Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI


SPECIALIZAREA: CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Managementul timpului și stresului școlar

INTERPRETARE CHESTIONAR MANAGEMENTUL TIMPULUI


TMQ
(Scala Britton & Tesser, varianta adaptată de Alay & Kocak)

Prof. coordonator: Lector univ. Delia Muste


Masterand: Doja Anca Loredana
Anul I
Chestionarul de management al timpului TMQ (Scala Britton & Tesser, varianta
adaptată de Alay & Kocak) a fost aplicat unui număr de 20 de cadre didactice din
învățământul preuniversitar, cu scopul de a monitoriza modul în care acestea își gestionează
timpul, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

La chestionar au participat 20 de cadre didactice din care 16 de gen feminin și 4 de gen


masculin.

Dintre respondenți 3 cadre au sub 5 ani vechime, 3 între 5 și 10 ani, 3 între 10 și 15 ani,
4 între 15 și 20 de ani, 2 între 20 și 25 de ani, iar 5 peste 25 de ani vechime.
Mediul în care profesează cadrele participante este cel rural, o singură persoană
activând atât în mediul urban cât și rural.

Privind nivelurile de învățământ, răspunsurile provin de la 3 cadre din învățământul


preșcolar, 10 din primar din care, 7 de la ciclul gimnazial din care o persoană predă și la nivel
liceal și 3 au ore și la elevii din ciclul primar.

Răspunsurile colectate de la cadrele didactice participante sunt prezentate în continuare.


Vă planificați ziua înainte ca aceasta să înceapă (în avans)?
Câteodată
10%

Întotdeauna
35%

Frecvent
50%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

1. La întrebarea privind planificarea programului zilnic, 10 persoane au răspuns că


frecvent fac acest lucru,7 întotdeauna, 2 câteodată și o singură persoană declară că
rareori își planifică ziua.

Aveți stabilit un set de scopuri pentru fiecare săptămână,


înainte ca aceasta să înceapă?

Câteodată
Întotdeauna 25%
30%

Frecvent
45%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

2. Privind stabilirea unui set de scopuri pentru întreaga săptămână 6 din participanți
afirmă că o fac întotdeauna, 9 frecvent și doar 5 dintre ei fac acest lucru câteodată,
ceea ce înseamnă că majoritatea cadrelor didactice participante se preocupă de
organizarea săptămânală și zilnică a activităților pe care urmează să le desfășoare.
Petreceți în fiecare zi o perioadă de timp planificând ce
aveți de făcut în continuare?
10%
15%

25%

50%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

3. De asemenea, majoritatea cadrelor petrec o parte din zi planificând ce au de făcut


în continuare.

Vă notați în fiecare zi un set de scopuri care să se refere la


dumneavoastră?

25%

45%

20%

5% 5%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

4. La întrebarea privind petrecerea timpului personal frecvența scade, majoritatea


participanților afirmând că fac acest lucru rareori și câteodată, o persoană răspunde
chiar că niciodată nu își stabilește scopuri în acest sens.
Faceți o listă cu lucrurile pe care le aveți de făcut în fiecare
zi ?

25%
Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
45% Niciodată
Rareori

20%

10%

5. 9 dintre participanți au răspuns la această întrebare că doar rareori își fac o listă de
activități zilnice, 5 persoane fac asta câteodată, 4 frecvent și doar 2 persoane fac
întotdeauna acest lucru. Acest lucru înseamnă că nu simt nevoia de a organiza
minuțios activitățile pe care le vor desfășura pe parcursul unei zile sau o fac pur și
simplu mintal.

Faceți un orar pentru activitățile pe care le aveți de


îndeplinit în zilele lucrătoare?
15%

Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
45% Niciodată
20% Rareori

20%

6. Privind întocmirea unui orar răspunsurile sunt asemănătoare, dar în acest caz sunt
patru persoane care susțin că fac acest lucru întotdeauna, probabil referindu-se la o
organizare mai puțin amănunțită a timpului.
Aveți o idee clară cu privire la ceea ce doriți să realizați pe
parcursul săptămânii viitoare?

35% 35%

30%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

7. Ținând cont de specificul activității desfășurate este de înțeles că există o mare


frecvență în pregătirea anticipată a activităților, cu toate acestea 7 cadre
participante afirmă că doar câteodată au o idee clară cu privire la ceea ce vor
realiza în decursul unei săptămâni.

Vă stabiliți termene limită pentru realizarea activităților


proprii?
5%
5%

Câteodată
Frecvent
40% Întotdeauna
Niciodată
Rareori

50%

8. În ceea ce privește stabilirea unor termene limită pentru activitățile proprii 9


persoane afirmă că fac acest lucru frecvent, iar 8 câteodată, 1 singură persoană își
setează aceste termene întotdeauna și tot una, doar rareori, ceea ce înseamnă că
participanții sunt destul de conștiincioși în sarcinile pe care le au de îndeplinit.
Încercați să rezervați orele în care sunteți cel mai
performant pentru sarcinile care vă solicită cel mai mult?
5%

Câteodată
25% 35% Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

35%

9. Ar fi ideal ca toți să avem cea mai bună dispoziție pentru muncă atunci când avem
de realizat sarcini mai dificile, dar acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. 7
participanți susțin că frecvent își aleg orele cele mai potrivite și tot 7 fac acest
lucru câteodată. Cinci persoane își aleg întotdeauna acele ore în care sunt cele mai
performante. Deși nu întotdeauna sarcinile pe care le avem de îndeplinit ne permit
să le realizăm în funcție de disponibilitatea noastră, reiese că se încearcă pe cât
posibil o gestionare timpului în această direcție.

Vă păstrați cele mai importante date (ex. datele


examenelor, întâlnirilor în comisii, etc,) într-un singur
calendar?
15%
Câteodată
25% Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

5%

35%

20%

10. Răspunsurile au fost destul de variate la această întrebare, utilizarea calendarelor


apărând cu mai mare frecvență la persoanele mai tinere și cu mai puțină experiență
în domeniu.
Aveți stabilite un set de scopuri pentru întregul semestru?

20%
25%

Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

25%

30%

11. Privind stabilirea unor scopuri pentru întreg semestrul este, de asemenea, o
întrebare la care răspunsurile au fost variate, 6 cadre răspunzând că frecvent fac
acest lucru, 5 întotdeauna au stabilite scopurile pentru întreg semestrul, tot 5
câteodată și 4 persoane rareori. Deși planificarea și proiectarea fac parte din
portofoliul unui cadru didactic, de multe ori profesorii se adaptează din mers,
astfel că uneori nu există o planificare prea exactă în acest sens.

Obișnuiți să vă salvați, copiați articole și materiale care,


chiar dacă acum nu sunt importante, pot fi în viitor?

20%

30% Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

50%

12. La această întrebare 10 dintre participanți au răspuns că frecvent își salvează


articole utile, 6 întotdeauna fac acest lucru, iar 4 câteodată, ceea ce ne arată
preocuparea cadrelor didactice pentru conservarea materialelor utile, dată fiind și
repetitivitatea conținuturilor predate. Cu atât mai mare este procentul în cazul
persoanelor care utilizează tehnologia, având acces la un număr mai mare de
materiale, dar și posibilitatea de a le păstra în format electronic.
În cazul unui test, obișnuiți să vă parcurgeți notițele, chiar
dacă data examenului nu este apropiată?
15%

Câteodată
35% Frecvent
Întotdeauna
15% Niciodată
Rareori

35%

13. Având în vedere că în domeniul educațional există numeroase posibilități de


formare continuă și cadrele didactice sunt suspuse uneori unor testări. Conform
rezultatelor chestionarului, 7 persoane parcurg notițele înainte de apropierea
testului în mod frecvent, tot 7 câteodată, 3 participanți fac întotdeauna acest lucru,
iar tot 3 doar rareori. Reiese că majoritatea cadrelor didactice se pregătesc din timp
pentru situațiile de testare la care sunt supuși.

Vă păstrați la îndemână lucruri cu care să puteți munci


oricând prindeți un moment liber?
10%

25%
10% Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

55%

14. La această întrebare 11 participanți au răspuns că au frecvent la îndemână


obiectele de care au nevoie pentru a efectua anumite activități, 5 fac acest lucru
câteodată, 2 întotdeauna și tot 2 doar rareori.
Vă stabiliți priorități de onoare?

25%
30%

45%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

15. Frecvent 9 din cadrele didactice participante își stabilesc priorități de onoare, 6
întotdeauna fac acest lucru, iar 5 câteodată.

În fiecare săptămână faceți lucrurile după cum apar ele, în


mod natural, fără a face un efort de planificare în avans,
compulsiv?

20%

45%

35%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori


16. În ceea ce privește realizarea unor activități spontane 9 dintre respondenți afirmă
că li se întâmplă să desfășoare unele activități în acest manieră câteodată, iar 7 în
mod frecvent. Patru participanți susțin că rareori se întâmplă să desfășoare
activități neplanificate, extremele fiind complet absente, fapt care ne sugerează că ,
de obicei, participanții au o idee despre ceea ce urmează să facă în decursul unei
săptămâni, deși uneori, bineînțeles, pot apărea situații neprevăzute.

Vă folosiți timpul în mod constructiv?

15%

25%

Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

60%

17. Un număr de 12 cadre consideră că își folosesc timpul în mod constructiv, 5


afirmă că întotdeauna desfășoară activități utile, iar 3 câteodată, fapt care
dovedește că participanții își gestionează cu eficiență timpul, astfel încât să nu
irosească timpul.

Considerați că există loc pentru îmbunătățiri în ceea ce


privește modul în care vă gestionați timpul?
Rareori
5%
Câteodată
20%

Întotdeauna
40%

Frecvent
35%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodata Rareori


18. Referitor la posibile îmbunătățiri cu privire la gestionarea timpului 8 participanți
consideră că întotdeauna există loc de mai bine și 7 cred că în mod frecvent se pot
aduce îmbunătățiri. 4 cadre susțin că doar câteodată este nevoie de îmbunătățiri și
o singură persoană rareori. Din aceste răspunsuri reiese că în rândul cadrelor
didactice gestionarea eficientă a timpului încă este o provocare.

Simțiți că dețineți controlul asupra propriului timp, în


general?
5%

15%
30% Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

50%

19. Un număr de 10 participanți consideră că în mod frecvent dețin controlul asupra


timpului, 3 întotdeauna, 6 persoane câteodată și o singură persoană rareori deține
un bun control asupra timpului.

Sunteți capabil să luați cu rapiditate decizii minore?

15%

Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
50%
Rareori

35%
20. Majoritatea cadrelor didactice care au participat la sondaj consideră că nu
întâmpină dificultăți în luarea cu rapiditate a deciziilor, doar 3 participanți optând
pentru varianta câteodată, 10 întotdeauna și 7 frecvent.

În general, considerați că, de obicei, duceți la îndeplinire


scopurile pe care vi le-ați stabilit pe o săptămână dată?
10% 10%

Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

80%

21. Se observă o frecvență foarte mare privind atingerea scopurilor stabilite pentru
parcursul unei săptămâni, 16 dintre participanți afirmând că în mod frecvent își
ating obiectivele propuse, 2 întotdeauna se declară mulțumiți de activitățile
desfășurate și doar 2 persoane au optat pentru câteodată. Aceste rezultate
satisfăcătoare se datorează, bineînțeles, organizării sistematice pe care am
observat-o și din răspunsurile anterioare.
Vă aflați des în situația de a face lucruri care interferează cu
activitățile legate de profesie, din simplul motiv că nu doriți
să le spuneti NU oamenilor?
5%
5%
Câteodată
Frecvent
Întotdeauna
40% Niciodată
Rareori

50%

22. Angajamentele luate față de alte persoane determină frecvent 10 dintre participanți
să nu își poată îndeplini eficient sarcinile, iar pe 8 dintre ei câteodată. O persoană
este întotdeauna dispusă să își ajute semenii cu riscul de a se suprasolicita și doar o
persoană se află rareori în această situație. Rezultă că participanții sunt persoane
solidare, deși uneori poate fi în dezavantajul lor.

Vi se întâmplă să aveți mult de așteptat, fără să aveți nimic


de făcut?
10%

Câteodată
15% Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

75%

23. Din răspunsurile colectate reiese că rareori cadrele didactice își petrec timpul fără
a desfășura activități productive, în număr 15 participanți, 3 dintre ei afirmând că
niciodată nu se află în această situație. Doar 2 dintre respondenți își ”permit”
câteodată să petreacă timp fără a avea nimic de făcut. Putem deduce de aici faptul
că timpul rezervat pentru activități de relaxare este aproape inexistent, cu toate că
nu este un aspect de neglijat, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un domeniu în
care solicitarea psihică este majoră.

Într-o zi obișnuită de serviciu, vi se întâmplă să alocați mai


mult timp îngrijirii personale decât pregătirii pentru ziua
următoare?

Câteodată
25% Frecvent
Întotdeauna
Niciodată
Rareori

60% 10%

5%

24. Răspunsuri asemănătoare descoperim în cazul alocării timpului pentru îngrijirea


personală, unde doar 2 participanți petrec în mod frecvent timp pentru îngrijirea
personală, 12 persoane rareori alocă timp acestui aspect, iar o persoană niciodată
nu face acest lucru.
Continuați să desfășurați activități și rutine, chiar dacă ați
realizat că nu sunt profitabile?

35%

50%

5%

10%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

25. Un număr de 10 respondenți afirmă că desfășoară câteodată activități chiar dacă


acestea se dovedesc a fi neproductive, 7 persoane fac rareori acest lucru și o
persoană niciodată nu merge înainte cu activitățile care nu sunt profitabile. Totuși,
2 persoane susțin că în mod frecvent continuă unele activități, chiar dacă acestea
nu vor genera rezultate.

Fumați, în medie, un pachet sau mai mult de un pachet de


țigări pe zi?
5%

95%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

26. Cadrele didactice care au răspuns la acest chestionar nu sunt fumătoare, o singură
persoană având acest obicei.
În noaptea dinaintea predării unui proiect important, vă
aflați în situația de a lucra încă la acesta?
10%

10%

55%

25%

Câteodată Frecvent Întotdeauna Niciodată Rareori

27. Doar 2 dintre cadrele didactice participante se află întotdeauna în situația de a


lucra la un proiect cu puțin timp înainte de predarea lui și 2 doar câteodată, pe când
11 rareori și 5 niciodată nu ajung în această situație, ceea ce înseamnă că își
gestionează eficient timpul și se preocupă din timp de sarcinile pe care le au de
îndeplinit.