie,activitati,informatii si resurse implicate in deplasarea unui produs sau serviciu de la
furnizor la client.Activitatile lantului de aprovizionare transforma resursele naturale,materii prime si
componentele intr-un produs finit,produs care este livrat ulterior clientului final.
c) Departamentul Financiar are rolul de a tine evidentele financiare si de a gestiona lichiditatile
companiei.
d) Departamentul de resurse umane este foarte important pentru cresterea profitabilitatii
companiei.Responsabilitatile acestui departament sunt:
-atragerea,selectarea si angajarea noilor angajati utilizand informatii din CV,recomandari si interviuri;
-comunicarea informatiilor despre noile posturi atat angajatilor companiei cat si altor companii;
-asigurarea ca angajatii au educatia,instruirea si scolarizarea pentru a-si indeplini obligatiile;
-calcularea salariilor si beneficiilor fiecarui angajat;
-comunicarea schimbarilor de salariu,a beneficiilor;
-propunerea planurilor de management pentru schimbari in companie.
e) Departamentul de Calitate desfasoara urmatoarele activitati:
-asigurarea calitatii (asigura implementarea,mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al
calitatii);
-aborator metrologie (asigura verificarea mijloacelor de masurare si incercare);
-compartiment inspectii (asigura inspectia,verificarea,controlul si confirmarea calitatii produselor
executate).
5.Elaboreaza procedura de realizare a produsului
Produsul ales Furca fixa pentru roata carucior
Pentru realizarea semifabricatului produsului furcă fixă pentru roată cărucior, ținând cont de
dimensiunile de gabarit și numărul de piese realizate, s-a ales un procedeu de deformare plastică, numit
matrițare .
Matrițarea este procedeul de deformare plastică la cald sau la rece la care materialul este obligat
să ia forma și dimensiunile cavității prevăzute în scula de lucru în funcție de configurația pieselor ce
trebuiesc executate .Procedeul se aplică la prelucrarea pieselor mici (pâna la 300 kg) de configurație
complexă, în producția de serie mică și masă. Scula în care are loc deformarea poartă denumirea de
matriță. În raport cu forjarea liberă se asigură următoarele avantaje: productivitate ridicată, consum de
metal redus, calitatea suprafeței și precizia de prelucrare bună, posibilități de obținere a unor piese
complicate, volum de muncă mic și manopera simplă, preț de cost redus. Dezavantaje: costul ridicat al
matrițelor, greutatea limitată a produselor din cauza forțelor mari de presare pentru deformare,
necesitatea unor operații suplimentare (debavurare, calibrare etc.).
Clasificarea matrițării
Se face după următoarele criterii :
- după temperatura de execuție : la rece și la cald ;
- după modul de deformare în matriță : matrițarea cu bavură (deschisă) ; matrițarea fără bavură
(închisă) ;
- după tipul utilajului de lucru : matrițarea la ciocan, la prese, la mașini specializate ;
- după viteza de deformare : cu viteze mici și viteze mari de deformare.
Scule pentru deformare la matrițare
Matrița este sculă folosită la refigurarea unui semifabricat prin deformare plastică astfel încât să
se obțină o piesă de o anumită formă și mărime. Matrița propriu-zisă se confecționează din două părți
numite semimatrițe (separate între ele printr-un plan numit plan de separație). Cavitatea care redă forma
piesei dorite poate fi practicată într-o singură semimatriță (la matrițele simple) sau în amândouă
semimatrițe (la matrițele duble).
După modul de deformare al materialelor matrițele pot fi închise sau deschise. La matrițele
închise cantitatea de material necesară pentru deformare trebuie să fie calculată exact ceea ce
îngreunează și scumpește procesul de fabricație. La matrițele deschise canalul de bravură permite
scurgerea surplusului de material și totodată umplerea completă a cavității matriței.

Alegerea corectă, rațională a metodei și a procedeului de obținere a semifabricatului este una din
condițiile principale, care determină eficiența procesului tehnologic în ansamblul sau. Un semifabricat se
poate realiza, in general, prin mai multe metode și procedee, diferite în principiu, volum de muncă și
cost de fabricație.
Costul semifabricatului fiind parte onstruct din costul piesei finite, se impune o analiză atentă și
o alegere rațională a procedeului de elaborare a acestuia.
Referitor la semifabricat, tehnologul trebuie să aibă precizate sau chiar el să proiecteze: metoda
și procedeul de obținere; poziția de obținere; forma și dimensiunile semifabricatului și precizia acestuia;
poziția planului de separație X-X și adaosurile de prelucrare totale.
În general, costul prelucrării mecanice a unei piese este mai ridicat decât costul realizării
semifabricatului. Din aceste considerente, cu cât forma geometrică și dimensiunile semifabricatului sunt
mai apropiate de cele ale piesei finite cu atât costul prelucrărilor mecanice este mai mic. În schimb,
semifabricatul este mai scump, deoarece forma onstructive se complică și precizia dimensională a
acestuia crește.
Factorii care determină alegerea metodei și a procedeului de obținere a semifabricatului sunt:
 materialul din care este confecționată piesa;
 forma și dimensiunile piesei;
 tipul producției;
 precizia necesară și gradul de netezime cerut;
 volumul de muncă necesar;
 costul prelucrărilor mecanice;
 utilajul existent sau posibil de achiziționat.
Ținând cont de factorii enumerați anterior, pentru obținerea semifabricatului „FURCĂ FIXĂ
PENTRU ROATĂ CĂRUCIOR” prezentată în figura 3.1 s-a ales ca procedeu de semifabricare
forjarea în matriță.
Toate aceste elemente ale regimului de așchiere se fac pentru fiecare operație separat folosind
relațiile de calcul și criteriile din Gh.Amza și alții-Așchierea și microașchierea materialelor,
Ed.Bren,București,1999;Manualul Inginerului Mecanic,Ed.Tehnică,București,1972;Vlase-Regimuri de
așchiere,adaosuri de prelucrare și norme tehnice de timp,vol.1 -1983 ;vol.2-1985
Ed.Tehnică,București;C.Picoș-Calculul adaosurilor de prelucrare și al regimurilor de
așchiere,Ed.Tehnică,București,1974

Pornind de la piesa semifabricat forjarea în matriță, pentru a ajunge la piesa finita, piesa trece prin
urmatoarele operatii:
Operatia 1 :Găurire+ Alezare finală Operatia 2 :Găurire+ Alezare finală

Operatia
3:Frezare exterioara de degroșare Operatia 4:Frezare exterioara de degroșare
Operatia 5 :Găurire Operatia 6: Mortezare
Furca fixa pentru roata carucior
Furnizorul este responsabil cu indeplinirea conditiilor dimensionale si de forma prevazute in acest
desen.
In vederea efectuarii “furca fixa pentru roata carucior” isi va alege propriul sistem de masurare. Se
va documenta ca acesta este confirmat metrologic:
- mijoacele de masurare sunt etalonate metrologic la zi, conform frecventelor declarate iar
etalonarea este trasabila la etaloanele nationale si internationale
- testele de performanta sistem de masurare ( %R&R, BIAS, in conformitate cu metodele descrise
in manualul MSA, editia la zi, emis de AIAG) indica adecvarea sistemului de masurare aplicatiilor de
inspectie respective (vezi sectiunea PPAP).
Urmatoarele caracteristici sunt considerate critice pentru performanta produsului iar furnizorul va
asigura realizarea acestora conform specificatiilor de produs:
 Lungimea Furcii (L)
 Latimea Furcii
 Diametrul gaurii (dg)
 Razele de racordare (R, r)
 Lipsa defectelor de suprafata (lovituri, imprimari, desprinderi de material, pete de rugina)
Furnizorul va asigura ca pe intreg fluxul de fabricatie “furca fixa pentru roata carucior” sa fie
identificate; inregistrarile disponibile pe fisele de urmarire sau etichetele care insotesc furcile fixe
pentru roata carucior pe fluxul de fabricatie vor face referire minimum la:comanda interna a
furnizorului, reperul executat, numar bucati / numar total bucati pe comanda, sarja de material. Loturi
diferite de furci fixe pentru roata carucior al aceluiasi reper vor fi identificate separat.
Firma poate schimba solutia de spalare / conservare avand responsabilitatea de a comunica inainte
de emiterea comenzii aceasta cerinta si de a transmite instructiuni clare de preparare si utilizare.
Ambalarea se va face in lazile sau containerele puse la dispozitie de furnizor.
Livrare in containere metalice :
- se fixeaza cartoane pe peretii si fundul acestora
- se introduce sacul de plastic iar gura acestuia se rasfrange peste marginea superioara a peretilor
laterali
- se introduc piesele finale in container, asezate in picioare pentru piese cu lungime <70 mm,
respective culcate pe lungime pentru lungimi mai mari
- intre randurile consecutive de piese se vor aseza cartoane, iar peste ultimul rand se va aseza de
asemeni un carton pe toata suprafata, dupa care sacul va fi asigurat cu colier de plastic; gura acestuia se
va indoi in jos sub una din marginile peretilor laterali
Livrare in lazi de lemn: idem procedura de ambalare in containere metalice, mai putin plasarea de
cartoane pe pereti si fundul lazii. Pentru lazi de dimensiuni mari, fara separatori, unde nu pot fi folositi
saci de plastic, se va utiliza folie de plastic atat pentru pereti si fundul lazii cat si o folie sub capacul
lazii. Aceasta din urma se va petrece peste marginile lazii. Se interzice suprapunerea lazilor de lemn la
transport.
Atat lazile cat si containerele metalice vor fi etichetate. Etichetele vor fi fixate ferm pe acestea,
protejate in folie si vor contine urmatoarele informatii:
- Identificarea furnizorului si adresa acestuia
- Reperul
- Comanda
- Cantitatea
- Adresa de expediere
- Materialul si sarja de material

5.Identificati riscuri si oportunitati pentru procesul de realizare


produs/serviciu a organizatiei
 Prinderea membrelor la autodeclanșarea organelor de mișcare în timpul fixării pieselor.
1. -inspecții periodice ale echipamentelor
2. -completarea mijlooacelor de protecție lipsă și înlocuirea celor defecte;
3. -instruirea adecvată și corespunzatoare a lucrătorilor;
4. -în formarea lucrătorilor asupra riscurilor de accidentare asociate activității desfașurate;
5. -echipamentul de muncă trebuie să fie eficient si adecvat;
6. -conectarea fiecărui utilaj la sistemul de împamantare;
7. -orice defecțiune de natură electrică se va remedia numai de către personal autorizat.

 Arsuri provocate de incendiu produs ca urmare a nerespectării locului pentru


fumat,instrucţiunilor PSI și a scurtcircuitelor electrice
1. -instruirea periodică a angajaților privind normele specificede securitate și sănătate aflate
în vigoare privind respectarea locului de fumat;
2. -lucrătorii vor fi sancționați corespunzător în cazul nerespectării zonei specifice pentru
fumat, precum și pentru nepurtarea echipamentului individual de protecție.

 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă a cablurilor de alimentare neizolate.


1. -izolarea amplasamentului;
2. -egalizarea și dirijarea potențialelor;
3. -folosirea mijloacelor de protecție electroizolante;
4. -verificarea zilnică, prin sondaj, înainte de începerea lucrului a cunoștințelor cu privire la
pericolele de electrocutare;
5. -utilizarea de prize, cabluri, ștechere etc conforme;
6. -interzicerea improvizațiilor;
7. -se va verifica zilnic integritatea cablurilor electrice, ștecherelor, prizelor, împământărilor
etc;

 Electrocutare datorată folosirii unor surse de alimentare fără împămîntare sau a celor a căror
îmămîntare nu mai corespunde cu cerințele de securitate și sănătate a muncii.
1. -legarea la pământ;
2. -legarea la nul de protecție;
3. -izolarea suplimentară de protecție aplicată utilajului în procesul de fabricație;
4. -separarea de protecție.
5. -se va verifica zilnic integritatea cablurilor electrice, ștecherelor, prizelor, împământărilor
etc;

 Plagă tăiată sau amputarea degetelor datorită unor acțiuni greșite sau datorită poziției greșite a
mîinilor.
1. -dotarea echipamentelor de muncă cu sisteme de oprire de urgență;
2. -instruirea conform normelor de SSM aflate în vigoare a lucrătorilor;
3. -informarea lucrătorilor asupra riscurilor de accidentare asociate activității desfățurate.

 Suprasolicitarea componentelor de tăiere/șlefuire a strungului- ruperea acestora cu împrăștiere de


schije.
1. -folosirea de paravane, precum și a altor dispozitive de protecție;
2. -folosirea echipamentului de protecție specific: casca, ochelari sau viziere de protecție;
3. -instructaj privind normele specifice de SSM efectuate periodic;
4. -verificarea periodică a cunoștințelor lucătorului privind utilizarea echipamentului de
lucru.

 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie din dotare și a materialelor igienico-sanitare.


1. -instruirea periodică a lucrătorilor privind utilizarea echipamentului, precum și a
riscurilor la care se expun neutilizându-l;
2. -demonstrații periodice privind modul de utilizare al echipamentului individual de
protecție;
3. -introducerea unor sancțiuni pentru nerespectarea măsurile de securitate impuse;
4. -desemnarea unei persoane care să se ocupe de verificarea zilnică a muncitorilor privind
purtarea echipamentului individual de protecție.
6.Stabiliti metode de tinere sub control a procesului de realizare
produs/serviciu a organizatiei

Exista doua metode fundamentale de control:


1. Controlul bucata cu bucata (control 100%)
2. Controlul selectiv
 Controlul 100% se practica obligatoriu in producţiile de unicat si serie mica. Conform
filosofiei manageriale japoneze, recunoscuta prin declaraţiile „zero stocuri” si „zero defecte”,
potrivit careia problemele se rezolva prin abordare la rădăcină lor cauzala, controlul 100% este
practicat de toti cei ce executa operaţiile, ei fiind consideraţi „primii inspectori” ai calităţii.
 Controlul selectiv implica verificarea calităţii produselor pe baza de probe prelevate,
intempestiv si formularea deciziilor de a continua operaţiile daca sunt indeplinite criteriile de
performanta (incadrarea in tolerante si alte standarde ale calităţii), sau de a opri procesul in caz
contrar si de a-1 aduce in condiţiile funcţionarii normale.
Controlul selectiv are doua variante aplicative:
 Contolul experimental - bazat pe parametri controlului- marimea probei, frecventa prelevării
probelor sau standadrele de comparaţie, care sunt stabilite prin incercari in condiţii de producţie.
 Controlul statistic - care se bazeaza pe determinarea prin metodele statisticii matematice a
elementelor folosite pentru verificarea calităţii (media aritmetica, abaterea medie patratica,
amplitudinea, marimea eşantionului, coeficientul de corelaţie).
Diagramele de control statistic:
Diagramele de control statistic se practica, in special la controlul operaţiilor (control intermediar)
Pentru fiecare operaţie tehnologica ce are drept rezultat o ieşire de dimensiuni si tolerante bine stabilite
se cere sa se elaboreze doua diagrame de control:
 Diagrama mediei (X);
 Diagrama amplitudinii (A)
Media (X), ca o mărime indicatoare a calităţii pentru fiecare eşantion de mărime (n) prelevat in timp,
adica:
Evidenţiind masura in care se menţine reglajul utilajului la cota nominala din carte tehnica
Amplitudinea „A” este data de formula:
A = max x ; - min x ; (1=1,n);
Amplitudinea informeaza asupra preciziei de lucru a utilajului.
Metoda tabelelor de eşantionare
Daca diagramele de control pentru medie si amplitudine vizeaza calitatea viitoare, tabelele de
eşantionare se refera la calitatea trecuta.
Loturile de produse executate se supun inspecţiei calităţii prin eşantionare. Proporţia obiectelor găsite
necorespunzatoare intr-un eşantion se compara cu valorile standard stabilite intre beneficiar si furnizor.
Daca procentajul depăşeşte standardul, intregul lot din care s-a extras eşantionul se respinge si se
controleaza, cand este posibil, bucata cu bucata iar daca este sub standardul fixat lotul se accepta.
Controlul statistic al proceselor implica colectarea, analizarea si interpretarea datelor si luarea unor
decizii privind calitatea in baza unor considerente de natura statistica. Exista multe instrumente
disponibile, dintre care unele vor fi descrise in continuare.

Procesul de proiectare se referă la transpunerea specificaţiei preliminare a serviciului în specificaţii


clare referitoare la serviciu, la prestarea şi la controlul acestuia, referindu-se şi opţiunile organizaţiei în
termeni de obiective, politici şi costuri. Responsabilităţile pentru derularea procesului de proiectare
include:
 Elaborarea, validarea, utilizarea şi controlul specificaţiilor referitoare la serviciu (se referă la serviciul
care urmează să fie prestat), specificaţiilor referitoare la prestarea serviciului (se referă la mijloacele şi
metodele utilizate pentru prestarea efectivă a serviciului) şi specificaţiile referitoare la controlul calităţii
(se referă la procedurile pentru evaluarea şi controlul caracteristicilor serviciului şi a prestării
serviciului);
 Analizarea proiectării pentru fiecare fază a proiectării serviciului (se referă la identificarea şi
anticiparea zonelor problemă şi a inadecvărilor şi la iniţierea de acţiuni atât pentru asigurarea
conformităţii specificaţiilor referitoare la serviciu şi prestarea acestuia faţă de cerinţele clientului, cât şi
pentru adecvarea specificaţiilor de control al calităţii în vederea furnizării de informaţii precise);
 Validarea procesului de prestarea a serviciului, aşa cum a fost conceput faţă de specificaţia preliminară
a serviciliu şi actualizarea acestuia, în urma înregistrării de feedback;
 Previzionarea fluctuaţiilor cererii de serviciu;
 Identificarea şi anticiparea efectelor defectărilor posibile, sistematice şi aleatoare şi elaborarea unui
plan de gestionare a a riscurilor
7.Stabiliti cauzele furnizarii unor servicii/produse de slabă calitate a
organizatiei si actiuni de remediere

PRODUS NECONFORM
Cand una sau mai multe caracteristici ale unui produs nu reusesc sa indeplineasca cerintele
specificate, acel produs va fi denumit un produs neconform.
Cand un produs deviaza de la cerintele sale specificate, se spune ca el nu reuseste sa se conformeze.
Produsele neconforme trebuie sa fie identificate si controlate pentru a preveni folosirea sau livrarea
in alte scopuri decat cele pentru care el a fost conceput.
Un produs reprezinta o iesire a unui proces. Produsele pot fi tangibile sau intangibile. ISO 9000
imparte produsele in patru mari categorii: servicii, software, hardware si materiale prelucrate.
Pe intreg fluxul de fabricatie furnizorul va asigura identificarea si izolarea produsului neconform.
Spatiile alocate depozitarii acestora vor fi identificate prin marcare, etichetare, etc.
Cantitatea de produse neconforme aferente unei comenzi va fi raportata astfel incat TECOR
INDUSTRIES SRL Romania sa poata suplimenta cu materialul necesar finalizarii comenzii.
In cazul depistarii unei neconformitati la receptie, TECOR INDUSTRIES SRL Romania va emite,
intern, Raport de Neconformitate la Receptie iar furnizorului i se va transmite DMR prin GQTS.
Calitatea este piatra de căpătâi a reputaţiei TECOR INDUSTRIES SRL. Sistemul TECOR
INDUSTRIES SRL de management al calităţii (TQMS) consolidează valoarea noastră fundamentală a
calităţii prin bune practici ţintite şi disciplinate pentru toate nivelurile organizaţiei, incluzând atât
procesele de fabricaţie, cât şi cele de service. TQMS funcţionează prin protejarea mărcii TECOR
INDUSTRIES SRL şi stabilirea de linii directoare clare privind nivelurile acceptabile şi excepţionale
ale standardelor de calitate pentru angajaţii, clienţii şi furnizorii noştri.

 Bazat pe standardul ISO9000, TQMS depăşeşte limitele acestuia şi înglobează cele mai exigente
cerinţe ale clienţilor noştri şi bunele practici întâlnite în interiorul, dar şi în afara TECOR
INDUSTRIES SRL Cele 21 de elemente modulare ale sale formează un cadru comun pentru modul în
care angajaţii TECOR INDUSTRIES SRL obţin şi măsoară calitatea. Fiecare modul este evaluat anual
pentru o îmbunătăţire continuă, conducând la o creştere constantă a aşteptării minime de performanţă în
materie de calitate, cu scopul de a asigura o calitate unitară de la o ţară la alta.
8.Utilizand “Ghid de aplicare a directivei „Maşini” 2006/42/CE - Ediţia
a doua - iunie 2010” stabiliti “Diagrama procedurilor pentru introducerea pe
piață a maşinilor și a cvasimaşinilor” si explicate schema.
Procedura de evaluare a conformității maşinilor

1. Pentru a atesta conformitatea maşinii cu dispoziţiile din prezenta directivă, producătorul sau
reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformității
prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

2. În cazul în care maşina nu este menționată în anexa IV, producătorul sau reprezentantul său
autorizat aplică procedura de evaluare a conformității cu control intern al producției de maşini prevăzută
în anexa VIII.

3. În cazul în care maşina este menționată în anexa IV și este fabricată în conformitate cu


standardele armonizate prevăzute la articolul 7 alineatul (2), cu condiția ca aceste standarde să acopere
toate cerințele esențiale de securitate şi sănătate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său
autorizattrebuie să aplice una dintre următoarele proceduri: (a) procedura de evaluare a conformității cu
control intern al producţiei de maşini, prevăzută în anexa VIII; (b) procedura examinării CE de tip
prevăzută în anexa IX, împreună cu controlul intern al producţiei de maşini, prevăzută în anexa VIII
punctul 3; (c) procedura de asigurare totală a calității prevăzută în anexa X.

4. În cazul în care maşina este menționată în anexa IV și nu este fabricată în conformitate cu


standardele armonizate prevăzute la articolul 7 alineatul (2) sau este doar parțial în conformitate cu
astfel de standarde ori dacă standardele armonizate nu acoperă toate cerințele esențiale de securitate şi
sănătate sau dacă nu există standarde armonizate pentru ,aşina respectivă, producătorul sau
reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre următoarele proceduri: (a) procedura de
examinare CE de tip prevăzută în anexa IX, împreună cu controlul intern al producţiei de maşini
prevăzută în anexa VIII punctul 3; (b) procedura de asigurare totală a calității prevăzută în anexa X.

Procedura pentru cvasimaşini


1. Înainte de introducerea pe piață, producătorul cvasimaşinii sau reprezentantul său autorizat se
asigură că: (a) documentația tehnică aferentă, descrisă în anexa VII partea B, este pregătită; (b)
instrucțiunile de asamblare, descrise în anexa VI, sunt pregătite; (c) declarația de încorporare, descrisă în
anexa II partea 1 secțiunea B, a fost întocmită.
2. Instrucțiunile de asamblare și declarația de încorporare trebuie să însoțească cvasimaşina până
la încorporarea acesteia în echipamentul final și să devenă atunci parte a dosarului tehnic pentru acea
maşină

În general, acest lucru presupune ca declarația de încorporare și o copie a instrucțiunilor de


asamblare trebuie să fie furnizate cu fiecare exemplar de cvasimaşină. Cu toate acestea, în cazurile în
care un producător de cvasimaşini furnizează un lot de produse identice unui producător identificat de
ansambluri finale de maşini, nu este necesar ca producătorul de cvasimaşini să furnizeze declarația de
încorporare și instrucțiunile de asamblare cu fiecare exemplar, cu condiția ca acesta să se asigure că
producătorul asamblului final al maşinii a primit aceste documente odată cu prima livrare a produselor
din respectivul lot și să specifice clar faptul că declarația de încorporare și instrucțiunile de asamblare se
aplică tuturor exemplarelor cvasimaşinilor care aparțin lotului respectiv.
9.Instructiuni proprii SSM pentru utilizarea strungului

 Fixarea cutitelor de strung în suport se va face astfel încât înãltimea cutitului sã


corespundã procesului de aschiere.
 Partea din cutit care iese din suport nu va depãsi de 1,5 ori înãltimea corpului
cutitului pentru strunjirea normalã.
 Fixarea cutitului în suport se va face cu suruburile din dispozitivul portsculã.
 La montarea si demontarea mandrinelor, universalelor si platourilor pe strung,
se vor folosi dispozitive de sustinere si deplasare.
 Piesele de prelucrat vor fi fixate bine în universal sau între vârfuri si perfect
centrate, pentru a nu fi smulse.
 La fixarea si scoaterea pieselor din universal, se vor utiliza chei
corespunzãtoare, fãrã prelungitoare din teavã sau alte pârghii.

 La fixarea pieselor în universalul strungului, se va respecta conditia L £ 3d,


unde L si d reprezintã lungimea, respectiv diametrul piesei de prelucrat.
 La prelucrarea pieselor lungi pentru sustinerea lor se vor utiliza linete.
 La fixarea piesei între vârfuri se va fixa rigid pãpusa mobilã iar pinola se va
bloca în pozitia de strângere.
 Slãbirea piesei din pinola pãpusii mobile se va efectua numai dupã oprirea
strungului.
 Înainte de începerea lucrului, lucrãtorul va verifica starea fizicã a fiecãrui bac
de strângere. Daca bacurile sunt uzate (sterse), au joc, prezintã deformatii sau
fisuri, universalul sau platoul vor fi înlocuite.
 Înainte de începerea lucrului, lucrãtorul va verifica dacã modul în care este
ascutit cutitul si dacã profilul acestuia corespund prelucrãrii pe care trebuie sã o execute, precum si
materialului din care este confectionatã piesa. Se vor folosi cutite de strung cu prag special pentru
sfãrmarea aschiei continue.
 La cutitele de strung prevãzute cu plãcute din carburi metalice se vor controla
cu atentie fixarea plãcutei pe cutit precum si starea acestuia. Nu se permite folosirea cutitelor la care
plãcutele prezintã fisuri, arcuiri sau deformatii. Cutitele cu plãcute din carburi metalice sau ceramice vor
fi ferite de socuri mecanice.
 Angajarea cutitului în material va fi fãcutã lin, dupã punerea în miscare a piesei
de prelucrat. În caz contrar, existã pericolul smulgerii piesei din universal sau ruperii cutitului.
 La sfârsitul prelucrãrii se va îndepãrta mai întâi cutitul si apoi se va opri masina.
 La prelucrarea între vârfuri se vor folosi numai antrenoare (inimi de antrenare)
de tip protejat sau saibe de antrenare protejate.
 La prelucrarea pieselor prinse cu bucse elastice, strângerea, respectiv desfacerea
bucsei se vor face numai dupã oprirea completã a masinii.
 Se interzice urcarea pe platoul strungului carusel în timpul cãt acesta este
conectat la reteaua de alimentare.
 Se interzice asezarea sculelor si pieselor pe platou dacã utilajul este conectat
la reteaua electricã de alimentare.
 Pe strungurile automate se vor prelucra numai bare drepte, tesite la ambele
capete.

10.Procedura de supraveghere a pietei

Termenul „supravegherea pieței” desemnează activitățile desfășurate și măsurile luate de


autoritățile publice pentru a se asigura că produsele care fac obiectul directivei au fost supuse
procedurilor necesare de evaluare a conformității, că acestea îndeplinesc cerințele esențiale de securitate
şi sănătate și că, pentru produsele finale, sunt sigure. Supravegherea pieței este realizată atunci când sau
după ce aceste produse au fost introduse pe piață sau puse în funcțiune. Astfel supravegherea pieței se
distinge de evaluarea conformității care vizează garantarea conformității produselor înainte ca acestea să
fie introduse pe piață sau puse în funcțiune.
Supravegherea pieței cvasimaşinilor poate fi efectuată înainte ca cvasimaşina să fie încorporată în
ansamblul final al maşinii sau în ansambluri de maşini. Autoritățile de supraveghere a pieței pot, de
asemenea, realiza verificări ale maşinilor sau ale ansamblurilor de maşini în care cvasimaşinile au fost
încorporate. În acest caz, supravegherea pieței cvasimaşinilor reprezintă un aspect al supravegherii pieței
maşini.
Dacă se identifică o neconformitate în cvasimaşină după încorporarea sa, autoritățile de
supraveghere a pieței pot verifica în dosarul tehnic al ansamblului final de maşină dacă declarația de
încorporare pentru cvasimaşină precizează că respectiva cerință esențială de securitate şi sănătate a fost
aplicată și îndeplinită – a se vedea secțiunea 384: observații privind anexa II partea 1 secțiunea B. În
acest caz, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să se adreseze producătorului cvasimaşinii.

Supravegherea pieței cvasimaşinilor cuprinde următoarele activități:


a) se asigură că cvasimaşinile care au fost introduse pe piață au fost supuse procedurii adecvate – a
se vedea secțiunea 131: observații privind articolul 13;
b) se verifică dacă cvasimaşinile care au fost introduse pe piață sunt însoțite de o declarație de
încorporare corectă. În special, se va asigura că declarația de încorporare include declarația privind
cerințele esențiale de securitate și sănătate care au fost aplicate și îndeplinite – a se vedea secțiunea 131:
observații privind articolul 13 și secțiunea 384: observații privind anexa II partea 1 secțiunea B;
c) se verifică dacă instrucțiunile de asamblare ale producătorului au fost elaborate astfel încât să
permită producătorului ansamblului final de maşină să asambleze corect cvasimaşina – a se vedea
secțiunea 131: observații privind articolul 13 și secțiunea 390: observații privind anexa VI;
d) se controlează conformitatea cvasimaşinilor care au fost introduse pe piață cu cerințele esențiale
de securitate și sănătate despre care producătorul declară că au fost aplicate și îndeplinite – a se vedea
secțiunea 385: observații privind anexa II secțiunea B partea 4. Supravegherea cvasimaşinilor poate fi
facilitată prin trimiterea la documentația tehnică aferentă – a se vedea secțiunea 394: observații privind
anexa VII secțiunea B;
e) se iau măsuri adecvate pentru tratarea cvasimaşinilor care nu îndeplinesc oricare dintre
dispozițiile prevăzute la literele (a)-(d) de mai sus. Chiar dacă Directiva „Maşini” nu specifică măsurile
care trebuie luate, este clar că Ghid de aplicare a directivei „Maşini” 2006/42/CE - Ediţia a doua - iunie
2010 83 autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să impună producătorului cvasimaşinii să aducă
produsul în conformitate cu dispozițiile prevăzute la literele (a)-(d) de mai sus și, în caz contrar, să se
asigure că produsul este retras de pe piață.
11.Procedura de control a calitatii pentru echipamentul fabricat

 Planurile calitatii coreleaza prevederile generale ale sistemului de management al calitatii


existent in firma cu cerintele specifice produsului/ serviciului ce trebuie realizat.
 Planurile calitatii pot fi folosite ca element de baza pentru monitorizarea si implementarea
cerintelor sistemului de management al calitatii.
 Inainte de elaborarea unui plan al calitatii trebuie definite si documentate activitatile implicate in
obtinerea unui produs/serviciu conform cu cerintele de calitate specificate.
 Planul calitatii, indica-fie direct, fie prin referire la proceduri sau alte documente-cum sunt
indeplinite aceste activitati.
 O buna parte din documentatia generala necesara este deja continuta in Manualul Calitatii si in
procedurile aferente. Uneori, este necesar ca aceste documente sa fie selectate, adaptate si daca
este cazul, sa se elaboreze proceduri suplimentare specifice unui anumit produs/ serviciu sau
contract.
 Planul calitatii este intocmit, verificat si aprobat, in mod normal, inainte de inceperea
activitatilor la care se refera. Pentru inceperea rapida a lucrarilor, se poate elabora un plan al
calitatii pe etape (ex. aprovizionare, realizarea produselor etc.) si se va prezenta clientului
planul pentru fiecare etapa, inainte de inceperea activitatilor implicate in etapa respectiva.
 Procedurile la care se face referire in planul calitatii se vor pune la dispozitia clientului, daca
aceasta s-a prevazut in contract.
 Modificarile planului calitatii se vor analiza si aproba de cei care l-au analizat si aprobat initial
(functii nu persoane).
 Continutul Planului calitatii.
 Planul calitatii se elaboreaza intr-o forma redusa, pe cat posibil sub forma unei diagrame de flux
si are urmatorul continut:

1. Generalitati

1.1. Denumire produs/ serviciu


1.2. Documentatia tehnica de referinta (proiect, caiet de sarcini, tehnologii etc.)
1.3. Contract/ comanda
1.4. Parti contractate
1.4.1. Beneficiar
1.4.2. Titular de contract
1.4.3. Executant
1.4.5. Verificator
1.5. Termen final de executie
1.6. Responsabilitati privind executarea produsului/ serviciului
1.6.1. Coordonator din partea conducerii
1.6.2. Responsabil tehnic cu executia
1.6.3. Responsabil control conformitate
2. Prezentarea produsului/ servciului

2.1. Descrierea sumara a produsului/ serviciului


2.2. Resurse necesare
2.2.1. Personal (pe functii si meserii)
2.2.2. Produse, materiale, materii prime
2.2.3. Echipamente
2.3. Activitati principale (diagrama de flux).
2.4. Grafic de executie a produsului/ serviciului.
2.5. Alte activitati care nu sunt incluse in diagrama de flux
2.6. Plan de inspectii (faze determinante)

3. Lista documentelor SMC apelate de planul calitatii


4. Anexe (principalele formulare apelate in plan etc.)

12. Cerinte specifice pentru furnizori

Societatea noastră depune un efort deosebit în asigurarea şi ameliorarea calităţii produselor pe care
le fabricăm. Scopul nostru este acela de întărire a poziţiei de piaţă prin produsele de bună calitate şi
îmbunătăţirea consistentă a serviciilor furnizate către clienţii din întreaga lume şi îmbunătăţirea
competitivităţii prin preţurile produselor noastre. Considerăm că cerinţele de bază în dezvoltarea
relaţiilor noastre sunt introducerea planurilor de îmbunătaţire la furnizori în următoarele domenii:
Organizarea furnizorului conform unei norme de referinţă care să îndeplinească cerinţele versiunii
celei mai recente a unuia din standardele ISO 9001:2008 sau ISO/TS 16949:2009, care este specific în
dezvoltarea produselor înintate

 Politica de reducere a costurilor


 Politica de mediu şi de respectare a reglementărilor legale cu scopul “0 deşeuri ”
 Politica de calitate cu scopul “0 defecte”
 Politica de logistică cu scopul “0 întârzieri”
 Politica de producţie cu scopul “0 pierderi ”

Una din componentele esenţiale ale acestei calităţi o reprezintă calitatea produselor pe care le
achiziţionăm:
- Materiale
- Consumabile
- Ambalaje

Servicii
Achiziţii specifice
Sub acest aspect şi în climatul concurenţial actual, dorim ca şi furnizorii noştri să se alinieze unor
cerinţe precise de asigurare şi ameliorare a calităţii la produsele pe care ni le livrează. Intenţionăm să
orientăm în mod major activităţile noastre de achiziţii sub aspectele:
 evaluarea, selectarea ,validarea, monitorizarea performanţelor, pentru includerea şi
menţinerea pe lista furnizorilor acceptaţi numai a acelora care răspund cerinţelor noastre
referitoare la calitate;
 supravegherea respectării de către furnizor a cerinţelor noastre la dezvoltarea şi realizarea
furniturilor noi;
 dezvoltarea şi planificarea furnizorilor sub aspectele: angajamentul de respectare a
planificării de livrare, livrarea 100% la timp, informaţii oportune despre livrare,
planificarea şi luarea acţiunilor corective. Deoarece natura produselor achiziţionate direct
afectează calitatea produselor noastre şi în spiritul angajamentului reciproc de îmbunatatire
continuă, am elaborat broşura “Managementul Calităţii Furnizorului” care reprezintă
explicit cerinţele noastre referitoare la aspectele menţionate şi care credem că este utilă şi
furnizorului dându-i posibilitatea manifestării competitivităţii şi calităţii produselor pe care
le oferă.
 menţinerea unui sistem permanent de evaluare, de cotare şi de selectare a furnizorilor
pentru furniturile de serie;

13.Procedura de evaluare a furnizorilor

CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR


În conformitate cu cerinţele sistemului de management integrat SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO
14001:2005 şi OHSAS 180001:2008, S.C. TECOR INDUSTRIES S.R.L.evaluează anual toţi furnizorii
săi.

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR


Informatii generale
I. Societate: ____________________________________________
Adresa: ______________________________________________
Telefon/fax: __________________________________________
Adresa de e-mail: ______________________________________
II. Descrierea produselor si/sau serviciilor oferite:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
III. Persoana de contact in domeniul Asigurarii Calitatii:
Nume: _______________________________________________
Telefon: ______________________________________________
Adresa de e-mail: ______________________________________
IV. Sistemul calitatii este certificate?
DA NU IN CURS
a)daca răspunsul este DA, este sufucient să transmiteţi o copie a certificării şi “Chestionarul pentru
evaluarea furnizorilor” completat până la acest punct.
b) dacă răspunsul este ÎN CURS, menţionaţi numele firmei specializate cu care colaboraţi şi termenul
propus pentru finalizare, completând mai departe “Chestionarul pentru evaluarea furnizorilor”.
c) dacă răspunsul este NU, vă rugăm să ne transmiteţi “Chestionarul pentru evaluarea furnizorilor”
completat în întregime.

Chestionar:

NESATISFACATOAR
SATISFACATOARE
FOARTE BUNA

NU EXISTA
Nr.

BUNA

OBS.
Crt CERINTE

1 Sistemul calitatii
2 Termenul de livrare
3 Activitatea de depozitare, ambalare
4 Controlul actiunilor corrective si preventive
5 Controlul proiectarii
6 Disponibilitatea produsului
7 Garantie (<2ani, >2ani, 5ani, 10ani, etc)
8 Identificarea si trasabilitatea produselor
9 Inspectia si incercari ale produselor
10 Instruirea personalului
11 Livrarea in termen
12 Manual al calitatii
13 Raportul calitate-pret
14 Politica calitatii
15 Politica de returnare a produselor
16 Pretul de cost
BIBLIOGRAFIE
1. Proiectul de diploma: Procesul tehnologic de realizarea a produsului FURCĂ FIXĂ PENTRU
ROATĂ CĂRUCIOR în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă
(Absolvent Ciobanoiu Gabriel Valentin; Conducător ştiinţific, Conf. dr. ing. Oana-Roxana
Chivu)
2. Cursui Calitatea produselor si serviciilor in sistemele de securitate si sanatate in munca - Conf.dr.
Funar Stefan
3. www.scritube.com
4. www.doityourself.com
5. http://repairpal.com
6. http://picoauto.com
7. http://turbosfax.ro
8. Ghid de aplicare a directivei „Maşini” 2006/42/CE - Ediţia a doua - iunie 2010
9. https://tecor.ro/

S-ar putea să vă placă și